Algimantas Rusteika. Patriotų vienybės klausimu

Mindaugo Šernos nuotrauka  Autorius yra verslininkas, publicistas, Nacionalinio susivienijimo valdybos narys Lietuviškos antisistem...

Mindaugo Šernos nuotrauka 
Autorius yra verslininkas, publicistas, Nacionalinio susivienijimo valdybos narys

Lietuviškos antisisteminės opozicijos istorija: daugybė smulkių entuziastų ir būrelių, kurie tarpusavyje nesutaria dėl smulkmenų, raidžių, kokio nors įvykio vertinimo – ir niekada nesutars. Nors tikra priežastis – kiekvienas toks būrelis turi vaduką, kuris žiauriai neapkenčia kokio nors kito būrelio vaduko ir už nieką pasaulyje to neatsisakys.

O aplinkui su spragėsių maišeliais ir bokalais prie ekranų palinkę tūkstančiai sofos filosofų, kurie geriau žino, kaip viską reikia daryti, tik nedaro, nes tie, kurie daro, jiems per kvaili ir nieko nesupranta. O kad parodytų, kokie jie patys protingi, kaip gerai viską supranta ir padarytų – rašo komentarus, kuriuose nieko nesiūlo, tik kritikuoja kitus už tai, kad kritikuoja ir nieko nesiūlo.

Lietuvos opozicijos tragikomedija susideda iš kas ketveri metai ateinančių naujų gelbėtojų, kurie nieko neišgelbėja ir nuo kurių juos labai mylėję ir už juos galvas dėję gelbėjamieji po poros mėnesių nusisuka, ima labai nebemylėti ir ieškoti naujų gelbėtojų. Be abejo, tokius vėl suranda ir stebuklinė pasaka prasideda iš pradžių.

Prieš rinkimus valdantieji kuria priedangos struktūras, aktyvuoja opozicijoje infiltruotą įtakos agentūrą, “pakabina“ kompromatais lyderius ir nuomonių formuotojus. Tikslas paprastas ir visada pasiekiamas – susijaudinusi nuo permainų vėjo aktyvioji visuomenė nužygiuoja paskui naujai iškeptus vedlius į akligatvį.

Šią publiką nesunkiai atpažįstame pagal neįtikėtiną veiklumą, radikalią kalbėseną ir esminių sprendimų pakeitimą populiariais niekniekiais. O taip pat pagal keistą elgesį per svarbius balsavimus ir kitais lemiamais momentais, ką jau turėjome progos stebėti. 

Prabėgo ketveri metai ir istorija kartojasi. Vėl skamba tie patys vienybės šūkiai, vėl kyla dar pilietiškai nenumirusių žmonių vilties banga. Esam krikščionys, net tie, kurie netikim – laukiam gelbėtojo. Manau, gelbėtojų mitą, politikos kuluaruose seniai vykstančias opozicijos vienijimosi derybas, galimybes ir realybę atėjo laikas aptarti viešai. Visuomenė turi teisę žinoti.

Tauta ir realybė 

Pagrindinė praėjusių dešimtmečių pamoka sisteminei opozicijai yra ta, kad sąjūdinė patirtis ir gatvės demokratija nebegali būti pagrindinė taktika. Mitingai, pareiškimai ir kitos viešos pilietinės akcijos gali būti ir bus reikalingos žmonėms žadinti, valdžiai atskirais klausimais pagąsdinti ir vienetiniams skauduliams slopinti, bet ne jomis bus išspręsta valstybės ateitis. 

Per prabėgusius metus tauta buvo dar labiau užzombinta, kritinės masės jokioms reikšmingoms akcijoms nėra. Kiek bekviestum, į mitingus susirenka keli šimtai tų pačių etatinių, senyvų protestuotojų, kurie visi seniai vienas kitą iš matymo pažįsta. Jei taip ir toliau – greit mus vaikai vežimėliais suveš. 

Tautoje vyrauja nusivylimas, raginimai kitus pakovoti, o gudruoliai su bokalais jus pakritikuos, kad viską darot ne taip, o kaip reikia – nesakys. Nebesvaikim, jokių masinių atgimimų, jokių sąjūdinių, masinių manifestacijų nebuvo, nėra ir nebebus. Aktyviajai visuomenės daliai teks pereiti per rinkimų mėsmalę, įveikiant visuotinį naujosios bajorijos ujimą, pasipriešinimą ir patyčias.

Politinę sistemą galima pakeisti tik iš vidaus, žaidžiant pagal jos taisykles. Tai ne vienkartinis veiksmas, ne momentinė revoliucija, kurios ilgisi visi kvailiai ir tinginiai, o procesas, ilgametis ir nuobodus politinis darbas, kur bus strategija ir taktika, nutylėjimai, klaidos ir apgaulingi judesiai, sėkmės ir pralaimėti mūšiai. Ir niekas neplos, tik niekins ir juoksis. Valstybės atgavimas – ne įvykis, o kelias, kuriuo pasišventusiems reikės eiti visą likusį gyvenimą. 

Pajėgos  

A. Einšteinui priskiriamas klasikinis idioto apibrėžimas: kartoti veiksmą be rezultato ir tikėtis, kad kada nors vis tiek pavyks. Kiek buvo rinkimų, tiek buvo opozicijoje besivienijančių, kartais net susivienydavo. Štai, 2012 metais jau buvo labai sėkmingai susivieniję dabar vėl besivienijantys tautininkai su Centro partija ir dar pora darinių, net ir vadinosi Nacionaliniu susivienijimu už Lietuvą. Gavo 0,9 % balsų. 

