Vytautas Sinica. NATO partnerių solidarumas: rinksimės Lenkiją ar „w“?

Premjeras Algirdas Butkevičius pažadėjo, kad „lenkiškų vardų ir pavardžių rašymo klausimas turėtų išsispręsti pavasarį“, o negalėjimas pr...

Premjeras Algirdas Butkevičius pažadėjo, kad „lenkiškų vardų ir pavardžių rašymo klausimas turėtų išsispręsti pavasarį“, o negalėjimas priimti sprendimo Lietuvos ir Lenkijos „tikrai labiau nesuartina“. Premjeras teisus. Kadangi Lietuva užsileido ant galvos problemą tuščioje vietoje, nuolatinis jos kurstymas ir nesprendimas yra naudingas tik Rusijai ir jos darbus dirbantiems platformininkams Lietuvoje. Pavasaris įsibėgėjo ir Seimas greitai imsis spręsti šį klausimą. Tačiau kaip suderinti Lietuvos interesus, Konstituciją, demokratinį piliečių atstovavimą ir – kartais atrodo, kad politikams patį svarbiausią – geresnių santykių su Lenkija siekį?

Pavardės

Reikėtų atskirai aptarti pavardžių rašybą ir mūsų brangius NATO partnerius. Pavardžių klausimas blaškomas tarp dviejų projektų: LSDP atstovų siūlymo rašyti kitomis kalbomis vietoje valstybinės ir piliečių talkos už valstybinę kalbą siūlymo rašyti norima kalba papildomų įrašų puslapyje, pirmame paliekant tik valstybinę kalbą. Pavardžių klausimas po 69 000 piliečių parašų surinkimo išsprūdo iš J. Sabatausko stalčių ir atiteko Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetui. Šis parodė norą klausimą spręsti rimtai ir kreipėsi į ekspertus. Suorganizuota tarptautinė konferencija su Latvijos atstovais, tarp jų ir buvusia Latvijos Švietimo ministre bei Rygos universiteto prorektore prof. Ina Druviete. Kaip reikalauja Konstitucinis Teismas, gautos kalbos komisijos (VLKK) ir Lietuvių kalbos instituto (LKI) išvados. Visos jos buvo palankios „antrojo puslapio“ variantui.

Abi kalbos politiką formuojančios institucijos konstatavo, kad pritaria pagrindinei „Talkos“ siūlymo nuostatai, jog „Lietuvos Respublikos piliečių vardus ir pavardes asmens dokumentuose rašyti lietuviškais rašmenimis“. Dar atkreipė dėmesį į ankstesnių Komisijos sprendimų numatytas išimtis – galimybę nevalstybine kalba asmens dokumentuose rašyti Lietuvos pilietybę gavusių užsieniečių, jų sutuoktinių arba vaikų vardus ir pavardes. Pagal VLKK išvadas, tokia galimybė šioms išimtinėms piliečių grupėms gali būti sudaroma ir pirmame paso puslapyje, bet prievolės tą leisti nėra, todėl „Talkos“ pateiktas siūlymas leisti įrašus nevalstybine kalba paso kitų įrašų skyriuje šiai VLKK nuostatai neprieštarauja. Tačiau jau anksčiau VLKK išaiškinta, kad Konstitucijai prieštarauja G. Kirkilo siūlymas leisti vietoje valstybinės kalbos kitomis kalbomis pase rašyti visiems to norintiems. G. Kirkilo projektas vis dar yra antikonstitucinis. J. Sabatauskas pernai pavasarį nuosekliai vaizdavo, kad negirdi ar nesupranta šios išvados. Ekspertus reikėtų išgirsti. 

Kaip reikėtų išgirsti ir NATO partnerius latvius, su nerimu sekančius šio klausimo svarstymą Lietuvoje ir nuolatos panašiais reikalavimais spaudžiamus kaimynės Rusijos. Latvijos Saeimos narys R.Ražukas dar užpernai apie G. Kirkilo ir LLRA siūlymus LRT teigė, kad „labai jaudina dabar Lietuvoje vykstanti diskusija dėl pavardžių ir gatvių pavadinimų užrašymo kažkokiomis raidėmis. Jeigu Lietuvoje bus priimtas kažkoks panašus įstatymas, tai bus labai skausmingas smūgis Latvijai“. Pastaruoju metu signalų padaugėjo. Dėl diskusijų Lietuvoje pasisakė ir Latvijos kalbininkai, ir politikai. Seime šį sausį kalbėjusi buvusi Latvijos Švietimo ministrė ir esama Saeimos narė prof. Ina Druvietė siūlė Lietuvai latviškąjį modelį, paaiškino visas jo taikymo subtilybes, paneigė baimes dėl neatitikimo tarptautinei teisei. Latvija laimėjo visus prieš ją vietos rusų pradėtus teismus dėl tariamos teisės asmenvardžius pase rašyti norima kalba pažeidimo. Nėra tokios teisės, nėra ir ką pažeisti. 

Metų pradžioje LRT paskelbta, kad „užsieniečių pavardes latviai perrašo pagal savo kalbos taisykles ir jie labai bijo, kad, jei Lietuva suteiks teisę užsieniečiams rašyti pavardes originalo kalba, Latvijos rusai gali pradėti reikalauti išimčių. Būtent dėl to jų kalbininkai yra kategoriškai prieš tai nusistatę“. Rusijos spaudimas – gerai žinomas faktas. Kad Rusija norėtų LLRA reikalavimų išpildymo ir faktinės dvikalbystės Lietuvoje, yra pripažinęs ir Rusijos ambasadorius. Latvijoje net rengtas nesėkmingas referendumas dėl rusų valstybinės kalbos statuso. Jaučiama reali grėsmė. Laimei, Lenkija nereiškia jokių priekaištų Latvijai dėl 2 proc. joje gyvenančių lenkų teisių ir pavardžių rašybos.

Meilės Lenkijai išbandymas

Pasisakančiųjų šia tema nenuoseklumas dažnai glumina ir bado akis. Jau anksčiau teko klausti, ar Latvijos lenkai yra mažiau lenkai, kad Varšuva dėl jų teisių Latvijoje neturi šiai šaliai jokių priekaištų, priešingai, viešai jas giria? Žinoma ne. Akivaizdu, kad Lenkijos požiūris į Lietuvos lenkus yra išskirtinis ir nulemtas istoriškai susiformavusių interesų. Tačiau Lietuvoje, ypač LSDP atstovų ir liberalių apžvalgininkų taip pat galime klausti: ar latviai mažiau NATO partneriai, kad niekas nereikalauja solidariai su jais laikytis prieš Rusijos interesus Baltijos šalyse? Žinoma ne. Partnerystės argumentai paprasčiausiai išsitraukiami ten ir tada, kur ir kai yra patogūs. Kovo 10 dieną Lietuvos žiniasklaidos lyderiai susitinka su kolegomis iš Lenkijos ir L. Linkevičius paskelbia, kad reikia siekti daugiau Lenkijos Lietuvoje ir geresnių šalių santykių, nes jų bendradarbiavimas yra kritiškai svarbus. Įsipareigojama tam dirbti. Bet tie patys žiniasklaidos lyderiai vienu balsu trimituoja apie Lenkijoje trypiamą demokratiją ir šios šalies antieuropietiškumą. A. Ažubalis pasiūlo Seimui rezoliucija, kurioje reiškia paramą Lenkijos užsienio politikai, taip pat siekiams atnaujinti Smolensko tragedijos tyrimus. Seimo valdyba atsisako jį svarstyti – visų pirma „w“ šalininkų socialdemokratų ir LLRA balsais. Sako, draugystei nereikia deklaracijų. 

