Nacionalinis susivienijimas. Pareiškimas dėl elektros energijos ir dujų kainų kilimo ir jo valdymo

Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai, Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Seimo Aplinkos, Biudžeto ir finansų, Socialinių reika...

Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai, Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Seimo Aplinkos, Biudžeto ir finansų, Socialinių reikalų ir darbo, Ekonomikos komitetams, Energetikos ir darnios plėtros komisijai, Lietuvos Respublikos Ministrei pirmininkei Ingridai Šimonytei, Finansų ministerijai, Generalinei Prokuratūrai, Vilniaus miesto savivaldybei, Lietuvos savivaldybių asociacijai, žiniasklaidai ir visuomenei

PAREIŠKIMAS

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS IR DUJŲ KAINŲ KILIMO 

IR GALIMYBIŲ JĮ VALDYTI 

2021 m. spalio 6 d.

Visuomenėje jau kilo panika dėl artėjančio elektros ir dujų  kainų „šoko“. Siekdama suvaldyti neprotingai augančias elektros ir dujų kainas Energetikos ministerija siūlo įstatymų projektus, skirtus gelbėti tik su visuomeniniu tiekėju susijusiems vartotojams. Tačiau Lietuvoje iki 2021 m. spalio 1 dienos elektros rinkos liberalizavimo antrajame etape nepriklausomą tiekėją pasirinkę yra 33 proc. visų turinčių pasirinkti, arba 256,5 tūkst. buitinių vartotojų, o nepasirinkusių jokio tiekėjo yra  521,7 tūkst., arba 67 proc. visų turinčių pasirinkti buitinių vartotojų. Taigi, nuo kitų metų pradžios nepasirinkusieji pateks į „garantinį tiekimą“, o jiems bus taikoma garantinio tiekimo kaina, kuri nustatoma pagal vidutinę praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainą, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikant koeficientą 1,25.

Gamtinių dujų įstatymo projekte siūlomas kitoks prognozuojamų gamtinių dujų kainos įtraukimo į galutinį tarifą buitiniams vartotojams skaičiavimo principas. Tačiau, bet kuriuo atveju, reguliuojama gamtinių dujų kaina I grupės vartotojams padidės nuo 20 proc. iki 51 proc. Gamtinių dujų II grupės vartotojams nuo 30 proc. iki 83 proc.

Šį dirbtinai sukeltą energetinių resursų kainų šuolį, analizuojant tarptautinių rinkų tendencijas, buvo galima prognozuoti jau 2020 metų antroje pusėje. Neadekvatus minėtų resursų kainų šuolis tapo visiškai akivaizdus 2021 metais. Lietuvos valstybė neabejotinai galėjo pasiruošti ir priimti tinkamus sprendimus jam sušvelninti. Tik šiuo metu keičiama įmonės Ignitis pagrindinio turto vertės nustatymo metodika, daranti tiesioginę įtaką elektros energijos skirstymo kainos dydžiui. Jei šio turto vertė daro pagrįstą įtaką elektros kainos augimui, mažinti ją buvo galima žymiai anksčiau – elektros energijos kaina būtų padidėjusi daug mažiau. Akivaizdu, kad valdžia prioritetu pasirinko ne viešąjį (visuomenės), o Ignitis privačių akcininkų ar kitų siaurų grupių interesus. Svarbu tai, kad iki šiol neturime išsamaus ir skaidraus minėtos metodikos keitimo aplinkybių vertinimo, dėl to neturime ir galimų optimalių sprendimų.

Nacionalinis susivienijimas pažymi, kad  valstybės vykdomą privačių siaurų grupių interesų protegavimą ir šių interesų įtaką energetinių resursų kainų šuoliui akivaizdžiai atskleidžia Ministrės Pirmininkės I. Šimonytės svarstymas, jog siekiant suvaldyti sparčiai didėjančias elektros energijos kainas, gali būti atidėtas elektros tiekimo rinkos visiškas liberalizavimas. Toks I. Šimonytės siūlomas sprendimas vienareikšmiškai rodo, kad:

a) elektros energijos tiekimo liberalizavimas netarnauja visuomenės interesams;

b) liberalizuojant elektros energijos tiekimą, kuris skatina kainų didėjimą, sąmoningai viešų diskusijų šiais svarbiausiais klausimais vengiama ir sąmoningai neieškoma visuomenės interesų tenkinančių sprendimų, nes jie prieštarauja rinkos liberalizavimu suinteresuotų siaurų grupių interesams; 

c) būtent dėl siaurų visuomenės grupių suinteresuotumo Lietuvos politikai negina visuomenės interesų ir nekelia šio klausimo ES lygiu, kurios direktyva liberalizuoti elektros energijos tiekimą, tapo privaloma netgi neatsižvelgiant į vartotojų interesus.

