Mokslininkų sąjunga ir profsąjungos susirūpino V. Radžvilo diskriminavimu dėl pažiūrų

Propatria.lt nuotrauka Praėjusią savaitę viešai išsakyti kelių VU TSPMI dėstančių kolegų siūlymai profesoriui V.Radžvilui išeiti iš dar...

Propatria.lt nuotrauka
Praėjusią savaitę viešai išsakyti kelių VU TSPMI dėstančių kolegų siūlymai profesoriui V.Radžvilui išeiti iš darbo institute, taip pat atviri necenzūriniai profesoriaus užgauliojimai viešojoje erdvėje paskatino Lietuvos žmogaus teisių organizacijas, Lietuvos mokslininkų sąjungą ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimą (LAMPSS) įvertinti pastaruosius faktus žmogaus teisių kontekste.

Organizacijos išplatino pareiškimą, kuriame išreiškiamas susirūpinimas dėl neseniai viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie bandymus Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (VU TSPMI) dėl tariamai euroskeptiškų pažiūrų sumenkinti prof. V. Radžvilo dėstomo kurso „Europos idėja: tapatumai ir reprezentacijos“ kurso statusą.

Pareiškime cituojamas VU TSPMI Europos studijų magistro programos pirmojo kurso studentų grupės instituto administracijai įteiktas prašymas pakeisti V. Radžvilo dėstomo kurso statusą iš privalomojo į pasirenkamąjį argumentuojant tuo, kad dauguma prof. V. Radžvilo dėstomų temų „...yra menkai arba visai nesusijusios su Europos studijomis (Europos idėjos tematika yra „pritempiama“)“, „...dėstytojo euroskeptiškos pažiūros iškreipia supratimą apie Europos Sąjungą...“, „...išsakomas subjektyvus požiūris į Europos Sąjungą neleidžia susipažinti su esamu platesniu akademiniu diskursu, o tai neatitinka programoje numatyto pagrindinio dalyko tikslo“.

Organizacijos atkreipia dėmesį, jog VU TSPMI administracija šį studentų prašymą patenkino išsamiau jo nesvarsčiusi, nors vėliau buvo gautas ir alternatyvus 22 kursą lankiusių VU TSPMI studentų ir alumnų prašymas – palikti kursą privalomą. Pasak pareiškimo autorių, toks instituto administracijos sprendimas smarkiai pablogina prof. V. Radžvilo padėtį institute ir netgi sudaro sąlygas jį, kaip neturintį pakankamo darbo krūvio (nes kursas – neprivalomas), atleisti iš darbo. Pažymėtina, kad panašūs dalykai vyksta daugelyje Lietuvos universitetų dėl studentams skiriamų „krepšelių“.

Pareiškimą pasirašiusių organizacijų teigimu, VU TSPMI administracijos sprendimas, kuriuo besąlygiškai patenkintas studentų prašymas dėl kurso statuso keitimo, turi visus asmens diskriminavimo dėl įsitikinimų ar pažiūrų požymius.

„Netgi nevertinant administracijos sprendimo atitikties studijų programų rengimo ir jų tvirtinimo tvarkai, kurią reglamentuoja TSPMI nuostatai, būtina pripažinti, jog studentų iniciatyvos teisė reglamentuoti dėstomų kursų temas ir jų turinį nėra absoliuti ir privaloma. Prof. V. Radžvilo Europos idėjos istorijos kursas dėstomas ne vienerius metus ir dėl jo TSPMI administracija, Taryba ar Studijų programos komitetas iki šiol nebuvo gavę pastabų ar priekaištų. Kursą, kaip naudingą ir įdomų, savanoriškai lanko kitų kursų ir kitų studijų programų studentai.

Žmogaus teisių požiūriu studentų prašyme nurodyti prof. V. Radžvilo kurso pakeitimo iš privalomojo į pasirenkamąjį motyvai - profesoriaus euroskeptiškos pažiūros, subjektyvus požiūris į Europos Sąjungą – nesvarstytini. Atkreipiame dėmesį, kad šie motyvai, kuriais remiantis priimtas Studijų programų komiteto sprendimas, prieštarauja LR  Konstitucijoje įtvirtintam žmogaus teisių ir laisvių principui – asmens teisei turėti įsitikinimus, pažiūras ir laisvai juos reikšti. Primename, kad tai yra viena pamatinių Europos demokratinių vertybių“, teigiama pareiškime.

