Vysk. Jonas Kauneckas. Kai visi kunigai laikomi kažkuo kaltais

Vaikų ir jaunimo seksualinis išnaudojimas Bažnyčioje vertai kelia visuomenės pasipiktinimą katalikų dvasininkais. Teisinga, kad žiniaskla...

Vaikų ir jaunimo seksualinis išnaudojimas Bažnyčioje vertai kelia visuomenės pasipiktinimą katalikų dvasininkais. Teisinga, kad žiniasklaida atskleidžia faktus apie dvasininkų nusikaltimus ir jie už tai baudžiami. Negali būti jokios tolerancijos kunigams, kurie nusikalto prieš nekaltus vaikus – taip yra nustatyta popiežių Jono Pauliaus II, Benedikto XVI ir dabartinio popiežiaus Pranciškaus. Nusikaltę kunigai turi stoti prieš teismą, kad niekam nebegalėtų pakenkti. Sąmoningai parašiau paryškindamas: „nusikaltę kunigai“. Nes, kol kaltė nėra įrodyta, teisė sako: nekaltas. Tai yra nekaltumo prezumpcijos esmė.

Deja, JAV ir vokiškai kalbančiuose kraštuose kunigams taikomas priešingas principas: „kaltas, kol nekaltumas bus įrodytas“. Taip buvo pasielgta su Popiežiškosios misijos direktoriumi Austrijoje, monsinjoru daktaru Leo Maasburgu. Žiniasklaida dienų dienas liejo jam kaltinimus, bet, kai kaltinimai buvo atšaukti tiek iš Bažnyčios, tiek iš valstybės pusės, žiniasklaida apie tai nepranešė.

Šveicarų katalikiškas savaitraštis (Schweizerisches Katholisches Sonntagsblatt) skelbia: mažiau negu 1 % katalikų kunigų yra padarę seksualinius nusikaltimus. Tačiau Bažnyčiai priešiškos žiniasklaidos piktai puolami daugiau negu 99 % kunigų, kurie nė mažiausių panašių dalykų nėra padarę.

Noriu kreiptis į tikinčiuosius. Mieli tikintieji, kaip Jūs elgiatės, kai Jūsų kunigai apkaltinami? Girdžiu štai kokius atsakymus: „Taip, ne visada teisingai smerkiame kunigus ir nesistengiame jų suprasti. Bet ar mes neturime teisės reikalauti iš kunigų aukštesnio lygio? Jie turi mus vesti prie Dievo. O kaip tada, kai jie nusikalsta? Bažnyčia reikalauja netoleruoti to.“

Atrodo teisinga, kad geriau tegu nekaltas kunigas bus nušalintas, negu kad nusikaltęs toliau tęstų savo „žygius“. Bet susimąstykime: kalbama apie žmogaus likimą, kunigo likimą, kuris pasmerkiamas dar neįrodžius kaltės. Taigi, kunigams faktiškai nebėra nekaltumo prezumpcijos: bažnytiniuose ir žiniasklaidos sluoksniuose visi kunigai laikomi kažkuo kaltais.

Kai kurie kunigai suspenduojami dėl mažiausių ir absurdiškiausių kaltinimų. Vienas JAV Filadelfijos vyskupijos kunigas buvo vienos keturiolikmetės motinos apkaltintas, nes motina rado kunigo mobiliojo telefono numerį dukros mobiliajame. Vykstant į ekskursiją, kunigas paprašė visų jaunuolių įsirašyti į telefono atmintį jo telefono numerį, kad galėtų visada susisiekti su kunigu, jei kas pasimes ar prireiks kitokios pagalbos. Tai labai teisinga ir atsakinga iš kunigo pusės. Šį kunigo pasiaiškinimą patvirtino visi 30 išvykos jaunuolių. Nepaisant kunigo paaiškinimo ir visų išvykos dalyvių patvirtinimo ir net minėtos motinos kaltinimo atšaukimo, kunigas pasiliko suspenduotas.