Atkreipiame dėmesį, kad elektros energijos tiekimo paslaugos kaina yra mažesnė tiek, kiek palankiausiomis sąlygomis jos tiekėjas gali pirkti energiją biržoje ir kiek yra mažesni energijos vienetui tenkantys paslaugos administravimo kaštai. Tačiau šie abu veiksniai yra tiesiogiai susiję su tiekėjo biržoje perkamu ir vartotojams parduodamu energijos kiekiu – juo didesnis elektros energijos kiekis, tuo vartotojui gali būti mažesnė energijos kaina. Didesnis elektros energijos tiekėjų skaičius savaime negarantuoja mažesnės elektros energijos kainos, nes sumažinus pagrindinio valstybės valdomo (ir galinčio kritiniu atveju suteikti vartotojams valstybės garantuotas paslaugas) tiekėjo Ignitis paslaugų apimtis bei ignoruojant ypač svarbias vartotojams parduodamos energijos apimtis, elektros paslaugos kaina gali tik didėti. Šiuo klausimu taip pat viešai nediskutuojama, nepateikiama informacija apie svarbiausias aplinkybes ir veiksnius, lemiančius mažiausią paslaugos kainą vartotojams. Kartu atkreipiame dėmesį, kad efektyvi konkurencija galima tik tuomet, kai elektros energijos tiekėjai veikia rinkoje maksimaliai panašiomis sąlygomis. 

Mūsų nuomone, smulkūs tiekėjai objektyviai negali užtikrinti gerų tiekimo sąlygų. O ateityje natūraliai sumažinus elektros tiekimo apimtis stambiausiam valstybės valdomam elektros tiekėjui Ignitis, jo veiklos sąlygos neišvengimai pablogės. Tai paskatins kviesti į elektros energijos tiekimo rinką kitus stambius elektros tiekėjus (pvz., Estijos Enefit, kurios valdymo modelis bei tiekimo apimtys yra analogiški Ignitis valdymo modeliui bei tiekimo apimtims, ir kuri siūlo  patrauklias elektros energijos tiekimo sąlygas). Todėl elektros energijos rinką gali papildyti lenkų, vokiečių ar kiti tiekėjai. Tačiau padariniai jau dabar yra nuspėjami: smulkūs tiekėjai neišvengiamai bankrutuos, padarydami žalą vartotojams (savo klientams), o valstybė, kuri dar nėra nustačiusi, kas tuo atveju perims bankrutavusių tiekėjų įsipareigojimus ir kompensuos nuostolius vartotojams, liberalizavusi elektros energijos tiekimo rinką, nebepajėgs užtikrinti, kad dominuojantys stambūs užsienio tiekėjai nedidintų  elektros energijos kainos mūsų vartotojams. Kartu neišvengiamai turės užtikrinti protingas elektros energijos kainas pažeidžiamiems vartotojams, kompensuodama dalį nuostolių iš valstybės biudžeto. Taip yra kuriamos akivaizdžios prielaidos „įveiklinti“ ir ,,suišteklinti“ Lietuvos valstybę, kad ši dar kartą padėtų nepagrįstai krautis viršpelnius minėtoms užsienio įmonėms mūsų šalies mokesčių mokėtojų sąskaita.

Nacionalinis susivienijimas, įvertinęs elektros energijos ir dujų kainų pokyčius, pareiškia:

1. Itin svarbi priežastis, lemianti energijos resursų kainų šuolį – netinkami valdžios sprendimai dėl vienašališkos metodikos, pagal kurią yra privaloma blokuoti Astravo atominėje elektrinėje (AAE) pagamintą elektros energiją, apribojant elektros energijos srautus per jungtis, esančias tarp Baltarusijos ir Lietuvos. Kilę dėl to nesutarimai padidino įtampą tarp Lietuvos ir Latvijos bei Estijos, o ji gali turėti ilgalaikių neigiamų pasekmių, įskaitant išaugusias rizikas dėl įgyvendinimo savalaikio elektros energijos perdavimo sinchronizavimo su Vakarų Europos elektros energijos sistema.  Šių nesutarimų pasekmes vartotojai jau dabar pajuto – Lietuvoje sparčiai didėja elektros energijos kainos.

2. Dujų tiekimo sektoriuje Latvija ir Estija yra sukūrusios bendrą dujų prekybos ir tiekimo rinką, kuri  leidžia išvengti papildomų prekybos kaštų ir mažinti kainą vartotojams. Tačiau Lietuva iki šiol nėra prisijungusi prie šios rinkos. Lietuvos dujų tiekėjams sudarytos blogesnės sąlygos naudoti Inčiukalnio dujų saugyklą, dėl to mūsų šalies vartotojai patiria papildomas išlaidas. 

