Kazimieras Garšva. Lenkijos užsienio reikalų ministro klaidos

propatria.lt nuotr. voruta.lt Rugsėjo 13 d. lankydamasis Vilniuje, Lenkijos užsienio reikalų ministras pasakė septynis klaidingus ...

propatria.lt nuotr.

Rugsėjo 13 d. lankydamasis Vilniuje, Lenkijos užsienio reikalų ministras pasakė septynis klaidingus teiginius.

Neteisingas ministro teiginys, esą „Lietuvos lenkų mažuma negali rašyti savo pavardžių asmens dokumentuose originaliai“! Lietuvos lenkai savo asmenvardžius jau rašo originaliai (autentiškai ir pagal skambesį), kaip nustatyta 1939 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijos, Lietuvos ir Lenkijos draugystės sutarties (14 straipsnis), Europos tautinių mažumų konvencijos (11 straipsnis).

Neteisingas teiginys, esą lietuviai Lenkijoje asmenvardžiuose gali vartoti savo raides: jas gali vartoti tik savo spaudoje gimtąja kalba, o taip užrašyti asmenvardžiai Lenkijos informacinėse sistemose negalioja. Lygindami Lenkijos lietuvius ir Lietuvos lenkus privalome žinoti, kad jų statusas skiriasi net keturiais požiūriais: 1) Lenkijos lietuviai yra autochtonai (tautinė mažuma), o Lietuvos lenkai – daugiausia prieš 150 metų okupantų prievarta sulenkinti lietuviai (tautinė bendrija), dėl to jų ir vardynas yra lietuviškos kilmės, 2) išlikusių Lenkijos lietuvių gimtoji kalba yra lietuvių kalba, o Lietuvos lenkų – greta lenkų kalbos ir gudų, lietuvių, rusų kalbos, 3) lietuviai niekada neokupavo Lenkijos sostinės ir jos apylinkių, o lenkai Lietuvos sostinę okupavo 1920–1939 metais, 4) Lenkijos lietuviai buvo ir yra lojalūs valstybės piliečiai, niekada nekūrė teritorinės autonomijos ir nekvietė svetimos valstybės kariuomenės okupuoti jų kraštą, o Lietuvos lenkai tai darė ne kartą.

Sulenkinti ir pagal Lenkijos rašybą skelbiami Lietuvos asmenvardžiai, vietovardžiai iškraipytų istorinę tiesą ir daugumai Lietuvos gyventojų primintų nesenas okupacijas. Dėl to reikalauti okupantų iškraipytų vietovardžių yra ypač neetiška. Taip nedaroma ir Lenkijoje: pagal jos „Tautinių mažumų įstatymą“ vietovėms, gatvėms gali būti „papildomai vartojami tradiciniai pavadinimai mažumų kalbomis“, nesusiję su okupacijomis.

Netikslus ir ministro pasakymas: Lenkijoje rastumėte vietovardžių tautinių mažumų kalbomis. Tiesa yra tokia: 1) Punsko valsčiuje apie 20 lietuviškų kaimų pavadinimų lentelėse pirmiausia skelbiami iškraipytai lenkiškai ir tik po to – autentiškai lietuviškai, 2) šių užrašų vietiniai gyventojai neprašė – jie įvesti ir dukart uždažyti tam, kad būtų galima daryti nepagrįstą spaudimą Lietuvai, 3) Seinų, Vižainio, kituose gretimuose valsčiuose ir pusėje Mažosios Lietuvos, Stalino dovanotos Lenkijai, tokių užrašų nėra. Be to, skirtingai nuo Lenkijos, prie pietryčių Lietuvos rajonų, seniūnijų ir jose yra dvikalbiai užrašai.

Tikslintina ir ši ministro pastaba: „turime sustiprinti lenkišką švietimą, nes ir pačiai Lietuvai svarbu, kad jos piliečiai būtų jai lojalūs“. Apie pusę Lietuvos lenkiškų mokyklų tebėra valstybės išlaikomas Lenkų rinkimų akcijos lopšys, rinkimų štabas ir motina maitintoja, kur gudiškai, lietuviškai kalbantys vaikai polonizuojami.

