Liudvikas Narcizas Rasimas. Kas Lietuvą sodina „ant adatos“?

Laikas nuo laiko televizijos ekranų titruose prabėga žinutė, kad į Klaipėdos uostą įplaukia rusiškų suskystintų dujų krovinys, kurių kain...

Laikas nuo laiko televizijos ekranų titruose prabėga žinutė, kad į Klaipėdos uostą įplaukia rusiškų suskystintų dujų krovinys, kurių kaina žemesnė, nei dujų, esančių vamzdynuose. Ar pajutome, kad dujų kaina krito? Uosto direkcija džiaugiasi galimybe surinkti tokios laivybos rinkliavas. O kaip atrodo mūsų valstybė, pirkdama tokias dempingines dujas? Gal jos naudojamos mūsų miestų transporte ar gamindamos elektrą suka mūsų elektrinių turbinas? Ne! Jas vežasi estai, todėl jų visuomeninis transportas jau daug kur nemokamas. Jas pas save vežasi ir latviai, gamina elektrą ir ją parduodami lietuviams gerai uždirba. Kodėl tokiomis pigiomis dujomis elektros negamina patys lietuviai, o energetikai užsiima „monkės“ bizniu? 

Kam naudojami tokio biznio didžiuliai pelnai ? Ar kas nors nagrinėja tokio nusikalstamai sabotažinio elgesio priežastis verslui, gyventojams, visai valstybei? Juk dempingavimas tai ekonomikos narkotikai. Pradžioje pigu, gera, o kai jau prie to pripratinama – darysi kas bus pasakyta, nes jau visą šalies organizmą būsime patys prie to priderinę. Užtenka pakelti kainą. Tad kas sodina Lietuvą ant rusiškos energetinės adatos?

Neišmokę „Lietuvos geležinkelio“ pamokų jau norima ir Klaipėdos uosto direkciją paversti akcine bendrove. Siekdama pelno bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ numarino nepelningus, bet visai šaliai reikalingus geležinkelio ruožus. Keleivių pervežimas ekonominiam valstybės vystymuisi yra labai svarbus (pavyzdžiui pasiekti darbo vietas), tad vien pelno siekimas tokioje bendrovėje negalėjo būti jos veiklos tikslu. Panaši situacija, ko gero, vyksta ir Lietuvos Pašte.

Rengiant Konstituciją tada 43 str. 3 d. įrašėme „valstybė reguliuoja ūkinę veiką taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei“. Ir tai pasakyta ne tik apie uostą, energiją gaminančius ar naudojančius ūkinius subjektus, bet apie visus gamintojus ar naudotojus, nežiūrint nuosavybės formos ar statuso.

Visos institucijos turėtų kuo skubiau išnagrinėti, kas stovi už Klaipėdos uosto direkciją paversti akcine bendrove iniciatyvos. Sutinkame, kad uosto direkcija turi nereikalingų funkcijų, ženkliai per didelis darbuotojų skaičius, todėl didelę dalį šešių rinkliavų ir žemės nuompinigių patys sau ir suvartoja. Užtektų turėti viešosios įstaigos statusą, turint pas save ar šalia savęs Uosto kapitono (su locmanais ir etc.) tarnybą. Surenkamų rinkliavų būklę ir panaudojimą galėtų kontroliuoti Finansų ministerija, o kitas pavaldumas liktų kaip buvęs. Šiandien uosto direkcija vykdo valstybines funkcijas, nes Klaipėdos uostas yra ne miesto, o visos Lietuvos uostas, kuriame išsinuomoję krantines ir žemę dirba privačios įmonės. Tai jos tiesiogiai ir netiesiogiai aprūpina visos Lietuvos gyventojus darbu, moka mokesčius. Pasaulyje yra visokių uosto valdymo modelių, bet akcinės bendrovės uostus valdo kaip konkurenciniai instrumentai su kitais tos pačios šalies skirtingų valdymo modelių uostais. Lietuva konkuruoja tik su kitų valstybių uostais. Valstybinė Klaipėdos uosto direkcijos funkcija yra gyvybiškai svarbi visai Lietuvai. Akcinės bendrovės modelis, matomai, turi visai kitų tikslų ir aiškiai kertasi su konstituciniu reikalavimu tarnauti bendrai gerovei. Pagaliau, net vienos akcijos savininkas ar nupirktas valdybos narys – skylė  strateginių paslapčių portfelyje.

Akcinių bendrovių, nesvarbu kas yra akcijų savininkas, tikslas išlieka pelno siekimas. Ne geresnė kaip „Lietuvos geležinkeliai“ padėtis ir bendrovėje „Lietuvos energija“ (dabar – IGNITIS grupė, UAB), kuri vis keičia savo pavadinimus ir veiklos kryptis. Energetinės sistemos tikslas – patikimas energijos tiekimas vartotojams. Būdas – pasigaminti patiems, o kiek trūksta – importuoti. Kas 5-7 metai vis kuriamos naujos strategijos. Paskutinėse strategijose, kurtose „2006 m. po Ignalinos AE uždarymo“ ir 2012 m. tvirtintoje dar iki referendumo dėl Visagino AS statybos, išreikšta aiški orientacija į atominę energetiką. Kitokio supratimo, kaip tik atominė elektra nepriklausomai energetikai pasiekti nebuvo. Nebuvo prieštaraujama BRELLo sutarčiai (nors vietoje to buvo galimi dvišaliai susitarimai su Maskva, taip išvengiant kolizijos su konstituciniais draudimais, kurie minėtoje sutartyje yra akivaizdūs), nes be rusiško rezervo negalėtų dirbti jokio didelio pajėgumo generatorius, ar tai būtų japonų 1500 MW Hitačis, ar vėjų jėgainių 1000 MW megaparkas.

Po referendumo, pasakiusio NE atominei energetikai, praėjo keletas metų, kol energetikai galutinai suprato, kad šalį nuvedė į akligatvį. Suvokus, kad savo generavimo neturim, išsigelbėjimo pradėta ieškoti jungtyse. Jungtys naujoje strategijoje jau įvardijamos, kaip energetinis nepriklausomumas, nors toks vienpusiškumas yra aiškiai klaidinantis. Per jungtis techniškai gali atitekėti Astravo atominė, ar mūsų dujomis gaminama latviška elektra. Jungtys tai tik saugikliai atsiradusiam trūkumui gauti, ar atsiradusiam pertekliui išleisti. Nepriklausomi būsime tada, kada patys pasigaminsime tiek, kiek reikia. Dabar esame pajėgūs pasigaminti tik 1/3 reikalingos elektros energijos. Naujoje strategijoje numatyta per dešimtmetį dar suinstaliuoti tiek pat pajėgumų, tad jau gamintume 70% reikalingo elektros poreikio. Tam reikia 20-25 mlrd. €. Tikimasi, kad pusę duos valstybė, o kitą pusę sudarys privatus kapitalas.

Nuo pirmo Ignalinos reaktoriaus sustabdymo praėjo penkiolika metų. Senasis energetikos elitas ne tik nieko nedarė, bet visaip priešinosi bet kokiems pokyčiams elektros gamybos ir perdavimo sistemose ir tokiu savo, beveik sabotažui prilyginamu elgesiu, kad ir netiesiogiai, bet per BRELLo sutarties punktus klausė tik Maskvos nurodymų.  Tiesa, buvo mėginama flirtuoti su privatininkais, bet dėl skaidrumo stokos žlugo LEO sandoris, tačiau ir čia privatininkai pasitraukė su triskart didesne pinigų suma, lyginant su jų išleista Vakarų skirstomųjų tinklų įsigijimui. 

Laimei, tiek pat kiek ir nelaimei, senieji energetikai jau ilsisi gaudami vienas iš didžiausių pensijų. Jų vietą šiandien yra užėmęs liberalusis jaunimas, išugdytas laisvos rinkos dvasia ir mažai nutuokiantis apie specifinę energetinės sistemos funkciją. Buvusi Lietuvos energija pasidarė akcine bendrove IGNITIS, kuri taip pat pakankamai neinvestuoja į naujos elektros gamybos plėtrą, o senieji pajėgumai arba demontuojami, arba visai neprižiūrimi. Vykdant stres-tekstus rezervinėje Elektrėnų elektrinėje tepalas bėgo per visas tarpines. 