3. Atkreiptinas dėmesys į sąmoningai aplaidžią ar neprofesionalią veiklą centralizuotame šilumos tiekimo sektoriuje:

a. Šiame sektoriuje mėginama sukurti šilumos gamybos rinką, kurioje konkuruotų Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) įmonės ir kiti privatūs šilumos gamintojai. Tačiau vieni gamintojai nesugeba vykdyti savo įsipareigojimų ir dėl to tenka perimti jų turtą, o kiti uždirba nepagrįstai aukštus viršpelnius. 

b. Ydingai reguliuojamą veiklą vykdančios CŠT įmonės neturėjo galimybės 2020 metų vasarą  nupirkti ir saugoti dujas Inčiukalnio saugykloje kai šios buvo labai pigios, kad galėtų jas panaudoti šiuo metu.  Valdžios institucijose pernelyg užsitęsė tariamos diskusijos apie metodiką, o tai yra akivaizdus aplaidumas, leidžiantis manyti, kad  panašaus apsileidimo yra žymiai daugiau.

c. Ydingas metai iš metų pasikartojantis daugiabučius namus administruojančių privačių įmonių aplaidumas, ruošiant namų šilumos įrenginius ir vidaus šilumos tiekimo sistemas artėjančiam šildymo sezonui. Pažymėtina, kad š. m. rugsėjo 22 d. Seimo Energetikos ir tvarios plėtros komisijos posėdyje Energetikos viceministrė pripažino, jog iki šiol nėra tinkamai sutvarkyta įstatyminė bazė. O būtent dėl šios priežasties dar labiau padidės šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams. 

d. Minėtame  rugsėjo 22 d. įvykusiame komisijos posėdyje buvo pripažinta aplinkybė, jog yra nemažai galimybių sumažinti biokuro kainą Lietuvoje ir tuo būdu mažinti šilumos kainą. Pastarasis viešas valdžios institucijų atstovų prisipažinimas, jog egzistuoja realios galimybės sumažinti neprotingai išaugusias šilumos kainas, leidžia daryti prielaidą, kad jos kažkodėl nėra suinteresuotos jas mažinti. Arba atvirkščiai, jos kažkodėl suinteresuotos šilumos kainas didinti.

e. Ypač pavojinga situacija susiklostė Vilniaus centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje: jame prognozuojama, kad šilumos kainos vartotojams gali padidėti net 60 proc. O pagrindinės dramatišką kainų augimą lemiančios priežastys yra šios: 

i. Vėluojančios strateginės investicijos šilumos gamybos sektoriuje (dėl investicijų stokos nepakankama šilumos dalis yra gaminama naudojant biokurą). 

ii. Nepakankamos  investicijos šilumos tiekimo vamzdynams atnaujinti – tai nevykusios Vilniaus šilumos sektoriaus nuomos buvusios Rubikon grupės ir su ja susijusioms įmonėms pasekmė. 

iii. Ydingas Vilniaus m. savivaldybės, valdančios virš 99 proc. AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) akcijų, sprendimas, leidžiantis VŠT išmokėti apie 5 mln. EUR dividendų iš ankstesniu laikotarpiu gauto pelno.

iv. Pagal Vilniaus atliekų deginimo jėgainės projektą dėl vieno iš rangovų bankroto ir negebėjimo vykdyti savo įsipareigojimų daugiau nei metams nukeltas biokurą naudojančio katilo paleidimas – Vilniaus CŠT prarado galimybę gauti daugiau pigesnės šilumos artėjančio šildymo sezono metu (nekeliamas klausimas dėl jėgainės statytojo – įmonės Ignitis atsakomybės prieš VŠT dėl laiku neįvykdyto projekto ir dėl kompensavimo VŠT patiriamų neigiamų pasekmių dėl darbų vilkinimo). Tačiau šitoks brangiai Vilniaus gyventojams kainavęs aplaidumas nesutrukdė VŠT vadovams drastiškai didinti savo atlyginimus, nes, kaip skelbiama viešai prieinamuose informacijos šaltiniuose, vien šiais metais VŠT generalinio direktoriaus alga išaugo nuo 9020 iki 12769 Eurų.

4. Nurodytos aplinkybės patvirtina ankstesnius Nacionalinio susivienijimo teiginius ir dar kartą apnuogina ydingą neoliberalistinės ,,laisvos rinkos“ ideologijos sąlygojamą nuostatą –   beatodairiškai privatizuoti visus ūkio sektorius, perduoti privataus kapitalo įmonėms visuomenei svarbiausių paslaugų teikimą, neatsižvelgiant į ekonominius bei socialinius padarinius vartotojams.