Tai leidžia kelti kitą, jau visai nepadorų klausimą. Ar nėra taip, kad didelė dalis vadinamosios „w“ šalininkų (pavienės išimtys – V.Laučius ir...?) to nori visai ne dėl šventos draugystės su Lenkija, o vedini gilesnio užsidegimo naikinti visa, kas uždara, „atsilikę“ ir etnocentriška? Dar konkrečiau, ar tai nėra elementarus atvejis platesnės kovos už kairiųjų intelektualų visoje ES populiarinamą sampratą atviros pilietinės tautos, kurios nariais tampa kas tik save tokiais laiko ir kuriai lietuvybė (kalba, papročiai, simboliai, tautos istorinis pasakojimas ir t.t.) neturi jokios išskirtinės, valstybės pripažįstamos vertės kitų tautinių kultūrų atžvilgiu. Jokia naujiena, kad labai daug kas Lietuvoje seniai viešai ragina esamą politinę lietuvių tautą pakeisti tokia betaute atvira visuomene, atsisakyti principo, jog Lietuvos valstybė yra visų pirma lietuvių tautos namai, kur gerbdami jos įsteigtas normas gali lygiomis teisėmis gyventi kitų tautų atstovai.

Europoje vykstantys procesai gali leisti labai paprastai patikrinti šią hipotezę ir atsijoti pelus nuo grūdų. Pernai Europos Komisija inicijavo tyrimą, ar Lenkijoje demokratiškai išrinkta naujoji valdžia laikosi teisės viršenybės principo. Beveik visiems, besidomintiems situacija Lenkijoje, žinoma, kad tyrimas gimė ne be rinkimus pralaimėjusios liberalų partijos atstovo D. Tusko pastangų. Balsavimas dėl tyrimo išvadų ir galimų sankcijų Lenkijai – jei tokio balsavimo prireiktų ES Taryboje – bus grynai politinis pagarbos arba nepagarbos Lenkijos Vyriausybės savarankiškiems sprendimams pademonstravimas. Labai norėtųsi, kad Lietuvos vyriausybei likimas suteiktų tokio balsavimo šansą. Tai būtų tobula proga parodyti, ko vertos socialdemokratų ir kitų „w“ šalininkų kalbos apie draugystės su Lenkija būtinybę. 

Ne visiems Lietuvoje žinoma, kad naujoji Lenkijos valdžia, nors nacionalistinė ir dėl Lenkijos vidaus politikos klimato priversta nuolatos kelti „lenkų padėties rytuose“ klausimus savo kaimynėms, šiam klausimui visiškai neteikia prioriteto. „Teisės ir teisingumo“ prioritetas – regioninė partnerystė siekiant kuo didesnių NATO saugumo garantijų šiame regione ir formuojant bent kiek vieningą Vidurio Europos šalių bloką ES santykio su nacionalinėmis valstybėmis klausimu. Tiek G. Kirkilas, tiek A. Kubilius puikiai žino, kad dvišaliuose susitikimuose Lenkijos naujosios valdžios atstovai pirmieji nekelia asmenvardžių klausimo ir netgi suka tolyn nuo jo, kai tą dėl nesuvokiamų priežasčių daro patys Lietuvos delegatai. Tikrasis PiS interesas yra kuo mažesniais kaštais Lenkijos visuomenei numesti meduolį – žinią, kad pasiekta apčiuopiamų rezultatų ginant lenkų reikalą Lietuvoje, ir taip patraukti šią kliūtį iš dvišalės darbotvarkės, užleidžiant vietą tikrai svarbiems klausimams. 

Lietuvos pasirinkimas tad yra gerokai sudėtingesnis nei leisti ar neleisti „w“. Tai pasirinkimas eiti su Varšuva ar su Briuseliu. Pasirinkimas tarp tautų arba kosmopolitinės Europos. Lenkija kartu su kitomis Vyšegrado šalimis pastaraisiais metais nuosekliai demonstruoja suverenios teritorinės tautinės valstybės gynimą nuo viršnacionalinių institucijų ir tapatumų įvairovę skatinančių politinių sprendimų. Europos integracija tuo tarpu vykdoma kaip tik tokiomis priemonėmis – tautų suverenumo silpninimas ir kolektyvinių tapatumų dekonstrukcija yra ne koks apmaudus integracijos šalutinis poveikis, o planinė integracijos priemonė. Lenkija su savo naująja valdžia atsiduria kovos su šia tendencija smaigalyje, tuo tarpu Baltijos šalys kol kas pasyviai stebi susidūrimus tarp Varšuvos ir Briuselio, kai būtina besirinkdamos Briuselio poziciją. Bandymai ES finansų, migrantų ir kitas krizes spręsti didesnės integracijos ir sienų atvėrimo keliu tik skatins šią konfrontaciją. Artėja, o gal jau pasiektas taškas, kai transnacionalinis ES elitas iš šalių narių reikalauja daugiau nei šios kada nors buvo pasiryžusios atiduoti. Jungtinės Karalystės išstojimo scenarijus grasina iki maksimumo įkaitinti šį ES ateities klausimą. 

Ar tikra „w“ šalininkų meilė Lenkijai?

Šiame europiniame kontekste „W“ įteisinimo pasuose šalininkai paradoksaliai atsiduria visai ne Varšuvos, o jos priešininkų pusėje. Pats mažumų teisių reikalavimas, jų reikalavimų kėlimas prieš vadinamąjį „daugumos diktatą“ yra Europos integracijos dėsnių atspindys. ES skatina kuo didesnę įvairovę pačių valstybių viduje, atvirumą tautinėms, religinėms ir kitokioms mažumoms, išskirtinių statusų joms suteikimą. Neatsitiktinai Lietuvos lenkakalbių teisių reikalavimai pasigirdo stojimo į ES kontekste, užuodus naujus vėjus, finansavimo šaltinius ir tapatumų politizavimo galimybes. V. Tomaševskio jedinstvininkams puikiai sekėsi išnaudoti šiuos mažumų teisių lozungus ir derinti juos su nepaprastai palankia aplinkybe – Lenkijos iš esmės imperinėmis, Rusijai ir Vengrijai taip pat būdingomis, ambicijomis diktuoti kaimynams lenkų gyvenimo sąlygas. Tačiau ši Lietuvai nepalanki, o V. Tomaševskiui karjerą sukūrusi aplinkybių sąjunga nekeičia fakto, kad Lenkija niekada nebuvo ir nėra mažumų teisių ir kosmopolitinės „vienovės įvairovėje“ gynėja. 

Net valdoma liberalų Lenkija buvo iš esmės tradicinė tautinė valstybė. Valstybė, atsisakiusi euro įvedimo, apribojimais padariusi neįmanomą žemės pardavimą užsieniečiams, ribojanti abortus taip griežtai, kaip Lietuvoje drįso siūlyti tik LLRA, dėstanti ne kontracepciją dalinančio lytinio švietimo, o susilaikymą iki santuokos skatinančias rengimo šeimai programas. Valstybė, kurios prezidentas ir valdančios partijos pirmininkas po pergalės rinkimuose pirmiausiai vyksta į Čenstachovą atsiklaupti maldai prieš Dievo Motinos paveikslą. Svarbiausia – valstybė, kuri nuosekliai asimiliavo kone visas savo tautines mažumas, kurių liko tiek nedaug (viso 2 proc.), kad jos nebeturi jokios politinės reikšmės ir gali mėgautis kosmetinėmis kalbinėmis teisėmis. 

Tokia yra Lenkija, su kuria draugystės garsiausiai šaukdami ieško Lietuvos liberalai ir socialdemokratai. Kaip taisyklė, Lietuvoje „w“ šalininkai beveik visais atvejais aptartame tautų dekonstrukcijos ir išsaugojimo, „pažangos“ ir tradicijos fronte stovi ne Lenkijos pusėje ir visai nesvarbu, liberalų ar konservatorių vyriausybė vadovauja mūsų brangiai kaimynei. „W“ šalininkai beveik visada yra ir mažumų teisių plėtros, „vienovės įvairovėje“ kūrimo, atvirumo Kitam ir gilesnės integracijos šalininkai. Eurooptimistai, besišaipantys iš ES kritikuojančiųjų „paranojiškos ir apokaliptinės retorikos“. 

