Povilas Žumbakis. Dėl CŽV kalėjimų Lietuva – sukompromituota

Iškilo bendra tema: ir Lietuvoje, ir Amerikoje apie ją rašo laikraščiai, kalba radijai, rodo televizijos. Tai – CŽV kalėjimai. Apie tai – “...

Iškilo bendra tema: ir Lietuvoje, ir Amerikoje apie ją rašo laikraščiai, kalba radijai, rodo televizijos. Tai – CŽV kalėjimai. Apie tai – “Laisvosios bangos” pokalbis su Čikagos advokatu ir spaudos apžvalgininku Povilu Žumbakiu.

– Buvo jie vis dėlto Rytų Europoje ar ne? Kaip ši byla atrodo iš Amerikos?

– Iš Amerikos atrodo, kad jie buvo. Ir ne tik Rytų Europoje. Kalbama apie 11 valstybių. Tačiau daugiausiai minimos Lietuva, Lenkija ir Rumunija. Reikia turėti galvoje, kad visa tai iškilo dėl vieno Amerikos Kongreso komiteto raporto, atlikto vienos partijos iniciatyva. Tai 600 puslapių aprašymas. Valstybės ten neminimos. Tačiau suprantama, kad kalbama apie šias tris valstybes. Tai nebėra naujiena. Buvo aprašyta daug anksčiau. Šiandien laikraštyje apie tai – tik maža žinutė. Ir tik ketvirtame puslapyje.

– Raportas paskelbtas. Kokios tai teisinės vertės dokumentas? Kokios politinės ar net teisinės išvados iš jo gali plaukti?

– Teisiškai tai absoliučiai nieko nereiškia. Tai grynai politinis demokratų partijos komiteto pirmininkės mostas. Ji praranda pareigas sausio mėnesį, nes pralaimėjo rinkimus. Tai buvo beveik kerštas CŽV. Nieko naujo nepasakyta, nors keletą metų studijuota. Išleista per 40 mln. dolerių tam raportui parengti. Tačiau nei vienas liudininkas nebuvo apklaustas. Raportas – išskirtinai politinis dokumentas.

– Kokia reakcija į šio dokumento paskelbimą Jungtinėse Valstijose?

– Žmonės, kurie nemėgo prezidento George’o Busho – Barackas Obama ir visa jo komanda – iškėlė tai kaip jo kaltę. Nors pats prezidentas B. Obama nenorėjo, kad šis raportas būtų skelbiamas. Taip pat ir JAV valstybės sekretorius arba užsienio reikalų ministras Johnas Kerry’is prašė, kad raportas nebūtų skelbiamas. Kadangi tartautiniu mastu Amerikai tai nepalankus momentas. Verta atsiminti, kad panašiai veikė ir prezidentas Billas Clintonas. Tik vietoje to, kad žmones tardytų, pagautus teroristus jis siuntė į Afganistaną ir kitas arabų valstybes. Pavyzdžiui, Egiptą. Žinojo, kad ten juos kankins. O amerikiečiai prižiūrėdavo. Bet B.Clintono niekas nekritikuoja. Kas vyksta dabar? Vietoje to, kad teroristus pagautų, juos užmuša ginklais. Taip nužudyta beveik 3000 žmonių. Bombordavimų metu žūva daug nekaltų žmonių: vaikai, moterys, seneliai. Niekas to nekritikuoja. Ir liudininkų nebėra, jie nužudyti. Kyla klausimas: ar tas „kietas“ tardymas, kuris man asmeniškai –nepriimtinas, yra blogesnis dalykas nei nužudymas?

– Na, čia vidiniai Amerikos politikos ir etikos reikalai. Mums, Lietuvoje, labiau rūpi mūsų pačių teisinis ir politinis įsitraukimas. Net jei su panašiais pasiūlymais kreipiasi ir strateginiai sąjungininkai. Ar tai pateisinama? Ar aukščiausi šalies pareigūnai galėjo apie tai nežinoti?

– Manau, kad „Wikileaks“ dokumentai, kurie buvo slapti, bet paskelbti žiniasklaidoje jau prieš keletą metų, aiškiai rodo, kad Lietuva šiuo klausimu „entuziastingai kooperavo“. Prezidento Valdo Adamkaus pasisakymai, kad jis nieko apie tai nežinojo, manyčiau, yra prasilenkimas su teisybe. Arba pasimetimas. Tai nenaudinga Lietuvai. Prieš Lietuvą iškelta byla Strasbūre. Tą klausimą kels Jungtinės Tautos. Lietuva tarptautinėje bendrijoje sukompromituota. Lenkijos buvęs prezidentas prisipažino apie tai kalbėjęs su prezidentu G. Bushu. Todėl man sunku patikėti, kad apie tai G. Bushas nesikalbėjo su V. Adamkumi.

– Ką Lietuva galėtų daryti? Prezidentas V. Adamkus minėjo, kad tai Amerikos reikalas, Lietuvos tai neliečia.

– Tai liečia Lietuvą. Kadangi Lietuva, kaip rašė „Wikileaks“, „entuziastingai dalyvavo programoje“. Todėl tai liečia ją tiek tarptautinėje, tiek moralinėje, tiek teisinėje plotmėje. 2009 m. metais tyrimą atliko Seimo komisija. Tikrino prokuratūra. Mano nuomone, Lietuvoje tas klausimas nebuvo pakankamai atvirai sprendžiamas. Turėtų būti ištirta, padarytos teisingos išvados. Priešingu atveju, jei Lietuva tai slėps, tai dar labiau kenks jos reputacijai. Dabar laikas tai įvardyti ir sutvarkyti.

Susiję

Užsienio politika 4084173248319088106

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

KVIEČIAME ĮSIGYTI

KVIEČIAME ĮSIGYTI!

Naujienų prenumerata

item