Jokia opozicinė antisisteminė koalicija iki šiol neperžengė balsų barjero. Ir neperžengs, nes, kaip parodė ir 2016 m.Seimo rinkimai, ir 2019 m. ES parlamento rinkimai, balsuotojų mes turim 7 - 8 proc. Ir juos dalinasi maždaug tiek pat partijų. Daug politinių nulių sudėjus didelio skaičiaus nesigaus, reikalingas bent vienetas priekyje. Kas vienijasi? 

A. Juozaitis dvejus metus kūrė partiją ir su tautininkais, ir su centristais, ir su tvarkiečiais, t. y. su dauguma tų, kurie dabar vėl tarpusavyje ar su kitais įnirtingai vienijasi. Nesukurta nieko. Galiausiai perimtas miręs politinis darinys  – pensininkų partija. Nei struktūrų vietose, nei realiai aktyvių narių, nei jokio, bent mažiausio tinklalapėlio, nei vienintelio tekstelio ryšiui su žmonėmis. Visą partiją galiu išvardinti ant rankos pirštų, suvažiavimą su veikliais nariais galima surengti kavinėje prie vieno staliuko. Nieko nenoriu įžeisti, bet tokia tiesa  – tai politinis nulis su A. Juozaičio autoriteto etikete.

Tautininkai, nesugebėję net sudalyvauti praėjusiuose Seimo rinkimuose ar jaunalietuviai su savo 0,5 % balsų ir merdėjančiais, seniai numirusiais skyriais ir ,,popieriniais“ nariais? Kurių visa veikla – pažygiuoti su deglais, ir remiasi kelių dar nepraradusių ambicijos, beviltiškai pavargusių žmonių blėstančiomis pastangomis? 

Vienintelis vienetas ir suinteresuotas asmuo yra Centro partija. Nuo praeituose Seimo rinkimuose jų dominuojamoje koalicijoje gautų 6 % balsų sumažinę savo rinkėjų iki pernai ES parlamento rinkimuose gautų 4,8 %, o šiemet apklausose sulaukiantys 1,1 – 2,5 proc. rinkėjų palaikymo. Negana to, virš LCP pakibo  reali grėsmė prarasti net vienmandates apygardas, ką parodė neseniai vykę papildomi rinkimai atsilaisvinusiose apygardose. Akstinu vienijimuisi tapo suskambęs pavojaus skambutis tapti politiniais bedarbiais.

Tiesa, skirtingai nuo galimų koalicijos partnerių, kurių partijų kasose švilpauja vėjai, centristai turi pinigų rinkimams. Jiems vieninteliams vienijimasis ar jo spektaklis naudingas, net jei nepavyktų, nes tarp protesto balsuotojų lūkesčiai dideli ir galima pasididinti reitingus nuoširdžių naivuolių ir jų emocijų sąskaita. 

Eilinį niekaip niekada nesuvienijamos opozicijos suvienijimo bandymą vadinčiau N.Puteikio projektu, nes tai jo asmeninio išlikimo politikoje projektas. Todėl D. Kuolio ,,Lietuvos sąrašas“ ir R. Dagio ,,Krikščionių sąjunga“ iš bendro sąrašo projekto pasitraukė, nes suprato, kad ten laukia vien praradimai.

Lietuvai reikia ne gelbėtojų, o naujų veidų ir sąmoningos visuomenės veikimo, pasitikint savo lyderiais, realaus ir sunkaus darbo. Jokia nauja politinė jėga, turinti normalius, veiklius žmones vietose, neis į politinę avantiūrą su neaiškia pabaiga, su bet kuo ir bet kokiomis sąlygomis, kada nulinis rezultatas aiškus iš anksto. 

Realybė ir galimybės

Pagal Seimo rinkimų įstatymą, partijų koalicijai reikia 7 proc. balsų, kas visai dabartinei susiskaldžiusiai opozicijai be Krikščionių sąjungos ir Lietuvos sąrašo šiuo metu nei iš tolo nešviečia. Tam, kad neatsirastų gudručių ir kokia nors partija savo sąrašu nemaskuotų realios koalicijos, nustatyta – jei vienos partijos sąraše bus 2 žmonės iš kitų partijų, jis automatiškai bus laikomas jungtiniu ir taikomas 7 proc.reikalavimas. Taigi sujungti į vienos partijos sąrašą kitų partijų lyderius praktinės galimybės taip pat nėra.

Seime galima turėti vieną ar penkias vietas, bet nuo to niekas nei per mikroną nepasikeis, nes esminių reformų įgyvendinimui reikia 71 balso, o dažnai ir 94. Ar bus koalicijos, ar jų nebus, rudenį tai nieko nelems, nes ne šiuose rinkimuose bus sprendžiamas naujų politinių jėgų atėjimo ar sistemos pralaimėjimo klausimas. 

