Robertas Ramanauskas. Ką byloja egzaminų rezultatai? Neįvykęs seno mokytojo ir ministro pokalbis

Mindaugo Šernos nuotrauka Autorius yra Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos vicepirmininkas, Nacionalinio Susivienijimo valdybos narys Mi...

Mindaugo Šernos nuotrauka
Autorius yra Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos vicepirmininkas, Nacionalinio Susivienijimo valdybos narys

Ministras: Valstybinio matematikos brandos egzamino rezultatai rodo, kad yra reikalingi sisteminiai pokyčiai bendrajame ugdyme ir didesnė pagalba mokiniams. 

Senas mokytojas: Tai rodo ne tik matematikos, bet ir kitų egzaminų rezultatai. Ir ne tik jie. Visų pirma, egzaminų, nors jie vadinami ir valstybiniais, ir brandos, kartelė kasmet vis žemėja, tuo pačiu žemėja ir mokinių motyvacija mokytis. Juk net beveik nesimokius, juos galima išlaikyti „valdiškam“ 16 proc. įvertinimui. Ne paslaptis, kad egzaminų užduoties rengėjai, nors įslaptinti, yra tie patys asmenys, kurie išsisėmė ir gal net nepajėgia suvokti, ką valstybinis ir brandos egzaminas turi tikrinti. 

Apie kokius sisteminius pokyčius Jūs kalbate, pone ministre? Kaip Jūs planuojate kovoti su sisteminiu pamokų nelankymu ir nesimokymu? Jūs teigiate, kad reikia didesnės pagalbos mokiniams, bet ar žinote, kad nepaisant sudarytų sąlygų, valstybės apmokamų konsultacijų, mokiniai jų nelanko? O ir kam jas lankyti, jei galima eiti iš žemesnės klasės į aukštesniąją net su keliais metiniais nepatenkinamais įvertinimais? Ar tai normalu, ar tik pataikavimas supermamyčių supervaikučiams ir mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas?

Ministras: Numatome keletą svarbiausių sprendimo priemonių. Mokiniai turi mokytis pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas. Būtent nuo šių mokslo metų jos bus pradėtos diegti tam tikrose mokyklose, o vėliau tai taps ir visuotina. 

Senas mokytojas: Esminiu proveržiu aš abejoju. Atnaujintos programos nevirs panacėja dėl keleto priežasčių. Nei ministerija, nei jai pavaldi Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) neturi aiškios vizijos, kaip tos programos bus atnaujinamos. Nėra net suvokiama, kokių žinių, gebėjimų, taip mėgstamų ir garbinamų kompetencijų reikia šiuolaikinei Lietuvai šiuolaikiniame pasaulyje. Programas rengia nuostabusis ir neprilygstamas Viešasis Pirkimas. Bet juk perkamas ne produktas, kurį galėtų įvertinti specialistai, ekspertai ir gal net politikai. Ne. Perkama grupė, kuri tokią programą rengs. Tokia grupė dirba beveik slaptai, nedalyvaujant dalykinių mokytojų asociacijų deleguotiems atstovams, dažnai į tokią grupę surenkami ne patys geriausi mokytojai (nors kartais pasiseka). Matau tai pats ir ne vienas kolega mokytojas mato. O kur dar šių grupių sąsajos su konkrečiomis leidyklomis, kurių atstovai-lobistai nuolat varsto NŠA duris. Tokio ir rezultato sulauksime iš programų atnaujinimo.

Ministras: Mokinius reikia sudominti ir motyvuoti pamėgti matematiką, naujais metodais ugdyti analitinius ir taikomuosius matematinius gebėjimus, kurių, kaip matome, dabar nepakanka. Į šį tikslą orientuotas ne tik naujas ugdymo turinys, bet ir mokytojų rengimas, jų kvalifikacijos tobulinimas, šiuolaikinių informacinių technologijų taikymas. 

