Vytautas Sinica. ES siekia formuoti genderistinę švietimo politiką

2013 metais per Europą nusiritus skandalingai žiniai apie radikalią portugalų socialistės Edite Estrela Europos Parlamente (EP) pasiūlytą...

2013 metais per Europą nusiritus skandalingai žiniai apie radikalią portugalų socialistės Edite Estrela Europos Parlamente (EP) pasiūlytą rezoliuciją, Lietuvoje kone pirmą sykį buvo suprasta, kad iš EP Lietuvą gali pasiekti įvairios šeimos sampratą keičiančios ir jaunimo mąstymą iškreipti siekiančios iniciatyvos. Europos darželinukus apie masturbaciją, o pradinukus – apie „saugų“ seksą ir „normalias“ vienalytes šeimas išmokyti siūliusi Estrelos rezoliucija buvo atmesta, bet ją sekė dar ne viena skandalinga genderistų ataka per Europos Parlamentą. Portugalų socialistės Lilianos Rodrigues rezoliucija „Mergaičių įgalinimas per švietimą ES“ vainikavo šias pastangas. 

Po gražius tikslus skelbiančiu rezoliucijos pavadinimu slepiasi prigimtinius lyčių vaidmenis niveliuojanti ir vaikystę seksualizuojanti švietimo programa. Rezoliucija siekiama ES šalių mokyklose įdiegti genderistinį švietimą, kuris naikintų tariamus lyčių stereotipus, padėtų berniukams ir mergaitėms perimti priešingų lyčių socialinius vaidmenis. „Berniukai ir vyrai turėtų būti mokomi atlikti užduotis, kurios tradiciškai priskiriamos moterims“. Europos Komisija raginama inicijuoti visos ES prijungimą prie liūdnai pagarsėjusios Stambulo konvencijos, kuria lyties pasirinkimas nepriklausomai nuo biologinės lyties (pasiskelbimas moterimi, esant vyru, ir atvirkščiai) pripažįstamas žmogaus teise. Kartu ES šalys įpareigojamos į oficialias švietimo programas visais švietimo lygmenimis (taigi ir pradiniame) įtraukti medžiagą apie netradicinius lyčių vaidmenis (13 straipsnis) ir privalomą lytinį švietimą (29 straipsnis). 

Rezoliucija ragina Europos Komisiją „kovoti su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės švietimo sistemos aplinkoje“, „objektyvią informaciją apie LGBT įtraukti į mokyklų programas [ir] sudaryti sąlygas valstybėms vienai iš kitos mokytis kovoti su homofobinėmis ir transfobinėmis patyčiomis“ (31 straipsnis). Būtent sąvokos „diskriminacija dėl lytinės tapatybės“ ir „transfobinės patyčios“ leidžia suprasti, kad rezoliucija transseksualumą laiko norma, o savo lyties nesuvokiantį vaiką skatina ne gydyti nuo psichinio sutrikimo, kas iš tiesų yra transseksualumas, o tą sutrikimą skatinti, palaikant tikrovės neatitinkančio lyties tapatumo iliuziją. JAV ir Kanados praktika rodo, kad šios „teisės“ pripažinimas netrunka įteisinti transseksualių berniukų apsilankymų mergaičių rūbinėse, dušuose, tualetuose ir t.t., o draudimai tai daryti pripažįstami jų teisių pažeidimais. 

Tokio turinio rezoliucija gali stebinti Lietuvos visuomenę, tačiau ne Europos Parlamento narius. Rugsėjo 9 dieną EP pritarė šiai rezoliucijai 408 balsais „už“ (daugiausia kairiųjų, nors ir „krikdemų“) ir 238 „prieš“. Lietuvoje išrinkti EP nariai balsavo įvairiai: „už“ – liberalai P. Auštrevičius ir A. Guoga, socialdemokratai Z. Balčytis ir V. Blinkevičiūtė, valstietis B. Ropė ir „darbietis“ V. Uspaskich, „prieš“ – „tvarkietis“ R. Paksas, „darbietis“ V. Mazuronis, LLRA lyderis V. Tomaševskis ir konservatoriai A. Saudargas bei G. Landsbergis. 

EP nariai liko abejingi 167 tūkstančiams parašų prieš šio dokumento priėmimą. Tuo pačiu prašymu į EP narius Lietuvoje kreipėsi Lietuvos tėvų forumas, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, Vakarų Lietuvos forumas, jaunimo sambūris „Pro Patria“ ir Studentų ateitininkų sąjunga. Tačiau piliečių balsas Briuselio nepasiekia – ES mastu net ir milijoninės peticijos politikams nedaro įspūdžio, ką parodė Komisijos ciniškai atmesta iniciatyva už gyvybės apsaugą „Vienas iš mūsų“. 

Rodrigues rezoliucijos priėmimas nereiškia, kad Lietuvos mokyklose bus įgyvendinamos lyties tapatumą sumaišančios švietimo programos. EP rezoliucijos ragina Komisiją imtis priemonių, tačiau jų vykdymas galiausiai priklauso nuo pačios Komisijos ir šalių narių vyriausybių valios bei išradingumo. Atsargiai stebėdami šalies mokymosi programas, turėtume išmokti kitą neraminančią pamoką. 

