Vysk. Jonas Kauneckas. Pagalbos šauksmas

propatria.lt nuotr. Labai prašau visų tikinčiųjų, visų mąstančių žmonių šauktis pagalbos. Sekmadieniui skiriu savo žodį. Mieli tiki...

propatria.lt nuotr.
Labai prašau visų tikinčiųjų, visų mąstančių žmonių šauktis pagalbos. Sekmadieniui skiriu savo žodį.

Mieli tikintieji!

Nepamirškite numerio 50 15. Tikriausiai Jus stebina toks mano kreipimasis. Tai ne aš sugalvojau. Vokiečių teologas Klausas Miuleris pasakoja apie vieną kunigą, kuris visada pamokslą baigia tokiais žodžiais. „Nepamirškite Nr. 50 15“. Tie, kurie tai ne kartą girdėjo, žino, ką tai reiškia. Naujai atėjusieji nustebę klausinėja. O anie atsako: „Argi Jūs nežinote, kad tai Dievo pagalbos numeris?“ Tie dar daugiau nustebę, nes juk Dievui nepaskambinsi. Todėl jiems aiškina: „Tikrai toks Dievo pagalbos numeris 50 15. 50 psalmės 15 eilutėje pats Dievas sako: „Šaukis manęs savo vargo dieną, – išgelbėsiu tave, ir tu mane šlovinsi“.

Argi nebuvo baisios vargo dienos aklajam Bartimiejui? Todėl jis ir šaukėsi Dievo, garsiai šaukė: „Jėzau, pasigailėk manęs!“ Kai jam draudė, kad nutiltų, jis dar garsiau šaukė, nes tas aklumo vargas jį be galo iškankino...

O dėl ko, dėl kokio vargo dabar pasaulis labiausiai turi šauktis Dievo?

Portugalų rašytojas Žozė Sarumagu (Jose Saramago) teigia: „Dabar pasaulis turi šaukti dėl savo aklumo“. Jis apie tai parašė romaną „Aklųjų miestas“ ir apdovanotas Nobelio premija.

Papasakosiu trumpai romano turinį, kadangi taip jis vaizduoja pasaulio aklumą.

Važiuoja mieste mašinos. Nors užsižiebė žalia šviesoforo šviesa, vairuotojas nevažiuoja. Staiga atsidaręs langą, jis ima šaukti: „Nebematau“. Į mašina sėda vienas praeivis ir nuveža staiga apakusį namo. Bet tas žmogus pasirodo vagis. Jis apvagia apakusio butą ir nuvaro automobilį, bet ir pats apanka... Žmona apakusį nuveža pas akių gydytoją, Šis neranda ligos, bet staiga pats apanka, apanka ir visi ligoniai laukiamajame. Smūgis po smūgio: aklumo epidemija plečiasi po visą miestą. Valdžia paskelbia karantiną, akluosius uždaro. Juos saugo kareiviai, kad neužkrėstų kitų. Bet atvežami vis nauji aklieji: epidemija apima visą miestą. O ligoninė tampa pragaru: vieni kitus apvagia, vieni kitų bijo, nes plinta žiaurumas ir nešvara. Apakusio gydytojo žmona tik apsimetė nematanti. Ji stengiasi visiems padėti, prikelti iš blogio, net sužinojusi apie savo vyro svetimavimą, nenustoja tikėti, nenustoja visus raginti žmoniškumui, gerumui. Sarumagu skelbia, kad tai dabartinio pasaulio vaizdas. Juk pasaulyje įsigalėjo egoizmas, beširdiškumas, vergavimas aistroms. Todėl griūva šeimos, nyksta pasiaukojimas, idealizmas. Juk tai baisus dvasinis aklumas!

Klausiame: kas gali išgelbėti? Tik tikėjimas, tik Dievas. Juk Jėzus pasakė aklajam: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“. Deja, dvasia apakusieji vis labiau tolsta nuo tikėjimo. Tikėjimą net niekina. Tai matome ir Lietuvoje. Argi neprisimenate to teatro, kai į Jėzaus atvaizdą buvo mėtomas visoks purvas? Ir tai buvo vadinama menu, nusivylimo psichologijos atskleidimu. O vėl reklamos su Rūpintojėliu, su Jėzumi ir Marija, šaukiant: „Jėzau, kokios tavo kelnės“. Arba tos patyčios Turgelių bažnyčioje...