Tipinis šio mąstymo pavyzdys buvo neseniai pasirodęs Vytauto Ališausko tekstas žurnale „Naujasis Židinys – Aidai“. Autoriui atrodo, kad „w“ įteisinti reikia ir tam trukdo tik bukas lietuvių nacionalizmas. Patogiai nutylima, kad Varšuvoje to reikalaujama dėl to paties „buko“ nacionalizmo. Kartu „Naujojo židinio“ autorius stebisi Lietuvos dešiniųjų entuziastinga parama naujajai Lenkijos vyriausybei, jos „antiimigracine retorika dengiamu nacionalizmu“. Siunčiamas įspėjimas, kad palaikyti Lenkiją ES būtų didžiausia klaida, esą paversianti Lietuvą Lenkijos įkaite. Anksčiau aptartame nematomame fronte tarp tautinių valstybių ir betautės Europos šalininkų, aiškiai siūloma rinktis antrąją pusę ir toliau laikytis dabar Lietuvai būdingos prointegracinės laikysenos. Laikysenos, kurią Lenkija laiko keliu į susinaikinimą ir kurios laikantis, neįmanoma draugystė su šia kaimyne. Toks V.Ališausko siūlymas savaip nuoseklus, mat profesorius netiki, kad vis glaudesnėje ES Lietuva nyksta kaip savarankiškas politinis subjektas. Jam atrodo, kad stiprėjame, nors ES organams atiduodame vieną kompetencijos sritį po kitos. Skaitant tekstus matyti, kad iš esmės tokios pozicijos laikosi dauguma ne tik „Naujojo Židinio“, bet ir kitų liberalių ir pažangių viešosios erdvės autorių. 

Tačiau mus dominantis klausimas yra draugystė su artimiausiais NATO partneriais – Lenkija ir Latvija. Pastarąją akivaizdžiai išduotume ir pakištume meškai mėgindami „prastumti“ į pirmą pasų puslapį nelemtąją „w“. Tačiau tą padarę vis tiek netaptume Lenkijos draugais. Lenkija, kaip didelė valstybė su solidžia politine klase, savo ambicijomis žvelgia toliau ir sprendžia iš esmės valstybės ir modernaus politinio gyvenimo modelio išlikimo klausimą. Nuo karinių grėsmių ji siekia apsisaugoti stiprindama NATO vaidmenį regione, nuo valstybinės sąmonės dekonstravimo saugosi stodama prieš ES institucijų pastangas riboti nacionalinių valstybių suverenumą. Šie tikslai yra ir bus Lenkijos prioritetai. Draugystę su ja lems Lietuvos laikysena šiais klausimais ir to nepakeis jokios aukos Lietuvos lenkams. Galėtume suteikti jiems regioninę kalbą, lenteles, pasų įrašus, lenkiškas mišias arkikatedroje ir panaikinti LLRA platformininkams rinkimų slenkstį, tačiau visa tai neturės vertės Lenkijai, jei Lietuvoje ji nematys sąjungininko kovoje už pačios valstybės – taigi už jų ir mūsų politinę laisvę – išlikimą. Tie, kam iš tiesų rūpi stipri ir abipuse pagarba grįsta partnerystė su Lenkija, turės rinktis tarp Varšuvos valstybininkų ir Briuselio biurokratų vizijų, o ne įteisinti „w“. 
 


Susiję

Vytautas Sinica 4467675964564400015

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2016-04-14 09:12

  Beprasmiška leistis į nesibaigiančias batalijas, kurias bet kokiu pretekstu eskaluoja globalistai įsivaizduojantys, kad pasaulį galės lengvai valdyti, jei pajėgs sunaikinti nacionalines valstybes. Tokio sumanymo absurdiškumui pajusti galima paimti tokį pavyzdį, neva, žmogus laimingiausias galėtų būti, jei jį ištirpdytume sieros rugštyje...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Šiaip jau, tą "Beprasmiška leistis į nesibaigiančias batalijas" galima išversti ir į "leiskime, kad mums liptų ant galvos". :)
   Bet apskritai, V. Sinica daug kur teisus - tikrai yra svarbesnių reikalų, negu neojedinstvos separatistų reikalavimai, kad ir palaikomi gerokai šovinistinės ir imperialistinės Lenkijos bei Rusijos. Paprasčiausias reikalas būtų nubrėžti aiškią liniją tarp mūsų vidaus politikos, į kurią svetimos valstybės neturi teisės kištis, ir tarptautinių santykių, kuriuos reikia reguliuoti, grindžiant abipusės naudos principu. Norint, kad kiti tave gerbtų, pradžiai reikia pradėti gerbti pačiam save. Ant palinkusio karklo, kaip sako, visos ožkos lipa - ir dėl to jos tam karklui jokios meilės ar pagarbos jausti nepradeda. :)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-04-14 14:38

   "..'tą "Beprasmiška leistis į nesibaigiančias batalijas" galima išversti ir į "leiskime, kad mums liptų ant galvos" "

   Gal nereikia taip programuoti savęs, kad ką tik nori, tą ir gali kiti su mumis daryti. Jei jau nesileisti į batalijas, tai tuo labiau ir ant galvos lipti leisti nereikia.

   Panaikinti
 2. Pamenu, Antrosios Nepriklausomybės apyaušryje, leidykla išleido tikrą LIETUVOS žemėlapį. Oho, koks kilo triukšmas.....MŪSIŠKIŲ politikierių tarpe. Išsigąsta, kad lenkai užsigaus. Anuomet dar vadovavo propesorius. Tai ir tęsiasi tas neapibrėžtumas ir ilgai dar tysis, nes drąsios tautos VALDŽIAŽMOGIAI BAILŪS TRIŪŠIAI. O gal ruošiasi ateiti nauji, jauni ir DRĄSŪS? [Nepainioti su avantiūristais - jų dauguma]. Sinicos asmenyje matau daug viltingų akimirkų tautai.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2016-04-14 22:34

  Hmm... O kodėl jūs tik apie vieną raidelę vis straipsnius rašote? Kalba juk eina apie tris - wqx, iš kurių dviejų lenkai savo abėcėlėj net neturi. O mes visų trijų raidžių nepažįstam, ir Jacquet tikrai nesugebėtumėm perskaityti. Va Jackuet - kitas reikalas. Čia jau lietuviškai gaunasi, visiems viskas aišku, kaip tokią pavardę tarti. Ir VVUENSCHE pavardė (yra tokia šauktinių sąraše) irgi labai lietuviškai užrašyta, be lenkiškų raidžių. Irgi labai lengvo tarimo pavardė. Gaila, kad teisėjai nieko nesupranta, ir visas bylas sprendžia užsienietiškų originalių pavardžių savininkų naudai. Kitas lenkų žingsnis tikriausiai bus Vilniaus krašto okupacija?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tiek to, nekreipsiu dėmesio į ne itin gudrų (švelniai tariant) bandymą ironizuoti. :)
   Matote, ponuli, kur tamstelės nusišnekėjimo bėda - gi kalba ne apie "raidelę" ar "tris raideles" - ir net ne apie ištarimą, o apie gaujos separatistinių wannabe lugandonščikų, palaikomų užsienio šovinistų, besikišančių į suverenios valstybės vidaus reikalus, keliamas problemas. Jiems pataikaujantys vietiniai idiotai - ar tiesiog išdavikai (visokie liberastai, libkonai, kirkilai, šiaulienės ir pan. fauna) vis blevyzgoja apie kvailo nuolaidžiavimo "tarptautinę svarbą" - o čia V. Sinica juos visiškai "suvartė" jų pačių aikštelėje. Kaip sako, tiek žinių. :)

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2016-04-15 08:21

  to Pick: Stiprūs epitetai. O jums neatrodo, kad bent jau Sinicos pavardė kur kas labiau primena fauną, vietinę ar ne visai, negu jūsų išvardintas sąrašas?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-04-15 09:21

   anonimiškui 08:21
   grįžkit į delfi, čia ne tas lygis, kai komentarai rašomi ad persona

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-04-15 09:36

   Tai nebuvo komentaras ad persona. Straipsnio autoriaus labai graži pavardė, ir viskas su ja gerai. Komentaras buvo tiesiog replika į prieš tai buvusį komentarą. Jei čia "lygis tas", kuo skiriasi "idiotai" ir "fauna" nuo delfio lygio?