ES viršnacionalinės institucijos nuosekliai ir vis drąsiau nesilaiko Lisabonos sutartyje nubrėžtų ES kompetencijos ribų. Tiek šeimos, tiek švietimo politikos sritys pagal subsidiarumo principą yra išimtinėje šalių narių kompetencijoje, tačiau ES vis dažniau kėsinasi jas formuoti. Raminimai, jog ES negali primesti šeimos politikos, nebeatitinka tikrovės. Norint kuo adekvačiau priešintis genderizmo ideologijos invazijai ir žinant, kokia perdėtai nuolanki ES direktyvoms neretai būna Lietuvos valdžia, reikėtų kuo greičiau suvokti, kad būtent Briuselyje vyksta tikroji kova dėl šeimos sampratos likimo.  


Tekstas spausdintas žurnalo „Artuma“ 2015 metų spalio mėnesio numeryjeSusiję

Vytautas Sinica 1650856100178375022

Rašyti komentarą

12 komentarų

Nežiniukas rašė...

Labai įdomi teisė: "lyties pasirinkimas nepriklausomai nuo biologinės lyties".

O ką man daryti, jei aš nebenoriu būti žmogumi? Ar būtų įmanoma kovoti dėl rūšies pasikeitimo: aš asmeniškai noriu būti šunimi (nepriklausomai nuo biologinės rūšies). Tuomet policininkas nebegalėtų manęs bausti, jei aš parke viešai medį "palaistyčiau" ar "pritūpčiau" nusilengvinti.

Kur man šiuo klausimu kreiptis: Į Europos parlamentą, ar Europos Komisiją?

Ir dar: kodėl mes savo laiku kovojome, kad Lietuvos konstitucija yra aukštesnė nei sajunginiai teisės aktai?

O šiaip, jei rimtai: kadangi mes prieš Dievą atsakysime asmeniškai, tai ir veikti reikia asmeniškai. Jei mokyklose bus įvestas toks atsiprašant "švietimas", reikia paprasčiausiai vaikų neleisti į tokias pamokas. Jei nieko negalime pakeisti valstybės mastu, tai kiekvienas tikrai gali pakeisti asmeniniu mastu. O jei tokių bus daug, Lietuvos valdžia privalės į tai atsižvelgti.

to nežiniukui rašė...

Ne asmeniškai veikti yra ptasmė. To ir siekia save išrinktaisiais apsiskelbėliai, kad visi kiti veiktų tik nuo savęs, niekaip nekoordinuodami savų veiksmų. Pagal sukčių iškraipytą mokslą, taip vadinamą kabalą, tik žydai turi būti dvasiniame sąryšyje ir tuo vieningi, o visi kiti gojai privalo paklūsti jų primetamai "demokratijai" ir tuo toleruoti bel kokį jų mulkinimą.

Nežiniukas rašė...

Žinoma, pats geriausias variantas būtų išrinkti į valdžią tikrai to vertus žmones ir valstybiniu lygiu pasipriešinti. Bet kadangi mes į valdžią išrenkame bet ką už butelį alaus, skalbimo miltelius ir kitas reikalingas buities prekes (kaip kažkada Ezavas Jokūbui už dubenį košės pardavė savo pirmgimystę), tai tuomet, kaip sovietiniais laikais belieka priešintis individualiai.

Va, kai Lietuvoje atsiras daugiau tokių, kuriems ir yra skirtas Propatria portalas, tuomet ir pasikeis situacija Lietuvoje.

Artėja rinkimai. Tai mes, būdami neabejingi ir klauskime aiškiai kandidatų apie dvasinius dalykus, o ne apie tai, ar jį išrinkus padaugės rūkytos dešros už 1 eurą.

Taip pat padėkime tiems kandidatams, kurie aiškiai deklaruos dvasines vertybes ir kurių žodžiais nebus aiškaus pagrindo abejoti.

Pedrito rašė...

Pažangos nesustabdysit.

Augustinas rašė...

Dar ir kaip sustabdysim. :) Ir atgal pradėsim ristis. Į, taip sakant, Senovės Graikijos ir Senovės Romos laikus grįšim. ;)

Pikc rašė...

Į kokius Graikijos ir Romos laikus? "Progresyvai" užsimojo gerokai rimčiau - ristis iki stadijos PRIEŠ Homo Sapiens atsiradimą. :)

Pikc rašė...

Gerbiamasis, kovojant individualiai - ir smaugs visus po vieną. Sakot, neleisti vaikų į "progresyvias" pamokas? Apdės baudom, svarstys teisme ir galiausiai nuspręs, kad esate nepakankamai "progresyvus" ir "tolerantiškas", kad savo saikus auklėtumėte - ir atiduos juos kokiai pederastų ar kitokių iškrypėlių "porai". Kas tada? Eisite vienas, asmeniškai piketuoti? Neobolševikinė ideologija yra stumiama kaip buldozeriu - su krūvomis pinigų ir "stogais" valdžios viršūnėlėse - o tamsta siūlote visiems išsibarstyti liberastiniu "kiekvienas už save"principu - ir taip bandyti priešintis? Taigi neobolševikai tamstai už tokius raginimus tik padėkos (nors ne, nedėkos - tiesiog tuo pasinaudos).

to nežiniukui rašė...