Kitas pavyzdys: kunigas su patarnautojais žaidė futbolą. Kai kunigas įmušė įvartį, visi komandos berniukai puolė jam ant kaklo – tokį vaizdą komandų žaidime dažnai matome televizijoje (taip ne kartą buvo su garsiomis futbolo žvaigždėmis Messi, Ronaldo ir kt., uždirbančiais milijonus). Bet minėtu atveju motina pateikė skundą vyskupui, ir kunigas buvo suspenduotas..

Tokioje aplinkoje pastoracija tampa nebeįmanoma. Daugelis kunigų nebeįsileidžia į kleboniją jokio žmogaus: nei moterų, nei vyrų, nei vaikų. Kunigai stengiasi Mišias aukoti be patarnautojų ar reikalauja, kad visada kartu būtų bent 2 žmonės iš pastoracinės tarybos. Jie bijo būti nekaltai apkaltinti, kai jie bendraus su patarnautojais ar pataisys kokį jų rūbą. Atgailos sakramento kambarėliuose išpažinčių klausyti jau be galo rizikinga. O jei paskųs vyskupui ir būsi suspenduotas. Daugelis vokiškai kalbančių kunigų klauso išpažinčių tik presbiterijoje, kad matytų tėvai ir visi žmonės bažnyčioje. Arba iš viso nebeklauso... Katechezes vaikams, ruošiantis Pirmajai Komunijai, kunigai ryžtasi rengti, tik kartu dalyvaujant bent dviem suaugusiesiems, nes vieno liudininko niekada nepakanka. Apie poveikį pašaukimams nebėra ko nė kalbėti. Daugelyje vyskupijų prasidėjo masinis klierikų atsisakymas tęsti studijas. Vien Filadelfijoje neliko 80% klierikų. Visiškai suprantama, grynai žmogiškai žiūrint.

Žinoma, galima sakyti, kad tokia padėtis susidarė dėl kai kurių kunigų gėdingo, nuodėmingo ir šlykštaus elgesio. Teisingai! Bet pagalvokime, kokių vaisių tai dar atneš Bažnyčiai ateityje. Ar bebus įmanoma normali sielovada?

Ar šios mano mintys nėra perdėtos? Ne kartą girdėjau: taip blogai nėra. Bet pateikiau faktus. Mano straipsnis turi paskatinti gilesniems svarstymams. O tikinčiuosius šiuo savo straipsniu noriu pakviesti daugiau ir nuoširdžiau už kunigus melstis. Gal tai ne vieną paskatins dėkoti Dievui už gerus ir šventus kunigus, už kunigystės dovaną? O gal ne kartą pajusime, jog reikia vienam ar kitam kunigui pasakyti padrąsinantį žodį?

Visi prisiminkime Viešpaties Jėzaus Kristaus žodžius: „Neteiskite, ir nebūsite teisiami; nesmerkite, ir nebūsite pasmerkti“ (Lk 6, 37). Ar nebūtų teisingiausia, žiniasklaidoje išgirdus kaltinimus kunigams, pirmiausia paklausti: ar jo kaltė įrodyta? Ar nenusikalstu kaltinamajam ir pačiam Dievui, jei patikiu kalte, jos neįrodžius? Teisingiausia nepritarti miniai, kai ji šaukia: „Ant kryžiaus jį“, o eiti melstis. Žinoma, tam reikia... drąsos! Ir malonės!

Ypatingą nerimą kelia štai kas: kur kas mažiau pasipiktinimo ir aiškinimo visuomenėje ir žiniasklaidoje apie daug didesnius prievartos skaičius prieš nepilnamečius ir vaikus „pasaulietinėje“ visuomenėje. Vokietijos federacinės vyriausybės įgaliotinis seksualinio išnaudojimo reikalams Johannesas-Wilhelmas Rörigas teigia (vokiečių savaitraštyje „Christ in der Gegenwart“ š. m. kovo 10), kad vien tik Vokietijoje diena iš dienos daugybė šimtų vaikų yra prievartaujami ar kitaip seksualiai išnaudojami. „Seksualinis vaikų išnaudojimas yra didžiausia vaikų rizika Vokietijoje“, – aiškina Rörigas interneto portale t-online. Jau prieš devynerius metus tam buvo surengtas vadinamasis apskritasis stalas. Bet niekas nepasikeitė, teigia J. W. Rörigas.

