Adomėnas „išsigynė“ paramos gėjų partnerystei

Dr. Mantas Adomėnas išplatino viešą pareiškimą, kuriuo paneigė vakar žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie jo paramą homoseksualų ...


Dr. Mantas Adomėnas išplatino viešą pareiškimą, kuriuo paneigė vakar žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie jo paramą homoseksualų partnerystės įteisinimui. Politiko teigimu, jo žodžiai buvo neteisingai interpretuojami, o iš tiesų jis tik pritariantis visų kartu gyvenančių asmenų teisių į paveldėjimą, informaciją apie sveikatos būklę ir panašius poreikius užtikrinimui. Išplatintame pranešime teigiama, kad M. Adomėnas nepritaria tokių teisių reglamentavimo pavadinimui partneryste. Savo teiginiams pagrįsti Seimo narys dalinasi ir transkribuota radijo laidos, kurioje išreikšta minėta parama homoseksualų reikalavimams, versija. Toliau ištisai pateikiamas M. Adomėno pareiškimas ir transkribuotas laidos tekstas bei nuoroda į garso įrašą. Tekste pajuodintos redakcijos manymu aptariamam klausimui reikšmingos pasisakymo vietos. Seimo nario M. Adomėno paneigimas dėl tariamo pritarimo homoseksualų partnerystės įstatymams


Viešojoje erdvėje platinamas klaidinga žinia, kad Mantas Adomėnas neva pritarė partnerystės įstatymams – tokiems, kurie priimti Estijoje (žr. http://www.ziniuradijas.lt/naujiena/2014/11/06/m-adomenas-apie-partneryste-nebuciau-pries/38676).

Tikrovė visiškai priešinga – paklaustas apie partnerystę, dr. Adomėnas nepritarė partnerystės teisinei formai kaip bandymui prakišti „praskiestą“ šeimos sampratą – o tam tikras teises, nesusijusias su šeimos prerogatyvomis ir kylančias iš bendro gyvenimo (tokias kaip paveldėjimo teisė ir pan.), esą galima įteisinti kitomis formomis, nesuteikiant tam partnerystės vardo ir teisinės formos.

Kalbama buvo apie tai, kad tam tikras teises, kurios nesusiję su šeimos prerogatyvomis, dera įteisinti, nevadinant to partneryste: pavyzdžiui, galimybę ilgai kartu gyvenantiems žmonėms paveldėti turtą, būti „next of kin“, sužinoti vienas apie kito medicininę būklę ir pan. Tai nebūtų specifiškai skiriama homoseksualioms poroms, bet visiems kartu ilgai gyvenantiems žmonėms nepriklausomai nuo jų santykių pobūdžio. Tai – elementarios teisės, kuriomis žmonės turi galėti naudotis, ir jų užtikrinimas kitais įstatymais nesuteikia „šeimos“ regimybės ir nesudaro precedento dangstyti kitokio pobūdžio santykius „partnerystės“ ar „šeimos“ vardu.

Neteisingai interpretuojant, šie žodžiai buvo pristatyti kaip pritarimas homoseksualų partnerystės įstatymui. Iš tiesų, turėta omenyje tai, jog partnerystė tėra šeimos surogatas ir nereikalinga mimikrija. Tačiau nepaisant to, jog nepritaria partnerystės įstatymui, dr. Mantas Adomėnas nėra homofobas ir mano, jog privatūs asmenys, nesvarbu, kokie jų asmeniniai tarpusavio santykiai, gali naudotis tam tikromis teisėmis, susijusiomis su bendru gyvenimu, paveldėjimu ir pan., nevadinant to partneryste ir nesuteikiant išimtinai šeimos institutui taikomų privilegijų.

Visą iššifruotą pokalbio teksto vietą galite rasti žemiau.

***

Ištrauka iš pokalbių laidos „Greiti pietūs“ su Algiu Ramanausku (2014-11-06). Transkribuota atkarpa, kurioje kalbama apie homoseksualų partnerystę (nuo 26:00 iki 28:13 pokalbio minutės):

„Algis Ramanauskas: Tiesiai, šviesiai, atvirai, Jūs nesate homofobiškų pažiūrų, bet jūs esat pastebėtas lyg kad būtumėt toksai žmogus. Jūsų komentaras?

Mantas Adomėnas: Ne, aš nesu homofobiškų pažiūrų, tiktai manau, kad šeima yra tokia institucija, kuri gavo privilegijas iš visuomenės nuo neatmenamų laikų dėl labai specifinio tikslo: dėl to, kad ji kuria ir ugdo naujus piliečius. Ir tas privilegijas perkelti homoseksualioms poroms paprasčiausiai neatitinka istorinės šeimos atsiradimo logikos.

Algis Ramanauskas: Kitaip sakant, Jūs esat prieš tai, kad tai būtų įvardijama kaip šeima?

Mantas Adomėnas: Taip.

Algis Ramanauskas: Pakalbėkime apie partnerystę. Estai neseniai priėmė įstatymą. Mano galva tai yra labai geras žingsnis. Ką Jūs manot apie tai?

Mantas Adomėnas: Na, partnerystė yra toks keistas darinys – man ji yra tarsi tokia šeima „light“, tokia praskiesta šeima. Ir aš sakyčiau, kad tas teises, kurios yra įtvirtinamos suteikiant partnerystę, reikia įtvirtinti ir Lietuvoje, bet.. Na, pavyzdžiui, visiškai logiška, kad žmonės gyvenantys daug metų kartu, turėtų teisę gauti paveldėjimą, sužinoti apie vienas kito medicininę būklę ir t.t. Ką dabar leidžia padaryti tik šeima, o Estijoje ir partnerystė – vienas kitu rūpintis, palikti turtą ir panašiai. Ir aš manau, kad tos teisės, kurios kyla iš ilgo gyvenimo kartu ar tai, kokie tie santykiai bebūtų, čia galima nebūtinai kalbėti apie homoseksualias poras, pavyzdžiui, dvi ponios kompanionės, kurios gyvena kartu, irgi galėtų turėti teisę viena kita labiau rūpintis negu dabartiniai įstatymai leidžia, ir jas reikia įteisinti tiesiog. Ir nebūtina tai vadinti „partneryste“, bet tai, kas žmonėms trukdo gyventi, kas nepretenduoja į šeimos centrą ir privilegijas, kurios yra specifinės šeimai, reikia suteikti kitais įstatymais ir tiek.

Algis Ramanauskas: Kitaip sakant, Jūs nebūtumėt prieš?

Mantas Adomėnas: Ne, aš tikrai nebūčiau prieš.

Algis Ramanauskas: Gerai ačiū už atsakymą.

Mantas Adomėnas: Bet su ta išlyga, kad nekalbama apie dalykus, kurie yra labai specifiški šeimos teisėms, šeimos pareigoms. Pavyzdžiui, įvaikinimas ir panašūs dalykai.“


Visą garso įrašą galima surasti šiuo adresu: http://www.ziniuradijas.lt/epizodas/2014/11/06/greiti-pietus/38519.

Susiję

Pažangos ideologija 4384281909949553623

Rašyti komentarą

emo-but-icon

item