Pats geriausias būdas būtų formuoti valdžios organus patiems, o ne pagal svetimų sukčių primetamas taisykles. Dabar gi, visi, nori jie ar nenori, privalo organizuoti demo'no'kratiškus rinkimus. T.y., pagal puolusio angelo (demono) raketom ir bombonešiais eksportuojamą "demokratiją". Ir tik tegu pabando kas nors nerinkti šitų velnių primetamų štirlicų sau į valdžios organus, greitai pamatys apsimetėlių angelais (apsišaukėlių "dievo" išrinktaisiais), tikrąjį veidą. O tuos miltelius ir alų, matė visi kaip savas ausis. Skriagos net ir to niekada nedalino ir neduos niekada, vien tik kad apjuodinti ir pažeminti gojus, vien dėl to tokias antis leidžia, neva šudniekiai gojai yra ir parsidavinėja už miltelius...
Gerą pavyzdį čia brolau pateikei, kaip žydas žydą išdūrė už putros bliūdą. Jiems visiems tai būdinga. Juk jie jau ir tiki, kad išrinktieji yra, ir todėl jiems viskas, neva, galima.
Ir apie kokį padėjimą deklaruojanties vertybes veidmainiams čia, brolį, porinį? Argi negirdėjai, kad žydų nužudytąsis (gyvasis priekaištas jiems) nelaukė kol jį kažkas tai išrinks ir įteiks žmonių įgaliojimus valdyti juos? Jis pats - pagal širdies šaukimą šventai mokė kitus, ir pats parinko tinkamus mokinius, kurie be jokių visuotinų demokratinių rinkimų, vien šventos dvasios vedami, galėtų imtis teisingų santykių visuomenėje įdiegimo ir jų palaikymo nuolat misijos.

Anonimiškas rašė...

O tai gal geriau butų musu gerb. nariams kaip p.ROPĖ ,AUSTREVICIUS,BLINKEVICIUTĖ ir pn.,nusiusti Lietuvos piliečių laišką

Anonimiškas rašė...

Tokią "pažangą" dar XXa pražioje po spalio perversmo jau diegė bolševikai. Rezultatai buvo tokie kad patys nutraukė visuomenės seksualinius eksperimentus,o po kiek laiko ir įvedė baudžiamąją atsakomybę... Taigi ponas Pedrito pirmyn į "pažangią" praeitį...

Anonimiškas rašė...

Bolševikai po valdžios užgrobimo taip pat sumanė išnaikinti šeimas kaip buržuazinę liekaną, gal būtų išnaikinę, jei ne sifilis, po masinio supuvimo sustojo, baimė supūti buvo didesnė, ką atneš genderizmas istorija pasakys, bet kad tai didelio galo pradžia tikrai galima nuspėti.

žara rašė...

"Po gražius tikslus skelbiančiu rezoliucijos pavadinimu slepiasi prigimtinius lyčių vaidmenis niveliuojanti ir vaikystę seksualizuojanti švietimo programa."

Kad lyčių vaidmenis jau seniai griauna, mes net nebepastebime. Mes nebežinome, kad vos prieš kelias kartas paprastai tik vyras išeidavo uždirbti šeimai, o moteris rūpindavosi SAVAIS namais ir SAVAIS vaikais. O Lietuvoje - žemdirbių krašte - net ir vyrai turėjo retokai kur lakstyti už savo ūkio ribų.

Tuomet iššoko feministės ir "išaiškino" "tikrąjį" moters pašaukimą - bet ką, tik ne motinystę.
Dabar gi vyrai drauge su moterimis sudvigubino darbo rinką - visiems aišku, kas nutinka augant pasiūlai...
Be to kiek mokesčių reikia atseikėti tiems valdiškiems "organams", kurie iš esmės kartoja (išdarko) motinos pareigas.
Tai viena svarbiausių priežasčių, kodėl ir šeimos dūžta, - nes nėra nei jėgų, nei laiko jas puoselėti.
Vaikai auga kaip našlaičiai - nuo ankstyvo ryto iki pavakarės atiduodami SVETIMIEMS į dienos vaikų namus: darželius ir mokyklas (kur juos beveik atvirai nusitaikė tvirkinti). Tėvai juos vos valandėlę pamato. Kas iš to išeina?

Beveik visos bėdos iš to, kad nebėra sąlygų ryšiams tarp artimiausių žmonių augti - jaunas žmogus nuo to tiesiog dūsta...
Žmonių guodėją Bažnyčią irgi gana sėkmingai nustumia...
Tikriausiai jau įžengėme į Didijį Penktadienį...

item