IGNITIS grupė didžiąją dalį pajamų gauna ne iš gamybos, o iš paskirstymo. Mes visi sumokame dvigubą kainą, lyginant su nupirkta biržoje elektra. Dalį gauto pelno ši bendrovė panaudoja elektros sistemos gamybos ir perdavimo (tinklų) priežiūrai. Kitą dalį iš esmės naudoja ne pagal paskirtį – pelną investuoja į kaimyninių šalių elektros gamybos pajėgimus, kurie neužtikrina Lietuvos elektros energijos stabilumo, nes yra geografiškai nutolę (pvz. Latvijos ir Estijos vėjų jėgainės), arba veikia kitoje energetinėje sistemoje (pvz. Lenkijoje). Tiesa, šiuo metu statomos dvi aiškiai per didelio galingumo kogeneracinės elektrinės Vilniuje ir Kaune. Jos dirbs degindamos šiukšles, ką taip pat ruošiasi daryti Akmenėje. Šiukšlių importuoti neleidžiama. Geriausi paskaičiavimai rodo, kad jų pritruks. Juo labiau, kad IGNITIS vieną iš šių elektrinių stato kartu su FORTUM įmone, kurios motininė įmonė figūruoja tarp „Nord stream II“ akcininkų.

IGNITIS grupę sudaro 24 įmonės, kuriose dirba apie 1300 darbuotojų. Pajamų gauta apie 1,2 mlrd., pelno – prieš mokesčius ir amortizaciją apie 225 mln. Tai mūsų visų sunešti pinigai. Kaip matome – Finansų ministerija, būdama 100% akcininke, negali efektyviai įsikiši į akcinės bendrovės veiką, kuri dirba pagal akcinės bendrovės įstatymines normas ir didelę dalį pelno naudoja tik nedidelei grupei žmonių, o ne visos tautos labui, kaip to reikalauja Konstitucija. Taip pat matome, kad jungtys jokios energetines nepriklausomybės (stabilumo) nedavė. Jungtis su Lenkija eina iki Alytaus keitiklio, kuriuo ir naudojasi Lenkija, pirkdama atitekėjusią pigią elektrą iš Švedijos ar nupirktą per Šiaurės biržą. Lenkijos šiaurė dar energetiškai yra per silpna padėti Lietuvai net krizės atveju. Planuojamas kabelis po Baltijos jūros vandeniu šiandien dar yra „šakėmis ant vandeniu nupaišytas“. Jau matome, kad klojimas atidedamas iki 2025 m., matomai atidės  dar ir dar kartą. Gąsdindami black out-u, kuris iš tikro gali padaryti milijardinės žalos, ši bendrovė nieko nedaro, o pagrindinis akcininkas Finansų ministerija neturi privalomo nurodymo galios. Juk šiandien pakaktų Ignalinos mazge pastatyti  Alytaus tipo keitiklį ir tik per jį turėti ryšį su BRELo partneriais, jei to prireiktų. Ką reiškia 30 mln. € tokiam keitikliui pastatyti prieš bauginimais, paremtais 3 mlrd. € žala? Matome, energetikos akcinė bendrovė, turėdama maišą pinigų, juos leidžia visai ne tam, kam privalo leisti, ką nurodo Konstitucijos 46 str. 3 dalis, t. y. jie privalo būti naudojami bendrai tautos gerovei. 

Situaciją galima suvaldyti atsisakant kurti akcines bendroves tokiose vietose, kur valstybei gali prireikti skubiai įsikišti . Reikėtų įstatymu įpareigoti dabar esančias valstybines įmones – akcines bendroves, kuriose valstybė turi pagrindinį akcijų paketą, sugrąžinti užsienyje panaudotus savo įmonės pinigus ir ateityje juos naudoti elektros generavimui Lietuvoje atkurti. Minėtame įstatyme numatyti atvejus, kada valstybinių įmonių akcijas valdančių ministerijų (finansų, energetikos, inovacijų ir kitų)  ministrų nurodymai konkrečiai įmonei tampa privalomi ir tuoj pat vykdomi. Deja, šiuo metu viskas sutvarkyta taip, kad atrodo, jog politikai lyg ir nenori prisiimti atsakomybės už svarbius visai valstybei reikalus, o jei kas paaiškės „ne taip“– kalti liks kažkokių UABų klerkai.

Dabar politikai kalba, kad nepirks Astravo AE elektros, bet kol yra atviros jungtys su BRELu, tai, „būkim biedni, bet teisingi“, to daryti beveik neįmanoma, čia nepadės nei įstatymai, nei kokios nors priežiūros komisijos. Šioje situacijoje verta prisiminti kitokią „sinchronizaciją“ – pirminis planas buvo Baltijos šalims pereiti į kontinentinės Europos energetinę sistemą 2020 metais ir niekas tam neprieštaravo. Deja, dabar rodoma kita data – 2025 metai!? Kas gali paneigti, kad kažkas šį terminą nukėlė „susinchronizuodamas“ viską su Astravo AE paleidimu“? Taigi, mūsų laukia dar viena „adata“ – minėta jėgainė savo elektrą pardavinės irgi dempinginėmis kainomis, nes tikroji jos elektros kaina (optimistiškiausia Astravo AE elektros energijos savikaina galėtų būti apie 28 ct.€/kWh) tikrai negalės konkuruoti su rinkoje esančiomis elektros kainomis.

Mes paskelbėme Kovo 11-sios aktą pirmieji, po to sekė ir mūsų sesės – Estija ir Latvija. Gal ir dabar parodykime pavyzdį pirmieji? Energetikai, matosi, tikrai turi pinigų, techninės galimybės etapais prisijungti prie kontinentinės Europos irgi yra (specialistai tai patvirtina, bet laukia nesulaukia politinių sprendimų). Tai ko laukiame?


Susiję

Saugumo politika 289339250816855742

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2019-11-14 15:16

  Net įdomu pasidarė. Dabar buitinis vartotojas moka už elektrą tarkime 14,30 Eur/kWh. Batenkos elektrinė gamins už 28 Eur/kWh, tai už kiek būtų gaminusi Kubiliaus elektrinė? Nejaugi pigiau už Batenką būtų pastatę?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-11-14 15:35

   Pasitaisau. Turėtų visur būti euro centai.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2019-11-14 16:58

  Kodėl mes šeriam Lietuvai nedirbančius politikus? Pasakykit.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-11-15 15:37

   Todėl, kad bailiai, drebantys dėl savo kelnių ir infantiliški savanaudžiai, nesugebantys apsijungti ir palaikyti vienas kitą. Tokie visi, nuo eilinio bomžo ir gružčiko (maišų tampytojo) iki susireikšminusio intelektualo, ministro ir seimūno. Vienas žemiausių IQ Europoje. Tik mąstantiems - reikia numatyti tik du-tris (!) bazinius tikslus, galinčius mus išvesti iš aklavietės ir nenuilstamai jų siekti.