Rudenį spręsis, ar konservatorių grupuotė galutinai praras šalį ir taps trečiąja partija, ar sugrįš jų pagrindine atrama visą dešimtmetį buvusios D. Grybauskaitės tvarka ir papročiai, kai šalis buvo valdoma ,,europeizuotais“ KPSS ir KGB kadaise naudotais metodais. Tai bus pagrindinė kova, visi kiti klausimai antraeiliai arba vertintini tik tame kontekste. Valdžios tam jau sukurta ir butaforinė R.Dagio partija, nusiurbsianti nepatenkintųjų TSLKD krikščioniškos pakraipos žmonių balsus, kad neatitektų ,,svetimiesiems“, o sėkmės rinkimuose atveju jie neabejotinai balsuos, kaip sistemai reikia. Tą jau asmeniškai įrodė pats R.Dagys balsavime dėl 3 % barjero patekimui į Seimą ir  faktiškai užblokavęs bet kokias mažų partijų galimybes.  

Lietuvos viltis ne tie 7 – 8 % gelbėtojų laukiančiųjų, kurių balsus vis dalinasi ir niekaip nepasidalina ,,sisteminė opozicija“ ir kurių skaičiaus niekam niekada nepakaks. Reali valstybės ateities galimybė – tų 50 %, kurie neateina į jokius rinkimus ir nusivylę viskuo, pažadinimas. 

Šie žmonės nebetiki Lietuva ir niekada už politinius numirėlius, sulekiančius ant kiekvienos nelaimės patupėti populistus, šimtąkart girdėtus ir matytus ,,gelbėtojus“ ar susitepusiuosius valdžia nebalsuos, už visokias jų koalicijas – taip pat. Kada mūšyje kariuomenė išblaškyta ir galutinis krachas artėja, likę gyvi kariai nesivienija apie rėksnius, neadekvačius svajoklius ar jau seniai pralaimėjusius. 

Tai bus rinkimai, kai mirštančios, negyvybingos ir imitacinės opozicijos struktūros ir jų tikri ar save tokiais įsivaizduojantys  lyderiai galutinai iškeliaus į politinę nebūtį, o ateinančios rimtos, naujos pajėgos susitelks ir įgys galių. Paskutinėj, sprendžiamojoj konservatorių išėjimo kovoj prisidės prie valstybės parazitų pralaimėjimo ir atvers vartus į kitą Lietuvos politinę realybę. 

Derybos

ELTA pranešė, kad birželio 5 d. Naisiuose vykusiame Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos  suvažiavime pranešta apie formuojamą koaliciją, LVŽS tarybos nariai pristatė šešis bendrus su koalicijos partneriais iškeltus kandidatus vienmandatėse apygardose, tarp jų – Centro partijos „Gerovės Lietuva“ lyderis Naglis Puteikis. Centro partija viešai šios informacijos nepaneigė, vadinasi, ji yra teisinga. O birželio 16 d. paskelbiama apie bendrą sąrašą su tautininkais ir A.Juozaičiu – tai kuri koalicija iš jų yra tikroji?

Taip opozicijos derybų sėkmės viltis buvo palaidota, nes tokie interesai ir veiksmai bet kokį patriotinėmis besiskelbiančių jėgų susivienijimą daro iš principo neįmanomą. Net ,,derybos" dėl jų tampa parodomaisiais spektakliais, skirtais laimėti papildomų taškų rinkimuose.

Atsiskleidė besidomintiesiems seniai žinoma, bet vis iš mandagumo nutylima ,,nesisteminės  stovyklos" problema – dalies veikėjų vertelgiškumas ir cinizmas. LCP eilinį kartą aukojama vardan jos lyderio daugiau kaip du dešimtmečius vykdomo politinio verslo, skirto vieninteliam tikslui – užsitikrinti asmeninę ir šeimos gerovę.

Nacionalinis susivienijimas buvo pakviestas į opozicijos derybas, kurias inicijavo Lietuvos ateitimi susirūpinę visuomenininkai. Nuoširdžiai troškome jų sėkmės, nors iš karto nesiryžome įsitraukti, atsižvelgdami į karčią tokių derybų patirtį ir nekėlusius pasitikėjimo N. Puteikio politinius veiksmus, nuolatinius pažiūrų ir partnerių kaitaliojimus (išstoja iš valdančiosios  frakcijos todėl,  kad valstiečiai kelia į prezidentus S.Skvernelį, o po to pats remia prezidento rinkimuose S.Skvernelį; ultraliberalas A.Guoga – Nr.1 LCP sąraše rinkimuose į Europos Parelamentą; siekis išstumti iš prezidento rinkimų G.Nausėdą ir raginimai prieš prezidento rinkimus nebalsuoti už ,,bankų kandidatą“, t. y. faktinė agitaciją už I.Šimonytę ir konservatorius). O kur dar ištisus metus trukę ir net menkiausių rezultatų nedavusios derybos dėl ,,jungimosi“ į vieną darinį su A. Juozaičiu... 

Į pagrįstą NS prašymą konkrečiau išdėstyti derybines nuostatas ir pozicijas nebuvo atsakyta ir darėsi vis aiškiau, kad ,,derybos", priešingai geriems pasiryžusių tarpininkauti visuomenininkų siekiams, LCP lyderio pastangomis virto tik jam naudinga viešųjų ryšių akcija, skirta kurti ,,vienytojo" vaizdinį ir pateisinti tuo pat metu jau rengtą sandėrį su nomenklatūrinėmis LVŽS ir LSDP viršūnėmis. 

Visiems politikoje dalyvaujantiems tapo aišku, kad apsisprendęs patekti į Seimą su sisteminių partijų parama N. Puteikis vienasmeniškai sudarė „personalinę uniją“ su minėtų partijų vadovais. Visiška jo, kaip pirmininko, priklausomybė rinkimuose nuo nomenklatūrinių partijų yra nesuderinama su jo paties vadovaujamos partijos savarankiškumu ir faktiškai paverčia LCP satelitine LVŽS-LSDP koalicijos dalimi ir priedėliu.

