Dave Andrusko. 1994 m. Nacionaliniai maldos pusryčiai: Motina Teresė ir Hillary Clinton

Skelbiame organizacijos National Right to Life aktyvisto Dave'o Andrusko straipsnį apie 1994 m. JAV vykusius Nacionalinius maldos pu...


Skelbiame organizacijos National Right to Life aktyvisto Dave'o Andrusko straipsnį apie 1994 m. JAV vykusius Nacionalinius maldos pusryčius, kuriuose dalyvavo dvi visiškai priešingą poziciją dėl abortų turinčios moterys - šv. Motina Teresė bei tuometinė valstybės sekretorė, dabar pagrindinė Demokratų partijos kandidatė į prezidentus Hillary Clinton.

Prezidentas B. Obama, kaip ir jo pirmtakai, yra puikus oratorius, jo kalbos Nacionalinių pusryčių metu gerai parengtos. Bet jo bendramintės abortų šalininkės, buvusios valstybės sekretorės ir dabartinės kandidatės į JAV prezidentus Hillary Clinton mintys daug labiau intriguoja.

Turint omenyje tai, ką H. Clinton kalbėjo 2010 m. vasario 5 d Nacionaliniuose maldos pusryčiuose  ir ankstesniuose savo pasisakymuose, atrodo, kad ją nuoširdžiai sujaudino susitikimas su Motina Terese 1994 m. Tuomet Nacionaliniuose maldos pusryčiuose Motina Teresė pasakė drąsią ir atvirą kalbą už gyvybę, stovėdama priešais abortų šalininkus – H. Clinton, jos vyrą, tuometinį prezidentą Bilą Clintoną, taip pat JAV viceprezidentą Alą Gorą bei jo žmoną Tipper. 

H. Clinton 2010 m. Nacionaliniuose maldos pusryčiuose kalbėjo apie tai, kaip po 1994 m. Nacionalinių maldos pusryčių susitiko su Motina Terese, kuri pakvietė ją prisidėti prie kūdikių namų steigimo, pasakojo apie bendrą jų darbą. Nemenkinant H. Clinton įnašo į šį kilnų projektą, verta prisiminti, ką Motina Teresė prieš 22 metus kalbėjo daugelio įtakingų valdžios atstovų, susirinkusių „Hilton“ viešbutyje, akivaizdoje.

******

1994 metais Nacionalinių maldos pusryčių JAV metu sakyta Motinos Teresės kalba:

Bet aš manau, kad šiandien didžiausias taikos griovėjas yra abortas, todėl, kad tai yra karas prieš vaiką, tiesioginis nekalto vaiko nužudymas, pačios motinos įvykdyta žmogžudystė. 

Ir jeigu mes sutinkame su tuo, kad motina gali nužudyti netgi savo vaiką, kaip mes galime liepti kitiems žmonėms nežudyti vienas kito? Kaip mes galime įtikinti moterį nesidaryti aborto? Kaip visada, mes turime su meile ją įtikinėti ir patys sau priminti, kad meilė reiškia būti pasirengus duoti net ir tada, kai tai  kelia skausmą. Jėzus, mus mylėdamas, atidavė netgi savo gyvybę. Tad moteriai, kuri galvoja apie abortą, turime padėti mylėti, tai reiškia duoti, su pagarba žvelgti į savo vaiko gyybę, nors tai ir griauna planus, atima jos laisvalaikį. Vaiko tėvas, kad ir kas jis būtų, irgi privalo duoti, nors tai jam taip pat būtų skaudu.  

Abortas neišmoko motinos mylėti. Pasidariusi abortą moteris neišmoksta mylėti, bet dėl savo asmeninių problemų sprendimo nužudo netgi savo vaiką. 

Taipogi tėvui dėl aborto yra pasakoma, kad jam nereikia prisiimti visiškai jokios atsakomybės už vaiką, kurį jis paleido į pasaulį. Tikėtina, kad toks tėvas ir kitą moterį paliks toje pačioje bėdoje. Tad vienas abortas veda į kitus abortus.

Bet kuri šalis, kuri pripažįsta abortus, nemoko savo žmonių mylėti, bet naudoti netgi smurtą siekiant patenkinti savo norus. Todėl didžiausias meilės ir taikos griovėjas yra abortas.