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2019-11-14 18:27

  Gerb.L.Rasimai,nuoširdus ačiū už puikias įžvalgas.Kaip bebūtų Žaliųjų valstiečių valdančioji dauguma yra viena iš labiausiai teigiamų valdžių Kovo 11-osios Lietuvoje,pateikė išties daug gerų tautai ir valstybei politinių sprendimų,nors neturi didžiosios nomenklatūrinės neoliberalios žiniasklaidos,ypač LRT,palaikymo.Vis dėlto didžiausias šios politinės jėgos politinis ir moralinis pasiklydimas-liberalmarksistinės ir iš dalies prolenkiškos /ypatingi tai liečia Premjerą S.Skvernelį/ bei daugeliu atveju nekompetentingos Vyriausybės,sudarymas.Tai ryšku ir Energetikos ministerijos veikloje.Gaila,kad Žaliųjų valstiečių Seimo frakcijoje nugalėjo neoliberalios pakraipos politinis sparnas,tad tautos ir valstybės interesai dažnai nukenčia.Nesu apsisprendęs ar kitų metų rinkimuose vėl balsuosiu už Žaliuosius valstiečius.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tos "teigiamos" valdžios pirmasis darbas buvo atitempti į Seimą vado-oligarcho moterelę, su visais džipais ir juozuko kailiniais, iškart parūpinti jai komandiruotę į USA... Valdžioj nebuvę, bet supuvę jau nuo pirmos minutės.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-11-14 21:32

   -> Anonimiškas 18.27

   Tai sakai, Utiugovnos, ar tiksliau - remliaus gerai apmokamas Karbauskis su savo paalikais yra, anot tavęs, ,,viena iš labiausiai teigiamų valdžių Kovo 11-osios Lietuvoje''?Provokuoji, specialiai apsimeti durneliu ar galvoji, ad kitus gali laikyti kvailiais?
   1) Karbauskis agitavo prieš Lietuvos prieš narystę NATO, jau vien už tai jo vieta kalėjime.
   2) Jo grupuotės narys Tomilinas darė viską, kad sužlugdytų ,,Hitachi'' projektą Lietuvoje - nėra reikalo tau aiškinti, kieno užsakymu ir kieno pinigais buvo žlugdomas ,,Hitachi'' projektas, detalių paklausk pas Astravo AE statytojus. aip tik ,,Hitachi'' projeto žlugdymas Lietuvą vėl nubloškė į pusiaukolonijos statusą.
   3) Vaikų grobimas. ,,Valstiečiai'' - vieni iš atyviausių vikų atiminėjimo šalininkų, kol neatsirado vienas kitas, pradėjęs priešintis banytai įteisinti vaikgrobystei - greičiausiai išsigandę dėl savo pačių kailio, nes pamatė aktyvią visuomenės gynybą.
   4) Sistemingas medicinos, švietimo ir ultūros žlugymas ,,optimizuojant'', ar tiksliau mėginant nusavinti medikų, mokytojų, kultūros darbuotojų nekilnojamąjį turtą. Vienas iš paskutiniųjų įvykių - Kauno ,,valstiečiai'' pamėgino apiplėšti Kauno medikus, sugalvodami kažkokią 5 milijonų eurų ,,skolą'' už šildymą. Ir tik suvokimas, kad patys bet kada gali atsiurti medikų rankose, grąžino iems sveiką protą.
   5) Beatodairiškas miškų kirtimas, šitaip padarant milžinišką ilgalaikę žalą Lietuvos ekosistemos funkcionavimui ir gamtiniams ištekliams.
   6) PSD ,,solos'' skaičiavimas iš Vakaruose dirbančių lietuvių, kurie pasiuntė Karbausio ,,skaičiuotojus'' į visas keturias puses, žinodami, kad ES teismas iešikinio atveju ne tik kad atmestų ,,valstiečių'' pretenzijas į svetimus pinigus, bet greičiausiai ir sumažintų ES dotacijas Lietuvai. Turint omeny, kaip Kremliaus satelitai plėšia ES lėšas Lietuvoje, greičiausiai Kremlius bus gerai davęs blizgių ,,valstiečiams'' už jų kvailumą, nes ES istancijos būtų atkirtę: ,,Pirma - saičiuoti skolą atgaline data yra neteisėta, antra - susitvarykite savo registrų veikimo sistemą, ir tuomet žinosite, as iš Lietuvoe išvyę, kur ir ką dirba.''
   7) Maroko ,,babėgėlių'' paktas, įgalinantis laisvą teroristų ir kitokių nusikaltėlių judėjimą kurį, nepasydamas Lietuvos visuomenės nuostatos, savavališkai ir todėl neteisėtai pasirašė ,,valstiečių'' ministras Misiūnas.

   Panaikinti
  3. Tiek "valstiečiai", tiek Karbauskis tikrai nusipelnę kritikos - ir nemažai bet konservatnykai, patys š... išsivolioję iki ausų, net kritikuoti normaliai nemoka. Bet žiūrim iš eilės:
   1) "Karbauskis agitavo prieš Lietuvos prieš narystę NATO" - melas. Jis siūlė tuo klausimu rengti referendumą. Apie 'agitaciją prieš" - eilinis Raselės kliedesys.
   2) "Jo grupuotės narys Tomilinas darė viską, kad sužlugdytų ,,Hitachi'' projektą Lietuvoje" - ajajai, kokie prorusiški! Įdomiai atrodo toks pareiškimas po straipsniu, kur parašyta "be rusiško rezervo negalėtų dirbti jokio didelio pajėgumo generatorius, ar tai būtų japonų 1500 MW Hitačis [...]" ir prisiminus faktą, kad būtent konservatnykai su savo idiotiška "reklama" ir atviru melu atbaidė daugybę žmonių nuo tos AE idėjos.
   3) "Vaikų grobimas. ,,Valstiečiai'' - vieni iš atyviausių vikų atiminėjimo šalininkų" - melas. Vieni aktyviausių - Anūko konservatnykai su visais "piarščikais" ir demagogijomis apie "vaikmušius". "Valstiečiai debilai dėl to, kad ne tik prisiėmė, bet ir į aukštus postus susodino liberastus, kurie kuo puikiausiai su "valstiečių" oponentais konservatnykais-liberastais sutaria.
   4) "Sistemingas medicinos, švietimo ir ultūros žlugymas ,,optimizuojant'', ar tiksliau mėginant nusavinti medikų, mokytojų, kultūros darbuotojų nekilnojamąjį turtą." - ta "optimizacija" yra grynai liberastinė politika, o Vilniaus "šimašynas" šioje srityje ypač "pasižymėjęs". Aišku, tai nėra pateisinimas "valstiečiams" - bet faktas, kad liberastų priekaištai jiems už liberastinės politikos vykdymą yra, švelniai tariant, veidmainiški. ;)
   5) "Beatodairiškas miškų kirtimas" - čia tiesa - bet irgi ta pati liberastinė politika.
   6) "PSD ,,solos'' skaičiavimas iš Vakaruose dirbančių lietuvių" - čia nesiimu spręsti, nesidomėjau.
   7) "Maroko ,,babėgėlių'' paktas, įgalinantis laisvą teroristų ir kitokių nusikaltėlių judėjimą kurį, nepasydamas Lietuvos visuomenės nuostatos, savavališkai ir todėl neteisėtai pasirašė ,,valstiečių'' ministras Misiūnas." - štai čia jau įdomu. O įdomu todėl, kad tą teroristų paktą Misiūnas ne savavališkai pasirašė: Seime tą paktą remiančią rezoliuciją pristatė marga šutvė, susidedanti iš 5 veikėjų, TRYS iš kurių - konservatnykai (Pavilionis, Kubilius ir Zingeris - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/49edbb50f6f411e8b5e8d681eb86525b), o balsavimo metu "už" vieningai stojo praktiškai visi konservatnykai su Rasele ir Anūku priešakyje ("prieš" balsavo tik Ažubalis ir "talibai-krikdemai" Saudargas, Kasčiūnas ir Dagys) - https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35727&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-32567. Taigi, konservatnykai šituo klausimu turėtų STFU. ;)