Kas ateina

Ne pralaimėjimo, iliuzijų griūties ir realizmo, o apsimetėlių pergalės, permainas nešančių  danajų reikia bijotis, nes tą jau turėjome. Nėra didesnių kovotojų prieš naujoves ir permainas, kaip nugalėję kovotojai už naujoves ir permainas. Jie įves kokias tik nori naujoves ir permainas, kad nebebūtų jokių naujovių ir permainų.

Artėjant Seimo rinkimams Lietuvos politinių jėgų lauke išryškėjo dviejų baigiančių susiformuoti nomenklatūrinių partijų blokai, kurie grumsis dėl teisės nevaržomai savintis ir dalintis šalies turtą. Dėl to TSLKD, Liberalų Sąjūdžio, Laisvės partijų „dešinieji“ kovos prieš LŽVS formuojamą ,,kairiąją" koaliciją su LSDP ir LCP, pastarųjų partijų vadovams laviruojant ir lūkuriuojant šių grupuočių grumtynių baigties ir sprendžiant, prie kurios asmeniškai naudingiau prisišlieti atėjus lemiamam valdžios postų dalybų momentui.

Nacionaliniam susivienijimui toks tautą ir valstybę žlugdantis nomenklatūrinis veikimas yra iš principo nepriimtinas. Jokiomis aplinkybėmis nedalyvausime priešrinkiminuose ir porinkiminiuose Lietuvą toliau griaunančiuose nomenklatūrinių klanų sandėriuose. Esame įsitikinę, kad dar nėra išsemtos visos galimybės sukurti iš tiesų antisisteminę ir nuoširdžiai siekiančią bei galinčią pakeisti pragaištingą valstybės raidos kryptį nacionalinę ir patriotinę santalką. 

Kalbėtis bus galima tada, kai bus kam ir dėl ko kalbėtis. Kai bus priimtos ir visuomenės svarstymui pateiktos programos, suformuotos asmenybių komandos ir nubrėžti politiniai tikslai. Lietuvai gyvybiškai svarbios sąjūdinės politinės santalkos laikas atėjo, todėl kreipiamės į visus nebeturinčius iliuzijų dėl nomenklatūrinės politikos padarinių piliečius ir patriotiškai mąstančius visų partijų narius padaryti viską, kad tokia santalka atsirastų. 

Argi neišgaravo optimizmas, kas vakarą stebint ekranuose besitampant sočias menkystas ir praeities pamėkles, kurios sprendžia mūsų likimus ir moko šiuolaikiškumo? Mūsų stuburas perlaužtas, šviesuomenė išstumta į paraštes, suskaldyta, papirkta lengvais tarptautinių projektėlių pinigais ar paversta patyčių objektu. Žadintuvas dar tiksi, tačiau laiko turime nebedaug.

Artėjančių rinkimų baigtis ir Lietuvos perspektyvos lemiamai priklausys nuo to, ar pagaliau pabus esminių permainų sekiančių visuomenės sluoksnių sveikas protas ir realybės jausmas. Atėjo metas suprasti ir pripažinti, kad ketvirtį amžiaus naudotas vienijimosi būdas su partijų ,,apskritais stalais“, iš anksto pasmerkomis ,,derybomis dėl koalicijų“ vedė į niekur ir atėjo kitokios, tai yra visai kitais principais grindžiamos, iš tiesų sąjūdinės politinės santalkos laikas. 

Neįstengiantys arba nenorintys suvokti naujų realijų ir sąžiningai vertinti sisteminės opozicijos stovyklą kamuojančios moralinės, idėjinės ir organizacinės krizės masto bei mėginantys toliau eiti seniai pramintais, į aklavietę vedančiais keliais turės prisiimti atsakomybę už tokios politikos rezultatus ir padarinius.


Susiję

Nacionalinis susivienijimas 2669335553195737485

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2020-06-22 08:09

  Taip, Autoriau, Tu teisus 100 proc. Lietuvą taip lengva "paimti", kad ją imantiems net neįdomu - nereikia jokių pastangų. Faktiškai tai jau ir paimta. Reikia tik padėti galutinį tašką - kiekvieną dar bespurdantį pavadinti kenkėju naciu ar rasistu. Kad užtiltų. Kaip užtilę jau ten, "mūsų paskutiniame bastione": normalus pilietis- nusikaltėlis, o nusikaltėliai - išaukštinti. Padėkit plunksnas ir eikit tarnauti tiems, kuriuos Europa atsiplukdo, atsiskraidina ar cisternose atsigabena (nesuprantu, kam gabenti cisternose, kai galima atskristi, išmesti pasą ir nueiti tiesiai pasiimti socpinigų). Destrukcija valdo. Kam dar vargti su tais partijų pavadinimais?