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2016-04-15 10:36

   "Idiotai" naudotina sąvoka Sinicos minimu atveju - remti strateginį partnerį mums nenaudingoje smulkmenoje, bet palikti partnerį "ant ledo" mums ir jam gyvybiškai svarbiais klausimais. Toks Lenkijos "draugas" man labiau primena idiotą arba putinistinį tomaševskininką

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2016-04-15 11:44

   Naudotina, tai naudotina. Beliko tik "įnaudotinti" fauną. O dėl strateginio partnerio palaikymo - tai idėja labai sveikintina. Nes Lenkijoj jau sklando anekdotai apie tai, kad agresijos atveju lenkai būtų vieninteliai, kurie gintų Lietuvą. Jei jiems pasieny pavyktų prasiveržti prieš "w" raidės priešininkų armiją. Po tokių gražių autoriaus pasisakymų partneriams anekdotas tampa neaktualus. O dėl tos raidės, galima aišku apie ją ir toliau diskutuoti. Tik ji jau yra. Be jos nesudarysi nei Grybauskaitės, nei Butkevičiaus genealoginio medžio. Rimtesniuose straipsniuose pavardės pateikiamos originalia forma, ne adaptuotos. Teismai pripažįsta teisę į originalią pavardę. Todėl visiškai nesvarbu, kurios ten partijos projektas bus priimtas. O šiaip gal ir ne visai į temą, bet lietuvybės saugojimui ir puoselėjimui yra kur kas svarbesnių darbų. Imkime kad ir LDK statutą, vertinamą ir studijuojamą visame pasaulyje. Didžiuojamės, kad jis buvo sukurtas LDK. O baltarusiai iš mūsų juokiasi - "ne jums jis buvo rašytas". Dėl to, kad statutas parašytas ne lietuviškai, kaip ir aišku, tuo metu valstybinė kalba buvo kita. Bet vėliau statutas buvo išverstas į daugelį kalbų, o kada jis pasirodys lietuviškai? Aišku, vertimai ne politikų reikalas, bet gal išsiverčiam savo valstybės svarbiausius dokumentus, kad nereikėtų lietuviams mokytis kalbų su w raide, norint susipažinti su savo istorija? Ir Vytauto laiškus įdomu būtų paskaityti.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2016-04-15 12:35

   O 2014 07 02 Lenkijos Senato pirmininkas Bogdanas Borusevičius pripažino, kad Lenkija vykdo labai didelį spaudimą Lietuvai dėl lenkų gyvenančių Lietuvoje teisių. Ir kad iškilus kokiai nors grėsmei – tegul Lietuvą gina švedai, Lenkija visiškai nesiverš to daryti.
   Gal kažkam tai gali atrodyti nekaltu anekdotu, bet politiniame pasaulyje tai vadinama šantažu.
   Beje Lenkijos radikalai turi jūsų anekdoto tęsinį, kad prasibrovę pro "w' priešininkų armiją gins Lietuvą, o ypač tas vietoves kur yra lenkiški užrašai...

   Panaikinti
  6. "O dėl tos raidės, galima aišku apie ją ir toliau diskutuoti. Tik ji jau yra. Be jos nesudarysi nei Grybauskaitės, nei Butkevičiaus genealoginio medžio." - įdomus demagoginis ėjimas, tik reikalas tas, kad ne YRA, o kažkada BUVO (vėliausiai - lenkų okupacijos laikais). Remiantis ta pačia tamstelės logika, nėra jokių priežasčių Lietuvoje neįteisinti kirilicos - nes, pasikasus genealogijoje, atrastume kirilica parašytų pavardžių - ne tik LDK, bet ir carinės Rusijos okupacijos laikais. ;)

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2016-04-15 13:32

   Pasiduodu. Sumalėt mane į miltus su ta genealogija. Prosenelė Grybowska, proanūkė - Grybauskaitė. Prosenelis Butkiewicz, proanūkis - Butkevičius. Dabar žinosiu. Liko tik išsiaiškinti, iš kur šauktinių sąraše atsirado pavardės WIllard ar Weissman, jei W nėra? Ir kodėl valstybinė įstaiga Sodra išduoda identifikacinius numerius su X raide, kurios taip pat NĖRA? Ačiū už atsakymus ir sėkmės apsiperkant MaKSimoje ir vairuojant VolksVageną. O aš eisiu LDK statuto lotyniškai, gudiškai ar lenkiškai skaityti. Su w ir kirilica, kurių nėra.

   Panaikinti
  8. 1. "Prosenelė Grybowska, proanūkė - Grybauskaitė. Prosenelis Butkiewicz, proanūkis - Butkevičius." - Dar praleidote Грибовская ir Буткевич - pavardžių slavinime pasidarbavo ABU okupantai. ;)
   2. "Liko tik išsiaiškinti, iš kur šauktinių sąraše atsirado pavardės WIllard ar Weissman, jei W nėra?" - apie Lietuvos pilietybę gavusiems užsieniečiams taikomas išimtis turbūt neteko girdėti? Ar "liankaj" irgi prilygintini užsieniečiams? :)
   3. "Ir kodėl valstybinė įstaiga Sodra išduoda identifikacinius numerius su X raide, kurios taip pat NĖRA?" - tai dar tame pačiame stiliuje ir apie matematikoje naudojamą X (o fizikoje - ir graikiškas raides) parašykite - bus pats tas argumentas kalbant apie Lietuvos piliečių pavardžių rašymą. :)
   4. "sėkmės apsiperkant MaKSimoje ir vairuojant VolksVageną" - ir sugebėk tu man į vieną suplakti užsienyje registruotą prekinį ženklą ir VLKK leistos betvarkės pavyzdį. Tai gal, remiantis ta pačia logika, išvis spjaunam į tą lietuvių kalbą ir pereinam prie anglų, nes, va, gi Lietuvos pašto kioskeliai Pay Post vadinasi? :)
   5. "Su w ir kirilica, kurių nėra." - http://ims.mii.lt/ims/%C5%BEodynai/term/l/lietuviu1_kalbos_abe2ce2le2.html. Nagi, ir katroj vietoj jos YRA? ;)

   Panaikinti
  9. Anonimiškas2016-04-15 20:18

   Ką bendro turi LDK statutas su lietuvių kalbos abėcėle? Jei jums žinomas statuto vertimas į lietuvių kalbą, pasidalinkite nuoroda.

   Panaikinti
  10. Anonimiškas2016-04-15 21:04

   to Pikc: Jeigu nelietuviškos raidės vartojamos ir genealogijoj, ir užsieniečių pavardėms taikomos išimtys, o tie, kuriems netaikomos, pavardę gali įsiteisinti teismo keliu, jei jos juridinių asmenų pavadinimuose leidžiamos (Maxima registruota ne užsieny), ir jei savaitgaliais važiuojam do Suwalki, ar mes dar nespjovėm į lietuvių kalbą? O šiaip tai dabar visi gyvenam vienoj draugiškoj šaly - feisbuke, kur niekam nekyla jokių problemų nei dėl pavardžių, nei dėl rašybos, nei dėl tautybės. Gal dėl to, kad čia nėra politikos?

   Panaikinti
  11. Anonimiškas2016-04-15 21:59

   buvo rašyta :"Gal dėl to, kad čia nėra politikos?"
   -„politika“ nurodo valstybės gyvenimą. Senovės graikų kalbos žodis 'polis' reiškia miestą – valstybę, o iš šio žodžio sudarytas būdvardis 'politikos' reiškia visa tai, kas susiję su valstybe ir jos gyvenimu. - iš Vikipedijos.
   Žmongus atsisakydamas politikos atsisako ir savo valstybės gyvenimo suvokimo bei galimybės įtakoti tą "gyvenimą". Iš esmės tai savanoriškas infantilus šių dienų baudžiauninkas, kuris tik dirba savo darbą, maitinasi, santykiauja, vartoja produktus ir žiūrėdamas į spalvotus saulėlydžius dūsauja kokia netobula jo valstybė, o ES - išganymas.