Išplatintame pareiškime taip pat pabrėžiama, jog žmogaus teisių požiūriu nepateisinama ir tai, kad akademinėje aplinkoje dėstytojo pažiūros ir įsitikinimai, o ne kompetencija bei kvalifikacija, susiejami su dėstomo kurso tikslingumu ir net lemia jo vertę studijų programoje.

„Tariamai euroskeptiškų, o iš esmės tik kritiškai vertinančių dabartinių ES politikų ir biurokratų veiksmus, mokslininkų yra visose demokratinėse valstybėse, ir jų akademinės veiklos suvaržymas akivaizdžiai prieštarautų tarptautiniu mastu įtvirtintam žmogaus įsitikinimų ir pažiūrų laisvės principui“, rašo pareiškimo autoriai.

Pareiškime taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, jog tarp prašymą iniciavusių studentų yra Europos Komisijos (EK) atstovybės Lietuvoje darbuotoja, kas verčia susirūpinti, ar šioje institucijoje neįsivyravo autoritarinis požiūris į žmogaus teises ir laisves. Pasak autorių, EK atstovybės Lietuvoje darbuotojos inicijuotas prašymas TPSMI administracijai primena sufabrikuotus „darbo žmonių“ laiškus sovietų komunistų partijai, kuriuose būdavo smerkiami mokslininkai, rašytojai ir kultūros veikėjai, nepritarę oficialiai sovietų komunistų partijos doktrinai.

„Būtent analogiškų laiškų pagrindu sovietų valdžia atleisdavo iš darbo jai neįtikusius kultūros ir mokslo darbuotojus, pašalindavo iš kūrybinių organizacijų rašytojus bei kitus kūrėjus, o kai kuriuos jų tokių prašymų pagrindu („pritariant darbo kolektyvams“) įkalindavo arba ištremdavo į Sibiro lagerius“, rašoma pareiškime.

Lietuvos mokslininkų sąjunga, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS) bei žmogaus teisių organizacijos pareiškia, kad „bet kokios iniciatyvos, kuriomis siekiama apriboti asmens veiklą dėl pažiūrų ar įsitikinimų reiškimo, yra grubus žmogaus teisių pažeidimas ir asmens diskriminavimas dėl jo pažiūrų ar įsitikinimų. TSPMI administracijos Pareiškimo pagrindu priimtas sprendimas prieštarauja LR Konstitucijos 25 str., kuris laiduoja asmens teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. LR Konstitucijos 42 str. nustato, kad „Kultūra, mokslas ir tyrinėjimai bei dėstymas yra laisvi“. Šios pamatinės žmogaus teisės yra įtvirtintos ir ginamos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (10 str.), Tarptautiniame  pilietinių ir politinių teisių pakte (19 str.) Tarptautiniame ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakte  (15 str.) bei kituose tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose.“

Organizacijos ragina Seimo Švietimo ir mokslo komitetą, Švietimo ir mokslo ministeriją bei VU administraciją „visapusiškai ištirti aptariamą diskriminavimo atvejį ir be išlygų užkirsti kelią praktikai, kurios apraiškų dėsningai padaugėjo pradėjus aukštojo mokslo reformą, kai, prisidengiant tam tikrais prašymais, mokslininkai imami persekioti ir atleidžiami iš darbo dėl įsitikinimų ar pažiūrų ir jų reiškimo.“


Susiję

Vytautas Radžvilas 1106009901974570148

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2017-07-17 15:28

  Matyt dar mūsuose ne viskas blogai, jei šis straipsnis atsirado. Po paskutiniųjų liberalmarksistinių išpuolių buvo be galo liūdna.

