Pasirodė lietuvių kalba išleistas Popiežiaus paraginimas "Evangelijos džiaugsmas"

Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS paraginimą apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje „Ev...


Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS paraginimą apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje „Evangelijos džiaugsmas“.

Pirmasis popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis paraginimas EVANGELII GAUDIUM (liet. „Evangelijos džiaugsmas“), skirtas Evangelijos skelbimo šių dienų pasaulyje temai. Jo pirminis uždavinys buvo apibendrinti 2012 m. Vyskupų sinodo, skirto evangelizacijos ir tikėjimo perdavimo klausimams, medžiagą. Tiesa, popiežiaus Pranciškaus asmeninam indėliui į šį tekstą nusvėrus, pavadinime buvo atsisakyta žodžio „posinodinis“. 

Paraginimas – platus pastoracinis tekstas, mėginantis „apibrėžti evangelizacijos stilių“, taikytiną visoje šio laikmečio Bažnyčios veikloje. Šventasis Tėvas kviečia  Bažnyčią misijai – atsakinguosius ir visus į Kristų tikinčiuosius iš naujo užsidegus Evangelijos džiaugsmu ir paprastumu drąsiai  dalintis Išganymo žinia ir gailestinga Dievo meile konkrečiais darbais. Paraginime atvirai aptariamos Bažnyčios darbininkų bėdos, trukdančios jos misijai, ir šių dienų pasaulio kontekstas, kuriame esame pašaukti darbuotis dėl Dievo karalystės sklidimo. Pateikiama nuoseklių patarimų skelbiantiems Dievo žodį, iškeliama nuolatinio rūpinimosi vargšais, socialinio dialogo ir taikių pastangų, statydinant bendrą gėrį nuolat kintančiomis sąlygomis, svarba. Visas paskutinis skyrius – įkvepiantis ir viltimi užkrečiantis motyvavimas misijai, kurią vykdant Evangelijos džiaugsmas iš naujo pripildo Kristaus mokinių širdis ir taip pasaulį pasiekia perkeičianti Dievo Dvasios galia. 

Ištraukas iš Popiežiaus Pranciškaus paraginimo galite paskaityti čia:


Ieškokite katalikų knygynuose.

Susiję

Įvykiai ir renginiai 5317210469233197980

Rašyti komentarą

emo-but-icon

item