   Panaikinti
  12. Šiaip jau, sudėtinga bendrauti, kai visi "anonimiški". :)
   "Ką bendro turi LDK statutas su lietuvių kalbos abėcėle?" - va, tas "ką bendro turi" kaip sykis taiklus klausimas. Taigi, ką bendro turi viduramžių luominės valstybės įstatymai ir papročiai su dabartinės tautinės valstybės įstatymais ir dabartine abėcėle? Kodėl, pats keldamas tokį klausimą, vis dėlto kaip savo pozicijos argumentą dėl abėcėlės kišate tą pačią LDK? ;)
   "Jeigu nelietuviškos raidės vartojamos ir genealogijoj" - jau sakiau, kad nelietuviškos raidės genealogijoj - didžiąja dalimi okupantų palikimas. Įdomiai tamsta orientyrus statote - viduramžiai, okupantų taisyklės... :)
   "tie, kuriems netaikomos, pavardę gali įsiteisinti teismo keliu" - negali. ;)
   "jei jos juridinių asmenų pavadinimuose leidžiamos" - jau sakiau: betvarkė ir įstatymų nesilaikymas NĖRA sektinas pavyzdys. ;)
   "savaitgaliais važiuojam do Suwalki" - ten Lenkijos okupuota teritorija, tad logiška, kad užrašai lenkiški. Kaip ir logiška, kad Lietuvoje turėtų būti lietuviški.
   "ar mes dar nespjovėm į lietuvių kalbą?" - kai kas spjovė, bet ar tai yra sektinas pavyzdys?
   Dėl snukiaknygės - švelniai tariant, nevykęs pavyzdys, o dėl politikos jau atsakė kitas anonimas (21:59).

   Panaikinti
  13. Anonimiškas2016-04-16 00:27

   Su LDK ir abėcėle išėjo nesusipratimas. Čia buvo replika į kitus komentarus, kur kalbėta, kad LDK statutas iki šiol neišverstas į lietuvių.
   Kas viduramžiais buvo okupantai? Greičiau atvirkščiai - kaimynus nukariaudavo LDK. O pavyzdžiui, 1528 m, LDK kariuomenės surašyme lietuviškų pavardžių vos viena kita (http://kdkv.narod.ru/1528-VKL/1528-01a.htm). Kas pavardes suslavino, jei tuo laiku net Liublino unija dar nebuvo sudaryta?
   Dėl pavardžių įteisinimo teismo keliu turėjau galvoje Pauwels, Wardyn ir dar kažkurią, apie kurias pastaruoju metu rašė, ir kurios laimėjo teismus.

   Panaikinti
  14. Nesuprantu "užsiciklinimo" ties LDK - tai buvo luominė - NE tautinė valstybė, ir joje tautybė iš esmės neturėjo jokios reikšmės. Kadangi dauguma žemių buvo slaviškos, tai kanceliarine kalba tapo rusėnų kalba, o tų žemių gyventojai - "litvinais", nepriklausomai nuo tautybės. Padidėjo lenkų įtaka - pereita prie lenkų kalbos - grynai pragmatiniais sumetimais. Pasikartosiu - mes kalbame apie NE apie LDK, o apie Lietuvos Respubliką, kuri buvo sukurta ir atkurta kaip tautinė valstybė, o NE kaip LDK tęsinys. O kalbėdamas apie okupantus, turėjau omenyje carinės Rusijos ir pilsudskinės Lenkijos okupacijas, kai lietuvių pavardės buvo ir rusinamos, ir lenkinamos, tad kalbant apie genealogiją, tikslingiau būtų ne pas lietuvius "lenkiškų" šaknų ieškoti, bet pas "liankus" - lietuviškų. :)
   "Dėl pavardžių įteisinimo teismo keliu turėjau galvoje Pauwels, Wardyn ir dar kažkurią, apie kurias pastaruoju metu rašė, ir kurios laimėjo teismus." - apie Lietuvos pilietybę gavusiems užsieniečiams ir už užsieniečių ištekėjusioms moterėlėms taikomas išimtis jau rašiau, tad nesikartosiu. O išimtį paversti taisykle - manau, pats suprantate...

   Panaikinti
  15. Anonimiškas2016-04-16 21:42

   "...kalbėdamas apie okupantus, turėjau omenyje carinės Rusijos ir pilsudskinės Lenkijos okupacijas, kai lietuvių pavardės buvo ir rusinamos, ir lenkinamos...". Tikriausiai taip ir buvo. Bet iš to seka, kad iki carinės Rusijos ir pilsudskinės Lenkijos pavardės buvo lietuviškos? Patikrinti nesunku, epavelde yra Vilniaus Šv.Jonų bažnyčios metrikų knygos. Pavyzdžiui, 1600 m. Vilniuje gyveno: Kasimir Pawlowicz, Petrus Janowicz, Martin Milewicz, Andreas Paszkiewicz, Marianna Marcinowiczowa, Catharina Danowiczowna, Dorotea Kochanska, Joannis Woytkaycis, Gregorius Woranowski, Albert Dąbrowski. Knyga surašyta lotyniškai, vardai taip pat lotyniškai užrašyti, o pavardės kaip? Grynai lietuviškai skambėtų tik Vaitkaitis, gal dar Danavičiūtė. O kitos kaip - ar jos lenkiškos, ar lietuviškos? Jei laikysime jas lietuviškomis, tai išeina, kad w raidės šalininkai tenori tik senosios savo pavardės užrašymo formos, ar kaip čia gaunasi?

   Panaikinti
  16. Jo, Petrus - grynai lenkiškas vardas. :)
   "lenkiškas" pavardes paaiškinti nėra sunku - susimetus su lenkais, vyko lenkėjimas, okupacijos metu - lenkinimas. Vilnius ir pietryčių Lietuva NIEKADA nebuvo etninės lenkų žemės, tad visi "liankaj" - arba nutautėję vietiniai, arba kolonistai. Ir apskritai - apie ką mes kalbam? Lietuvoje veikia Lietuvos įstatymai ir Lietuvos konstitucija, pagal kurią valstybinė kalba - lietuvių. Talkos pasiūlymas - JAU didžiulis kompromisas (ir visiškai nebūtinas - tai tiesiog geros valios gestas). O jei kas nors vis tiek pageidauja gyventi pagal lenkiškus įstatymus - siena su Lenkija nėra uždaryta. Kaip sako, "čiumadan-vakzal- (trūkstamą įrašyti)". ;)

   Panaikinti
 5. "Kitas lenkų žingsnis tikriausiai bus Vilniaus krašto okupacija?" citatos pabaiga.
  Nebus. Kaip galima okupuoti tai, kas ir taip tau "priklauso"...
  Tomaševskis gi minėjo, kad lenkai Vilniaus ir Šalčinikų krašte yra autochtonai, o lietuviai - atejūnai ir jie privalo integruotis. Tiesa lietuviui integruotis vietovėse, kurių pavadinimai skamba ir net užrašyti lietuviškai kažkaip nelogiška, todėl privalu dėl autochtoniškumo idėjos jas užrašyti bent lenkiškai. Reikia pastebėti, kad ir Varšuva Vilniaus krašto okupacijos garsiai nemini, tarsi jos nebuvo. Neįvertinus praeities, klausimas dėl dabartinės priklausomybės neišnyksta, net kažkaip vegetuoja ir laukia "Lenkų pavasario" kuriam šilumą spinduliuoja visokie politiškai trumparegiški liberastai, libkonai, kirkilai, šiaulienės ir pan. fauna.
  p.s "Idiotai" tai neįgalūs ideologiniai sektantai kuriais naudojasi kiti pirmiems to nenumanat.
  "fauna" - tai tie kurie naudojasi "idiotais". O delfio lygis tai tie, kurie neskiria idiotų nuo faunos ir tiesiog teršia informacinę erdvę.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2016-04-15 12:54

  Žr. komentarą Nr. 1, o tai galo blevyzgoms nebus... Juk to ir nori visokie libkonai, kad visi užsiiminėtų vien tik absurdiškais ginčais, kuriuos specialiai pakiša neįgaliems savarankiškai matyti, kas iš tiesų reikalinga pasvarstymų, kad veikti būtų galima išvien ir suderintai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2016-04-15 14:46

   O kas tie libkonai?