Rodos, gyvename humanistiniame, išsilavinusiame amžiuje ir net po seksualinės revoliucijos, tad kodėl mūsų visuomenėse tiek daug seksualinių nusikaltimų prieš vaikus ir jaunimą. Galbūt priežastis – perdėm seksualizuota žiniasklaida ir kitos medijos. Gal padidėjęs seksualumas kursto pedofilijos polinkių „augimą“? Apie tai turi būti kritiškai visuomenėje diskutuojama. Kitaip vien tik didžiausi pasipiktinimai neapsaugos vaikų. Bet jei kas ims apie tai kalbėti ir bandys politinėmis priemonėmis drausti, sulauks begalinės kritikos, tiesiog audros.

Tekste remiamasi Christ in der Gegenwart ir Schweizerisches Katholisches Sonntagsblatt publikacijomis.

Susiję

Religija 1624720832907254164

Rašyti komentarą

 1. Daugiau reikėjo atsiprašinėti pederastų ir rinkti tokius popiežius kaip dabartinis- tai krikščionybės neliks tuoj apskritai.
  Jei nori išlikti - privalo pereiti į puolimą, panaudoti visas lėšas ir likusią įtaką neprileidžiant prie valdžios iškrypelių ir jų remėjų, o iš konservatyviųjų pareikalaut persekiot būtent pederastus, jų remėjus ir jų žiniasklaidą.

  AtsakytiPanaikinti
 2. labai teisingos vyskupo mintys. Pas mus irgi visuomenė su logika prasilenkia, tuoj prasidės nesąmonės...Man baisiausia yra tas faktas, kad visi tyli prieš vaikų išnaudojimą..

  AtsakytiPanaikinti
 3. "Tačiau Bažnyčiai priešiškos žiniasklaidos piktai puolami daugiau negu 99 % kunigų, kurie nė mažiausių panašių dalykų nėra padarę".
  O žinote, kodėl taip yra? O todėl, kad tie 99% tyli, slepia, dangsto klano užkulisius. Jei tyli, vadinasi, pritari, vadinasi, eini išvien su nusikaltėliais. Ar yra bent vienas prabilęs? Kai baslį šiknon įrėmė, tada ėmė tie 99% gintis. A kur jūs ankščiau buvot? A?

  " Bet susimąstykime: kalbama apie žmogaus likimą, kunigo likimą... "
  Susimąstykim, čia eina kalba apie vaikų saugumą ir likimą. Pederastijos nusikaltimo neatleis niekas. Net ir tie, kurių vaikai nėra nukentėję, net ir tie, kurie jų neturi. Čia jums, greičiausiai, to nesuprasti.
  Ankščiau kitaip buvo. Bažnyčios teisės kanonai griežtesni buvo. A dabar tie visi "povatikaniniai" liberastiniai paistalai "užmuilino" visus nukrypimus, vos ne vertybėmis pavertė. Štai, jums rezultatas.
  Ir taip, pakol visi tylite, slapstotės, - esate visi nusikaltėliai, jų bendrininkai. Tad nesitikėkite, kad "mumi" čia pagraudinsit ir mes čia "jumi" patikėsim. Išsikuopkit savo irštvą, tada, galbūt, padėtis ims keistis.

