Popiežius Pranciškus: tikintieji galės eiti išpažinties pas Šv. Pijaus X brolijos kunigus

Popiežius Pranciškus laiške Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkui arkiv. Rino Fisichellai paskelbė, kad jubiliejiniai...

Popiežius Pranciškus laiške Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmininkui arkiv. Rino Fisichellai paskelbė, kad jubiliejiniais Gailestingumo metais, kurie Bažnyčioje prasidės 2015-ųjų gruodžio 8-ąją ir tęsis iki 2016-ųjų lapkričio 20-osios, tikintieji galės eiti išpažinties pas Šv. Pijaus X kunigų brolijos kunigus.

Laiške arkiv. R. Fisichellai, datuotame rugsėjo 1 diena, be kitų su jubiliejiniais metais susijusių temų, popiežius Pranciškus mini iš savo brolių vyskupų sulaukęs atsiliepimų apie šios tradicionalistinės brolijos kunigų „gerą tikėjimą ir sakramentinę praktiką, deja, lydimą sielovadiniu požiūriu nelengvos situacijos.“ Propatria.lt redakcija primena, kad Šv. Pijaus X brolija, kurios kunigai aukoja išimtinai tradicines lotyniškas Mišias pagal Jono XXIII Mišiolą, šiuo metu neturi reguliaraus kanoninio statuso. „Tikiuosi, kad artimoje ateityje gali būti rasti sprendimai, kaip atstatyti pilną bendrystę su Brolijos kunigais ir vyresniaisiais“, – Vatikano interneto svetainėje paskelbtame laiške sako Šventasis Tėvas.
                                                
Šv. Pijaus X brolijos kritikai teigia, kad Brolijos kunigų teikiamas išrišimas yra negaliojantis, kadangi Atgailos sakramento galiojimui reikia vietos ordinaro suteikto leidimo išpažinties klausančiam kunigui – tokio leidimo Brolijos dvasininkai neturi. Tiesa, neoficialių šaltinių teigimu, Vatikanas Brolijos kunigų klausomas išpažintis de facto visuomet laikė galiojančiomis ir kiekvienąkart suteikdavo jiems leidimą atleisti nuodėmes, kurių išrišimas rezervuotas Šventajam Sostui. Tačiau oficialiai Vatikanas niekada nėra tokios pozicijos patvirtinęs, o daugelis vyskupų pasaulyje ragino susilaikyti tikinčiuosius nuo sakramentinės išpažinties atlikimo pas Brolijos kunigus, neretai net grasindami jiems įvairiomis kanoninėmis bausmėmis. Todėl šios dienos popiežiaus Pranciškaus laiškas, kuriuo aiškiai pareiškiama, kad jubiliejaus metais tikintieji galės eiti išpažinties pas Brolijos kunigus, bent laikinai išsklaido visas abejones dėl Atgailos sakramento Šv. Pijaus X brolijos koplyčiose galiojimo ir leistinumo.

Kompetentingos Vatikano dikasterijos anksčiau yra išaiškinusios, kad katalikai gali dalyvauti šv. Mišiose Brolijos koplyčiose bei skirti joms savo sekmadieninę auką Bažnyčiai. Tuo tarpu reguliaraus kanoninio statuso suteikimo Šv. Pijaus X kunigų brolijai klausimas vis dar lieka neišspręstas – 2012-aisiais žiniasklaida jau skelbė apie pasiektą sutarimą – tuomet buvo pranešama, kad Benediktas XVI ketino Brolijai suteikti personalinės prelatūros statusą, kokį Bažnyčioje šiuo metu turi tik Opus Dei. Tačiau tada susitarimas dėl kanoninės reguliarizacijos galiausiai taip ir neįvyko – Vatikano stebėtojų nuomone, prie to prisidėjo tradiciniam Bažnyčios mokymui ištikimai Brolijai priešiškų liberalių Prancūzijos bei Vokietijos vyskupų spaudimas bei kai kurių pačios Brolijos narių nepasitenkinimas dėl susitarimo sąlygų. Apžvalgininkų nuomone, tai, ko nepavyko padaryti Benediktui XVI, dabar gali užbaigti Pranciškus. Daugelis vatikanistų pabrėžia, kad šiam žengus tokį žingsnį, liberalūs vyskupai vis tiek negalėtų ekscentriško „periferijų popiežiaus“ apkaltinti „perdėtu“ konservatyvumu ar tradicionalizmu, kuris nuolat buvo prikišamas jo pirmtakui.