5. Pagrįstą nerimą mums kelia klausimas, kokią įtaką energetikos sektoriui, visuomenės ir vartotojų interesams daro privačių akcininkų atsiradimas Ignitis įmonėje. Kodėl užuot atidėjusi lėšas į rezervą ir jas panaudojusi šilumos kainos kilimui sušvelninti bei būtinoms investicijoms, Vilniaus m. savivaldybė leido išmokėti  apie 5 mln. EUR dividendų privatiems VŠT akcininkams. Kodėl savivaldybės neperima namų administravimo iš juos neefektyviai administruojančių įmonių. Kodėl valstybės resursai beatodairiškai švaistomi ne sunkiu metu šalies gyventojams padėti, o parazituojančioms ideologizuotoms įstaigoms (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir kt.) išlaikyti, pseudoakademinės studijoms arba nelegaliems imigrantams finansuoti (726 mln. namelių migrantams pirkimas ir kt.).

6. Privataus kapitalo įtraukimo į energetikos sektorių pasekmės bus nagrinėjamas atskirai, tačiau jau dabar dera prisiminti skausmingus energetikos sektoriaus liberalizavimo padarinius, kai buvo pradėtas nuomoti centralizuoto šilumos tiekimo ūkis, kai buvo vykdomas LEO projektas. Šiuo metu drastiški ,,laisvos rinkos“ avantiūros padariniai jau ėmė ryškėti ir liberalizuotame šilumos gamybos sektoriuje CŠT – jie neišvengiamai privers valstybę  smarkiai didinti išlaidų už energiją ir kurą kompensacijas mažas pajamas gaunančiai visuomenės daliai. 

Nacionalinis susivienijimas reikalauja:

1. Lietuvos Respublikos Prezidentą kelti principinį klausimą, kodėl valdžios institucijos nesiėmė būtinų priemonių padėčiai keisti ir neieškojo galimybių sparčiai augančioms šilumos ir elektros energijos kainoms mažinti.

2. Seimo Aplinkos komitetą bei Ekonomikos komitetą atlikti visapusišką, sąžiningą ir profesionalią gyventojų aprūpinimo elektros energija ir dujomis analizę ir jos pagrindu priimti Lietuvos piliečių interesus labiausiai tenkinančius sprendimus. Nedelsiant išsiaiškinti, kas trukdo Lietuvai kuo greičiau prisijungti prie Latvijos ir Estijos sukurtos bendros dujų prekybos ir tiekimo rinkos, leidžiančios išvengti papildomų prekybos kaštų ir galinčios sumažinti kainą vartotojams. 

3. Įstatymų leidėją  kuo skubiau kompleksiškai įvertinti daugiabučius namus administruojančių įmonių veiklos reglamentavimą ir numatyti teisines priemones ne tik efektyviai kontroliuoti tų įmonių veiklą, bet ir suteikti savivaldybėms galimybę greitai ir efektyviai perimti namų administravimą, kad būtų užtikrinti gyventojų interesai.

4. Lietuvos Vyriausybę nedelsiant atnaujinti sąžiningas ir atviras diskusijas su Latvija bei Estija, mėginant rasti visoms šalims priimtinus sprendimus dėl šių valstybių elektros energijos tiekimo/gavimo iš  Baltarusijos AAE, griežtai reikalaujant, kad Baltarusiją imtųsi papildomų priemonių AAE saugumui užtikrinti ir stabdyti planus statyti antrą ir trečią AAE blokus. 

5. Energetikos ministeriją ir teisėtvarkos institucijas kelti klausimą dėl jėgainės statytojo – įmonės Ignitis atsakomybės prieš VŠT dėl laiku neįvykdyto projekto ir dėl kompensavimo VŠT patiriamų nuostolių.

6. Generalinę prokuratūrą nedelsiant ir principingai ištirti galimos korupcijos ir piktnaudžiavimo atvejus Lietuvos energetikos ir šilumos ūkio sektoriuose. Apie atliktų tyrimų rezultatus reguliariai informuoti šalies visuomenę, o nustačius ir įrodžius korupcijos bei piktnaudžiavimo atvejus, kaltininkams taikyti ne tik atsakomybę pagal įstatymą, bet reikalauti atlyginti valstybei bei jos piliečiams padarytą žalą (nuostolius).

7. Vilniaus m. savivaldybę grąžinti  VŠT apie 5 mln. EUR dividendų iš gauto pelno. Šias lėšas skirti šilumos kainoms mažinti ir būtinoms investicijoms šilumos tiekimo vamzdynams atnaujinti, kartu šalinant nevykusios Vilniaus šilumos sektoriaus nuomos buvusiai Rubikon grupei ir su ja susijusioms įmonėms pasekmes. 