Nacionalizuotą turtą galima grąžinti teisėtiems buvusiems savininkams. Tai neliečia buvusių kariškių ir organizacijų, okupacinio režimo neteisėtai apdovanotų už kovą su Lietuva.

Ministras pasiūlė pažeisti ir LR Konstitucijos 29 straipsnį, rinkimuose į Seimą sumažinant 5 proc. rinkėjų balsų minimumą Tomaševskio partijai (kad jai nereikėtų sudaryti koalicijos su rusų partijomis). Bet ši partija, pasivadinusi Krikščioniškų šeimų sąjunga, galėtų blokuotis ir su artimesne Krikščionių demokratų partija (ne pravoslavais), ir su lietuviais, gudais, ukrainiečiais, kurie Šalčininkų, Vilniaus ir gretimų rajonų seniūnijose sudaro ne daugumą (kaip lenkai), o tikrąją tautinę mažumą.

Hab. dr. Kazimieras Garšva yra „Vilnijos“ draugijos pirmininkas.

Voruta

Susiję

Užsienio politika 4280606528542157970

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-10-26 06:39

  Lietuvos lenkai – daugiausia prieš 150 metų okupantų prievarta sulenkinti lietuviai.

  Cha cha...
  Pirma. Lenkai okupantai Lietuvoje prieš 150 metu? Rimtai, profesoriau??
  Antra. Jeigu tavo prosenelis sulenkėjo, jeigu trys vėlesnės kartos augo ir suvokė save kaip lenkus, tai Garšvai ar Zinkevičiui paaiškinus, lenkiškumas tavyje numirs iš gėdos prieš staiga gimusį lietuviškumą?? Nejuokinkit. Koks skirtumas kaip lenkai tapo lenkais, o lietuviai - lietuviais. Tapo. Ir jau yra.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "Cha cha... Pirma. Lenkai okupantai Lietuvoje prieš 150 metu? Rimtai, profesoriau??" citata.
   Kur autorius rašė, kad tai lenkai okupantai? Malonėkite citatą. Liūdna švietimo sistema, skaityti vaikus išmoko, o teksto suvokti - ne. Ir su istorija ne kas.
   - Prieš 150 metų Lietuva buvo okupuota carinės Rusijos. Rusija naudojo užsirekomendavusi metodą dar iš Romos imperijos laikų, - savo pavergtų tautų teritorijose sukurdavo ir stiprindavo įvairias tautines bendrijas, slapta jas pjudant su autochtonais. Oficialiai sau pasiliekant taikdario ir tvarkdario rolę.
   "Koks skirtumas kaip lenkai tapo lenkais, o lietuviai - lietuviais." citata.
   Atsakymas slypi knygoje "Ilga kaip šimtmečiai diena". Sufleruoju Zolamanas yra jūsų prototipas.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-10-26 18:23

   Nugi, gal galima pavyzdį, kaip rusai lietuvius lenkino??? Gal dar katalikino, kas buvo kaip ir tas pat??

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-10-26 19:22

   Geriau nesitikrinkite savo praeities. Labai gali pasirodyti, kad senelis ar proprosenelis buvo gudas, lenkas, rusas, žydas, vengras, vokietis ar dar kas. Kažin ką tada darysite su savo lietuviškumu? Persitautinsite atgal, kaip Vilniaus lenkams liepiate?

   Panaikinti
  4. O, mankurtai susirūpino tapatybe. Čia GERAS! :D:D:D
   Beje, jei kas ketinate su ta fauna ginčytis argumentų pagalba - pamirškite tai: leisiu sau visiems priminti, kad čia tie patys padarai, kuriems "jeigu man taip atrodo, tai taip ir yra!" (puikus pavyzdys - visi "trans" idiotizmai). Jau nekalbu apie tai, kad šitiems "biologiniams vienetams" JOKIA tapatybė "neegzistuoja", tad ši tema jiems apskritai nesuprantama, ir čia jie atropojo toli gražu ne diskutuoti. Tiesa, jie įsivaizduoja, kad jų kvailas darkymasis yra "tamsoliū trolinimas", o ne tai, kas yra iš tikrųjų - na, bet jei nabagams nuo to geriau, tegul tupi savo mentaliniame "seif speise". ;)

