Marius Kundrotas. Lietuvos piliečių bendruomenė

Amerikiečių teologas Timotis Keleris (Timothy Keller), aprašydamas bendruomenės reiškinį, pabrėžė: nėra bendruomenės be ribų. Įsivaizduo...

Marius Kundrotas. Dvigubo tapatumo problema

Žvilgsnis į istoriją Dvigubo tapatumo problema lietuvių tautoje pirmąsyk išryškėjo maždaug XVI a. Valdovo dvaras ir didžiuma aukštuom...

Marius Kundrotas. Tauta, piliečiai ar liaudis?

Tauta dažniausiai reiškia bendruomenę, jungiamą bendros kilmės, kalbos, kultūros ir savimonės. Daugelis dar priduria žemę. Šios jungtys skir...

Marius Kundrotas. Socialdemokratų partija: tapatybė ir standartai

Prieš kelias dienas Socialdemokratų partija (LSDP) griežtai atsiribojo nuo savo Seimo nario Broniaus Bradausko. Jo pozicija įvardyta priešta...

Marius Kundrotas. Iš gatvės į Seimą - tik per universitetą

Išgirdus šūkius „Šiandien – gatvė, rytoj – Seimas!“ užlieja prieštaringos mintys. Viena vertus – džiugu, jog bręsta tautinis ir pilietinis s...

index