Popiežius Pranciškus atvyko į Lietuvą, kad suvienytų mus, kad, vieningai, drąsiai ir ryžtingai laikydamiesi, gintume tikėjimą, pasipriešintume kylančiam blogiui, kaip kad drąsiai gynėsi mūsų partizanai. Deja, net Popiežiui nepavyko pažadinti tautos. Vietoj to Lietuvos didžiosiose arenose Egidijus Dragūnas Selas tyčiojasi iš Dievo. Vaizduodamas Jėzų, Selas įvažiavo į sceną ant milžiniško unitazo. „Suprantu, kad tai šventvagystė“, – šaiposi jis. „Valstybės“ žurnalo (š. m. Nr. 9) korespondentas stebisi: „Ar katalikai ir patriotai po popiežiaus vizito Lietuvoje išmirė?“ Jie net nesugebėjo išstenėti, kad į tokio dainininko koncertus padorus žmogus neturėtų kelti nė kojos. Jei dainininkas būtų taip pasišaipęs iš Mahometo, dabar sėdėtų apsikabinęs unitazą ir drebėtų kur nors pasislėpęs...

Akivaizdu, kad religija, kuri buvo didžiausias okupantų priešas, dabar niekinama sąmoningai net tokiais būdais, kuriais nedrįso niekinti net okupantai. O ar ne taip dabar niekinami partizanai, kiti kovotojai? Popiežius juos gi pagerbė. Ragino ir jaunimą nepamiršti šaknų.

Ką gi turime daryti? Netylėti. Šiandien Dievo žodis mums rodo Bartimiejų, kad ir mes taip šauktume, kaip jis. Ir Marija daugybėje apsireiškimų, ypač Fatimoje skelbė, kad nėra kitų priemonių prieš blogį, prieš dvasios aklumą, prieš velnio siautėjimą – tik šaukimasis Dievo pagalbos, tik malda, tik vienybė su Dievu.

Aš dėkoju jums, mieli katalikai, kad Panevėžyje tiek daug dieną-naktį adoruojančių Švenčiausiąjį. Girdėjau apie adoracijas ir kituose miestuose. Tad yra vilties, kad Panevėžys ir kiti miestai netaps aklųjų, o pasiliks reginčiųjų miestais. Ačiū Dievui, kad neužmirštate Dievo pagalbos žodžio: „Šaukis manęs savo varge, – išgelbėsiu tave, ir tu mane šlovinsi“ (Ps 50,15).

Susiję

Religija 8155692288753574381

Rašyti komentarą

 1. Ačiū, vyskupe Jonai, už tai, kad nuolat budite ir mus žadinate. per gerai mes gyvename, per daug sotūs esame. nuo to sotumo pamažu daromės akli, nes nematome, kas dedasi už lango, už savo namo sienos. Mums nerūpi. tarsi mes patys viską pasidarėm, nemokamai gavom: ir Lietuvos laisvę, ir taiką, ir duoną kasdieninę ant stalo. nesakom ačiū nei laisvės gynėjams, nei valstybės kūrėjams, nei duoną auginančiam žemdirbiui, nei Dievui, kurio rankoj mes gimėm augom ir esam. . remkim vienas kitą, žadinkim ir būkim vienybėje, kvieskim visus geros valios žmones į talką kovoje už tiesą ir teisingumą.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Skaitytojas2018-10-28 15:02

  „Unitazas“ yra rusicizmas. Manau, „klozetas“ yra daug tinkamesnis žodis.