8. Nedelsiant atverti galimybę lygiomis teisėmis į diskusijų Lietuvos ekonomikos ir ūkio klausimais viešąją erdvę – pirmiausia į Nacionalinio transliuotojo laidas ir internetinį portalą – patekti visuomenės ir valstybės bendrojo gėrio interesams atstovaujančius sąžiningus ir objektyvius šios srities mokslininkus siekiant panaikinti tik užsienio ir vidaus stambiojo kapitalo interesus aptarnaujančių bei tris dešimtmečius trunkantį Lietuvos ūkio išvalstybinimą ir visuomenės apiplėšinėjimą bei skurdinimą pseudomoksliniais neoliberalistinės beatodairiško ,,privatizavimo“ ideologijos lozungais teisinančių Lietuvos laisvosios rinkos instituto ,,ekspertų“ ir užsienio bankų tarnautojų monopolį visuomenės ekonominio švietimo srityje. 

Pažymime, kad  išvardintos aplinkybės neišvengiamai privers valstybę smarkiai didinti išlaidų už energiją ir kurą kompensacijas mažas pajamas gaunančiai visuomenės daliai. Tikėtina, kad šios papildomos išlaidos gali tapti dar vienu pretekstu didinti ir taip išaugusią valstybės skolą. Todėl kviečiame visuomenę kartu stebėti ir griežtai reikalauti, kad Lietuvos piliečiai ir šiuo atveju eilinį kartą nebūtų politinių sukčių apvogti, kad valstybės skola nebūtų didinama dėl aplaidumo arba tyčinių valdininkų ir politikų korupcinių veiksmų. Būtina reikalauti valdžią atsisakyti planų įgyvendinti svarstomą tariamą ir apgaulingą dėl ideologinio aklumo sukeltų problemų sprendimą, kai nenorint  mažinti kitų valstybės išlaidų, kad atsirastų lėšų kainų augimo kompensavimui mažas pajamas gaunantiems vartotojams, dalis mokėjimų už elektros energiją, dujas ir šilumą būtų nukelta ateičiai. Eidami šiuo keliu valdantieji tik atidėtų esminį problemų sprendimą ir užkrautų jo naštą kitos kadencijos Seimui siekdami manipuliuoti piliečių simpatijomis ir bet kuria kaina išlikti valdžioje. Tokie sprendimai ir veiksmai būtų ciniški ir nusikalstami.

Nacionalinis susivienijimas


Susiję

Nacionalinis susivienijimas 4034354485225914747

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2021-10-06 14:15

  Šaunu ir laiku! Toks pareiškimas rodo, jog NS ir praktinis žmonių gyvenimas rūpi.
  Tik kodėl daugiau parašų nėra? Kad ir ne kaip bendraautoriai, o su prierašu: Mes (judėjimo ar partijos pavadinimas) REMIAME. Nepakviesti prisijungti, ar atsisakė?
  Gaila praleisti bet kokią progą vieningai veikti ta pačia kryptimi, kai jokie ideologiniai skirtumai tam netrukdo.
  NS yra puikios smegenys. Galime tokiomis didžiuotis, ,,atsišaudyti" NS elito pavardėmis, kai kas tyčiojasi, jog likom tik ,,runkeliai". To tarpu kitų judėjimų ir partijų žmonės gali būti būti kitomis ,,galvos dalimis", rankomis ir kojomis. Pvz., kurios stimuliuoja VISŲ MŪSŲ bendrą, visus vienijantį VEIKIMĄ - kada griežtą protestinį, kada smagų, suvienijantį visus su jų visais skirtumais, kada kokį humoringą kerštelį.(Nebeprisimenu, bet Sąjūdžio laikais esame kažką tokio krėtę, kai partsekretoriai ir niršo, rėkė, bet ir juokėsi vienu metu.)
  Pvz., neįkandam elektros kainų, sutartinai pereiname bent porai dienų prie žvakių, žibalinių lempų Lietuvos! Juk LŠS, Tautininkai, dar kas nors galėtų tai praktiškai organizuoti, suagituoti! Porai dienų viską išjungiam (maistą iš šaldytuvo į balkoną išnešam - jau šalta, nebesuges). Vakarais iki ryto visa Lietuva užtemsta, jokios palydovinės naktinės nuotraukos neranda Lietuvos! Jei dar gatvių šviestuvus pavyktų užgesinti ir visur, kur tai nėra gyvybiškai būtina... Po šio šposo kai kieno piniginėse irgi tamsa įsivyrautų, kai staiga tiek vartotojų iškrenta iš apyvartos??
  Kai neorganizuojama bendra visus apimanti veikla, kai veikia tik siauras žmonių ratas, nematomas plačiajai visuomenei, žmonės jausis ir naujoms partijoms nereikalingi, nusivylę, bejėgiai prieš visiems ant galvų užsiropštusius ,,pažangos" narcizus. Juk NS ne to reikia - reikia, kad jie, kaip ir Sąjūdžio laikais, pasijustų piliečiai ir šeimininkai šalies; reikia visų širdis vilties, o kūnus energijos pripildyti, kad ateitų balsuoti, užuot kas įniršęs, kas be vilties vėl ,,ant sofos" rinkimus praleistų.