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-11-15 12:43

   -> Pikc 23.01

   1) ,,Jis siūlė tuo klausimu rengti referendumą'' - o ką, ar Karbauskiui buvo neaiški Lietuvos būtinybė stoti į NATO, kad siūlė referendumą? Jau vien dėl to, Karbausį finansuoja Rusija, jis turi būti pašalintas iš visų valstybinių struktūrų ir atitinamai prižiūrimas Lietuvos bei NATO tarnybų.
   2) "be rusiško rezervo negalėtų dirbti jokio didelio pajėgumo generatorius'' - ar pasaulyje nėr daugiau urano tiekėjų be Rusijos? O imti uraną iš Rusijos utomatiškai reiškia rizikuoti Lietuvos energetiniu savaraniškumu. Ir jeigu, kaip jūs, Pikc, sakote: ,,prisiminus faktą, kad būtent konservatnykai su savo idiotiška "reklama" ir atviru melu atbaidė daugybę žmonių nuo tos AE idėjos.'', tai kodėl ,,valstiečiai'', turėdami Seimo daugumą, neatgaivino Hitachi projekto ir jo nerealizavo?
   3) "Valstiečiai debilai dėl to, kad ne tik prisiėmė, bet ir į aukštus postus susodino liberastus, kurie kuo puikiausiai su "valstiečių" oponentais konservatnykais-liberastais sutaria.'' - o kodėl ,,valstiečiai'' nebalsavo už vaių grobimo įstatymų denonsavimą ir kaltųjų dėl vaikų grobimo neperdavė prokuratūrai?
   4) ,,ta "optimizacija" yra grynai liberastinė politika, o Vilniaus "šimašynas" šioje srityje ypač "pasižymėjęs" - o kodėl ,,valstiečiai, turėdami Seimo daugumą, nieko nedaro, kad liberastinė politika dingtų iš Lietuvos negrįžtamai?
   5) "Beatodairiškas miškų kirtimas" - čia tiesa - bet irgi ta pati liberastinė politika.'' - betodairišą miškų kirtimą remia butent ,,valstiečių'' ministrai, o ,,valstiečių''premjeras nei piršto nepajudina, kad Lietuvos gamtos turtų nioojimui būtų padarytas galas - vadinasi, jis tokiam nokiojimui pritaria.
   6) PSD skola atgaline data - įstatymai draužia skaičiuoti skolą atgaline data. odėl ,,valstiečiai'' iki šiol nepaarė tikslio Vaaruose dirbnčių lietuvių apskaitos ir neišsiuntė jiems priminimų apie PSD skaičiavimo sistemą Lietuvoje? Taigi XXI amžius - šiandienių technologijų pagalba tai padaryti vieni juokai.
   7) ,,O įdomu todėl, kad tą teroristų paktą Misiūnas ne savavališkai pasirašė: Seime tą paktą remiančią rezoliuciją pristatė marga šutvė'' - taigi ,,valstiečiai'' turi Seimo daugumą, odėl nepaskelbia Maroo ,,pakto'' negaliojančiu? Kodėl ,,valstiečių'' premjeras neliepė savo ministrui šio pato nepasirašyti?

   Panaikinti
  5. Graudžiai juokingi Pikčiaus bandymai valstiečių ir jų ministrų piktybiškus darbus suversti kažkokiai liberastinei politikai ar nieko nesprendžiantiems Raselei su Anūku iš 30 žm. frakcijėlės. Nu grynas Naisių oligarcho sielos brolis. Gal į patarėjus paims, kaip Sinica?

   Panaikinti
  6. O va dėl PSD anonimas neteisus. Čia ne valstiečių sugalvota tvarka, ji yra daug metų, ir beje, visoje Europoje ji yra tokia pati. Nėra tokios šalies kuri pati stebėtų kur išvyko jos piliečiai ir siuntinėtų (net nežinodami adreso) kažkokius priminimus dėl PSD. Išvykimą turi deklaruot, to nepadarei - mokėsi Lietuvai, net ir atgaline data vėliau, nuo išvykimo dienos. Jei mokėjai užsieny, užpildžius krūvas popierių lietuviai dvigubą mokėjimą sugražins. Taip yra ir Olandijoje, ir Belgijoje, ir Vokietijoje, visur.

   Panaikinti
  7. Graudžiai juokingi yra liberastinių konservatnykų bandymai "valstiečius" kaltinti... liberastinių konservatnykų politikos tęsimu. :D Tiesą sakant, rėkavimai "ė, žiūrėkit, kokie tie rūsų agentaj blogiečei, nes balsuoja teip pat, kaip ir mūsiškei žeurei antirusiški vienintelei ant svieto patrijotai!" yra apskritai kvaili. Taigi džiaukitės - juk "sava chebra"! ;)
   Aišku, žinant, kad visos konservatnykų faunos "viartibines nostatos" susiveda į paprastą kaip kiaulės žvygsmas "ėėėė! Taigi če MIAS prie lovio turėjom būt!", klausimų nebekyla. ;) Tiesa, vienas kyla: patys konservatnykai bent jau žino, dėl ko žviegia - bet juk mailiui iš chunveibyno bet kokiu atveju joks lovys "nešviečia", tai ko draskosi kaip pasiutę šunys (plg. kad ir su isteriškai srutas purškiančiais "užingridais", kai genderis Šimonko nelaimėjo)? Na, bet ko iš bukų fanatikų norėti? ;)
   P.S. Įrodymas, kad Lietuvos Konstituciją rašė "rusū agentaj": "9 straipsnis.
   Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu." ;)

   Panaikinti
  8. Anonimiškas2019-11-18 14:26

   Akivaizdu, kad Karbauskis turi (turejo) geru pilietiniu ketinimu ir iniciatyvu. Taciau, nuo pat pradziu buvo "medziojamas" Anuko ir Ko. Karbauskis, kaip vienas turtingiausiu Lietuvos zmoniu, matyt, savo milijonus, taip pat (kaip ir visi kiti) "uzdirbo" nesvariai. Liberastai ir Skvernelis, ko gero, kai ka zino ir laiko ji uz "straublio", kerta miskus, pasirasineja liberastines sutartis, leidzia migla per LRT, kraunasi sau kapitala. Karbauskis desperatiskai bando islikti ant bangos, sudarineja idiotiskas frakcijas su baltaruslenkiais ir nieko "nemato ir negirdi" ka isdarineja Skvernelis.
   Panaikinti
  9. Adekvatus komentaras. Išties, labai tikėtina, kad taip ir yra (o taip pat tikėtina, kad realią valdžią turi Skvernelis ir Ko., o Karbauskis realiai nelabai begali turėti įtakos).

   Panaikinti
  10. Visi nevykėliai teisina savo neįgalumą tuo, kad juos kažkas "pola". Gal NATO, o gal kažkoks anūkas. Bet sutikčiau, kad gerų iniciatyvų būta, kad ir tie referendumai. Bet gluša pavydi tauta nubalsavo "logiškai", geriausia - kai visi kartu murkdosi mėšle. Net kiaulių žviegiančių prie lovio sumažinti nesugebėjo.

   Panaikinti
  11. Anonimiškas2019-11-21 23:46

   -> x 08.54

   Referendumai - gera iniciatyva?! X, negi sakysite, kad referendumas dėl Lietuvos narystės NATO, kur visokie samdiniai greičiausiai nubalsuotų ,,prieš", būtų geda iniciatyva?! Ir kodėl TS-LKD iki šiol viešai nepasmerkė iniciatyvos dėl tokio referendumo?
   X, ar bent įsivaizduojate, kokią milžinišką žalą Lietuvai padarė laikinai sužlugdytas Hitachi projektas?
   Kodėl TS-LKD iki šiol aiškiai ir tiksliai nenori pripažinti, kad Hitachi projektas buvo ir tebėra Lietuvai gyvybiškai svarbi būtinybė?
   Pažiūrėkite statistiką: jei ja galima tikėti, Lietuva pati pasigamina tik 1/3 reikalkngos elektros energijos.
   Ką manote? Ir kodėl tie,kurie save vadina tėvynės patriotais, taip atkakliai ir - kitaip nepasakysi - bukagalviškai ignoruoja objektyvias Liwtuvos energetikos realijas?