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2020-06-22 09:03

  Autoriui

  „Patriotų vienybės klausimu“: siūlyčiau prie progos parašyti straipsnį apie tai, kas gali vadintis patriotu ar patriote. Ar gali vadintis patriotais tie ir tos, kurie dėl gardaus duonos kąsnio - politinės karjeros šiuoliuoja nuo vienos partijos link kitos, klykaudami apie begalinę meilę Tėvynei. Oi, ne, ne Tėvynei, lietuviškai tai bus „Patria“. Pažvelkime į kai kurių iškiliųjų patriotų ir patriočių biografijas: senų, pagyvenusių ir dar neapsiplunksnavusių, nieko rimto dorai nedirbusių, tik daug nykiai plepėjusių. Jie keičia partijas, kaip paklodes. „Patriotai“.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2020-06-22 09:16

  Straipsnis ilgas, teisingas, o komentarai, trumpi ir dar teisingesni, pridurti beveik nėra ką, tik ką daryti, atsakymo nėra gal jo ir negali būti šiuo laikmečiu.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2020-06-22 09:50

  Patiko ta straipsnio vieta- neimsime 7-8 proc.tautiškai nusiteikusių rinkėjų balsų, o taikomės į 50 proc. tų kurie neina balsuoti...., genialu.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Prirašė ilgiausią paklodę ir tik tai tam kad eilinį kartą išsivemti ant konservatorių, lyg jie ką nors spręstų ar valdytų. O va Kirkilo sovietinė nomenklatūra ir oligarcho kolchozkai Rusteikai tinka, net labai. Pučia seną dūdą ir laukia 1992m. pasikartojimo. Tai kuo gi Rusteikos vertelgiškumas skiriasi nuo Puteikio vertelgiškumo?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-06-30 16:58

   Neradau nei vieno sakinio, kur būtų panašu į išsivėmimą. normalios argumentuotos mintys. seniai jau pastebėjau, kad yra žmonių, kurie mato tai, ko nėra ar ką nori matyti. su tokiais žmonėmis beveik neįmanomas normalus bendravimas, nes jie negirdi ką sakai.

   Panaikinti
 6. Nacionalinis susivienijimas savižudiškai nesijungia su kitomis nacionalistinės pakraipos partijomis. Traukinys jau išvyko, belieka stovėti perone ir jam mojuoti, o po to rašyti kokie visi neteisūs. Partijai tai yra savižudybė, nes negebėjimas ar nenoras išnaudoti kompromisus savo tikslams, rodo tik politinį neįgalumą. Apmaudu ir gaila.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2020-06-22 15:19

   nėra čia kuo stebėtis, kai intelektualusis potencialas labai silpnas, kai politinės vertybės neaiškios, o religinės stiprios, dar tie berniukai-karjeristai, o stebint iš šalies jau seniai aišku, kad Lietuvoje artimiausią dešimtmetį nebus jokios dešiniosios partijos, kaip kad jos nebuvo iki šiol per tiek metų, kam tai naudinga lengvai suprantama

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2020-06-22 18:46

  Teisingai, dešinių partijų nebuvo ir neaišku ar jų bus, komnistai kaip buvo taip ir liko, o prie jų valdomos masės, mases jie valdyti puikiai moka, ko negalima pasakyti apie dešiniuosius, bet čia tiriausiai jau dėsnis kurį pakesti sunku ar net neįmanoma.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Kelias parodytas, kryptis aiški.Kas Turi smegenų,pasuks juo. indoktrinuotieji ir naivuoliai toliau eis įprastais šunkeliais

  AtsakytiPanaikinti
 9. Pasaulyje jau seniai nebėra nei kairės nei dešinės. Yra globalistai ir lokalistai (su klasikinėmis orentacijomis).
  Ir visgi...
  1 tauta;
  2 valstybė (būtent toks eiliškumas!).

  LT "kairieji" - nelabai jiems kada rūpėjo tauta, o kai paskutiniais dešimtmečiais suliberalėjo - realiai, tai kairuoliški LIBERALAI (kosmopolitai). O kaltinti juos tautos ir valstybės išdavimu neišeina, juk jie nieko esminio neišdavė... tik susidraugavo su kapitalistais.

  LT "dešinieji" (landsberginiai). Jie yra dviejų tipų - įdėjiniai kosmopolitai ir dėl maskuotės priglausti puskvailiai tremtiniai, partizanai, disidentai, buvę žmogaus teisių gynėjai ir pan. Kodėl puskvailiai ar apykvailiai? Todėl kad nepajėgia suprasti prof. V. Landsbergio

  AtsakytiPanaikinti
 10. Anonimiškas2020-06-23 13:51

  Rudenį spręsis, ar konservatorių grupuotė galutinai praras šalį ir taps trečiąja partija... Ar Rusteika jau kartu su Paksu geria kad taip nusišneka? Jeigu kas nors spręsis tai tik Naisių kolūkiečių likimas ir tai kiek Paluckas iš jų atims balsų. Kolūkiečiai jau seniai trečioji partija kuriuos per rinkimus į ES parlamentą tiesiog sumalė į miltus.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Pasaulyje jau seniai nebėra nei kairės nei dešinės. Yra globalistai ir lokalistai (su klasikinėmis orentacijomis).
  Ir visgi...
  1 tauta;
  2 valstybė (būtent toks eiliškumas!).

  LT "kairieji" - nelabai jiems kada rūpėjo tauta, o kai paskutiniais dešimtmečiais suliberalėjo - realiai, tai kairuoliški LIBERALAI (kosmopolitai). O kaltinti juos tautos ir valstybės išdavimu neišeina, juk jie nieko esminio neišdavė... tik susidraugavo su kapitalistais.