  AtsakytiPanaikinti
 2. Energetikos kainos kyla todėl, kad konservatoriai prispirkę energetikos akcijų ir norės gauti didelius dividendus. Tam ir pristeigta visokių ,,nepriklausomų elektros tiekėjų", kad registruoti jas kaip UAB, sukeltomis elektros kainomis jas išlaikyti or dar akcininkams didelius dividendus mokėti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2021-10-07 10:54

   Kodėl jų konkurentai apie tai tyli? Ar tai valstybinė paslaptis?

   Panaikinti
  2. > Anonimiškas 2021-10-07 10:54

   O jie jokių konkurentų neturi. Tariasi ir susitaria. Tarkime, niekas anei mur mur, kai gyventojai mulkinami automatiniais karšto vandens matavimo skaitikliais:šiluma ir karšto vandens sunaudojimas matuojamas elektriniais skaitikliais tam, kad būtų galima skaičiuoti kaip nori ir kiek nori. Patys pagalvokite: kas ten tikrins, kaip tie skaitliukai skaičiuoja? Ir okia sistema yra naudojama karšto vandens ir šilumos apskaičiavime? Čia panašiai kaip su rinkimais pagal partijų sąrašus, kuomet į Seimą` patenkama pagal partijų sąrašus - tai ar vienas 5rodymas, kad Maskva eguliuoja eism1 Lietuvoje Landsbergio rankomis. O dėl skaitliukų - negi skambinsi į ,,metrologijos'' tarnybą ir sakysi, kad patikrintų skaitliukus, ar jie teisingai skaičiuoja? ,,metrologijos tarnyba'', kuri įsteigta tik dėl akių, btemat susiskambins su šiluminininkais ir tiek ,,metrologai'', tiek šiluminininkai už pilvų susiėmę kvatois iš juoko: ,,Va, atsirado durnelis, kuris galvoja, kad bus tikrinamas skaitliukų patikimumas! Na ir ką tokiam durniui sakyti?''

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2021-10-07 17:09

   Na, ligoniai konservofobai, elektra visame pasaulyje smarkiai pabrango. Tie konservatoriai turbūt tokie galingi, kad supirko viso pasaulio energetikos bendrovių akcijas ir dabar smarkaiai pralobs :)))

   Panaikinti
  4. > Anonimiškas 2021-10-07 17:09

   Kai tik užsiminta apie konservatorių akcijas ir dividendus elektros kontorose - iškart atbėgęs sulojo landsberginis. Išeitų, Jotvingio pataikyta į skaudžiausią vietą.

   Panaikinti
  5. Stinger, panašu, kad taip. ;)
   Beje, įdomus paradoksas: pagal ekonominį liberalizmą, rinkos liberalizavimas yra geras dalykas, nes tarpusavio konkurencija skatins tiekėjus/pardavėjus/gamintojus mažinti kainas, dėl ko išloš vartotojas, todėl visi vartotojai turi būti už liberalizmą.
   Na, "liberalizavo" elektros kainas - ir? ;)

   Panaikinti
  6. > Pikc Kažinkavičius 2021-10-07 20:45

   Nacionalinis SUsivienijimas galėtų padaryti dalyką, kuris sukrėstų valdančiąją daugumą ne mažiau už šimtatūkstantinį mitingą - būtų perkūnas iš giedro dangaus. Greičiausiai Nac. SUsivienijimo tarpe yra inžinierių - fizikų, elektrikų arba tiesiog tokių, kurie nusimano apie elektros, vandnes ir temperatūros skaitliukus. Taigi jie galėtų paimti keletą Lietuvoje apskaitai naudojamų skaitliukų ir atiduoti juos patikrinti neprklausomems ekspertams kitose šalyse. Spėju, kad pamatytume ko nematę - paaiškėtų, kad vietoje vieno fizinio vandnes kubo skaičiuojami du, o vietoje vienos kilovatvalanndės - pustrečios. Ir taip toliau. Būtų įdomu ištirti ir apskaitai naudojamus karšto vandnens skaitliukus, kurie dirba distanciniu principu - įdomu, kokios programos ir kokie skaičiaivimo, perskaičiaivimo, suskaičiavimo ir paskaičiavimo algoritmai bei apskritai kas yra suvesta šilumuinininkų kompiuteriuose? Ir paskelbti patikros rezultatus čia, ProPatrijoje. Tada ir paaiškėtų, kaip apgaudinėjami Lietuvos vartotojai - tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Dabar pamatysite, kaip Delfyje, 15min ir Elertė pasipils straipsniai ir laidos apie Lietuvoje naudojamų energetikos skaitliukų patikimumą. Gaila tik vieno - Nacionalinį SUsivienijimą vis reikia mokyti praktinių dalykų, o jiems patiems niekaip neateina į galvą, kad štaitokie akvaiizdūs ir ranka pasiekiami kasdienio gyvenimo faktoriai reiškia ne mažiau, o kartais ir daugiau už foliantų citavimą.