   Panaikinti
  5. > Pikc. Ne visi troliai darkosi. pvz Anonimiškas 2018-10-26 19:22 turi labai aštriai išreikštą fobiją del savo nelietuviškos genealogijos. Nesikreipus pas specialistus sutrikimas progresavo ir dabar mes stebime fobijos "perkėlimą" visuomenei. Pacientas tą tiesiai įvardina pirmu savo sąkiniu :"Geriau nesitikrinkite savo praeities. Labai gali pasirodyti, kad senelis ar proprosenelis buvo gudas, lenkas, rusas, žydas, vengras, vokietis ar dar kas."
   Panašiai elgiasi seksualinių parafilijų atstovai. Savo problemos nesprendžiama, bet kaip "norma" bando primesti tai visuomenei.

   Panaikinti
  6. A, psichologinė projekcija... Ką gi, gali būti. :)

   Panaikinti
 2. Tai ne Lenkijos ministro klaidingi teiginiai. Tai - Lenkijos nuolatinis spaudimas tęsti polonizacijos procesą. Tai lenkiškojo šovinizmo apraiška.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-10-26 11:02

   Lenkiškas šovinizmas reikšis tol, kol bus tokie anonimiški rašę18-10-26 06:39. A.Bumblevskio siekėjai slėps, iškraipys istorinius faktus ir remsis nelogika, kad pateisinti polonizaciją ne tik praeityje, bet sudaryti sąlygas tolesniam tokio proceso egzistavimui. Pas juos mažesnės tautos naikinimas veikiant jos sąmonę vadinama žodžiu tolerancija. Tikrai cha cha.

   Panaikinti
  2. Nenorėčiau sutikti su šios faunos vadinimu Bumblowskio pasekėjais, nes jie skiriasi iš esmės.
   Bumblowskis veikia tikslingai ir puikiai suvokdamas, ką daro: jis už savo veiklą gauna apdovanojimus, palaikymą - o ir zlotų greičiausiai nubyra. Kitaip tariant, jis sąmoningai apsisprendė "tarnauti didesniam ponui". Hipotetiniu Lenkijos okupacijos atveju Bumblowskis eitų pas okupantus prašyti "šiltos kėdės", visai pagrįstai tikėdamasis ją gauti.
   Liberastinių mankurtų elgesio modelis ir motyvacija yra visiškai kitokia. Jie lietuvių ir Lietuvos priešais nusprendė tapti ne iš meilės "didesniam ponui" (Lenkijai, Rusijai ir t.t. ir pan.), bet iš neapykantos lietuviams ir Lietuvai. Kitaip tariant, jie stoja lenkų šovinistų ir "liankū" "wannabe Lugandon" separatistų pusėn NE dėl palankumo Lenkijai, bet dėl priešiškumo Lietuvai (kaip ir bet kokiai tautinei valstybei ir tautiškumui apskritai). Gyvendami Lenkijoje, jie būtų lygiai taip pat priešiški lenkams (skirtingai nuo Bumblowskio). Tuo pačiu hipotetinės okupacijos atveju jie pasistengtų kuo greičiau emigruoti (nesvarbu kur - kad ir į Rusiją) ir snukiaknygėje vieni kitiems rašinėtų komentarus iš serijos "ale geraj tuos retrogradus litofcus padarė!".
   Apibendrinant - Bumblowskis yra svetimos tautos nacionalistas, o liberastiniai mankurtai - bolševikinių utėlių ("moi adres - ne dom i ne ulica") tipo internacionalistai, tad Bumblowskio pasekėjais jie niekaip negalėtų būti.