   Panaikinti
 4. O juk įdomu palyginti:
  "Laikas nuo laiko televizijos ekranų titruose prabėga žinutė, kad į Klaipėdos uostą įplaukia rusiškų suskystintų dujų krovinys [...]" ir "LAIVAS „INDEPENDENCE“ – NAUJAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ETAPAS" (http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-27-laivas-independence-naujas-lietuvos-nepriklausomybes-etapas/123507);
  "Dabar esame pajėgūs pasigaminti tik 1/3 reikalingos elektros energijos." ir "Uždarius senąją Ignalinos atominę elektrinę (IAE), kiti metai taps Lietuvos energetinės nepriklausomybės pradžios metais, pareiškė prezidentė Dalia Grybauskaitė." (https://www.delfi.lt/verslas/energetika/dgrybauskaite-2010-uosius-vadina-energetines-nepriklausomybes-pradzios-metais.d?id=27213047).
  Kaip ten sako - "minčių kyla įvairių"? ;)

  AtsakytiPanaikinti
 5. Viskas čia teisingai parašyta.
  Esmė tame, kad neįgyvendinome Liustracijos įstatymo, ir visi kas galėjo tempė maišus info iš KGB archyvų, kad jais mosuodami galėtų vienas kitą laikyti už "geros vietos".
  Dabar "tempėjų": Magnolijų Šatrijų ir pan. Anūkai ir neo-karbauskiai jau sėdi Seime ir šiltose energetikų vietose o mes juos šeriame.Plius jaunimėliui išplovė smegenis su liberastine politika.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2019-11-15 13:15

  Amžina adata, be kurios nieko nepasiūsi, sąlyginai tai pinigai, kurie virsta esminiu stimulu šiais laikais, ir kaip ne keista viskas jau ,,Siūvama" ,ir sąžinė ir teisė, tiesa, net melas, pastarasis, ypač, ir tai darosi globaliai, piniginis imperializmas, o kaip žinome visos imperijos žlunga.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2019-11-15 23:15

  Vatinis chunveibinas ir kremliaus pakalikas pikc yra ir valstiečių gerbėjas? Nestebina...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Homsomolinį inkštirą vis dar pilnatis veikia, kaip matau? ;)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-11-17 10:03

   Anonimškas 23.15, Pikc nėra Kremliaus pakalikas ir vatinis, bet jis nesupranta, kad ,,valstiečiai" tam ir sukurti, kad kenktų Lietuvai kaip tik įmanoma. ,,Valstiečių" sumanymus pirmiausia įvertina tie, kurie moderuoja Karbauskio ,,trąšų verslą" - jei,,valstiečiai" jiems netiktų, Karbauskio ,,trąšų verslas" būtų likviduitas tą pačią dieną, o patį Karbauskį reikėtų akylai saugoti neskelbtinoje vietoje kaop vertingą liudininką.
   O Pikc mano, kad ,,valstiečiai" yra Lietuvai norinti dirbti politinė partija.
   Nežinau, kaip galima taip neskirti žodžių nuo darbų - todėl Pikc, visiškai nepagrįstai gindamas Lietuvai didžiulę žalą tebedarančiaus ,,valstiečius" ir gali atrodyti kaip ,,valstiečių" šalininkas.
   Vis tik iš šalies galima pasakyti, kad Pikc dar neįsivaizduoja Lietuvos priešų veiklos mastų ir veikimo būdų.

   Panaikinti
  3. Jergau jergutėliau... Kas gina tuos žalstiečius? Tik teigiama, jog jie tokie patys žulikai bei liberastai, kaip ir konservatnikai! Kurie putoja ant žalstiečių tik dėl to, nes “ne tie” išrinkti. O šiaip kuo puikiausiai pritaria žalstiečiams visais antilietuviškumo ir antivalstybiškumo klausimais.

   Panaikinti
  4. Ačiū, Sėli - o komentatoriui "Anonimiškas 2019-11-17 10:03" siūlyčiau įspūdį apie mano poziciją kurtis pagal MANO komentarus, o ne KITŲ pateikiamas jų interpretacijas. ;)

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2019-11-21 00:26

   Pikc, būtent pagal jūsų komentarus ir susidariau nuomonę apie jūsų poziciją.

   Panaikinti
  6. Na, tokiu atveju "sveikinu" pademonstravus tiesiog stebėtiną nesugebėjimą suprasti valstybine kalba ir visiškai paprastu stiliumi parašyto minimalios apimties teksto. :D

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2019-11-22 01:18

   Pikc, neesu toks emocionalus, kad jūsų apibendrinantis išsireiškimas ,,tiesiog stebėtiną nesugebėjimą suprasti" nublokštų mane į kurios nors partijos - jeigu jas Lietuvoje galima taip vadinti - pusę, tačiau išorinį politinių technologijų pavidalą ir spėjamas šių technologijų naudojimo pasekmes matome skirtingai.

   Panaikinti
 8. Anonimiškas2019-11-16 15:39

  Valstiečiai turėtų jungtis su Radžvilos judėjimu ir eiti kartu į rinkimus. Balsuočiau už juos.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Pirma, ne Radžvilos, o Radžvilo. Antra, tie "valstiečiai" tiek apsiš... su savo liberastine politika, kad dabar už juos nebent liberastai ir konservatnykai balsuotų - bet ta fauna jau ir taip turi, už ką balsuoti, tad kaip ir ne variantas. ;)
   O reikėjo tiek nedaug - išmesti velniop homuniagas ir tvarkingai vykdyti savo programą (už kurią juos ir išrinko). Susimovė abiem atvejais. Jokios užuojautos.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-11-21 00:30

   V. Radžvilas - su Karabaso, ar tiksliau - Moskovijos ,,valstiečiais"?! - esu tikras, kad V. Radžvilas nepadarys tokios klaidos, tai būtų sar blogiau už juozaitininkus. Ir kodėl V. Radžvilui būtina eiti su kuo nors?

   Panaikinti
  3. Negali gauti visko. Kiek grynasis Naisių talibanas su Širinskienė sarašo lydere butų gavęs balsų? Trečdalį gal. Juk rinkimai laimėti samdinių pagalba, tad paskui nereikia stebėtis, kad jie vėliau daro ką nori ir tai kas jiems naudinga.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-11-21 23:26

   Įdomu, kad šiuo metu horizonte visi ,,raudonųjų gelbėtojų" projektai yra tokie silpni, kad gali netgi nepatekti į Seimą - šit kodėl buvo mėginama desperatiškai sumažinti barjerą iki 4%. Greičiausiai tai bus mėginama daryti dar ne kartą.

   Panaikinti
  5. > 23:26, neskubėk džiaugtis tolumoje šmėžuoja toks superprojektas Centro partija, tikri Ozolo dvasiniai sekėjai Puteikis, Krivickas, Janutienė, Krušinskienė ir kitos liumpenų zviazdos. Gal violetavos tetos sektantai keli prisijungs. Tokia jėga čia jums ne juokas!

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2019-11-22 09:26

   -> x 01.31
   Jeigu tos ,,centro partijos" priekimės linijos pavardės tik tokios, tai kaip tik galima pasidžiaugti - su tokiais vadais jie irgi nieko nesurinks. O TSLKD su dabartine valdžia irgi paims dar mažiau nei 2016. Žodžiu, kol kas vakuumas, ir kol kas nematyti, kas jį užpildys. Pasekmė - abejotina koaliacinė vyriausybė ir margas, tačiau galimai nepiktybinis Seimas, kas automatiškai sustiprina prezidentūrą.

   Panaikinti
  7. > 09:26, dar anksti, bet vasarą užvirs rimta kova už liumpenų balsus, PR agentūros nesustodamos gamins "nuskriaustuosius", venckienes ir krušinskienes, nes runkelys kitokių nerenka. Susikurs kelios naujos liumpenpopulistų "partijos", matysim šmėžuojantį juozaitį - oksanai pabodo pinigų sausra. TSLKD surinks ne mažiau, o daugiau, nes geriau pasirodys vienmandatėse, bet to vis tiek nepakaks kad dalyvauti valdančiojoj daugumoj. Nemažai vietų paims LSDP (Palucko). Daugiau nieko įdomaus nebus, Vyriausybė neišvengiamai bus iš marginalų ir padugnių, nes tokia absoliučios rinkėjų daugumos valia. Dalis Karabaso baudžiauninkų sugrįš pas Suvirintoją, pakso kontrabandininkai issilakstys kas kur, bet iš esmės jokių pokyčių nebus, nes jų ir negali būti.