******

Ten buvusi rašytoja ir Wall Street Journal žurnalistė Peggy Noonan vėliau rašė: 

Taigi, tyla. Ledinė tyla šaltoje, apvalioje salėje truko apie 1,3 sekundės. Ir tada nuo dešiniosios salės pusės prasidėjo plojimai, ir vis plito, vis stiprėjo, kambarys prisipildė plojančių žmonių ir plojimai netilo penkias šešias minutes. Plodami žmonės ėmė stotis, vėl pradėdami nuo dešinės salės pusės link centro ir kairės.

Bet plojo ne visi. Prezidentas ir pirmoji ponia, sėdintys kelių žingsnių atstumu nuo Motinos Teresės, neplojo. Neplojo ir  viceprezidentas Goras su žmona. Jie atrodė kaip sėdinčios statulos Madam Tiuso muziejuje. Ryškiai apšviestuose jų veiduose nekrustelėjo nė raumenėlis, jie žvelgė į kalbėtoją nutaisę dirbtinę, pusiau mandagią veido miną.

Nors ir nėra galimybės pažvelgti į H. Clinton širdį ir sielą, savo kalboje 2010 m. ji aiškiai parodė, kad rimtai žiūri į savo metodistų tikėjimą. Ji citavo žymųjį Džono Veslio paraginimą: 

„Daryk tiek gero, kiek tik gali,
Visokiais būdais, kokiais tik gali,
Visokiais atvejais, kai tik gali,
Visose vietose, kur tik gali,
Visais laikais, kai tik gali,
Visiems žmonėms, kuriems tik gali,
Ir daryk tol, kol tik gali.“

Sekretorė H. Clinton apie šiuos žodžius pasakė šmaikščią pastabą: „Tai aukšti reikalavimai“ (jos žodžius palydėjo atsidūsėjimas). – „Ir žinoma, pagrindinė suvokimo problema yra tokia: kaip apibrėžti, kas yra gera?“.

Kai perskaičiau jos kalbos santrauką, ypač tą vietą, kur ji pastebi: „Visos religijos turi savą auksinės taisyklės versiją ir liepia mums mylėti savo artimą, priglausti atvykėlį ir aplankyti kalinį“ – pagalvojau apie pamatinį klausimą – „kas yra tiesa?“. Būčiau tikras kvailys, jeigu imčiau reitinguoti Jėzaus palyginimus. Tik noriu pasakyti, kad mano mėgstamiausias ir daugiausiai mane išmokęs palyginimas yra apie gerąjį samarietį. 

Šio palyginimo esmę supratau visai neseniai, tik prieš kelerius metus. Tada suvokiau vieną nepaprastai svarbią tiesą. Jėzus niekada neatsako teisės ekspertui į klausimą: „O kas yra mano artimas?“.

Vietoje to, Jėzus atgręžia klausimą į jį patį – ir taip pat į tave ir mane: „Kaip manai, kuris iš tų trijų vyrų buvo artimas žmogui, papuolusiam į plėšikų rankas?“ Neklausiama, ar plėšikų sumuštas žmogus turi teisę būti jo artimu – tai yra, kažkas turi moralinę pareigą jam pagelbėti – bet ar jis (ir mes) prisiima sau šią pareigą elgdamasis kaip jo artimas. 

Jei norime, mes galime vaikščioti aplink (šiuo atveju) negimusį vaiką ir dėtis, kad jis mums svetimas, todėl nei vienas iš mūsų neturime pareigos apsaugoti jo gyvybę. Mes galime, kaip sekretorė H. Clinton, šiuo klausimu painiotis, visaip išsisukinėti, nes sunku rasti atsakymą į klausimą „kas yra gera?“.

Bet jeigu tu nuo vaikystės augai tikinčiųjų bendruomenėje, negali pasirinkti elgtis kaip kunigas ar levitas iš Jėzaus palyginimo. 

Tu – mes privalome būti geraisiais samariečiais.

Lifenews.com vertė Danutė Daučiūnaitė


Susiję

Šeimos politika 2129929686616738413

Rašyti komentarą

emo-but-icon

item