  AtsakytiPanaikinti
 2. O bus taip:2017-07-17 20:47

  Havajų profesorė: universitetai turėtų nebesamdyti baltųjų vyrų

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2017-07-18 04:41

  Ne viskas blogai, bet iki ,,gerai'' dar reikia daug padirbėti. Kaip atsitiko, kad užteko tik 9 studentų paraiškos, ir buvo priimtas sprendimas pakeisti prof. V.Radžvilo kursą? Ką apie tai sako Universiteto Statutas? Jei tokio sprendimo autoriai ir vykdytojai iš pradžių nepasidomėjo įstatymais ir teisės aktais, vadinasi, jie nėra kompetentingi dirbti akademinėse struktūrose. Dėl Lietuvos ambasados Čekijoje darbuotojo Mindaugo Stanio atviro plūdimosi Facebooke URM turi imtis atitinkamų priemonių, be to, privalo pareikšti savo poziciją ir Lietuvos piliečiams.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2017-07-20 23:09

  tarptautinių santykių instituto direktorių patį reikia atleisti iš darbo už šiurkštų žmogaus persekiojimą dėl pažiūrų ir nuomonės. Jeigu VU rektorius būtų garbingas tą ir padarytų. Dar neteko girdėti, kad kelių studentų prašymu privalomos paskaitos būtų pakeistos į pasirenkamas.
  Tai studentai gali toliau praktikuoti šį metodą - pasirašys kiti 8 ir dar kito dėstytojo paskaitas atšauksime ir t.t. Kažkoks beprotnamis, tikras sovietmetis - tik tada rinko dėstytojus pagal pažiūras, kurios turėjo būti lojalios sovietinei propagandai. O šiandien dėstytojai turi būti lojalūs Europos sąjungos propagandai - jokio kritinio mąstymo negali būti.
  Gėda tokiam institutui, susidirbo savo vardą, o vadovybę skubiai reikia keisti. Tikėkim, kad Švietimo komitetas ir Švietimo ministerija tinkamai įvertins tokių magistrantų išsišokimus ir vadovybės veiksmus.

  AtsakytiPanaikinti
 5. DĖL „VIENOS TIESOS“ ,CENZŪROS TENDENCIJŲ „ SOSTINĖS FORUME“ .
  Ko verta viena ar kita naujai susiformavusi politinė struktūra galima spręsti iš jos pozicijos sprendžiant svarbius Lietuvai uždavinius. Pavyzdžiui, pilietybės problema yra savotiškas lakmuso popierėlis –galima nustatyti kokio „kalibro“ yra viena ar kita Lietuvoje susiformavusi politinė struktūra. Neseniai (LMA) įvyko madingas „intelektualiųjų“ Lietuvos „gelbėtojų“ „Vilniaus forumo“ simpoziumas, kurio organizatoriams išsiunčiau savo pranešimo apie prigimtinę teisę turėti Tėvynės pilietybę tezes. Į mano prašymą dalyvauti minėtame simpoziume, gavau renginio(V.Radžvilas ir kt.) LMA organizatorių atsakymą, kad Vilniaus Forumas išimtinai palaiko vienos pilietybės idėją, kad mano siūloma alternatyva simpoziumo organizatoriams yra nepriimtina, nediskutuotina. Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

  AtsakytiPanaikinti
 6. DĖL „VIENOS TIESOS“ ,CENZŪROS TENDENCIJŲ „ SOSTINĖS FORUME“ .
  Ko verta viena ar kita naujai susiformavusi politinė struktūra galima spręsti iš jos pozicijos sprendžiant svarbius Lietuvai uždavinius. Pavyzdžiui, pilietybės problema yra savotiškas lakmuso popierėlis –galima nustatyti kokio „kalibro“ yra viena ar kita Lietuvoje susiformavusi politinė struktūra. Neseniai (LMA) įvyko madingas „intelektualiųjų“ Lietuvos „gelbėtojų“ „Vilniaus forumo“ simpoziumas, kurio organizatoriams išsiunčiau savo pranešimo apie prigimtinę teisę turėti Tėvynės pilietybę tezes. Į mano prašymą dalyvauti minėtame simpoziume, gavau renginio(V.Radžvilas ir kt.) LMA organizatorių atsakymą, kad Vilniaus Forumas išimtinai palaiko vienos pilietybės idėją, kad mano siūloma alternatyva simpoziumo organizatoriams yra nepriimtina, nediskutuotina. Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PAREMKITE, SKIRDAMI 12 EUR

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item