  Apie to žodžio atsiradimą pasakojama taip: ankstyvuosius klozetus gamino firma vardu „Unitas“ („Vienybė“ lotyniškai). Kai šie buvo importuoti Rusijon, jų pavadinimas imtas suvokti kaip „unitaz“; kadangi „taz“ rusiškai reiškia dubenį, „unitaz“ skamba tarsi būtų „unidubuo“, t.y. „universalus dubuo“, tarsi koks eufemizmas. Sovietmečiu, kaip ir daug kitų rusicizmų, taip ir šis atkeliavo ir į lietuvių kalbą.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-10-28 22:39

   Dėl žodžio ,,unitazas'' galima ir pasiginčyti - rusų kalboje yra nemaža prancūziškų žodžių adaptacijų. Tarkime, prancūziškas daiktavardis ,,Le sabre'' (,,kardas'') rusu kalbje tapo žodžiu ,,sablia''. Prancūziškų žodžių junginys ,,Caran d'Ache'' (Šveicarijos kanceliarinių prekių gamintojas) rusu kalboje tapo ,,karandaš'' - ,,pieštuku'', nors prancūziškai pieštukas yra ,,crayon''. Prancūziški žodžiai ,,cinquieme etage'' - ,,penktas aukštas'', rusų kalboje iki šiol vartojamas prancūziškas aukšto pavadinimas.

   Panaikinti
  2. Jau nekalbant apie porte-monnaie, sac de voyage ir t.t. ir pan. Greičiausiai tai išliko nuo laikų, kai prancūzų kalba buvo aukštuomenės kalba (taip pat ir Rusijoje - ypač 19 a.). Vis dėlto, "unitaz" nėra prancūziškos kilmės ir vartojamas tik slavų (ir tai ne visų) kalbose, tad čia, ko gero, "Skaitytojas" teisus. Antra vertus, "klozetas" - lygiai toks pat skolinys, kaip ir "unitazas".

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2018-10-28 17:39

  Sėlą apsėdo šetonas, dėl to jis ir siautėja.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Bažnyčia pati padarė viską, kad atsidurtų šitoj situacijoj: ar ne jūs neribotą laiką plaunat smegenis žmonėms su savo pacifizmais, atsuk antrą žandą, gailestingumo ir t.t. ir panašiai. Tai ko tada norit? plius kodėl patys nekovojat prieš politikus kurie griauna bažnyčią, naikina jos mokymą? kodėl vis dar remiama konservatorių partija, kuri yra liberastiškumo įsikūnijimas atėjus į postą anūkui? kodėl nekovojama prieš socialdemokratų ir liberastų partijas? kodėl nekovojama su visuomeniniais veikėjai, kurie pasisako už pederastiją, kodėl jiems vis dar suteikimos bažnytinės paslaugos- tokios kaip jų pačių ir jų vaikų krikštas, laidotuvės, santuokos, mišios ir t.t.- bažnyčia turi fiksuoti žinomų visuomeninių veikėjų bei politikų pasisakymus ir veiksmus ir jei jie neatitinka bažnyčios mokymo- tai jie turi būti šalinami iš bažnyčios, atsisakoma jiems suteikti bet kokias paslaugas ir viešai turi būti pasmerkti. Ir bažnyčia turi kviesti į kovą tiek su partijomis, tiek su politikais ar visuomenės veikėjeis. dėl išpuolių prieš bažnyčią reikia kreiptis viešai tiek į žmones, tiek į politikus, tiek į teismus, kad tai viską stabdyt. Plius jūsų kunigai ir vyskupai turi kovoti dieną naktį prieš leftizmą, sodomitus ir jų remėjus. Kodėl jūsų visokie Doveikos važinėja su Jazzu po afrikas (primenu kad ta jazzu viena iš pagrindinių pederastijos remėjų Lietuvoje) tai ar vien jau tuo nediskredituojat savęs? kada tas pats Doveika ir kiti garsesni bažnyčios tarnai pasisakė prieš lgbt, stambulo sutartis, partnerystes, prieš pederastų paradus, prieš Konstituciniam teisme stumiamus keitimus, prieš vaikų atiminėjimus ir t.t.? Kodėl patys nekovojat ir reikalaujat tai daryt už jus? kada nustosit skleisti tuos pacifizmus ir pareikalausit "Dantis už dantį", Mirties bausmių žudikams, ir pasakysit kad kiekvieno tikro krikščionio pareiga ginti savo tikėjimą net aukojant savo gyvybę? Kodėl neatsiimat pvz 'Bernardinų" dienraščio ir neišvaikot iš ten sodomitų remėjų- tai turėtumėt bent vieną žiniasklaidos priemonę , kurios pagalba galėtumėt kovoti, kodėl naujų žiniasklaidos priemonių nesukuriat savo informacijai sklisti, kodėl nesurenkat žmonių emailų ar telefonų numerių kad galėtumėt informuoti ir juos įtakoti. Vat kai atsakysit sau bent į šiuos klausimus - tada ir rasit atsakymus, kodėl jus puola, kodėl jūs nesugebat gintis ir kodėl žmonės jūsų negina.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ryžtinga tavo kalba, Chingischane, ir daug tiesos pasakei, bet vyskupas tikriausiai prisimena Kristaus žodžius ir yra pasiryžęs jų laikytis: "Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą." (Mt 5,38-39). Deja, Kristus taip mokė. Su šiandienos baisiomis nuodėmėmis, ypač su popiežiaus papiktinimais reikia kovoti, ir jei ganytojai nekreips į tai dėmesio ir sėdės rankas sudėję, jie atsakys prieš Dievą. Bet kokiu būdu kovoti - jie pasirinks patys ir parodys kitiems - privalo parodyti.