  LT "dešinieji" (landsberginiai). Jie yra dviejų tipų - įdėjiniai kosmopolitai ir dėl maskuotės priglausti puskvailiai tremtiniai, partizanai, disidentai, buvę žmogaus teisių gynėjai ir pan. Kodėl puskvailiai ar apykvailiai? Todėl kad nepajėgia suprasti prof. V. Landsbergio
  daromų niekšybių tautai ir valstybei. Ar kada kas nors per 30 metų girdėjo prof. V. Landsbergio rūpestį lietuvių tauta?! Jis be atvangos kartoja žodį "Lietuva", bet tai nėra lietuvių tauta, ir dar daugiau - tai nėra Lietuvos piliečiai! Lietuva, pagal šitą veikėją, tėra tik teritorija globalistiniame pasaulyje. O gražiai kalbėti ir apžavėti jis moka!!! Kas yra landsberginiai? Išdavikai išdavę lietuvių tautą ir Lietuvos valstynę? O gal slapto plano vykdytojai?!!

  Lietuvos pokario partizanų uniforma buvo papuošta trikampe piramide su su tautinės vėliavos spalvomis. Gorbačiovo "Perestroikai" remti įsikūrė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, kurio ženklu tapo ta pati trispalvė piramidė (galimai atėjusi nuo 1863 metų sukilimo...?), nuo pokario partizanų!!! Pasakykite man,
  kaip seni KGB-bistai šito nepamatė, nematė, žiūrėjo pro pirštus į NACIONALISTINĮ (pagal juos net fašistinį) ženklą?!! Nei perestrojkos, nei Atgimimo, nei velesniais metais niekas nėra net užsiminęs, kad KGB būtų reiškusi kokias nors pastabas dėl "nacionalistinio" ženklo remiant Gorbačiovo petestroiką!!!

  Kas turi smegenis tegu mąsto!!!

  ... TSRS radosi ne dėl Lenino šaunumo, bet dėl plombuoto geležinkelio vagono vykstančio iš Švecarijos į Rusiją!.. Kad būtų patikimiau (planas B), kitas žydas - Trockis, iš Skandinavijos su netuščiom kišenėm irgi grįžo į Rusija... Po ilgų dešimtmečių Raudonoji imperija užėmusi ko nepuse pasaulio užbuksavo!!! Ir tada įvyko stebuklas - tokia imperinė galybė be jokio pykštelėjimo pakratė kojas. Tiksliau, TSRS prasidėjo nuo simbolinio Auroros šūvio ir pasibaigė simboliniu tanko šuviu į didelį baltą pastatą... Tas istorinis laikotarpis nuo Lenino iki Jelcino net iš tolo nesuteikia aiškumo apie pasaulio galingųjų visas užmačias!!! O įdėjiniai pasaulio komunistai, kaip dabar LGBT, kiti... naujojo pasaulio kūrėjai net žalio supratimo neturi apie tai, kas ištikrųjų vykdoma ir kokie jie apgailėtini žaisliukai užkulisinių veikėjų darbuose!!!

  Apie 1990 metus buvo PASINAUDOTA lietuvių ir kitų tautų tautiniais - patriotiniais jausmais IŠFORMUOJANT TSRS, o tiksliau TSRS PERFORMUOJANT į globalistinį darinį. ES nuo jos pirminių sumanytojų smarkiai pasikeitė - išsigimė į keista kosmopolitinį darinį su tom pačiom "pasaulinės revoliucijos" užmačiom pridedant ir naujų "perliukų"!

  Lietuviai ir Lietuva taip pat dalyvauja tame košmariškame "žaidime". Be Sąjūdžio ženklo miglos yra ir kitų "linksmybių".

  V. Landsbergis "antgamtiniu" būdu tapo Atgimimo šaukliu.

  Nuo pirmųjų Lietuvos taip vadinamų savarankiškumo žingsnių buvo pamintas tautiškumas!!!

  AtsakytiPanaikinti
 12. (Tęsinys)

  TSRS po taip vadimamos Spalio revoliucijos ryžtingai tvarkėsi su kriminaliniais elementais, o Lietuvoje reketas siautėjo daugiau kaip dešimtmetį, ir kas galėtų paneigti kad tai buvo nespecialiai tam kad Lietuvoje NEBŪTŲ smulkaus ir vidutinio verslo. Vėliau, kai A. Kubilius būdamas premijeru buvo paklaustas žurnalistų apie smulkų ir vidutinį versla..., Kibilius tiesiai į TV kamerą retoriškai pasakė "o kur tada dėsis stambusis verslas?". Išvadas pasidarykite patys!

  Manote, kad dėl verslo viskas. Oi ne!!!
  Užniaužus smulkų ir vidutinį verslą buvo užspausta galimybė formuotis viduriniajai klasei. Sakysite, na ir kas. O tas, kad gausi vidurinė klasė užtikrina visuomenės stabilumą, ir neleidžia visuomemės "viršūnėlėms išsidirbimėti". Negi manote kad tuometimiai sajūdininkai (sąjūdiečiai) galvojo gal negalvojo be užkulisinių jėgų padėjimo.
  Išjunkite naivumą!

  Lietuvos Respublikos piliečio pasas. Nesileisdamas į detales retoriškai paklausiu - kaip taip "nutiko" kad kuriant lietuvišką pasą 1990-1991 metais į lietuvišką pasą neberašė tėvavardžio - lietuvio identiteto dalies, tautybės (kuri buvo įrašyta TSRS piliečio pase Atgimimo pradžioje įspaudžiant specialų atspaudą ir ranka įrašant tautybę - taip buvo žadimamas/skatimamas tautinis identitetas...). Užtad atsirado asmems kodas, kurio saugojimo būtinybę pradėjo pabrėžti po kokio dešimtmečio. Į žmonių piktinimąsi dėl nelikusio pase tėvavardžio ir tautybės buvo atsakoma kad tai pagal tarptautinį pavyzdį. O gal slaptas globalistines direktyvas?!