   Panaikinti
 3. Patikslinimas2018-10-26 09:22

  "Apie pusę Lietuvos lenkiškų mokyklų tebėra valstybės išlaikomas Lenkų rinkimų akcijos lopšys, rinkimų štabas ir motina maitintoja, kur gudiškai, lietuviškai kalbantys vaikai polonizuojami." Kodėl tik pusė mokyklų? Visos lenkiškos ar rusiškos mokyklos, dėl didelių greta gyvenančių tautų kaimynystės ir mūsų santykių istorijos, ugdo ne Lietuvos piliečius iš esmės. Pvz., dėl anglakalbių mokyklų man tokių rūpesčių nekiltų, nes mes ne Airija.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2018-10-26 14:38

  AČIŪ AUTORIUI! Kai pasižiūri, kaip iš VISOS Europos žmonės plūdo į Vilnių, suvoki, koks patrauklus tai buvo miestas gyventi ir verslui, o pabuvus ilgiau, susipažinus - ir visa Lietuva tapo patraukli! Net klimato išlepinti pietiečiai, italai bei arabai čia plūste plūdo. Šiandien jų palikuoniai atsispindi ne tik lietuvaičių, bet ir čia gyvenančių kitataučių veido bruožuose. Tad, ar keista, kad ir artimiausi kaimynai plūdo, jei savo tėvynėje negalėjo sau garantuoti juos tenkinančio pragyvenimo ar verslo? Juolab, kad ne vieno jų protėviai buvo aisčių (baltų) kilmės, tik jų žemes nuo dabartinės Ukrainos atskilusių slavų (lemkų - būsimų lenkų) užgrobti ir nutautinti... Viskas puiku ir malonu, kad visiems čia buvo taip gera, kad į savo kilmės tėvynes nė negrįžo. Tik... kur dar Vakaruose rasi kitą tautą, kuri savo išeivijos į kaimyninę šalį gyvenamą vietą laikytų teisėtu pretekstu pretenduoti ir į kaimynės teritoriją? Išradingi tie Lenkijos politikai! O kai dar išradingesnį buvusį jų URMą prisiminsi... :(

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2018-10-26 22:46

  Mano seneliai bei tėvai, jų broliai ir seserys ir visa plačioji giminė asmeniškai buvo liudininkai, kaip bet kurios tautybės žmonės buvo paverčiami lenkais. Ne visi buvo kolaborantai, ne visi savo noru jais tapo. Ir nė vienas iš paprastų vietos gyventojų nemokėjo lenkų kalbos. Tačiau nutautintojams tai nerūpėjo. Siekdami savo tikslo, jie nesiskaitė su priemonėmis. O kolaborantai ypatingai persistengdavo, stengdamiesi pelnyti okupanto meilę ir... apdovanojimą iš kitų, ateiviams nepaklūstančių vietos gyventojų atimta nuosavybe (jo žeme, namais su visu apstatymu ir viskuo, kas juose buvo).

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Paradoksalu, bet Pietryčių Lietuvos lenkinime per kelias "bangas" susipynė kelių pusių interesai ir strateginiai bei taktiniai ėjimai: iš pradžių carinės Rusijos, o paskui Sovietų Sajūzo polinkis kurti "etninius anklavus", kad provincijose/sajūzinėse respublikose visąlaik būtų rakštis, trukdanti tautinių valstybių formavimuisi, carinės Rusijos antilietuviška politika 19 a. pab., kai Lietuvoje "lenku" būti buvo kur kas saugiau ir paprasčiau, negu lietuviu (o jei dar prisiminsime liekamąją Žečpospolitos laikų lenkinimo politikos įtaką...), Lenkijos šovinistines-imperialistinės ambicijos, vietinių gyventojų polinkis prisitaikyti prie stipresniojo, kad tik paliktų ramybėje (o dar jei ir "prestižą" žada...). Na, o paradoksas tas, kad šioje Lietuvos dalyje "priešai" rusai ir lenkai iš esmės visada dirbo "kanopa kanopon" - gal tikslai ir skirtingi, bet metodai ir rezultatai - tie patys. Toks savotiškas "komandinis darbas", kuris tęsiasi iki šiol ir puikiai atsispindi separatistiniame "wannabe Lugandon" rusų-lenkų aljanse, draugiškai palaikomame abiejų "priešų" - Rusijos ir Lenkijos.

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item