   Panaikinti
  8. Anonimiškas2019-11-22 14:40

   -> x 12.40
   X, patikslinkite kelis jūsų vartojamus terminus.
   Ką vadinate ,,liumpenais"?
   Jei sakote ,,liumpenai", tuomet kas yra ne ,,liumpenai"? - įvardinkite konkrečiau.
   ,,Runkelys" - kas tai? Ir kas yra jų antipodas?
   TSLKD buvo dideli optimistai 2016, puikiai žinome,kuo tai baigėsi. G. Landsbergis rėmė Maroko ,,pabėgėlių paktą", leidžiantį laisvą teroristų judėjimą - ar taip?
   Kas iš TSLKD pasirašė rezoliuciją ginti Šakalienę, kuomet vaikų atimimėjimas buvo pasiekęs apogėjų?
   Kaip bus su ,,vargšų pabėgėlių" kvotomis ir kitomis ES rekomendacijomis, neturinčiomis juridinės galios Lietuvai?
   Apie K. Mortos reikalus net nebūtina užsimimti, viskas puikiausiai žinoma.
   J.E. kardinolo S. Tamkevičiaus biešą pasisakymą apie tai, kad TSLKD nusigręžė nuo tikrųjų vertybių, prisimenate ir pats,jei neprisimenate - šis J.E. Kardinolo straipsnis yra čia, ProPatria.
   G.Landsbergio pareiškimas ,,Mes neturim savo Trumpo. Ir ačiū Dievui", paaakytas pdieš pat ,,Zapad" manevrus, gali labai pakenkti Lietuvos santukiams su JAV - manau, šito jūs nenorite? Ar aš klystu? - turint omeny priešiškų armijų išsidėstymą prie rytinių Lietuvos sienų ir Karaliaučiuje bei jų kovinę parengtį.
   Sakote, oksanai - pinigų sausra? Tuo nei už ką nepatikėsiu.
   Dėl Palucko - sutinku, tik primiršau, kokia A.M. Brazausko krikšto motinos pavardė po santuokos - gal primintumėte?
   Karabaso pėstininkai grįš pas suvirintoją? - ką gi, skamba visai įtikinamai.
   Kaip su konstituciniu teismu ir prezidentūra? - turbūt sutiksite, kad Lietuvos žmonių išrinktas prezidentas LR Konstitucijos atžvilgiu yra aukščiau už niekeno nerinktą konatitucinį teismą.
   O jeigu vyriausybė bus iš, kaip jūa išsireiškėte, marginalų ir padugnių - beje, kaip tik arogancija, pasipūtimas ir visiįkas nemokėjimas kalbėtis su žmonėmis jau daugiau kaip 20 metų neleidžia TSLKD laimėti parlamentinės daugumos - taigi jei vyriausybė bus tokia, kaip sakote, tai ką darysime?

   Panaikinti
  9. Liumpenai su runkeliais tai tie, kurie gavę pašalpas gerti pradeda dar penktadienį, o sekmadienį nepajėgia nuropoti iki balsavimo apylinkės. Paskui piktinasi kaip į prezidento rinkimų 2ą turą pateko abu išsilavinę, adekvatūs kandidatai. Nei Puteikio, nei Puidoko, dabar jie neturi už ką balsuoti. Bet kažkuris runkelys girdėjo, kad čia svolačius Landsbergis rinkimus suklastojo, tad geria toliau.

   Panaikinti
  10. * 2016 TSLKD pasirodė normaliai, partijų lenktynes bent jau dėl prestižo laimėjo, bet kaip ir prognozuota, antrame ture pralaimėjo viską šluojančiai Naisių bangai.
   * Ne taip svarbu koks ten opozicionierius ką pasirašė, svarbiau kad vaikus atimininėjo pagal valstiečių daugumos balsais priimtą įstatymą.
   * Visus reikalus, tame tarpe ir dėl pabėgėlių sprendžia Karabaso dauguma.
   * Kardinolo kalbom neteikiu jokios reikšmės. Ypač prie dabartino Popiežiaus.
   * Paluckui kažkokios krikšto motinos nepakenks. Bet matysim daug baltų putų kurias runkeliai drabstys primindami jo seną teistumą, kurį užsidirbo veikdamas savivaldybės naudai ir ale nuskriaudęs vargšus verslininkus.
   * Konst. teismas niekur nėra renkamas, jo sudarymo principas yra aprašytas Konstitucijoje už kurią mes balsavome. Prezidentas nėra aukščiau už KT, veikiau priešingai. Bėda tik tame, kad mūsų KT, beaiškindamas esamą konstituciją, kartais imasi konstitucijos rašymo.
   * Arogancija, pasipūtimas - vienas iš faktorių, bet svarbesnis Landsbergis senjoras, galiausiai partiją įmurkdęs dar ir į violetinį mėšlą. Šiaip jokios daugumos jie nelaimės ir ateinančius 120 metų, net ir koalicijoje. Tai neįmanona prie dabartinės rinkėjų struktūros - išsilavinę, sėkmingesni žmonės seniai emigravę.
   * Marginalų Vyriausybė seniai tapo norma, tad nieko čia ir nepadarysi. Kiek jau turėjom vėsaičių, petrėnienių ir pan. nė rašyt nemokančių fruktų. Ir išgyvenom.

   Panaikinti
  11. Anonimiškas2019-11-23 14:10

   -> x 16.07

   ,,konstitucinis teismas" - aukščiau už LR prezidentą? - to negali būti, nes prezidentas yra visos Lietuvos žmonių išrinktas aukščiausias valstybės vadovas, o ,,konstitucinis teismas" yra niekeni nerinktas ie todlė.jis yra nelegitimus tiek prezidento, tiek visų LR valdžios struktūtų - Seimo, vyriausybės - taip pat ir Lietuvos piliečių atžvilgiu.
   Būtent todėl, kad ,,konstitucinis teismas" yra niekeno nerinktas, jis automatiškai yra neveiksnus: jis turi būti likviduotas kaip teisinės klaidos pasekmė, o iki likvidacijos proceso visi ko nutarimai yra niekiniai.
   Šaunuoliai lenkai,kad vykdo teismų reformą: jau aišku, kad jei Lenkijoje jų ,,konstitucinis teismas" yra nerinktas pačių lenkų, jie greitai juo atsikratys, o šio teisinio proceso patirtis pravers ir Lietuvai, likviduojant ,,konstitucinį teismą" kaip teisinę klaidą.
   X'ai, parašėte Venckienės pavardę mažąja raide, bet,kaip matote, JAV teisėsauga vis tik privertė Lietuvos prokurorus paleisti N. Venckienę į laisvę - labao tikiuosi, kad JAV padedama Lietuvos teisėsauga pagaliau išaiškins Graliavos bylas ir kaltieji gaus pelnytas bausmes.
   Įdomu, kad Lietuvos mainstream'ai anei žodžiu neužsiminė apie V. Orbano vizitą JAV pas D. Trumpą, nei apie tai, kad Lenkijai suteiktas bevizis režimas su JAV, nei apie teismų reformą Lenkijoke.
   Įdomu, tiesa?
   Grįžtant prie Lietuvos žmonių nerinkto ,,konstitucinio teismo" - niekam ne naujiena,kad tai yra invazinių Briuselio rekomendacijų, Lietuvai neturinčių teisinės galios, pasekmė - kaip Lietuva pirmoji Europoje rado teisinių priemonių nušalinti išrinktą prezidentą, taip ras priemonių ir likvoduoti niekeno nerinktą ,,konstitucinį teismą": bus smagu paklausuyti Briuselio eurokomunistų riksmo, kaip kad rėkavo, bet greit nutilo dėl Lenkijos teismų reformis. Briuselis nsrfi gali pasiimti atgal savo eurą ir susi... atsiprašau, na, bet jūs mane suprantate - šitaip atsirastų puiki proga ir galimybė Lietuvai susigrąžinti savo nacionalinę valiutą.