  Per 30 metų Landsbergis paklaustas dėl tautos tragedija virstančios emigracijos, visada kaip gudrus lapinas sapaliodavo apie žmonių TEISĘ išvažiuoti..., taip nusukdamas mintį į "šoną". Gudrus, oi gudrus ...
  Tauta baigia išleisti paskutinius gyvybės syvus, o Lietuvos mesijas kreivai kikena. (Vai-vai, gojai ir Lietuvoje yra gojai).

  Leftistinis raugas vis labjau skverbiasi į Lietuvą, o gimto krašto mylėtojai landsberginiai ir kitas politinis aktyvas kolaborantiškai vizgina uodegas visai to neslėpdami. N. Oželytė triukšmingai deklaruoja apie būsiančią laimę kai Lietuva ištirps pasaulyje be sienų. R. Juknevičienė atėjus COVID-19 pergyveno dėl sukilsiančio nacionalizmo. Kas gali paaiškinti !!! Kaip dešimioji politinė pusė gali naudoti kairiąją termimologiją?!! Kas yra kas? Kas yra landsberginiai? Kam jie dirbo visus 30 metų?!! Apie žmonių protinį aklumą šį kart patylėsiu.

  V. Radžvilas ir jo susivYNIOJIMAS, o gal susipainiojimas ar supainiojimas?! Tautininkai 30 metų kaip šuo ant šieno - nei patys veikia, nei kitiems leidžia laikydami užimtą, tiksliau užkonservuotą politinę nišą! Šiuo atžvilgiu Radžvilas ir Ko kaip ir tautiminkai vykdo tautos nusivylimo (nuvylinimo) programą. Kas yra kas, ir kam jie dirba?!

  Dar vienas žmogus su Biblinio personažo veidu (čia pagal teisininkę a.a. R. Gajauskaitę) kažkada intelektualus atskyręs nuo minios siekusios tiesos, vis išlendantis kaip Pylypas iš kanapių būtent tuo metu, kai tauta pradeda draskyti voratinklį!!! Ir vėl, kas yra kas ... ir kam tai naudinga?!!

  Lietuvių tautos ir Lietuvos INTELEKTUALAI - neeiliniai lietuvių tautos ir Lietuvos duobkasiai!!!
  Kad blogis laimėtų, užtenka kad gėris nieko nedarytų!!!
  Kol neatsiras principingų intelektualų branduolys pasišventusių dirbti iš/dėl/vardan įdėjos Šeima - Tauta - Valstybė (!) nieko nebus.
  Būsimoms tautos didvyrių motinoms, kaip rodo visai nauji faktai, rūpi bleT-materiai, o ne klasikinės vertybės.
  Neužilgu tautos ir valstybės priešai gali šokti pergalės šokį ant mūsų protėvių kapų, o mes paskendę pilkoje kasdienybėje bevelijame tyliai nugrimzti užmatštyn.

  Intelektualai ir visi geros valios žmonės, išmušė jūsų valanda !

  Tebus prakeiktas kiekvienas savanaudiškai tylintis !!!

  Mąstykime teisingai.

  Kovoti! Kautis! Gyventi!

  Aš - stiprus! Mes - jėga! Pergalė mūsų!

  Tauta tvirta.
  Dvasia stipri.
  Per amžius būsime gyvi !

  Dabar, arba niekada !!!


  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. "...kuriant lietuvišką pasą 1990-1991 metais į lietuvišką pasą neberašė tėvavardžio - lietuvio identiteto dalies, tautybės..."

   Po kiek komentarai Piteryje, Ivanai Ivanovičiau?

   Panaikinti
  2. Tu suknistas penktos..., šeštos..., ar dar kelintos kolonos mėšliau, nei žinai nei išmanai ir savo kreivo snukio čia nekaišiok.

   Panaikinti
  3. Geri be zakuskės, Ivanai Ivanovyčiau?

   Panaikinti
  4. O jei rimtai, Ivanai Ivanovyčiau, galiu papasakoti kaip su tais tėvavardžiais buvo. 1989m. rudenį, prasidėjus mokslo metams, per pirmą lietuvių k. pamoką mūsų mokytoja paėmė klasės dienyną ir išplėšė tokią atsilenkiančią ikliją, kurioje būdavo mokinių sąrašas. Atrodė tuomet taip: "1. Kavaliauskas Tomas, Jurgio 2. Alksnytė Jolanta, Romo 3. .... " Padarė naują sąrašą "Tomas Kavaliauskas, Jolanta Alksnyte ..." ir įklijavo. Ir dar paaiškino, kad Lietuvoje žmonės niekada taip nesivadino ir rusiškų tvarkų čia nereikia. Nors iki kovo 11d. dar buvo likusi pusė metų.
   Tai tiek apie tai, kad tėvavardis lietuviško identiteto dalis.

   Panaikinti
  5. Dar ka nors pakarksėk ir apie tautybę...

