Advento apmąstymai: IV Advento savaitės ketvirtadienis

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš m...

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų padės prasmingiau praleisti šį Viešpaties laukimo laiką ir dar džiugiau sutikti Jo Gimimo šventę.***

O trokštamasis tautų Karaliau, 
kertinis akmenie, jungiantis tai, kas buvo išskirta! 
Ateik ir išgelbėk žmogų, kurį sukūrei iš žemės molio.

(antifona O Rex)

Liturginiai skaitiniai:

1 Sam 1, 24–28 – Hana dėkoja Viešpačiui už padovanotą sūnų.

Lk 1, 46–56 – Mergelės Marijos giesmė – tobuliausias Dievo pašlovinimas.

Bažnyčios žodis:

„Pagirta tarp moterų“, visus tuos dalykus man davė „pagirtas tavo sūnus“ savo krikšto atgimime, vienus – viltyje, kitus – tikrovėje; tačiau visa tai aš pats nusidėdamas taip iš savęs atėmiau, kad ir tikrovėje nebeturiu, ir viltį vargiai bepalaikau. O vis dėlto? Jei mano kalte visa tai išnyko, nejaugi būsiu nedėkingas tai, per kurią man tiek gero teko dovanai? Jokiu būdu, tenepridėsiu nuodėmės ant nuodėmės (plg. Iz 30, 1). Ne, priešingai, dėkoju, nes tai turėjau, sielvartauju, nes nebeturiu, meldžiuosi, kad turėčiau. Nes esu įsitikinęs, kad kaip per Sūnaus malonę galėjau tai gauti, taip per Motinos nuopelnus galėsiu tai atgauti. Todėl, o Valdove, o Gyvenimo Vartai, Išsigelbėjimo Durys, Sutaikinimo Kelie, Palankumo Susigrąžinimo Priėjime, maldauju Tave per išganingą Tavo vaisingumą, padaryk, kad man būtų suteiktas ir mano nuodėmių atleidimas ir malonė gerai gyventi, ir kad iki pat pabaigos aš – Tavo tarnas – būčiau saugomas tavo globoje.

Šv. Anzelmas Kenterberietis

Melskimės

MANO SIELA ŠLOVINA VIEŠPATĮ, 
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, 
nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę. 
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, 
nes didžių dalykų padarė man Viešpats, 
ir šventas yra jo vardas! 
Jis maloningas iš kartos į kartą
tiems, kurie jo klauso. 
Jis parodo savo rankos galybę 
ir išsklaido išdidžios širdies žmones. 
Jis numeta galiūnus nuo sostų
ir išaukština mažuosius. 
Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, 
turtuolius tuščiomis paleidžia. 
Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, 
kad minėtų jo gailestingumą,
kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams –
Abraomui ir jo palikuonims per amžius.

Kalėdų novena – 7 diena

Nes kūdikis mums gimė! Sūnus duotas mums! Jis bus mums valdovas. Jo vardas bus „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis“. Jo viešpatavimas be ribų, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovydo soste ir valdys jo karalystę. (Iz 9,5-6)

„Dėl to Viešpats DIEVAS šitaip sako: „Štai ant Ziono dedu aš akmenį, išmėgintą akmenį, brangų kertinį akmenį, kaip tvirtą pamatą: 'Kas pasitiki juo, nedreba iš baimės“ (Iz 28,16)

Meilusis Kūdikėli Jėzau, šventykloje Motinos Mergelės paaukotas, Simeono rankomis apkabintas ir pranašės Onos apreikštas Izraeliui, pasigailėk mūsų!


Susiję

Robertas Urbonavičius 1963777184323419140

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PRISIJUNKITE

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item