   Panaikinti
  12. * Galėčiau lažintis kad nė viena iš jūsų šlapių fantazijų neišsipildys. LT netaps diktatūra valdoma kokio nors Pravieniškių "autoriteto" su violetiniu džemperiu, liks ir KT, ir euras.
   * Šiaip jūsų miestelio seniūnas taip pat tiesiogiai niekieno nerinktas. Ir premjeras Skvernelis. Praneškit jiems kad jie nelegitymūs ir neveiksnūs, o gal dar ir sistemos klaidos :))
   * Nacionalinė valiuta nekenktų tik tiems, kurie juda vienu maršrutu: pašalpų išdavimo vieta, bambalių kioskas, namai. Visiems kitiems pakentų. Ypač Kremliaus agresijos atveju, kai savos valiutos vertė per minutę taptų 0,00. Be to, eurošalį sunkiau užpulti nesukėlus didelio triukšmo Briusely ir finansų centruose. Bendra valiuta - dar ir nemenkas saugumo veiksnys.

   Panaikinti
  13. Anonimiškas2019-11-23 19:37

   > x 17.31

   Tik tegul jūsų sausos fantazijos išsipildo, o dėl mano šlapių nesukite galvos.
   Pažiūrėsime, kaip Europa atrodys po penkerių metų.
   Kad Lietuva netaps Pravieniškių kalinio valdoma pusiaukolonija - čia visiškai su jumis sutinku.
   Netgi radonuojantys eurokomunistai, iš pasiutimo grieždami dantimis, pripažįsta, kad Vengrijos ir Lenkijos ekonomikos yra sparčiausiai kylančios Europoje - o tai šalys, turinčios savo nacionalinę valiutą.
   Beje, karo metu iš pinigų mažai naudos, bet linkiu, kad jums nereikėtų šituo įsitikinti.
   Euras naudingas tiktai perpardavinėtojams, o ne gamintojams - euras taip pabrangino darbo jėgą, kad mūsų produkcijai gresia tapti nekonkuŕencinga.
   Nemenkinkite socialinės paramos reikšmės: kol žmogus jaunas ir sveikas, jam atrodo, kad visi pajėgia dirbti taip, kaip ir jis pats. Pabrėžiu - DIRBTI, o ne tėvelių įstatytam į šiltą vietą veltėdžiauti už mokesčių mkkėtojų pinigus, kaip paoūgai kartojant liberastų pseudoekonomikos abrakadabras. Mačiau ne tik Lietuvos universitetuose baigusius taip vadinamąją ,,ekonomiką" - jie ne tik kad neturi elementarios kultūros ir lygiai taip lat elwmntariausių išsilavinusiam žmogui privalomų žinių, bet ir nesugeba atsakyti į paprasčiausius klausimus. O.kad valstybė pati privalo disponuoti savo ištwkliais ir pati privalo skaičiuoti SAVO, o ne svwtimus pinigus - negi jis tam prieštarausite? Jei taip - malomėkite argumentuoti.
   X'ai, sakote - ,,jūsų miestelio seniūnas" - ir koks tas mano miestelis bei kas jo seniūnas?

   Panaikinti
 9. Anonimiškas2019-11-17 12:22

  Valstičiai yra projektas,pasinaudojant naudingais idijotais sukelti chaosą.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kam tos papildomos investicijos? Konservatnykai ir vieni kuo puikiausiai tą funkciją atlieka. ;)

   Panaikinti
 10. supratingas2019-11-22 13:46

  > x 2019-11-22 01:31

  Na, jeigu Puteikis, Janutiené ir Krivickas yra Ozolo dvasiniai sekéjai, tada jums metas skubiai keisti traleliūškes, nes dabartinés jus akivaizdžiai per smarkiai "veža".

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Prie ko čia traleliūškes, jei Puteikis net keliuose interviu pats sakė koks jis ištikimas Ozolo sekėjas ir kad Centro partija neva toliau tęsia Ozolo liniją.

   Panaikinti
  2. supratingas2019-11-22 13:56

   Na, Landsbergis su konservatnykais irgi neva konservatoriai, liberastai ne vagys, o Paksas buvo ir už tvarką, ir už teisingumą. Ar jūs visada tikite tuo ką politikai sako?

   Panaikinti
  3. Realiai tos ideologijų etiketės jokios prasmės jau seniai nebeturi neturi, nes visos laikosi vienos - lovio ideologijos. Konservatoriai taip pat galėtų išsiimti iš pavadinimo tuos ideologijų priedėlius ir likti tik Tėvynės Sąjunga. To pakaktų identifikavimui, bet neliktų kaltinimų kad jie nepakankamai konservatyvūs ar krikdemiški. Liberalų atskilėliai iš karto pasivadino Laisvės partija, kiti planuoja vadintis Gerovės kažkuom.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-11-23 14:14

   > x 14.47

   Kokia partija savo darbais šiandien Lietuvoje yra konservatoriai?

   Panaikinti
  5. O kas tie konservatoriai ir kodėl jie išvis turi būti? 92m kai Sąjūdžiui reikėjo transformuotis į politinę partiją reikėjo kažkuo pasivadinti kas atrodytų kaip dešinioji partija. Bet realiai tai kas? Daugelis įsivaizduoja kad konservatorius tai suvaikėjęs britų senukas pezantis apie Viktorijos laikus.

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2019-11-23 17:25

   Bet kiti įsivaizduoja, ar tiksliau - supranta, kad senukai ir praeities nostalgija su tikruoju konservatizmu neturi nieko bendra.
   Konservatizmo sąvokos apibrėržimas yra ir Wiki, tačiau Lietuvojw Wiki arba negalioja, arba save ,,konservatoriais" vadinanti bene pati prasčiausoa neomarksistinių liumpenliberalų atmaina Wiki neskaito.
   X, pritariu jums,kad liumpenu dera vadinti išgersinėjančius elementus, stebėdamas 2016 metų rinkimus, buvau apstulbęs, kai vienas jaunas vienos partijos lyderis, laikydamas plastikinį puodelį kažkokio rudo skysčio - panašu į alų, bet tiksliai nežinau - pasipūtusiai stoviniavonpriwš TV operatorių kameras.

   Panaikinti
 11. supratingas2019-11-22 13:48

  Atsiprašau, t.b. "tralialiūškes".

  AtsakytiPanaikinti
 12. Sezoniniai sveikinimai visiems mano draugams, mano vardu Ilona Kovalevskaja-Maciulevič iš Vilniaus, Lietuva. Aš esu medicinos gydytojas pagal profesiją, 47 metai. Maloniai perskaitykite mano tikrąjį gyvenimo liudijimą, turiu tvirtą ketinimą, kad ši informacija padės kažkam, skaitančiam šį straipsnį dabar, atkurti sugrąžintą santuoką ir susigrąžinti prarastus meilės santykius per 2 dienas. Ilgus metus bendravęs su Sadiq Elyer, jis išsiskyrė su manimi. Aš padariau viską, kad jis vėl mane mylėtų, bet viskas, ką dariau, buvo veltui, aš labai norėjau jo sugrįžti dėl meilės, kurią aš jam turiu, Aš jo paklausiau su viskuo, ką turiu, pažadėjau, bet jis atsisakė. Aš paaiškinau savo problemą savo kolegai darbe ir ji pasiūlė verčiau susisiekti su meilės rašytoju, kuris galėtų padėti man tai išsiaiškinti, bet aš esu tas žmogus, kuris niekada nemanė, kad meilės rašybos dalis egzistuoja ar veikia, aš neturėjau pasirinkimo bet norėdamas išbandyti, nusiųstu elektroninio pašto kanalą „Spellcaster“ ir jis man pasakė, kad nėra jokios problemos, jog viskas bus gerai prieš tris dienas, kad mano buvęs vyras grįš pas mane prieš tris dienas, jis išmetė Meilės rašybos dalį į orą ir stebėtinai antra diena buvo apie 3.00 ryto. Buvęs meilės partneris man paskambino į savo mobilųjį telefoną, aš buvau toks nustebęs, kad atsiliepiau į telefono skambutį ir viskas, ką jis pasakė, buvo tai, kad jam taip gaila visko, kas nutiko, kad jis norėjo, kad aš grįžčiau pas jį, kad jis mane labai myli. . Buvau tokia laiminga ir būtent taip pradėjome laimingai gyventi kartu. tai kaip jūs galite susisiekti su juo, jei jums reikia pagalbos doctorigbinovia93@gmail.com arba „whatsapp“ telefonu +2348144480786, taip pat galite susisiekti su juo „Viber“ telefonu +2348144480786, imkitės dalykų savaime suprantamu dalyku ir tai imsis iš jūsų .....