   Panaikinti
 13. Anonimiškas2020-06-28 02:47

  Kas nenori demokratų stipraus kumščio-Heraklio ir jo sėkmės spalio rinkimuose?
  Nenustebčiau sužinojęs, jei bendro demokratų kumščio rinkimuose oponentas iš NS- V. Budnikas anonimiškai ir užsispyrusiai,,varo’’ tiesos portale prieš kuo platesnį Santalkos susivienijimą...Kodėl jis keistai prikišinėjo Juozaičiui už kontaktus su dalimi TT, pats buvęs TT sąraše į Seimą?.Kodėl gavęs Puteikio laišką apie CP žmonių akcijas dėl Luk.aikštės, aiškina laiškuose toliau melagingai,kad CP vis vien nieko nedaro…? Nors faktus B. žino:N.Puteikis To: V.Budnikas Tue, Jun 23 at 1:23 AM ,,CP ruošia. CP kandidatė Astra Astrauskaitė vienmandatėje apygardoje, kurioje susirungs su Šimašiaus padėjėju, kuris viešumoje prisistato kaip gėjų gėjus, rengia deramą atsakymą-performansą į šitą pliažą ant 19 amžiaus sukilėlių prieš carą korimo vietos.Tikimės sulaukti Nacionalinio susivienijimo paramos’‘.
  Budniko gautas N.P. laiškas rodo -CP daro,bet NS, regis, tikrai nieko nedaro, Budn. perskaitė P. laišką, bet vis tiek toliau visuomenininkams lieja krokodilo ašaras laiškuose, neva CP nieko nedaro..
  NS vadovai neremia sąjūdžio veterano ,NS aktyvisto V.Šapalo entuziazmo.Pastarasis remia valstiečių superkuklų įstat. žingsnį dėl Luk. aikštės,o Sinicai net to nediduko žingsniuko į priekį nereikia.Geriau šis mažytis žingsnelis tramdant, bent simboliškai, šimašininkus negu nieko…
  Tokia buvo ir kategoriška NS nuostata ir dėl 3 proc. kartelės neaktualumo,ar ne gerb. Sinica???Kam reikia tokio mažmožio, regis, mąstė Sinica, jei sistema is esmės nekeičiama? Ar tokia maksimalistinė, radikali ,LLL stilių menanti, politinė NS elgsena yra konstruktyvi, norint nors žingsnį nutolti nuo LR laidotuvių, kurias ruošia ONS jėgos.?
  Ar adekvati ir konstruktyvi NS taktika ,,Viskas arba nieko’’,skirta ir Seimo rinkimams? Kas atsakys už paspartėsiantį, po spalio demokratų kracho,tautos ir valstybingumo žlugimą? V.R. teigia, paskutiniame pagyrime Rust. tekstui ,,Respublikoje’’ ,kad atsakys už žlugimą CP, KS, tautininkai ir Ko- t.y. blogoji antisisteminė opozicija…Aš -Anderseno pasakos naivus vaikutis,matau, kad EP rinkimuose CP gautų 5 ir V.R. komiteto- 3 procentų rinkėjų balsų, į vieno demokratų kumščio kraitę, krauti nenori BŪTENT ideologinio tyrumo siekiantys NS VADOVAI…
  BŪTENT NS vadovų UŽSISPYRIMAS, atsisakant rinkėjų balsų subyrėjimo į vieną aruodą, nesudarys galimybės Seime turėti demokratų frakciją... Kodėl profesorius V.R. ,sofistiškai keistai savo FAKTINIO nenoro turėti demokratų frakciją seime PRAŽŪTINGAS pasekmes tautai permeta taikos balandžiams iš Santalkos,kurie kviečia jį net būti pirmu Santalkos sąraše??? Gerb. profesoriau, kur tamstos logika ir rūpestis tautos ir valstybės likučių išsaugojimu per demokratų (realios 80 procentų ...) frakcijos atsiradimą ir darbą seime???Jei nenuodėmingoji NS, nuodėmingosios Santalkos sudėtyje:):) , gaus 8 procentus balsų ,gal demokratų frakcija taps net auksine frakcija, nulemsiančia bus TS ir liberalų koalicija ar valstiečių ir Ko koalicija.Profesoriau, nenorite tautos išsaugojimo labui tapti Seimo pirmininku, taip Fortūnai nusišypsojus.( Artistai -ne demokratai- valinskininkai nulėmė koaliciją ir Valinskas tapo Seimo pirmininku..)
  Aišku, Budnikas, po šių argumentų- mane,Sąjūdžio Kauno IG narį, V.R. vadovauto ,,Kito Pasirinkimo’’ aktyvistą, Čilinsko JDJ kūrėją ir Garliavos pasipriešinimo aktyvistą,vėl už pastangas (per bendrą kumštį rinkimuose) turėti ONS oponentų frakciją Seime, apkaltins darbu ONS institucijoms???.NS vedliai jį vėl pagirs ir kalbės, kad plačios santalkos nenori. NS bus geriau, jei be demokratų frakcijos seime tauta mirs sparčiau???NS vėl kaltins, be pagrindo ir logikos , tik Santalkos narius ir nepartinį visuomenininką Algirdą???
  Esu tikras- demokratų sėkmė spalį ir tautos apsauga priklauso tik nuo NS aktyvo konstruktyvaus arba radikalaus apsisprendimo….Algirdas

  AtsakytiPanaikinti
 14. KAD REIKIA TURĖTI SU lozungine PARTINE PROGRAMA ir 'smulkmeną" - keliasdešimt Lietuvai reikalingiausių įstatymų projektų, Rusteikai į galvą neatėjo...O tokie yra jau surašyti

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item