Popiežius Pranciškus. Krikščionio pareiga dalyvauti politikoje

Apie politiką ir krikščionių vaidmenį penktadienį trumpai pasisakė popiežius Pranciškus, kalbėdamas jėzuitų mokyklų vaikams. Vyko spont...

Apie politiką ir krikščionių vaidmenį penktadienį trumpai pasisakė popiežius Pranciškus, kalbėdamas jėzuitų mokyklų vaikams. Vyko spontaniškas bendravimas popiežiaus su vaikais, kurie popiežiaus padrąsinti, kėlė jam klausimus, o Pranciškus atsakinėjo.

Krikščionio pareiga dalyvauti politikoje. Mes, krikščionys, negalima elgtis kaip Pilotas, nusiplaudami rankas. Turime įsijungti į politiką; politika yra viena iš aukščiausių meilės darbų išraiškų, nes siekia bendrojo gėrio. Pasauliečiai krikščionys privalo darbuotis politikoje. Jūs sakysit, kad tai nelengvai padaroma. Tačiau taip pat nelengva tapti kunigu! Mat gyvenime nėra „lengvų“ dalykų. Gal būt politika yra pernelyg nešvari? Tačiau kodėl politika – nešvari? Gal todėl, kad krikščionys neįsivelia su evangeline dvasia? Lengva kitus kaltinti, tačiau kiekvienas klausime savęs: ką darau vardan bendrojo gėrio? Darbuotis vardan bendrojo gėrio yra krikščioniška pareiga. Yra daug būdų kaip tai daryti. Tačiau politika yra vienas iš būdų siekti bendrojo gėrio.

Susiję

Religija 1178775244729145247

Rašyti komentarą

item