Andrius Martinkus. Mažoji Lietuvos apokalipsė: tarp Vėlinių ir Kalėdų

„Viena yra tikra  [...]: arba Europa bus krikščioniška, arba jos iš vis nebeliks.“  Romano Guardini Krikščionių Šventajame Rašte są...

Andrius Martinkus. Lietuva kaip „Dievo bausmės“ objektas. Kodėl gi ne?

Gladius Dei super terram ... Cito et velociter . „Dievo kalavijas viršum žemės... Greitai ir neišvengiamai.“ Šie žodžiai, įdėti ...

Andrius Martinkus. Dvi šv. Augustino valstybės ir Lietuva (II)

Pirmąją teksto dalį galite rasti čia. Paskaita, skaityta moksleivių ateitininkų vasaros akademijoje Kintuose (rugpjūčio 26 d.). Antroji (...

Andrius Martinkus. Dvi šv. Augustino valstybės ir Lietuva (I)

Paskaita, skaityta moksleivių ateitininkų vasaros akademijoje Kintuose (rugpjūčio 26 d.). Pirmoji dalis. Žymus lietuvių geografas Kazy...

Andrius Martinkus. „Niekada mes nebūsime broliai“ ir „Przenigdy“

Kai jauna ukrainietė parašė pagarsėjusį eilėraštį „Niekada mes nebūsime broliai“, daug kas Lietuvoje neslėpė savo susižavėjimo (pavyzdži...

Andrius Martinkus. „Ak­so­mi­nis“ ge­no­ci­das, „ak­so­mi­nės“ re­vo­liu­ci­jos ir „ne­skaid­rūs“ rin­ki­mai

Pran­cū­zi­jos re­vo­liu­ci­jo­je esa­ma šė­to­niš­ku­mo,  ku­ris ski­ria ją nuo vis­ko, ką ma­tė­me, ir,  gal­būt, nuo vis­ko, ką p...

index