Advento apmąstymai: II Advento savaitės trečiadienis – Šv. Ambraziejus

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūs...

Toliau skelbiame kun. Roberto Urbonavičiaus parengtą kasdienių adventinių apmąstymų ciklą. Tikimės, kad šie apmąstymai kiekvienam iš mūsų padės prasmingiau praleisti šį Viešpaties laukimo laiką ir dar džiugiau sutikti Jo Gimimo šventę.


***

Pažvelk, Viešpatie, į savo tautos nelaimę ir pasiųsk mums tą, kurį žadėjai. 
Atsiųsk Avinėlį, žemės valdytoją, iš dykumų uolos į Siono dukros kalną, 
kad jis nuimtų mūs nelaisvės jungą.

 (Advento himnas Rorate Caeli)

Liturginiai skaitiniai:

Iz 40:25-31 – Kurie pasitiki Viešpačiu, tuos Jis palaiko ir sustiprina.

Mt 11:28-30 – Dieviškasis Jėzaus jungas yra tikroji laisvė ir saldybė.

Dienos šventasis:

Šv. Ambraziejus gimė Tryre (dabar Vokietija). Baigęs studijas Romoje ir paskirtas Ligūrijos valdytoju, reziduojančiu Milane, Ambraziejus dar net nebuvo spėjęs pasikrikštyti, kai liaudis jį vieningai išrinko šio miesto vyskupu. Nuo tada jis tapo visų žmogumi, prieinamu visiems, kaip liudija šv. Augustinas. Šv. Ambraziejaus pamokslai, įkvėpti graikų Tėvų ir ypač Origeno, pasižymi pirmiausia praktine ir pastoracine pakraipa. Bet kokiomis aplinkybėmis jis stengėsi, kad Dievo Žodis pasiektų tikinčiuosius.

Bažnyčios žodis:

Ak, dabar suprantu, kokia tobula artimo meilė – tai pakanta kitų žmonių trūkumams, mokėjimas nesistebėti jų silpnybėmis, rasti sau atsparos net ir mažiausiose jų praktikuojamose dorybėse, o ypač supratau, kad toji meilė neturi būti slepiama širdies gilumoje: „Niekas nevožia indu degančio žiburio, – pasakė Jėzus, – bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose.“ Man atrodo, kad tas žibintas vaizduoja artimo meilę, kuri privalo šviesti ir džiuginti ne tik tuos, kurie yra man brangiausi, bet ir visus, kurie yra namuose, visus aliai vieno.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė

Melskimės 

Mano Viešpatie ir mano Dieve, atimk viską iš manęs, kas man kliudo ateiti pas Tave.

Mano Viešpatie ir mano Dieve, duok man viską, kas man padėtų žengti pas Tave.

Mano Viešpatie ir mano Dieve, atplėšk mane nuo manęs paties ir visą mane paimk savo nuosavybėn.

Jesės medis

11. Jesė – Karaliaus Dovydo tėvas ir karališkosios giminės pradininkas.

Perskaityk ir apmąstyk: Dovydo pašaukimas (1 Sam 16,1. 4-5. 11-13).

Nekaltojo Prasidėjimo novena – 9 diena

Visa graži esi, o Marija, visa graži esi, ir Tavyje nėra dėmės. Kokia nuostabi, kokia meili savo puošmenose: nepaliestas Prasidėjime!

Ateik, ateik iš Libano, ateik, ateik iš Libano, ateik, ateik, būsi vainikuota!

Tu žengi kaip aušra, labai žėrėdama, nešdama išganymo džiaugsmus. Per Tave patekėjo Kristus Dievas – teisingumo saulė, o skaistieji šviesos vartai!

Kaip lelija tarp erškėčių, taip tarp dukrų Tu, Švenčiausioji Mergele. Tavo rūbas blizga kaip baltas sniegas, o Tavo veidas kaip saulė.

Mūsų žemėje pasigirdo balsas, mieliausias balsas: purplelio balsas, balandės balsas. Pakelk sparnus, o dailioji balande, pakilk, paskubėk ir atlėk!

3 Sveika Marija


Susiję

Robertas Urbonavičius 8208878186924056055

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SKAITYKITE

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item