Senas mokytojas: Tikrai neneigsiu, pone ministre, jog mokytojas turi sudominti savo mokinius. Kaip dabar mėgsta sakyti mokyklų direktoriai, mokytojas turi mokinius „užnorinti“. Tačiau, ar galime teigti, jog mokiniai patys neturi norėti mokytis. Susidaro įspūdis, jog reikalingos kažkokios mistinės galios ir pastangos, kad mokinys imtų mokytis. Bet juk tai jo pareiga (neįprastas žodis) „atitidirbti“ į jį investuotus valstybės, o visų pirma jo paties tėvų pinigus, kurie per mokesčius pasiekia švietimą. Jo gyvenimas priklauso nuo to mokslo – susidomėjus ar ne. Gerbiamas ministre, įdomu, kokiais inovatyviais apšokinėjimais mūsų tėvus sudomino mokytis smetoninė, mūsų vaikus – atkurtoji nepriklausoma ir mus pačius – sovietinė mokykla? 

Ministras: Nuo rudens būtina stiprinti pagalbą mokiniams, besiruošiantiems matematikos, gamtos mokslų egzaminams. Todėl aptarsime su savivaldybių, mokyklų vadovais, kaip užtikrinti papildomas reikalingas konsultacijas būsimiems abiturientams, vyresnių klasių mokiniams mokslo metų metu.

Senas mokytojas: Pone ministre, pasikartosiu, atleiskite jau, bet tokia sistema egzistuoja. O pasinaudoti teikiama galimybe ar ne, dabar asmeninio pasirinkimo reikalas. Moksleiviai, deja, šia galimybe renkasi nepasinaudoti. 

Ministras: Svarbu pažymėti, kad 10 klasėje atliekamo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai koreliuoja su brandos egzaminų rezultatais. Vadinasi, kuo anksčiau reikia pastebėti vaiko poreikius ir teikti reikalingą pagalbą.

Senas mokytojas: Žinoma, kad koreliuoja, pone ministre. Tačiau net gavus nepatenkinamus Pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus į devintą klasę, kur prasideda pasirengimas valstybiniam brandos egzaminui, kelias neužkertamas. Vaiko poreikis (žinau iš kasdieninio darbo patirties) dažnai yra kuo mažesnėmis pastangomis gauti, o dažnai net „iškaulyti“ ar net per tėvus išsireikalauti aukštesnį įvertinimą. Dabartinė sistema jiems tą šansą suteikia.

Ministras: Klausiama, ar pasiteisins sprendimas didinti valstybės finansuojamų vietų skaičių aukštosiose mokyklose. Atsakau – taip, nes šis sprendimas yra ilgalaikis, brėžiantis valstybės kryptį užtikrinti, kad studijos būtų prieinamesnės visuomenei, nemažinant jų kokybės kartelės.

Senas mokytojas: Oi, pone ministre, o gal visgi daliai visuomenės reikėtų savo karjerą pradėti nuo praktinės profesijos, kurių atstovų taip stinga Lietuvoje, o studijoms pribręsti ateityje. Lietuvai reikia siekti būti aukštųjų technologijų ir aukštą pridėtinę vertę kuriančia šalimi. Bet stebuklų nebūna, tą darys dalis. Kitai daliai – kaip visame pasaulyje – reikia savirealizaciją ir pragyvenimą rasti kitose, universitetinio išsilavinimo nereikalaujančiose srityse. Pragyvenimas ten, beje, ne blogiau užtikrinamas. Kol Lietuvoje bus gėda neturėti universiteto diplomo, tol galime didinti finansavimą, kol į universitetus galės sustoti visi abiturientai. Bet tik nemeluokime sau ir kitiems apie „nemažinamą kokybės kartelę“. Kokia gali būti studijų kokybė be stojimo proceso, kandidatuojant iškart į kelias specialybių studijas keliose aukštosiose mokyklose su menkais egzaminų balais? Bet tokiai situacijai keisti būtina ir politinė valia, ir politinė atsakomybė. 

