Mirė 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis Gediminas Ruzgys

Kam.lt, G. Maksimovič nuotrauka Eidamas 95-sius metus mirė Lietuvos kariuomenės įkūrėjas savanoris, 1941 m. birželio 22–28 d. sukilimo ...

Kam.lt, G. Maksimovič nuotrauka
Eidamas 95-sius metus mirė Lietuvos kariuomenės įkūrėjas savanoris, 1941 m. birželio 22–28 d. sukilimo dalyvis, Lietuvos 1941 m. birželio 22–28 d. sukilėlių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus pirmininkas, dimisijos vyresnysis leitenantas, LLKS narys, architektas Kazimieras Gediminas Ruzgys.

Sausio 15 d. Velionis pašarvotas Vilniuje, Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto 6). Laidotuvės įvyks sausio 16 d., penktadienį, 13.15 val. G.Ruzgys bus palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

***

Kazimieras Gediminas Ruzgys gimė 1920 m. rugpjūčio 14 d. Kaune. Nuo 1930 m. mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje. Aktyvus sportininkas, dalyvavo I Lietuvos tautinėje olimpiadoje, veikė skautų draugijoje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo draugovės adjutantas.

1936 m birželį baigęs gimnaziją įstojo į Karo mokyklą, kareivio stažuotę atliko 2-jame pėstininkų pulke. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 spalio 1 d. baigė Karo mokyklą, tačiau dėl politinių motyvų karo laipsnis jam nebuvo suteiktas, paleistas į karininkų atsargą.

1940 m. įstojo į VDU statybos fakulteto Architektūros skyrių. 1940 m. pabaigoje universitete subūrė antisovietinę pogrindinę grupę, kuri 1941 m. pradžioje įsitraukė į Lietuvos aktyvistų frontą. 1941 birželio 4 d. suimtas, kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, kilus Vokietijos – SSSR karui išlaisvintas.

1941 m. birželio 22–28 d. sukilimo dalyvis, prisidėjo prie pulkininko J.Vėbros vadovaujamų sukilėlių, vadovavo žvalgybos būriui. Vokiečių okupacijos metais tęsė studijas. 1944 m. pabaigoje persikėlė į Vilnių, dirbo Architektūros valdyboje, vėliau dėstė Dailės akademijoje.

1945 m. lapkričio mėn. NKVD suimtas Vilniuje, pervežtas į Kauną, kur tardytas, kankintas, luošintas, po keturių mėnesių įkalintas Kauno kalėjime.

1946 m. balandžio mėn. paleistas. Negalėdamas tęsti studijų Kaune, įsidarbino Lietuvos dailės fondo vyr. inžinieriumi Vilniuje. Vėliau dirbo Respublikinėse architektūros-planavimo dirbtuvėse, dėstė Dailės institute, įgydamas architekto dailininko kvalifikaciją.

Nuo 1965 m. dirbo Liaudies ūkio tarybos Centriniame konstravimo-projektavimo biure, vėliau Techninės estetikos instituto pramoninio dizaino skyriaus vedėju. Kartu 1970–80 metais skaitė paskaitas VU psichologijos ir prekybos katedrose, iki 1987 m. – Liaudės ūkio darbuotojų tobulinimosi institute. Lietuvos dizainerių sąjungos garbės narys (1990 m.).

Atkūrus nepriklausomybę vienas pirmųjų 1941 m. birželio 22–28 d. sukilėlių sąjungos kūrėjų, Vilniaus skyriaus pirmininkas, sąjungos vicepirmininkas, nuo 1993 m. Lietuvos atsargos karininkų sąjungos (LAKS) narys, nuo 1998 m.  – LAKS centro valdybos narys.

K. G. Ruzgys apdovanotas skautų ordinu „Už nuopelnus“ (1938 m.). LDK Gedimino ordino 1-jo laipsnio (1998 m.), Savanorių (2001 m.) ir Lietuvos nepriklausomybės (2000 m.) medaliais.


Susiję

Įvykiai 5221134021541704819

Rašyti komentarą

emo-but-icon

item