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-04-15 15:02

   to: 2016-04-15 14:46

   Jei nori kažką reikšti, nesikabinėk kur ir taip viskas aišku...

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2016-04-15 20:10

  > 11.44

  Atrodo, lenkų kariuomenei veržiantis į pagalbą, kelią jai pastotų ne "w" raidės priešininkai, o tie walatkos, kurie keikia dabartinę dešiniąją Lenkijos valdžią. Keikia todėl, kad Briuselis keikia. Taip kaip nekeiksi...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kai pagalvoji, kaip po to tuos gynėjus-vaduotojus reiktų išprašyti ir kaip jų buvimas įtakotų tomaševskinių separatistų elgesį... :)
   O apie "walatkas" - taikliai. :)

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-04-16 09:15

   po daugtaškio turėtų būti "tai tada jau geriau rusai"?

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2016-04-16 09:19

   anonimiškas rašė: "po daugtaškio turėtų būti "tai tada jau geriau rusai"?"
   atsakau - ne, neturėtų. Nes vatnikai čia (ir Pro Patria, ir Lietuvoje) nelaukiami.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2016-04-16 09:57

   "Nes vatnikai čia (ir Pro Patria, ir Lietuvoje) nelaukiami"

   - Vargas akliesiems "patriotams"-zombiams, kurie pagal svetimų įvardijimus "vatnikais" saviems nuolatos reiškia neapykantą.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2016-04-16 10:18

   Jei "savas" elgiasi kaip "svetimas" tai jis savu tampa tam svetimam ir "vatnikas" jam yra vietoj sudiev.

   p.s ...........ir apsaugok Viešpatie nuo tokių "savų" o su vatnikais kaip nors patys susidorosime.

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2016-04-16 11:45

   Nelengva bus susidoroti - "patriotų" - 69 000 (tų, kurie pasirašė) "vatnykų" - 2 931 000 (tų, kurie nepasirašė).

   Panaikinti
  7. Pastebėjau, kad tiek koloradikams-vatnikams, tiek jų broliams-dvyniams liberastams-libkonams karts nuo karto tenka patirti nuoskaudą ir kognityvinį disonansą, susidūrus su realybe ("kaip čia dabar - prieš iškrypėlius, bet ne už rasieją???" arba "kaip čia dabar - prieš rasieją, bet ne eurovaivorykščių entuziastai???"). Sunku, kai mąstymas apsiriboja tik dviem kategorijom - "arba-arba"). :)

   Panaikinti
  8. Anonimiškas2016-04-17 14:42

   " "patriotų" - 69 000 (tų, kurie pasirašė) "vatnykų" - 2 931 000 (tų, kurie nepasirašė)."

   Nu kokie ten jie patriotai, jei tik gerkles saviems kandžioti temoka. Ir būtent tiems kandžioja, į kuriuos nurodo transnacionaliniai parazitai. Iš tiesų, tai paklusnios šestiorkės, tik įsivaizduoja, kad taip gina Lietuvą.

   Panaikinti
  9. Vatnikams, žiūriu, rimtas megalomanijos priepuolis užėjo. :D O apie "savus" jau "Anonimiškas 2016-04-16 10:18" taikliai parašė. Koloradiniai vatnikai ne daugiau savi, negu liberpederastiniai eurohomjaunuoliai. :)

   Panaikinti
  10. Anonimiškas2016-04-17 15:11

   :) товарищ "savas", prieš rašant komentarą jūs bent straipsnį perskaitykite ką kokiame kontekste komentuojate. O tai dabar iš jūsų rašlionės išplaukia, kad "transnacionaliniai parazitai" rūpinasi (DĖMESIO:) - jog Lietuvos Respublikos piliečių vardai ir pavardės asmens dokumentuose būtų rašomi LIETUVIŠKAIS RAŠMENIMIS, ir tik simboliniame antrame lape - bet kuria kalba.
   Ir būtent tokiam lietuvių kalbos stiprinimui surado 69 000 "paklusnių šesterkų" ... :D
   Būtų labai keistas ėjimas ypač po ES garsių galvų pasakymo, kad tautos ir nacionalinės valstybės yra atgyvena.

   Panaikinti
  11. Kur čia "pliusą" paspausti? :)

   Panaikinti
  12. Anonimiškas2016-04-17 21:14

   2016-04-17 15:11:
   "Būtų labai keistas ėjimas ypač po ES garsių galvų pasakymo, kad tautos ir nacionalinės valstybės yra atgyvena."

   Toks ėjimas (skaldymas ir priešinimas tautos/ų bet kokiu dirbtiniu pagrindu, kad ir dėl atskirų smulkiausių detalių, kaip antai "W" rašymo, o vėliau - ir dėl visų kitų atskirų raidelių xxx... ar dar kokio atskirai paimto beprasmio bieso...) yra visiškai logiškas, jei tik suprasime, kad transnacionaliniai korporacijų tinklai priklauso labai mažam hiperturtingų asmenų ratui, kurių statytiniai ir yra tos "garsios ES galvos", lengvabūdiškai prasitariančios, kokie uždaviniai joms iškelti. Juk svarbu, kad nacionalinėse tautose,valstybėse nebūtų vienybės ir sutarimo, kad ten visi rietųsi dėl bet kokio šudniekio. Ir jei leisimės į tuos debatus-debatėlius, jiems niekada galo nebus - busime jais ir užblokuoti. Tada perkama/apmokama interesų grupuočių demokratija nuolatos ims viršų prieš nacionalines valstybes. Ir atskirų valstybių valdžia/ios taip ir liks amžiams kaitaliojama/os, kada tik užsigeis demokratijos eksportuotojai bombonešių ir raketų pagalba.

   Panaikinti
  13. Anonimiškas2016-04-17 21:24

   O bombonešiai kam? Mes ir taip su viskuo, kas liepiama, sutinkam.

   Panaikinti
  14. Anonimiškas2016-04-17 22:35

   > atsakau 21:14

   Siekiant skaldyti ir priešinti tautas, kultūras, grupes bet kokiu dirbtiniu pagrindu skaldytojas visada stengiasi palaikyti SILPNĄJĄ pusę, kad taip alintų stipriąją ir tokiu būdu ją įtakotų.

   Pvz Rusija palaikė Osetiją ir Abchaziją konflikte prieš Gruziją, Armėniją konflikte su Arzebaidžanu, Padnestrę konflikte su Moldova ir ruošėsi ginkluotosiomis pajėgomis paremti Autonominio lenkų krašto SSSR sudėtyje galimą konfliktą su Lietuvos respublika.

   ES neomarksistai ir liberastai tam naudoja seksualines mažumas, genderizmą, feminizmą prieš tradicinę šeimą, Europos islamą, prieš krikščionybę, ES gyvenančias kitas rases prieš baltuosius, imigrantus prieš vietinius.

   Taigi "jūsų" teorinė prielaida, kad transnacionaliniai korporacijų tinklai Lietuvoje kovodami už Lietuviškus rašmenis taip priešina tautas, neatitinka pragmatinės silpnojo rėmimo taktikos ir yra tiesiog neįtikima.

   Panaikinti
  15. Anonimiškas2016-04-18 09:35

   "Taigi "jūsų" teorinė prielaida, kad transnacionaliniai korporacijų tinklai Lietuvoje kovodami už Lietuviškus rašmenis taip priešina tautas, neatitinka pragmatinės silpnojo rėmimo taktikos ir yra tiesiog neįtikima. "

   - Nu ir prisigalvok tu man iki tokių vingrybių. Pats susigalvoja kažkokias, neva, "silpnojo rėmimo taktikas", ir taip parodo, kad faktai "neatitinka" išmįslų.., todėl faktus, neva, būtina atmesti...