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2021-10-08 02:07

   Na patvorio pezėtojai, kada bus sąrašas kokių energetikos bendrovių akcijas supirko konservatoriai? Ar bus kaip su Venckienės pedų sąrašu?

   Panaikinti
  8. to Anonimiškas 2021-10-08 02:07

   A jau svyla uodega, pinčiau? Galima padaryti dar geriau: gerai užtraukti keli ,,nepriklausomus elektros tiekėjus'' - kada, kieno, kokios kilmės pinigais įsteigti - o akcininkai pasirodys patys.

   Panaikinti
 3. Gražūs reikalavimai, bet iš trečio punkto tai skaniai pasijuokiau. O kaip jūs sustabdysite Blatarusiją ir Rusiją, kad jie nestatytų antrojo ir trečiojo bloko Astrave? Štai lenkai jau sureagavo: sutarė su JAV, kad statys kelis branduolinius reaktorius elektros gavybai - ir lenkai teisingai padarė. O Astrave kitų blokų statybą sustabdytų tik viena: Lietuvos grįžimas prie ,,Hitachi'' projekto ir jo vykdymas kartu su japonais. Nėra abejonių, kad konservatoriai yra labiausiai suinteresuoti silpnu Lietuovs energetikos sektoriusmi, nes tik tokiomis sąlygomsi jie gali steigit ,,nepriklausmus elektros tiekėjus'' ir plėšti Lietvos piliečių pinigus, pavirstančius dividendais energetinių kontorų akcininkams. Todėl Šimonytė ir pasakė ,,vyriaisybė nesikiša'' - aišku, o kaip ji kišis į energetikos sektorių? - kad sustotų pinigų srautas jiems į kišenes? Negi Nacionalinis Susivienijimas tikrai nesupranta, koks svarbus yra Lietuvai ,,Hitachi'' projektas? O štai Briuselis ir Maskva tą supranta puikiausiai. Briuselį būtų galima greitai padėti į vietą, kaip kad tai padarė slovėnai su kroatais, atsisakę uždaryti atominė elektrinę Krško mieste Slovėnijoje ir dabar - lenkai, susitarę su Amerika dėl keturių branduolinių reaktorių statybos. O ,,Hitachi'' projekte galėtų dalyvauti ir estai, ir latviai. Net keista, kaip gan pragmatiški estai da nepasistatė savo atominės elektrinės - bet tai dar nereiškia, kad nepasistatys.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Panašu, kad kalbate ne apie trečią, o apie pirmą punktą - ir greičiausiai ne taip jį supratote (nors, tenka pripažinti, kad formuluotė TIKRAI galėtų būti aiškesnė): esminė dalis čia yra "Itin svarbi priežastis, lemianti energijos resursų kainų šuolį – NETINKAMI VALDŽIOS SPRENDIMAI" - ir tai atsispindi pirmajame reikalavimų punkte: "Lietuvos Respublikos Prezidentą kelti principinį klausimą, kodėl valdžios institucijos nesiėmė būtinų priemonių padėčiai keisti ir neieškojo galimybių sparčiai augančioms šilumos ir elektros energijos kainoms mažinti".

