Kviečiame į mons. Alfonso Svarinsko atminimo renginį

Valstybės atkūrimo dienos išvakarėse, vasario 15 dieną, 17.30 val. jaunimo sambūris „Pro Patria“ ir Studentų ateitininkų sąjunga kviečia ...

Valstybės atkūrimo dienos išvakarėse, vasario 15 dieną, 17.30 val. jaunimo sambūris „Pro Patria“ ir Studentų ateitininkų sąjunga kviečia į monsinjoro Alfonso Svarinsko atminimo renginį „Dievui ir Tėvynei: mons. Alfonsas Svarinskas ir šiandienos Lietuva“. 

Apie rezistentą monsinjorą Alfonsą Svarinską prof. Vytautas Radžvilas rašė, jog tai „Žmogus, iš kurio švytėjo pati Laisvė“. Ginkluotos pokario rezistencijos dalyvis, 22 metus Sibiro lageriuose praleidęs politinis kalinys, Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto narys, vienas ,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidėjų, galiausiai Atkuriamojo Seimo narys Alfonsas Svarinskas visada kartojo, kad yra du svarbiausi idealai: Dievas ir Tėvynė. Šių idealų jis principingai laikėsi ir nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje. Prieš pusantrų metų atsisveikinę su monsinjoru, šiandien kviečiame prisiminti jo gyvenimą, darbus Lietuvai, mokymą ir idealus“ - kvietime skelbia renginio organizatoriai. Renginyje kalbės ilgametis mons. A.Svarinsko bendražygis antisovietinėje veikloje, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, VU profesorius Vytautas Radžvilas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė rašytoja Vanda Juknaitė, ateitininkė Santa Kančytė ir politologas Vytautas Sinica.

„Žvelgdami į mons. Alfonso Svarinsko gyvenimą ir matydami šiandienos Lietuvos realijas, kartu su pranešėjais paklausime, ar šiandienos Lietuvoje dar aktualūs monsinjoro Alfonso Svarinsko idealai“ - teigiama kvietime.  

Renginyje koncertuos Lietuvos edukologijos universiteto studentų choras „Ave Vita“, vadovaujamas Kastyčio Baryso. Po minėjimo, 20.00 val. renginio svečiai kviečiami sudalyvauti kun. prof. Andrius Narbekovo aukojamose šv. Mišiose Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje (Dominikonų g. 12).

Registracija į monsinjoro atminimo renginį nebūtina. Norintys sekti galimą tolesnę informaciją apie renginį, prisidėti prie jo sklaidos ar tiesiog pranešti apie savo dalyvavimą galima tai padaryti socialiniame tinkle Facebook esančiame renginio puslapyje


Susiję

Įvykiai 6911971444387549585

Rašyti komentarą

1 komentaras

Anonimas rašė...

Pirmiausiai, tai nesuprantama kodėl pakvietime tik pusė monsinjoro atvaizdo? Ar dar bijoma visą atskleisti monsinjoro Dvasią? Ar ir miręs jis kai kam tik "pusinis"? Laidotuvėms vadovauti atidavė buvusiems komunistams. Tokią asmenybę turėjo laidoti visi Lietuvos vyskupai ir visų konfesinių bažnyčių pakviesti vadovai. Antra ilgametis bendražygis vyskupas J.Kauneckas? Kodėl ilgametis rašau kabutėse "bendražygis" ir dar vyskupas nepasirūpino monsinjoru, kad gautų parapiją Vilniuje ar bent Lietuvoje? Ar tokio vyskupo disidento balsas negalėjo pasiekti Vatikaną? Nenorėčiau tokių bendražygių kokių monsinjoras susilaukė senatvėje ir paskutines gyvenimo dienas. Meldėsi visą spalio mėnesį priešais prezidentūrą tik palaikomas dviejų moterėlių. O kur bendražygis vyskupas? Ir kai reikėjo apmokėti monsinjoro gydymosi išlaidas Valkininkų ligoninėje? Pro tarybinė spauda rašė, kad tai apmokėjo Amerikos Lietuviai. Melas. Apmokėjo du jo tikri bendražygiai kunigai Vytautas ir Alfonsas iš savo lėšų, kartu priėmus dalį suaukotų pamaldžių žmonių. Trečia, ar monsinjoras nebuvo Vyriausiuoju Lietuvos kariuomenės kapelionu, kad neturėtų kilnaus pasekėjo kito Vyriausiojo Lietuvos Kariuomenės kapeliono Alfonso galinčio pasakyti tiesą, kartu nešusio išgyvenimus dėl naikinamos Lietuvos kariuomenės? Tai "pasišildymai" prie mirusiojo kaip ir Jo manau išcenzūruota saldžiais apvalkalėliais knyga. Nepykite, nes per daug buvo monsinjorui kančios,kad net to meto kunigai, Seminarijos profesūra draudė bendrauti su kun. A.Svarinsku ir netgi grasino šalinti iš Seminarijos. Ar tas kunigas kuris monsinjorą lankė tremtyje sekant KGB neturėtų ką pasakyti iš monsinjoro gyvenimo? Kažkas iš pažįstamų Vilniuje man priminė apie minėjimą, bet nepakvietė. Tad nenuvertinkite monsinjoro dvasios tie kurie buvote toli, toli kai jam reikėjo tikros paramos. Pagarbiai Antanas

item