   Panaikinti
  2. Čingischanai - LABAI stipriai ir teisingai! Pagarba!

   Panaikinti
 5. Jei laikysis kitų skruostų atsukinėjimų politikos, šliaužiojimo ant kelių, nusikaltelių ir pabėgelių kojų plovimo, maldavimo gailestingumo, mirties bausmės draudimo, geuropos islamizavimo, 'kas aš toks kad juos teisčiau", ir dar daug panašių nesąmonių- tada šitaj bažnyčiai galas ir jau niekas jai nepadės! Nes ji gali išgyventi ir būti reikalinga jeigu ji bus karinga ir kvies ginklu ginti tikėjimą: „Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo“ (Mt 10,34)
  „Dabar, kas turi piniginę, tepasiima ją, taip pat ir krepšį, o kas neturi kalavijo, teparduoda apsiaustą ir tenusiperka“ (Lk 22,36)

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Aš visiškai tau pritariu, už tikėjimą reikia kovoti, ir, matyt, tinkamu laiku reikia pasirinkti tinkamas priemones. O va dabar saitas lifesitenews prašo skubių maldų, nes ketina jį uždaryti: https://www.lifesitenews.com/news/urgent-lifesite-is-under-attack
   Iš to puslapio katalikai sužinodavo neuždangstytą ir nepagražintą tiesą. Malda irgi yra kova, gal net pati svarbiausia.

   Panaikinti
  2. jiems ne maldų reikia, o tiesiog pakeisti hostingo provaiderį (tai daroma per kelias valandas). pas mane 14 saitų ir niekada nekilo mintis melstis kai serverio sąvininkas pasiūlė išsikraustyt. ;)

   Panaikinti
 6. CHINGISCHANE DAUG KUR JŪS TEISUS - TIK NE Bažnyčia pati padarė viską, kad atsidurtų šitoj situacijoj - NE Bažnyčia KAIP MISTINĖ KRISTAUS NUOTAKA, o jos priešai - išoriniai ir vidiniai. Masonai, liberalai (kurie dažnai persidengia), viduje - liberalieji modernistai - Modernizmo erezija.
  Gerb. Vyskupas pagaliau išdrįso tarti tikro drąsaus ganytojo žodį. Jei taip būtų daryta 40 metų tiek problemų dabar nebūtų.
  Yra katalikų kurie priešinasi tam žr. FB portalą "Katalikų Tradicija" - kviečia boikotuoti Kristaus Karaliaus niekintojus, yra ir kitų veiksmų šia linkme.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Mane tos jūsų pompastiškos kalbos apie MISTINĖ KRISTAUS NUOTAKA mažumą erzina. Kas sukėlė visą šitą krizę? Ar ne patys katalikai dėl jos kalti?

   Panaikinti
  2. Aha, tai dabar, pasirodo, dėl liberazmo įsigalėjimo kalti katalikai? Pagal analogiją, dėl bolševizmo įsigalėjimo irgi katalikai kalti buvo? Tai bjaurybės - dabar žinosim, ką reikia dėl sovietinės okupacijos keikti! :)

   Panaikinti
  3. Taip, dėl bolševizmo įsigalėjimo kalti krikščionys. Krikščioniškoji moralė reikalauja pirmiausia kaltinti save.

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item