Advento apmąstymai: IV Advento savaitės pirmadienis

Jesės medis Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiek...

Jesės medis
Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų padės prasmingiau praleisti šį Viešpaties laukimo laiką ir dar džiugiau sutikti Jo Gimimo šventę.


***

O Jesės šaknie, 
padaryta ženklu tautoms, 
dėl tavęs karaliai stovės netekę žado 
ir tavimi vilsis pagonys! 
Ateik mūsų išlaisvinti, nebeužtruk. 

(antifona O Radix)

Liturginiai skaitiniai:

Ts 13, 2–7. 24–25a – Samsono – pašvęsto Viešpačiui - gimimas.

Lk 1, 5–25 – Apreiškimas Zacharijui, jo nepasitikėjimas Dievo pažadu, kurio pats ilgai maldavo.

Bažnyčios žodis:

Jonas nustatė patarnautoją – atgailą, įsteigtą apvalyti sieloms, kad viskas, ką tik senoji klaida suteršė, kas tik žmogaus širdyje nežinojimu susitepė, šia atgaila būtų iššluota, nugramdyta ir už durų išmesta. Taip atgaila gali paruošti ir padaryti švarius širdies namus ateisiančiai Šventajai Dvasiai, kad ši ten su dangiškomis gėrybėmis mielai įžengtų. Šios gėrybės apibrėžiamos šiais žodžiais: žmogaus išganymas, panaikinus ankstesnes kaltes. Tokia yra atgailos priežastis, o jos tikslas – rūpintis dieviško gailestingumo interesais. Visa, kas naudinga žmogui – tarnauja Dievui.

Tertulijonas

Melskimės

O nenugalimas kankiny, šventasis Jonai Krikštytojau, tu dėl Dievo garbės ir sielų išganymo tvirtai ir ištvermingai atsilaikei prieš Erodo nedorumą, tu net atiduodamas savo gyvybę viešai jį sudraudei dėl jo nedoro ir palaido gyvenimo. Dėl tavo maldų gauk mums drąsią ir kilnią širdį, kad mes nežiūrėtume į žmonių nuomonę ir atvirai išpažintume savo tikėjimą, ištikimai paklusdami mūsų dieviškojo Mokytojo Jėzaus Kristaus mokymui.

Kalėdų novena – 4 diena

Iš Išajo kelmo išaugs atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras. (Iz 11,1)

Tą dieną Išajo šaknies, padarytos ženklu tautoms, ieškos pagonys, nes jos buveinė bus šlovinga. Tą dieną Viešpats vėl išties ranką atsiimti savo tautos likučio, išlikusio nuo Asirijos ir Egipto, Patro, Kušo, Etiopijos, Elamo, Šinaro, Hamato ir jūros salų. Jis duos ženklą tautoms, surinks Izraelio tremtinius. Judo išblaškytuosius sutelks iš keturių pasaulio šalių. (Iz 11,10-12)

Meilusis Kūdikėli Jėzau, Betliejuje gimęs iš Mergelės Marijos, vystyklais suvyniotas, į ėdžias paguldytas, angelų paskelbtas ir piemenų aplankytas, pasigailėk mūsų!


Susiję

Robertas Urbonavičius 4781767699198085290

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item