   Panaikinti
  16. Anonimiškas2016-04-18 10:38

   :) kovoti su "išmislu" lengva - paneikit silpnesnio rėmimo taktiką, įrodykit pvz kad dabartinę visuomenę sudaro 51% seksualinių mažumų, todėl "transnacionaliniai korporacijų tinklai" remia juos.
   p.s apie "išmislus", jei tai jūsų neapsunkins gal malonėtute kokią nuorodą į "transnacionalinių korporacijų tinklų" tinklapį, kuriame rasčiau jūsų įtarimus patvirtinančių faktų. :)

   Panaikinti
  17. Anonimiškas2016-04-18 11:48

   " kovoti su "išmislu" lengva - paneikit silpnesnio rėmimo taktiką, įrodykit pvz kad..."

   - Paneigiu. Ar jau patenkintas? Ir kodėl iškart dabar vėl turėčiau įrodinėti tamstos bile kokias - "pvz." fantazijas? Iš to juk akivaizdu, kad tamsta su realybe niekaip nedraugauji, maliesi galvelėn apgavikų prifarširuotų nuostatų makalynėj ir įsivaizduoji, kad ta iliuzijų makalynė ir yra realūs reiškiniai. Brolyti, jie realūs tik tiek, kiek jie smirdi pačiam iš paties vidaus. Su išorine tikrove jie nieko bendro negali turėti.

   Ir ant kiek gi naiviu reikia būti, kad net akivaizdiems faktams, neva, įrodyti, imtum reikalauti pačių sukčių viešai paskelbiamų prisipažinimų, kaip jie gudriai sukčiauti moka?

   Panaikinti
  18. Anonimiškas2016-04-18 12:46

   :) pripažįstu, prašydamas jūsų "transnacionalinių korporacijų tinklų" tinklapio buvau "įjungęs" smulkų durnelį, bet tai buvo atsakas į tamstos svaigimą, kad piliečių talką už valstybinę kalbą įtakoja tie jūsų "transnacionaliniai korporacijų tinklai". Mano nuoširdžiu įsitikinimu, tai parašyti gali žmogus "įjungęs" tokį nutukusį durnių, kuris net pašliaušti negali.

   Panaikinti
  19. Anonimiškas2016-04-18 14:09

   Ačiū ir už tokį mažą atsitraukimą. Pasirodo, ne visai beviltiškas esate. Deja, negaliu atsilyginti tuo pačiu, nes aš niekada ir netvirtinau to, ką tyčia/netyčia bandėte man pripaišyti. Niekur netvirtinau, neva, svetimi sukčiai galėtų rūpintis mūsų tautiškumo grynumu. Mano mintis buvo ta, kad transnacionaliai/viršvalstybiniai parazitai bet kokiomis priemonėmis bando nacionalinėse valstybėse kelti sumaištį. Tam jie įkyriai primetinėja bet kokį absurdą, randa parsiduodančių, kurie sutinka stumti tą nesąmone, kad tik kiti nieko net neįtariantys priešintųsi... Juk taip skaldoma vienybė ir sukiršinama tauta. Taip ne tik lietuviai supjudomi su lietuviais, lygiai taip supjudomos ir kitos tautos, kaip antai Ukrainoj. Vieni žydai valdžioj, o pjaunasi ukrainiečiai-vakariečiai su ukrainiečiais-maskoliečiais.

   Panaikinti
  20. "Pasirodo, ne visai beviltiškas esate."
   Tas momentas, kai koloradikai autoritetingai pradeda vertinti "beviltiškumą"... :D
   Lengvas testukas:
   "Tam jie (pvz. rasieja) įkyriai primetinėja bet kokį absurdą (pvz. "russkojazyčnyje", "iskonnyje zemli"), randa parsiduodančių (pvz. "lugandonščikai-dumbabvininkai" Ukrainoje, tomaševskininkai Lietuvoje), kurie sutinka stumti tą nesąmone (pvz. lugandono ir dumbabvės "narodnyje respubliki", "liankū" "kultūrinė autonomija" su "w") kad tik kiti nieko net neįtariantys priešintųsi..." :)
   Laukiam komentarų apie "rusofobiją", "Kijevo chuntą", "amerikosų klapčiukus" ir pasaulinį žydų sąmokslą. :)

   Panaikinti
  21. Anonimiškas2016-04-18 20:52

   Pikc.: "Laukiam komentarų apie "rusofobiją", "Kijevo chuntą", "amerikosų klapčiukus" ir pasaulinį žydų sąmokslą"

   - Pikc, tai gi tamsta tą nuolatos ir nuosekliai liudiji, esi tos srities specialistas, matyt, darbuojiesi tam fronte.

   Panaikinti
  22. Na, ką - išrišo, tenka prisipažinti: taip, esu slaptū transnacionaliniū/viršvalstybiniū organizacijū agentas, laisvalaikiu dirbantis amerikosū imperelistams ir pasauliniam žydū sionistū sąmokslui. :D

   Panaikinti
  23. Anonimiškas2016-04-18 21:33

   Ne, joks tamsta ne agentas. Tamsta tik mažas žaisliukas globalių aferistų rankose. O kad patikėtum, jog ne aš tą išsigalvoju, paklausyk, ką patys žydai šneka bandydami supainioti protus:
   https://youtu.be/X0QOFwy1zf8

   Panaikinti
  24. Agentas, agentas. Tiesiog tamsta, būdamas tik mažas žaisliukas, neįžvelgiate viso agentūrinio tinklo ir pasaulinio (ką ten pasaulinio - kosminio!) sąmokslo didybės! :D Na, bet nieko baisaus - koks Duginas mikliai viską išaiškins. :)

   Panaikinti
  25. Anonimiškas2016-04-19 08:40

   Na, jei jau pats prisipažįstate, kad agentas, tai agentas tikrai ir esate... Tik va, prastas iš tamstos agentas, - originalumo jūsų išmonei trūksta.
   O jei rimčiau pažiūrėjus į tą reikalą, tai kam gi jums būtų neigti tai, ką esant, neva, pats netikite? Šiaip jau, neigimu gali užsiimti tik besitikintys išlikti slaptoje. Yra toks lievas monas dėmesiui nukreipti: neva, tik juokais prisipažįstu tam, kad liautųsi visi kapstytis ir aiškintis, kaip gi iš tikrųjų yra.

   Panaikinti
  26. Kaip tokiais momentais pasigendu "facepalm" emotikono! :D

   Panaikinti
  27. Anonimiškas2016-04-19 12:21

   Apsieisite ir be jaustukų... Bet drauguži, ko nuolat ardaisi visus priešais vaizduodamas. Taip tuoj pats ir savo šešėlio bijoti pradėsite.

   Panaikinti
  28. Įsiterpsiu :) Kiek pastebėjau Pikc „priešais“ laiko ne visus, o liberastus su libkonais ir putinofilus su visomis atmainomis. Pritariu toms dviem blogio kategorijom ir nuo savęs pridedu trečią. Komentatorius, kurie rašo kelis atsiliepimus ir vis tiek nepataiko į straipsnio temą.
   Anonimiškas 2016-04-19 12:21 Ar perskaitėte Vytautas Sinica „NATO partnerių solidarumas: rinksimės Lenkiją ar „w“?“
   Ką apie tai manote?