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2021-10-07 18:53

  Kai kurios entuziastingos mūsų politikų iniciatyvos, kai niekas iš jų to net neprašo, labai primena kyšį kažkam dideliam ir suinteresuotam. - Juk paaiškėjo, jog niekas nevertė Ignalinos AE uždaryti. Ji buvo tik ką patikrinta, ir galėjo ramiai veikti iki savo natūralaus galo (buvo likę ar ne 20 m. garantijos?). Mes galėjome per tą laiką gerai pasirengti naujai apsirūpinimo elektra politikai ir praktikai, ir tik dabar imtumės uždarymo darbų. O Lietuva nebūtų tiek nuskurdinta išdygusių ,,tarpininkų" pastangomis. Deja, kažKAS tampė derybininką už virvelių?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kada prasidėjo Ignalinos AE uždarinėjimas? - prieš Kubiliaus vizitą pas Lukašenką ar po? Jau tada buvo aišku, koks yra lukašenka, bet tai ,,tėvynės sąjungai'' visiškai nesutrukdė su Lukašenka labai gražiai, ir, kaip spėju, dar labiau pelningai sutarti. Paprasčiau sakant - greičiausiai tuometinė Lietuvos valdžia sua į kišenes gerai įsidėjo pinigo iš Lukašenkos už Ignalinos AE uždarymą, o Lietuvos viusuomenei kaip pretekstą sapaliojo apie kažkokias ES,,direktyvas'' dėl Ignalinos AE, nors masinės informacijos priemonės anei vieno iš tų ,,direktyvų'' originalo nepaviešino, ir Lietuvos piliečiai jokių ES direktyvų originalų dėl Ignalinos AE uždarymo nei matė, nei girdėjo.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2021-10-08 02:01

   > 22:19, ligoni, gal pabaik savo kliedesius ir eik gydytis.

   Panaikinti
  3. -> Anonimiškas 2021-10-08 02:01

   A mon sakaa? Ko spirgi kaip lašiniai ant žarijų? išeitų, kad su spėjimu apie Kubiliaus ir Lukašenkos meilę (už pinigus) irgi nedaug apsirikta.

   Panaikinti
  4. Stingeri, negaiškite laiko tam neadekvatui - gi matote, kad anas kaip patvorio šuo, tiesiog negali neviauksėti. Tai ir tegul viauksi pats sau. ;)

   Panaikinti
  5. > Pikc Kažinkavičius 2021-10-08 16:21

   Matau, kad turinys veikia užtikrintai - reiškia, neapsirikta. Tai visiems akivaizdžiai matomi ir suprantami dalykai, tik Lietuvoje nėra kam tiirti tokių nusikaltimų, nes nėra teisėsaugos, nes teisėsauga ir represinės struktūros - du skirtingi dalykai. Jeigu pradėtų tikrinti, kodėl žmonės kaime negali auginti net keleto gyvulių savo reikmėms - paaiškėtų, kad tokie draudimai yra todėl, kad būtų palaikomas dirbtinis misto produktų trūkumas ir kad žmonės būtų priversti pirkti Maximose ir panašiai - o Maximos, Iki ir t.t. pinigais, gautais už nežinia iš kur atvežtą neaišku šlamštą, apmoka ir vyriausybėje Seime tuos, kurie priima draudimus Lietuvai ne tik pilnai apsirūpinti masto produkcija, bet ir didelę dalį jos eksportuoti. Todėl ir yra tokia nepalanki įstatyminė bazė smulkiam ir vidutiniam verslui - kad nekeltų konkurencijos sisteminių partijų kontoroms. Ir, kaip matote, dabartinė vyriausybė netgi nesiima smulkiojo ir vidutiniojo verslo teisinės bazės revizijos, o priešingai - ,,visa valdžia korporacijoms!'' Ar NS galėtų rimtai pasidomėti, kaip išnaudojami savivaldybių turimi nekilnojamojo turto fondai - paaiškėtų ne tik nematyti negirdėti sukčiavimo ir kyšininkavimo mastai (pvz., kaip soc. būstai dalijami už kyšius), bet ir tai, kiek ES pinigų dingsta absoliučiai korupciniame Lietuvos savivaldybių mechanizme. O ES į tai pro pirštus žiūri todėl, kad Lietuvą, Latviją ir Estiją pardavę Rusijai už rusiškas dujas ir naftą, Briuselis mūsų net žmonėmis nelaiko. Absurdiški Lietuvos valdžios sprendimai dangstomi ,,ES direktyvomis'' - tik niekada valdžia nepateikė anei vieno to ES ,,sprendimo'' administracinio indekso ir dokumento originalo. O Nacionalinis Susivienijimas netgi nesivargina bendrauti su kitų šalių europarlamantarais, kad kad galėtų rimtai pasidomėti, kas Europarlamente vyksta iš tikrųjų. o štai Lietuvos Šeimų Sąjūdis šia tema jau kai ką nuveikė. Bet tiek yra per mažai.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2021-10-08 01:35

  Šaunuoliai lenkai, kad pramušė keturių branduolinių reaktorių statybą su amerikiečiais - ir ES biurokratai prieš Lenkiją dėl branduolinės energetikos tyli kaip žemes pardavę.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2021-10-08 23:42

  Paskubėkite atsakyti į respublika.lt apklausą (dešinėje skiltyje)

  Ar jums svarbu, kad įmonių pavadinimai būtų rašomi tik lietuviškai?
  Taip - 73.9%
  Ne - 26.1%
  Data: 2021-10-08 08:18:25
  Viso dalyvių: 2693

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

item