  AtsakytiPanaikinti
 13. Tai yra nuostabiausias dalykas, kokį aš kada nors patyriau. 2019 m. Birželio 17 d. Apsilankiau internete, viename forume, ir pamačiau nuostabius liudijimus apie gerus Dr Ilekhojie darbus. Aš esu iš JAV. Niekada netikėjau tuo, nes anksčiau apie tokį stebuklą nieko negirdėjau. Joks organas nebūtų galėjęs manęs tuo įtikinti, kol dr. Ilekhojie nepadarė man nepaprasto darbo, kuris atkūrė mano 4 metų santuoką, per 48 valandas susigrąžindamas išsiskyrusią žmoną, kaip skaičiau internete. Aš buvau tikrai sukrėstas, kai mano žmona grįžo namo prašydama atleidimo, kad priimtų ją atgal. Man tikrai trūksta žodžių, kad parodyčiau savo dėkingumą dr. Ilekhojie. Nes jis yra Dievas, kurį man ir visai mano šeimai atsiuntė dieviškas santuokos atkūrimas. Ar jums bet kokia pagalba reikalinga? Nedvejodami susisiekite su juo dabar. Jis taip pat specializuojasi toliau;

  Skyrybų susitaikymas
  Santuokos susitaikymas
  Verslo augimas
  Paaukštinimas jūsų darbo vietoje / biure
  Bankų paskolų suteikimas
  Gydo ligas, tokias kaip; Vėžys, hivas, AIDS, zikos virusas E.T.C.
  Grąžinkite savo EX / meilužį
  Grąžinkite savo žmoną / vyrą
  Grąžinti savo vaikiną / merginą

  Paštas: gethelp05@gmail.com

  Ląstelės numeris: +2348147400259

  AtsakytiPanaikinti
 14. Sudužusi širdis nėra žinomas džiaugsmo dalykas. Žmona išsiskyrė po to, kai sugavo mane apgaudinėjant ją su savo buvusiuoju meilužiu. Buvo tiek gėda, tiek jaučiausi nusivylusi savimi. Aš negalėjau to nepaisyti, kad nebeturiu gyvenimo partnerio, todėl nusprendžiau pabandyti susigrąžinti savo žmoną su viskuo, ką galėčiau padaryti, bet niekas nepavyko. Iki tol, kol buvau nukreiptas į gydytoją Ilekhojie, kuris padarė tai, kas, mano manymu, buvo neįmanoma, sugrąžindamas žmoną per 48 valandas po to, kai užmezgiau ryšį su juo. Galiu drąsiai ir džiaugsmingai pasakyti, kad mano santuoka veikia tik gražiai ir gražiau nei anksčiau, ir aš labai laiminga, kad užmezgiau ryšį su gydytoju Ilekhojie, nes jis tikrai yra genijus. Ačiū ir Gegužės Albertui, kad užmezgė ryšius su gydytoju Ilekhojie. Jei turite kokių problemų, nepaisant to, kokia ji didelė, dr. Ilekhojie išspręs ją jums. Pašto adresas: gethelp05@gmail.com Skambinkite / „Whatsapp“ +2348147400259, jei norite skubiai reaguoti.

  AtsakytiPanaikinti
 15. Aš pergyvenau santykių sagą su savo vyru 2 metus, nes jis mane apgaudinėja, o ši moteris su manimi apgaudinėjasi linkusi sulaužyti mano namus ir mes netgi buvome linkę į santuokos nutraukimą ir jis nusprendė palikti mane ši kita moteris, kurią biure biure papasakojau apie skyrybas antradienį, ji rekomendavo mane gydytojui Ilekhojie, kuris išgelbėjo mano santuoką ir sugrąžino mano vyrą pas mane. Jis vakar atsiklaupė ir atsiprašė už viską ir prisiekė niekada nepalikti ir neapgaudinėti. Aš vėl ir vėl esu tokia laiminga, kad mano šeima grįžo ir mano vaikai laimingi, bet kurie, turintys panašių santykių problemų, turėtų susisiekti su juo el. paštu gethelp05@gmail.com arba paskambinti +2348147400259. Aš esu laiminga, kad mano šeima grįžo ir noriu, kad kiekviena pora suprastų tai skyrybos niekada nėra atsakymas

  AtsakytiPanaikinti
 16. Sveikinimai kiekvienam, kuris skaito šį liudijimą. Mano vyras buvo atmestas po 10 santuokos metų vien dėl to, kad kita moteris jį prakeikė ir jis paliko mane ir vaiką kentėti. vieną dieną skaitydamas internete pamačiau įrašą apie tai, kaip šis rašybos keitiklis šiuo adresu gethelp05@gmail.com padėjo moteriai susigrąžinti savo vyrą ir aš jam atsakiau į jo adresą, o jis man pasakė kad moteris prakeikė mano vyrą ir jis man pasakė, kad jis man padės ir po 3 dienų turėsiu savo vyrą. Aš tikėjau juo ir šiandien džiaugiuosi galėdamas jums visiems pranešti, kad šis rašybos ratukas turi galią sugrąžinti mėgėjus. nes dabar džiaugiuosi savo vyru. Ačiū už Ilekhojie. Jo el. Paštas: gethelp05@gmail.com arba Jo „WhatsApp“ numeris: +2348147400259

  AtsakytiPanaikinti
 17. MANO ISTORIJA Čia yra tikra ir tikra. Aš esu čia, kad paliudyčiau apie Didžiąją Motiną, kuri atvedė pas mane vyrą, kai jis išsiskyrė su manimi dėl kitos moters, kurią jis sutiko jo darbo vietoje. Aš bandžiau gauti pagalbos iš daugelio vietų ir šaltinių, kad sugrąžinčiau savo vyrą, tačiau niekas neveikė, bet kai susisiekiau su gydytoju Ilekhojie, jis vėl privertė nusišypsoti, sugrąžindamas mane savo vyrui su savo ypatingomis galiomis .. Jei susiduriate su problemomis savo santuoką, santykius ir turite kokių nors panašių problemų, susisiekite su šiuo puikiu vyru dabar. Jis tavęs nenuvils. Čia yra jo el. Paštas: info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com „WhatsApp“ +2348147400259
  svetainė: https://gethelps.online

  AtsakytiPanaikinti
 18. Aš per santuoką išgyvenau pragarą, kai sutikau ponios, vardu Daiva, liudijimą. Ji papasakojo, kaip ji sugebėjo išsaugoti savo santykius padedant rašybos patarėjui dr. Ajayi, nes jos vyras ją paliko kitai moteriai be jų. turėdamas reikšmingų nesusipratimų, bet rašybos žinovas dr. Ajayi, palaimintas savo protėvių, padėjo rašybos liepto galią, o jos vyras grįžo sakydamas, kad nežino, kas nutiko per jį, aš turėjau beveik panašų atvejį, nes mano vyras nori užpildyti skyrybų, bet nenoriu sulaužytų namų, nes mes jau 15 metų buvome kartu perskaitę Daivos parodymus. Kreipiausi į rašytoją dr. Ajayi ir paaiškinau jam savo situaciją, jis man papasakojo keletą tam tikrų dalykų, kuriuos reikėjo padaryti ir Aš vykdžiau jo nurodymus po savaitės burtų, mano vyras man pasakė, kad jam gaila visų skausmų, kuriuos jis man ir vaikams pateikė, pažadėdamas, kad visi jis bus šalia mūsų ir nuo tada mes gyvenome persiku e. Jei turite panašių problemų, tokių kaip mano, ar bet kokių problemų gyvenime, nesvarbu, ar tai būtų darbe, mokykloje ar sveikatos srityje, susisiekite su dr. Ajayi, kad jo darbas būtų 101% garantuotas. Paštas: drajayi1990@gmail.com „Viber“ arba „Whatsapp“: +2347084887094

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item