Toli gražu ne retorinis klausimas, ką daryti? Senas mokytojas:

1. Iki šiol neturime jokių bendrojo ugdymo pasiekimų standarto, todėl mokymosi pasiekimų pažangos įvertinimas dviejose skirtingose mokyklose, dviejų skirtingų mokytojų neišvengiamai bus neobjektyvus ir tas skirtumas po to neišvengiamai atsispindės egzaminų rezultatuose. Mokyklose stebimas ryšys tarp abiturientų metinių vertinimų ir egzaminų rezultatų tai akivaizdžiai parodo. Ar tai atsiras atnaujintose programose?

2. Negalime tikėtis aukštesnių rezultatų, jei metai iš metų valstybinių egzaminų kartelė nuleidžiama vis žemiau. Valstybinis egzaminas gali būti išlaikytas tik, jei kandidatas teisingai atlieka 40 proc. užduočių. Ar tam turėsime pakankamai politinės valios?

3. Mokymosi rezultatai niekada nepasieks pageidaujamo lygio, kol klestės nesimokymo ir mokyklos nelankymo galimybė, kuri yra beveik įteisinta. Būtina atkurti mokinio ir jo tėvų pareigas ir atsakomybę už ugdymo pasiekimų lygį, antraip jokia diferenciacija, personalizacija ir „sudominimai“ neduos rezultatų. Ar tai numatyta ministerijos ir NŠA vykdomos kaitos planuose?

4. Mokytojo autoriteto nepavyks atkurti tol, kol jis bus traktuojamas tik kaip paslaugos teikėjas, kas neišvengiamai lemia, jog klientas visada teisus. Mokytojas turi būti laisvas nuo tėvų, administracijos ir kitokios, dažnai telefoninės teisės, diktato. Turi išnykti viešojoje erdvėje įsikerojusi ydinga mokytojo ir mokyklos demonizavimo bei abejonių mokytojų kvalifikacija praktika. Ar Valstybė ministerijos ir NŠA asmenyje yra pasiryžusi ir pasirengusi padaryti tokį sprendimą? Mokytojų kvalifikacija, jos turinys ir lygis Valstybės švietimo politikoje turi atitikti mokytojo karjeros galimybes ir tikslus;

5. Jokia pažanga nebus pasiekta tol, kol arčiausiai žmogaus esanti švietimo politikos vykdytojų grandis – mokytojai – nebus suinteresuota pokyčiais. O toks suinteresuotumas galimas tik tada, kai mokytojas realiai tampa proceso dalyviu, subjektu, o ne „iš viršaus” nuleistų direktyvų vykdytoju. Čia ministerija ir NŠA turi suvokti, kad be mokytojų dalykinių asociacijų įtraukimo į kaitos procesus, įvertinant jų patirtį, siūlymus, ekspertavimą, nieko nebus pasiekta. Iš savo visuomeninės veiklos Lietuvos istorijos mokytojų asociacijoje gerai žinau, kaip ministerija ir Seimo Švietimo ir mokslo komitetas formaliai atsirašinėja, o įvairūs valdininkai-specialistai ignoruoja siūlymus ir idėjas, prisiėmę sau teisę išlikti visada teisiais visažiniais.Susiję