Katalikiška Šv. Pijaus X kunigų brolija įsteigta 1970 metais Lozanos, Ženevos ir Fribūro vyskupo Francois Charriere‘o dekretu. Jos steigėju ir pirmuoju vadovu buvo arkiv. Marcelis Lefebvre‘as, pagarsėjęs savo pasipriešinimu po Antrojo Vatikano susirinkimo vykdytiems doktrinos ir liturgijos pokyčiams. Brolija veikia ir Lietuvoje, ji čia turi koplyčias Kaune bei Šiauliuose.

Susiję

Religija 6803607421872326222

Rašyti komentarą

 1. gal ir galės eiti, bet ar gaus išrišimą iš modernizmo nuodėmės, jei jos negrįžtamai neišsižadės?

  AtsakytiPanaikinti
 2. O kas iš tokio leidimo, jei popiežius viena ranka laimina lesbiečių šeimą, auginančią vaikus, o antrąja - duoda leidimą eiti išpažinties pas sodomitų priešininkus? Kaip katalikams besusigaudyti?

  AtsakytiPanaikinti
 3. O po Gailestingumo metų vėl nebegalės pas juos eiti? Vėl reikės pripažinti ekumeninę politiką, modernistines mišias, neatitinkančius Bažnyčios mokymo santykius su žydais ir pan.? Žodžiu, nesąmonė.


  Lesbiečių "šeimą" turi būti kabutėse.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Šv. Pijaus X brolija - šv. Bažnyčios šerdis ir širdis!!!

  AtsakytiPanaikinti
 5. Na, šerdis ir širdis... O iš kur jūs tai nusprendėte? Kuo remdamiesi jūs nustatėte, kad Bažnyčioje yra susidariusi "nepaprastoji padėtis", dėl kurios kunigai gauna "papildomąją jurisdikciją"? Juk popiežiai tos "nepaprastosios padėties" nepripažįsta? Prieštaravimai Tradicijai ir visa kita? O gal Dievas iš viso to sukurs nuostabią pergalę ir atsiskirti į Broliją bei savavališkai šventinti vyskupus visai nebuvo reikalo? Ir kas dabar klysta - jūs ar oficialioji Bažnyčia?
  Taigi nėra jokio skirtumo, pas ką eiti vargšui katalikui, nes abi pusės gali būti subjektyviai klaidingos. Ir p. Pranciškaus leidimas eiti išpažinties pas Pijaus X broliją yra tas pats, kaip leidimas eiti pas protestantus Vakarienės.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Noriu pasidžiaugti dėl tokios vienybės. Bet nederėtu puikuotis, kad neva visai nereikia čia jokio leido, kad išrišimas būtų galiojantis. Gal kanoniškai ir nereikalingas.. Gal širdyje ir nebuvo jokios puikybės, bet žodžiuosie puikybė vienareikšmiškai yra.

  Jeigu aš jūs palaiminčiau viešai? Nejau jus viešai atsakysite, kad ir taip esate palaiminti, todėl nelabai būtinas yra mano palaiminimas....

  Ne ne. Žiūrėkite, kad iš didelio rašto, neišeitumėte iš krašto.

  AtsakytiPanaikinti
 7. „tikintieji galės eiti išpažinties pas Šv. Pijaus X kunigų brolijos kunigus.“
  1. Kokie tikintieji?
  2. Katalikai iki šiol taip galėjo daryti, o kai kurie taip ir darė.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Jei galėjo, tai kodėl darė tik "kai kurie'?

   Panaikinti
 8. Tamasta skirki prtestantų vakarienę nuo Eucharistinės "Vakarienės" Šv. Mišių Išpažintis yra sakramentas ir jis su šventimais suteikiamas ir jei noriu atšaukiu noriu ne? Jei kunigas net ir mestų kunigystę, bet prieš mirtį į jį kreiptųsi tikintysis išpažinties, tai jis turi su šventimų galia tokią teisę ir ligoniui atgailos sakramentas būtų galiojantis. Švaistytis asmeninėmis nuomonėmis kaip bažnytinės doktrinos nuostatomis - negalima.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Kviečiame

PALAIKOME

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item