  Ir dar... Visos "bėdos" prasideda iš dyko buvimo. Tad ar ne laikas imti šakę, kastuvą ir eiti dirbti? Baisiai atrodo, kai vyras iš stuomens ir iš liemens, vaikšto baltomis rankelėmis it mergaitė. Kitas, žiūrėk, antakiais pešiotais, žiedais apsikarstęs - kyšt, "tarielką" ubagui po nosim.
  Ir koks tu Dievo tarnas, jei pats tarnais apsistatęs? Viena sesė sriubą maišo, kita palovį kuopia, trečia... (?)
  Nu baikit čia tą "bliatstvą", būkit kaip visi normalūs žmonės, gyvenkit nirmalų gyvenimą ir niekas čia jūsų niekuom nekaltins ir neįtarinės.

  Nesuprantu... Išlindo čia...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Išsiliejai, Glorija:). Be reikalo jiems suteikei progą saviplakai. Na, manęs jie nebepiktina, nes stoviu iš esmės nuošaly ir jau laikau juos šiaip gero trokštančiais žmonėmis, kurie jaučiasi esą kunigais, vedliais, dvasininkais ir ganytojais. Ne mano reikalas juos teisti (juk gali būti, kad ir aš pati ne vieną paklaidinau! Nors, kita vertus, aš ne kunigas), jie atsakys prieš Dievą, ir, be abejo, žino Jo baisius žodžius: "Kas papiktintų vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų daug geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo asilo sukamų girnų akmenį ir įmestų į jūrą."

   Man regis, kad katalikų kunigija turi sunkią atsakomybę prieš tikinčiuosius ne tiek dėl tikros ar netikros pedofilijos, kiek dėl klaidingo mokymo skelbimo, Bažnyčios pardavinėjimo priešams, tikėjimo dalykų neišmanymo. Pažinojau kunigą, kuris savo kaimo parapijoje turėjo kelis šimtus sielų. Paklausiau, kiek žmonių sekmadieniais ateina į bažnyčią. "Gal koks dvidešimt", - atsakė, visai nematydamas tame jokios tragedijos. Pastebėjau, kad jis labiau domėjosi politika nei religija. Man jų gaila, ir tam kunigui aš jaučiu nuoširdžiausią palankumą, nes jis labiau yra dabartinės religinės situacijos auka nei priežastis. Tokie kunigai (dėl klestinčio liberalizmo, ekumenizmo kaip dvasinės ligos, dėl visuotinio abejingumo ir teologinės saviveiklos) prarado tikėjimą, prarado Kristaus pažinima bei Jo artumą, jeigu jį išvis kada nors turėjo. Jie priveisė tikra to žodžio prasme armiją visiškai pasimetusių katalikų, praradusių tikėjimo pagrindą, beieškančių "tiesos" po visas religijas, bet tik ne savosios katalikybės Tradicijoje, laikydami ją atgyvenusia ir nevaisinga. Katalikybė vargu ar besiekia dvasinę sritį, apsiribodama vien sielos gyvenimu.

   Šiandien Katalikų bažnyčioje tikra to žodžio prasme klesti baisus religinis ir dvasinis nuopuolis, ir man jau kelia nusistebėjimą, kai katalikai su pasitikėjimu tvirtina, esą jų Bažnyčia yra vienintelė tikroji Bažnyčia. Gal kada ir buvo, bet palaipsniui ji iššvaistė savo turtus, vis labiau prarasdama Šventąją Dvasią, ir šiandien ji daugeliu atvejų jau panaši į paprastą visuomeninę organizaciją, bet tik ne į Šventosios Dvasios vienijąmą organizmą.

   Panaikinti
 4. As irgi norėjau parašyti panašiai kaip Glorija. Kad, jeigu tarp 100 kunigų yra keli pedofilai, bet tie likusieji nusikaltėliu teisėsaugai nepriduoda ir juos dangsto, tai jie tampa nusikaltimo bendrininkai ir nieko keisto, kai ir juos pradeda pedofilais vadinti.

  Dar galiu pridurti, kad popiežius Benediktas pasakė:
  "... we see in a truly terrifying way that the greatest persecution of the Church does not come from outside enemies, but is born of sin within the Church,"

  Didžiausia grėsmė Bažnyčiai yra ne išorės priešai, (visokie žurnalistai ir pan.) bet nuodėmės pačioje Bažnyčioje (pedofilija ir pederastija).