Švietimas 632320040482723160

Rašyti komentarą

 1. Na pagaliau parašyta skaudi tiesa. Pagarba mokytojui ir jo sveikai nuovokai.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Mūsų Atkatų Respublikoje švietimas ir jaunuolių išsilavinimas kam nors reikalingas? Kam tie išsilavinę, kad konkurenciją dabartiniam pseudoelitui sudarytų? Visiems kolūkiečiams ir bebrams geriausia kaip yra dabar - jie valdo tamsius mužikus, keliukus asfaltuoja, namukus statosi.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Su daug kuo sutinku, bet tikrai ne su viskuo:
  "3. ...Būtina atkurti mokinio ir jo tėvų pareigas ir atsakomybę už ugdymo pasiekimų lygį, antraip jokia diferenciacija, personalizacija ir „sudominimai“ neduos rezultatų..." Taip, bet to neužtenka. Kad vaikas gerai mokytųsi, neužtenka vien tėvų ir vaiko pastangų. Mokytojai PRIVALO vaikus "uždegti". Bet suprantama, kai mokytojo profesija devalvuota, kai mokytojo profesiją dažniausiai renkasi tie, kurie niekur kitur nebegali, kai mokytojo DU yra neadekvačiai žemas, kai mokytojo-mokinio santykiuose vyrauja mokytojo pareigos ir mokinio teisės... sunku tikėtis, kad mokytojas turės pakankamai "parako" ir galimybių mokinį "uždegti".
  "4. ...Turi išnykti viešojoje erdvėje įsikerojusi ydinga mokytojo ir mokyklos demonizavimo bei abejonių mokytojų kvalifikacija praktika..."
  Jokiu būdu negalima drausti abejoti. Bet kas bet kuo gali abejoti. Tuo labiau mokytojų kvalifikacija. O jei tokias abejones uždrausime, tada bus uždrausta abejoti bet kurio valdininko, politiko, įmonės vadovo, ministro, premjero, prezidento ir t.t. kompetencijomis. Sakyčiau net atvirkščiai - mokytojų kompetencija ir pasiekimai turi būti ant padidinamojo stiklo. Aš, kaip paslaugos pirkėjas, norėčiau, kad mano vaikus mokytų/ugdytų profesionalai, savo pasiekimais įrodę, kad yra verti geriausių mokinių ir aukščiausių atlyginimų.
  Be to, ar žinote, kuo skiriasi švietimas Lietuvoje ir Vakarų šalyse? Pas mus ruošiami Google sapiens, t.y. tie, kurių galvose būtų viskas, ką galima rasti Googlėje, bet jokio supratimo, kaip tomis žiniomis pasinaudoti. Vakarų šalyse yra projektinis ugdymas, kur vaikai mokomi komandinio darbo, siekiant įvykdyti vieną ar kitą projektą, kuriame dažnai susilieja įvairių disciplinų žinios ir patirtys. Projektinio ugdymo metu mokiniai bendradarbiauja su mokytojais, patys atranda formules, taisykles, žinias. Jokio kalimo, jokios prievartos. Tiesiog natūralus, uždegantis ir įtraukiantis procesas.
  Esu įsitikinęs, kad neįmanoma pasiekti vaikų įsitraukimo į mokymo procesą, jei jiems per prievartą grūdamos žinios. Dėl to didžiausią akcentą dėčiau ant švietimo sistemos perorientavimo į projektinį ugdymą, kur projektuose tektų panaudoti įvairių disciplinų žinias, patirtis, pasiekimus ir bendradarbiavimo įgūdžius. Tokiame projektiniame ugdyme dauguma mokinių patys susimotyvuotų ir nebeliktų jokių svarstymų kaip juos priversti mokytis.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "Aš, kaip paslaugos pirkėjas {...}" - ir čia grįžtame prie "4. Mokytojo autoriteto nepavyks atkurti tol, kol jis bus traktuojamas tik kaip paslaugos teikėjas, kas neišvengiamai lemia, jog klientas visada teisus."
   O dėl to "projektinio ugdymo" - pirmiausia, nereikia pervertinti Vakarų švietimo lygio (kuris, beje, irgi susijęs su tūpčiojimu aplink susireikšminusius "klientus", iš kurių vėliau išauga infantilių narcizų karta). Antra, pats netiesiogiai pripažįstate, kad tam "projektiniam ugdymui" būtina išankstinė sąlyga yra įvairių disciplinų žinios - be jų visi tie "projektai" tebus betikslė ir bevertė pramoga. Kalbame ne apie darželinukus - mokymasis yra pareiga, o jei rūpinsimės, kad tik tiems vargšeliams nebūtų "per prievartą grūdamos" žinios (o bet koks reikalavimas ką nors išmokti gali būti (ir dažnai būna) suprantamas kaip "prievarta"), tai ir turėsime masę bemokslių ir beraščių.

