Zigmas Kairaitis. Geografija – humanitarikos užribyje?

Klaustuko galėtų ir nebūti, kadangi šį teiginį galima laikyti kaip faktą. Tai įrodo pastarojo meto vykę įvairūs forumai, diskusijos: Lituani...

Zigmas Kairaitis. Vieta ir bevietiškumas Lietuvos švietimo geopolitikoje

Dr. Zigmas Kairaitis Mokslo Lietuva, 2021 nr. 3, 4. Švietimas visada susijęs su ateities vizijomis, vis idealesnio pasaulio siekiais ir vaiz...

NAUJAUSI

Komentarai

Už balos

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

index