  Nežinau, jau tiek dalykų paskutinį dešimtmėtį daugybėje šalių išlindo apie Bažnyčioje vykstancią pedofiliją, kad juokinga kai ją bandoma neigti. Sakyčiau su pedofilija jau seniai viskas aišku, dabar jau pradeda vis labiau aiškėti kitas lygmuo, pederastija Bažnyčioje t.y itakingų kunigų seksualinis priekabiavimas prie seminaristu. Ir palaipsniui vis labiau aiškėja visa "sistema".

  Kunigėliai tvirkina neturtingas, socialiai remtinas aukas, o vyskupai nieko nežino ir nemato, reikalui iškilus - pridengia, perkelia i kita parapija ar net šalį, o patys vyskupai ir visokie įtakingi klebonai tvirkina seminaristus. Seminaristai tampa kunigais ir vėl ratas sukasi iš pradžių... jie tvirkina neturtingas, socialiai remtinas aukas, vyskupai juos dengia...

  Kaip yra Lietuvoje? Nežinau, aš asmeniškai apie Lietuvą labai blogai negalvoju, nors pavienių atvejų tikrai žinau ir girdėjau, bet ne apie pedofilija, o apie pederastija Lietuvos Bažnyčioje. Be to kunigo Ralio atveju, taip pat buvo nusikaltėlio kunigo dangstymas eilę metų.
  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Na, ne mano reikalas čia per daug gilintis, bet man rodos, jūs ne nuo to galo pradedate. Reikia kalbėti ne apie pedofiliją, o apie tai, kas ją sukelia. Ne apie pasekmes, bet apie priežastis. Kaip apsigins kunigėlis nuo pagundų, jeigu jis negauna dvasinės pagalbos, jei neturi ryšio su Kristumi? "Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais". O kodėl katalikų kunigai neturi ryšio su Tuo, kuriam atstovauja, per daug sudėtingas klausimas, aš apie tai jau anksčiau užsiminiau.

   Dėl slėpimo - ar jūs labai norėtumėte nešti laukan iš savo kiemo visas šiukšles? Žinoma, anksčiau tai buvo galima lengviau padaryti, bet dabar interneto laikai, maža ką paslėpsi.

   Panaikinti
  2. Teresė Avilietė turbūt karste vartosi matydama, kaip moterys postringauja apie Bažnyčią ir teisia kunigus.

   Panaikinti
  3. Mh... vartaliotis sveika, sako, pragulų mažiau atsiranda ;)

   Panaikinti
  4. Turi humoro jausmą, reikia pripažinti:)

   Panaikinti
  5. Šiaip jau Teresė turi ir dar vieną priežastį, neleidžiančią jai ramiai ilsėtis ir laukti Visuotinio Teismo. Bažnyčia jai suteikė Bažnyčios Mokytojos titulą, nors ji pati, būdama ištikima Tradicijos ir Šv. Rašto taisyklei "Moterys tegul susirinkimuose tyli; kalbėti joms neleidžiama, jos turi būti pavaldžios, kaip skelbia Įstatymas", tam prieštarautų.

   Panaikinti
  6. Kai vyrai tyli susirinkimuose (dažna kasdienybė mūsuose), kalba moterys. Sako, vištidėje, kai gaidžio nėra, ir vištos pradeda gaidžiais giedoti ;) atėjo tokie laikai, kai ne tik Teresė, bet ir kiti aa susiėmę už galvų kraupsta.

   Panaikinti
  7. O jei, rimtai.... Gyvenkit Teisingą gyvenimą, kaip Kristus mokė, laikykitės Tradicijos, semkitės išminties iš ankstyvųjų Bažnyčios Mokytojų. Ir viskas bus gerai. Bus mažiau pagundų, visų nesąmonių, nereikės čia prieš nieką teisintis ir mekenti. Melskis pats, raudonkepuri (čia tam, kursai nuotraukoje), už save ir savo klaną, mes tau tik "pripadėti" galime. Taigi, atsiras ryšys su TUO. Jei nebus to ryšio, yra labai geras dalykas - PAREIGA. Taigi, vyručiai, prie darbo!