   Panaikinti
  29. Manau, tiek vieniems, tiek kitiems tai ir reiškia "visus", t.y. vieniems visi, kas ne liberastai/libkonai ir pan. eurofanatikai, tie "rusū agentaj", o kitiems visi, kas, ne vatnikai/koloradai, tie "amerikosū klapčiukai". :)

   Panaikinti
  30. Anonimiškas2016-04-19 17:41

   Būtent, kad skaičiau. Šiaip, gerai surašyta.., bet gi tas neišspręs NUOLATOS dirbtinai eskaluojamos nesantaikos BET KOKIU absurdišku PAGRINDU. Juk tam ir randami parsiduodantys, kad nuolatos keltų kreivus reikalavimus, dėl kurių absurdiškumo visi priešintųsi tam... Juk tikslas yra skaldyti ir valdyti, todėl esmė yra nesantaikos palaikyme, o ne kažkokių tai kringelių rašymas ar nerašymas, ar tai kažkokie šou aplink kitą galą.
   O Pikc ne tik liberastus ir putinoidus priešais laiko. Jis gi VISUS vadina liberastais ir putinoidais, t.y., - priešais. O tamsta, taip išeitų, kad talkininkaujate jam tame reikale - pritardamas.
   Nėra laisvė, jei stengiamasi vaikytis iš paskos kiekvieną niekadėją. Laisvė yra ėjimas savu keliu, sava kryptim, sava galva pasikliaujant, visiškai nebojant, ką kiti apie tai klykauja. Beprasmiška priešo ieškoti kiekviename. Kur kas svarbiau iš priešų daryti draugus.

   Panaikinti
  31. "Jis gi VISUS vadina liberastais ir putinoidais, t.y., - priešais." Sakiau? :D
   "NUOLATOS dirbtinai eskaluojamos nesantaikos BET KOKIU absurdišku PAGRINDU" - nagi, prisiminkim, KOKIOS valstybės ambasados renginiuose mėgsta lankytis pagrindinis tos nesantaikos "eskaluotojas" Tomaševskis, kokios šalies propagandinio žurnalo "Baltijskij mir" taryboje sėdi, kokių spalvų juostele mėgsta puoštis per visokias den pobedy? Ar tik ne slapto pasaulinio sionistų sindikato? :D
   "o ne kažkokių tai kringelių rašymas ar nerašymas" - vat pravilno - o jei rusai užsimanys kirilicą įteisinti - irgi šiukštu nevalia prieštarauti, nes priešai tik to ir nori. Tegul rašo - "vsem vragam na zlo". Ir latviams su estais taip perduosim. :)

   Panaikinti
  32. Anonimiškas2016-04-20 08:31

   " o jei rusai užsimanys kirilicą įteisinti - irgi šiukštu nevalia prieštarauti, nes priešai tik to ir nori. Tegul rašo - "vsem vragam na zlo"."

   - Kad visiškas asilas esate, negalėčiau tvirtinti. - Kai ką labai rafinuotai susukate. Todėl tenka daryti prielaidą, kad specialiai durnių stumate. - Argi nesileisti kiršinamiems, būtinai reiškia nuolankiai sutukti su visom tom kišamom nesąmonėm? Kaip gi nedašyla, kad nesileisti mulkinamiems, reikštų iš vis kiaulių savo tarpe netolreruoti. - Vos tik sukriuksėjo, bilietą į dantis, ir tegu čiuožia ten, kur mėšlo iki ausų ir visi tuo š... džiaugiasi.

   Panaikinti
  33. "Šiaip, gerai surašyta.., bet gi tas neišspręs NUOLATOS dirbtinai eskaluojamos nesantaikos BET KOKIU absurdišku PAGRINDU." anonimiškas 2016-04-19 17:41 citatos pabaiga.
   Keturi pastebėjimai:

   1. Konfliktas, nesantaika, skaidymasis jau YRA. Bus įteisinta lenkiškas rašymas liks nuoskauda Lietuvos politinei tautai. Nebus įteisinta urgs Tomaševskis, tuzinas ponų Varšuvoje ir nesmagiai jausis "pažangūs" kairieji mūsų seimūnai.

   2. Jei konfliktuoja "A" ir "B" visada atsiras "C", kuris kurstys konfliktą, o "D" džiaugsis reginiu. Bet "C" ir "D" veikėjų buvimas NEREIŠKIA, kad "A" ir "B" turi nustoti GINTI SAVO INTERESUS.

   3. Konfliktas kilo kai liberastinės ir kairiosios politikos jėgos su LLRA bandė įteisinti perteklinį kitos kalbos raidyną, o Lietuvos šviesuomenė tam priešinasi ir siūlo KOMPROMISĄ, kuris seniai ir sėkmingai gyvuoja Latvijoje. Iš principo norint DIDINTI konfliktą - reikia NEPRITARTI piliečių talkos už valstybinę kalbą iniciatyvai.

   4. Jūs sakinio pabaigoje "BET KOKIU absurdišku PAGRINDU" (konflikte tai yra lietuvių kalbos gynimas neįsileidžiant svetimos kalbos raidyno) netiesiogiai pasisakote, kad neverta skaldytis, pyktis, konfliktuoti ir ginti savo Lietuvių kalbos interesus "dėl kažkokių tai kringelių rašymo" nes kažkas, galbūt, konfliktu suinteresuotas.
   Jūs tokiu būdu pristatote save kaip vienybės ir santarvės balandį su "W" snape, nes jūsų pozicija nieko nedaryti yra ypač palanki "W" šalininkams, kadangi "politinis traukinys" ir laikas dirba jų labui.

   Panaikinti
 8. Anonimiškas2016-04-15 22:40

  Rinksimės ne "ar", o "ir".

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2016-04-20 11:42

  "Jūs tokiu būdu pristatote save kaip vienybės ir santarvės balandį su "W" snape, nes jūsų pozicija nieko nedaryti yra ypač palanki "W" šalininkams, kadangi "politinis traukinys" ir laikas dirba jų labui."

  Galėjot ir perskaityti, ką nuolat akcentavau, o ir dar prieš 2,5 h. aiškiai parašiau:

  - "nesileisti mulkinamiems, reikštų iš vis kiaulių savo tarpe netoleruoti. - Vos tik sukriuksėjo, bilietą į dantis, ir tegu čiuožia ten, kur mėšlo iki ausų ir visi tuo š... džiaugiasi."

  Žinoma, nebūtinai elgtis grynai pažodžiui, kaip išsireiškiau. Svarbu, neužsileisti kiaulių, kad jos nurodinėtų. Pirmiausia būtina užblokuoti bet kokią įtaką iš šalies valdžių formavimo procesuose. Ne svetimi (ar jų apmokami parsidavėliai-statytiniai) turi nurodinėti, kaip mes turime gyventi, o mes patys turime spręsti, kieno teigiamą praktiką diegti savo šalyje, iš vis nesivaikyti popsų. Ne verslas besirūpinantis vien tik pelnu turi diktuoti teisines normas, o paties gyvenimo užtikrinimui būtina elgtis visada atsargiai, ir tik iš to išeinant, kad gyvenimas tęstųsi, galima leisti ar neleisti tam tikra veikla užsiimti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "bilietą į dantis, ir tegu čiuožia ten, kur mėšlo iki ausų ir visi tuo š... džiaugiasi." Anonimiškas 2016-04-20 11:42 rašė.

   Perskaičiau, vox populi skamba kietai, o kaip teisiškai ir praktiškai tai įgyvendinti, kad po to Lietuvos valstybės po teismus neužtampytų? Gal galite savo pasiūlymą, kad tai neliktų tik retorinis lozungas, išplėtoti su kokiais nors pavyzdžiais iš adekvačių valstybių praktikos?

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2016-04-20 12:49

   Aini, tu Aini.., ar niekur neini? - Kodėl tamstai vieno parašymo neužtenka? Juk tik ką buvau rašęs:

   - "Žinoma, nebūtinai elgtis grynai pažodžiui, kaip išsireiškiau. Svarbu, neužsileisti kiaulių, kad jos nurodinėtų. Pirmiausia būtina užblokuoti bet kokią įtaką iš šalies valdžių formavimo procesuose. Ne svetimi (ar jų apmokami parsidavėliai-statytiniai) turi nurodinėti, kaip mes turime gyventi, o mes patys turime spręsti".

   Juk pradžioj svarbu pasirinkti kryptį - kursim gyvenimą, ar nuleidžiam rankas ir leidžiamės suvirškinami. O jau po to, žiūrėti, kaip atsišaudyti nuo agresyvios išorės rūpesčio gyvuliškomis, neva, misų teisėmis.

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Kviečiame

PALAIKOME

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item