   Panaikinti
 4. Gyvenimas yra paslaptis su daugybe klausimų, į kuriuos reikia atsakyti. Su kokia bėda jūs susiduriate žemėje?
  Ar jūsų vyras ar žmona paliko jūsų gyvenimą neturėdami jokio gero paaiškinimo, kuris jus supainiojo ir norite, kad jie grįžtų į savo gyvenimą? Daktaras Ajajus yra tinkamas žmogus šiam darbui, jis yra galingas rašytojas, palaimintas protėvių ir priimtas dievų kaip jų kandiklis žemėje. Dr Ažajai padeda man išgelbėti mano sudužusius namus, sugrąžindamas man savo vyrą su savo galingu rašyba. . Aš ir mano vyras buvome išsiskyrę 9 mėnesius be bendravimo, tačiau, pasak dr. Ajayi, jis grįžo ir mes vėl esame viena laiminga šeima. Jei susiduriate su bet kokiomis gyvenimo problemomis ir jums reikia greito sprendimo, susisiekite su dr. Ajayi. „Viber“ arba „Whatsapp“: +2347084887094 arba el. Paštas: drajayi1990@gmail.com

  AtsakytiPanaikinti
 5. Sveiki, ar jums reikia skubios paskolos?
  Aš esu Susan Benson. Aš esu skolintojas, taip pat finansų konsultantas.

  Ar jums reikia paskolos norint pradėti verslą, įvykdyti projektą, nusipirkti namą ar automobilį, ar jums reikia paskolos dėl kitų asmeninių priežasčių? Jei jūsų atsakymas yra teigiamas, noriu, kad susisiektumėte su mano įmone. Mes teikiame visų rūšių paskolas tiek užtikrintomis, tiek neužtikrintomis paskolomis. Jei skaitote tai ir žinote, kad jums reikalinga finansinė parama, galite tiesiog parašyti mums el. Paštu: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) arba pranešti mums tiesiogiai „WhatsApp“ telefonu: +447903159998 ir iškart gauti atsakymą.

  Esame išsami finansinių paslaugų įmonė ir esame įsipareigoję padėti jums pagerinti jūsų ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius tikslus, nes jūsų finansinis stabilumas yra pagrindinis mūsų tikslas.

  Savybės ir nauda;
  * Patogumas - galite kreiptis dėl paskolos bet kur ir bet kada.
  * Lanksti suma - jūs nusprendžiate, kiek norite pasiskolinti.
  * Greitas tiesioginis finansavimas - gaukite paskolą per 24 valandas nuo jos patvirtinimo.
  * 3% lanksti palūkanų norma.
  * Aukštos patvirtinimo normos
  * Jums suteikiama galimybė pasirinkti grąžinimo datą kas savaitę, mėnesį ar metus 1-30 metų laikotarpiui.
  * Paprasta internetinė programa.
  * Individualizuotos konsultacijos ir patirtis.
  * Nėra paslėptų mokesčių

  Daugybė žmonių susiduria su nesavalaikiais finansiniais iššūkiais ir dėl tam tikrų priežasčių jiems sunku gauti paskolą iš vietinių bankų ar kitų finansų institutų.

  Jei jums tikrai reikia savo finansų sprendimo, tiesiog parašykite į mano firmą ir mes jums padėsime paskolą. Mes padėjome daugybei asmenų ir organizacijų, kurie susidūrė su finansiniais sunkumais visame pasaulyje. Kreipdamiesi su mumis, kreipiatės į patikimą įmonę, kuriai rūpi jūsų finansiniai poreikiai. Mums svarbiausias prioritetas yra jūsų finansinis stabilumas, o viso proceso metu būsite pasirūpinta.

  Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų paskolos pasiūlymą, maloniai atsiųskite mums savo paskolos užklausą šiuo adresu:
  Paštas: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com ARBA;
  „WhatsApp“: +447903159998

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui (nauja tinklalaidė)

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item