   Panaikinti
  8. Žinai, Glorija, tu teisi. Šventųjų Bažnyčios Tėvų reikia laikytis kaip inkaro, kuris padės išlikti Bažnyčioje ir neprarasti jos sampratos, neužgesinti Šventosios Dvasios.
   Kodėl visi kaltina katalikų kunigus, o niekada nekaltina ortodoksų (stačiatikių) dvasininkų? Juk ten irgi yra besilaikančių celibato. Gal kam ir nepatiks (nors tai yra mano reikalas), bet aš tikrąja dvasininkija laikau būtent juos. Turiu patirties, pažįstu tiek moderniųjų katalikų tikinčiuosius, tiek Pijaus X brolijos atstovus, tiek protestantus. Apie pastaruosius nėr ko kalbėti, tai katalikybės pagimdyti paklydėliai, už juos, ko gero, ir atsakys Katalikų bažnyčia. Pijaus X brolija dar bando išlaikyti ribas, bet jos vis siaurėja ir gimdo fanatikus. Ir niekur neradau tokių tikrų krikščionių, tokių uolių tikinčiųjų ir tokių dvasingų sielos ganytojų, kaip tarp senųjų ortodoksų. Katalikai tos tikrosios Bažnyčios, tikrosios Kristaus Sužadėtinės nepažįsta. Jie nepažįsta net savosios Bažnyčios paveldo.
   Kita vertus, ir dabartinę ortodoksiją jau ardo ir naikina šiuolaikinis sekuliarizmas, liberalizmas ir kitokios pragaištys. Prisimenu Egipto atsiskyrėlius, kurie apie paskutiniųjų laikų krikščionis, jeigu jie dar išlaikys tikėjimą, atsiliepė kaip apie jiems lygius tikėjimo didvyrius (ar panašiai). Nes iš tiesų šiais apokaliptiniais laikais išlaikyti tikėjimą ir ištikimybę Kristui yra žygdarbis.

   Panaikinti
  9. "Kodėl visi kaltina katalikų kunigus, o niekada nekaltina ortodoksų (stačiatikių) dvasininkų?"
   Va šitą klausimą žadėjau ir aš užduoti. Kodėl?
   Ortodoksai yra sukaupę daugiau religinės patirties nei katalikai. Jie praktikuoja, tuo tarpu, katalikai tik kalba. Kartą mano vienas pažįstamas sirgo depresija, ortodoksų dvasininkas jam labai išmintingų patarimų davė, tuo tarpu, katalikų kunigas pradėjo kaltinti, supyko, kad neva čia trukdo dėl savo paties apsileidimų ir t.t.
   Labai verta atkreipti dėmesį į ortodoksų egzorcistus, jų patirtį.
   Nepropaguosiu svetimos religijos, bet tau, deja, turiu pritarti daugelyje dalykų.

   Panaikinti
  10. Man rodos, Glorija, čia ne svetima religija, bet tai, ką prarado katalikybė. Juk mūsų paveldas - bendras. Ortodoksai yra ne sukaupę daugiau religinės patirties, bet veikiau NEPRARADĘ jos. "Jie praktikuoja, tuo tarpu, katalikai tik kalba." Manau, čia daug tiesos. Žinai, aš per metus iš ortodoksų gavau daugiau negu per trisdešimt metų iš katalikų. Daug turėčiau ką (ir norėčiau) papasakoti, bet gal ne čia.

   Panaikinti
 5. unknown rašo - "Reikia kalbėti ne apie pedofiliją, o apie tai, kas ją sukelia. Ne apie pasekmes, bet apie priežastis."

  o tai kam čia kartotis, tai juk popiežius Benediktas XVI praeitą savaitę tas priežastis labai aiškiai išdėstė.

  https://www.lifesitenews.com/news/benedict-eucharist

  Benedict XVI: Casual attitude to reception of Holy Communion central to moral crisis in Church

  Na kadangi Šv. Komunija Lietuvoje dar nedalijama į rankas, tai todėl situacija Lietuvoje dar pakolkas geresnė negu kitose šalyse.
  Bet prieš pora metų Lietuvos ganytojai irgi pajudėjo ta kryptimi ir ypatingai sužibėjo per Bergoglio Mišias Santakoje, kai ant viso pasaulio parodė, kad Lietuvos Dievo tarnai tingi net užpakalius pakelti ir Šv. Komuniją išdalinti.

  Glorija savo žinutėje aptardama "tarnu", turincių n tarnaičių temą, pamiršo paminėti, kad Dievo tarnai jau turi ir tarnus, kurie už juos Šv. Komuniją dalija.
  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nelabai man rūpi, ką pasakė popiežius Benediktas.

   Buvo bernardinuose tokia komentatorė, kuri visas religines, dvasines ir tikėjimo nelaimes siejo su tuo faktu, kad krikščionys netinkamai vartoja terminą "tėvas". Esą tėra tik vienas Tėvas danguje, ir daugiau nė vieno kataliko nedera taip vadinti, ką jau bekalbėti apie "šventąjį tėvą". Kokia čia smegenų destrukcija, nesiimu nagrinėti. Tačiau Rasa irgi fatalinę blogybę mato komunijos dalijime į rankas. Viskas būtent dėl to išyra, sugenda ir visaip kitaip sunyksta.

   Panaikinti
 6. to unknown - kaip eilinį kartą ir vėl viskas pasibaigia putinistano propaganda...

  Процессы над православными священниками по обвинению в педофилии
  Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8

  Beje Lietuvoje nėra nei vieno teismo proceso, susijusio su kunigu pedofilu, bet ar galima teigti jog tokių Lietuvoje nėra?

  Dar galima pridurti, kad vadovaujantis tamstos logika, kai tikėjimo teisingumas nustatomas pagal pedofilų skaičių dvasininkų tarpe, galime teigti, kad Lietuvos katalikybė yra geriau negu Rusijos provoslavai, nes pas juos pedofilų yra, o Lietuvoje dar pakolkas nėra :) (išaiškintų ir teisiamų ar nuteistų)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Yra Lietuvoj pedofilų - du atvejai tikrai. Kunigo Ralio atvejis ir dar kitas, dėl kurio, manau, ir šis dvasininkas miknoja. Kažkur girdėjau, kad dėl pedofilijos yra paduotas jau ieškinys Europos žmogaus teisių teismui. Berods, pats Vatikanas yra skundžiamas.

   Panaikinti
  2. Rasai: net svetimybę reiktų išmokti rašyti teisingai - "prAvoslavai". Ir jei net pavadinimo nežinai, ortodoksiją apribodama "putinistano propaganda", tai su tavim sunku kalbėtis. O savo sielos skausmų, nuoskaudų, patirtų vaikystėje, jau galėjai išmokti nerodyti.
   Lyginant ortodoksų pedofilijas, nepamirškite skaičiaus. Jei tarp 700 Lietuvos kunigų yra tam tikras skaičius pedofilų (Glorija, tikrai ne du atvejai:). Net jei ir tebūtų du žinomi, tai man žinomas trečias - tas, kuriam aš atlikau išpažintį). Na, o kiek dar nežinomų. Turiu galvoj pasaulinę ortodoksiją - pasidomėk, Rasa, bent paviršutiniškai. Palyginkite skaičius (ką reiškia tavo nurodyti šeši atvejai?). Todėl vėl belieka klausti: kodėl visas pasaulis kalba vien apie katalikų dvasininkų pedofiliją, pederastiją ir kitokias paleistuvystės nuodėmes? Tarp ortodoksų irgi pasitaiko, kaip ir tarp pasauliečių, tai būtų neprotinga neigti. Tačiau katalikų kunigai muša visus rekordus.

   Panaikinti
  3. "Nelabai man rūpi, ką pasakė popiežius Benediktas."

   O man irgi visai nerupi ka cia raso bevardis ruskyno propagandos praplautom smegenim. As komentuoju tai kas parasyta straipsnyje o tie visokie provoslavai, liuteronai ir pan man visiskai neidomu. Neidomi ir tavo asmenine nuomone nes ne pirma karta akivaizdu kad pas tave logikos visai nerasta :)   Panaikinti
  4. Na taip, tu kaip karvė šūdą tiap liap - drėbti kaip papuola. Tokia tavo logika.
   Tipiška katalikė? Pamiršau, kad su tavim niekaip neina kalbėtis.

   Panaikinti
  5. Na matai skirtumas tarp musu tik toks kad tai ka tau parasiau tau rase jau ne po viena karta ir ne vienas sio portalo komentuotojas. Cia panasiai kaip komentatore Roma bernardinuose vis sieke savo brieda visiems irodyti tai propatria bevarde komentatore irgi jau ne pirmus metus varo cia putinistano propoganda.

   Panaikinti
  6. Ar Kipro, Graikijos, Albanijos, Lenkijos ir kt. ortodoksai irgi priklauso "putinistanui"? Man rodos, kad putinistanui savo mąstysena labiau priklausot jūs.
   Dar vieną žodį įsidėmėk: reikia rašyti "propAganda".

   Gerai, baigiam šitą kvailą ginčą. Ko tu tokia pikta? Nelaiminga?

   Panaikinti
 7. to glorija - Na yra ir dar vienas atvejis iš Panevėžio vyskupijos

  http://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/mazametes-tvirkines-kunigas-toliau-skleidzia-dievo-zodi-papildyta-580240?komentarai

  Labai įdomūs ir keli paskutiniai komentarai po šiuo straipsniu - 2015 metų. Ir idomu, kur dabar yra šitas iškrypėlis Kareckas?

  O buvęs šio kunigo vyskupas dabar virkauja, kad juos pedofilais vadina:)

  AtsakytiPanaikinti
 8. supratingas2019-04-22 14:12

  Apaštalas Paulius paklaustas kaip elgtis su lytiniu geismu atsakė, kad tie kurie gali teseka jo pavyzdžiu ir lieka skaisčiais, o negalintiems patarė tuoktis. Katalikų Bažnyčia neišgirdo ar sąmoningai praleido ( tai-atskiras klausimas ) šį patarimą ir įvedė visuotinį celibatą kuris yra pagrindinė iškrypimų priežastis, nes lytinis geismas yra galinga ir visiškai iracionali jėga su kuria rasti sutarimą yra tik du keliai. Pirmas, skaistybės kelias įmanomas tik lytinę energiją paverčiant dvasine, o antras - saikingas jo tenkinimas. Jokiu būdu negalima lytinio geismo UŽGNIAUŽTI, nes jis už tai "atkeršija" su kaupu. Ir nebūtinai tik lytiniais iškrypimais. Akivaizdu, kad ne kiekvienas sutvertas skaistybei, tačiau RKB visiškai į tai neitsižvelgdama traukia visus ant vieno kurpaliaus kas dabarties perdėm seksualizuotoje aplinkoje gimdo neišvengiamą problemą. Deja, nelengva suvokti šios problemos mastą, nes iš vienos pusės "lieviakų" žiniasklaida stengiasi pūsti kuo didesnį burbulą, o iš kitos pusės RKB gina mundurą neviešindama visų atvejų, kas dalinai pateisinama žinant dabartinį atvirą priešiškumą jos atžvilgiu.

  Pravoslavai pasielgė teisingiau, tačiau nukentėjo kitoje vietoje, nes jų dvsininkai turi dalintis tarp šeimos ir tarnystės kas neišvengiamai atsiliepia pastarosios kokybei.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

item