Česlovas Iškauskas. Kas tebešmeižia partizaninį judėjimą?

voruta.lt Ar partizanai žudė civilius? Klausimas ne toks jau retas ir paprastas. Ne klausimą, o teiginį su liudytojų patvirtinimais g...


Ar partizanai žudė civilius? Klausimas ne toks jau retas ir paprastas. Ne klausimą, o teiginį su liudytojų patvirtinimais galima aptikti ne tik teismų praktikoje, bet viešojoje žiniasklaidoje.

Akis užkliuvo už šį birželį, artėjant gedulo ir tremčių minėjimo metinėms, Ekspertai.eu (suprask: europinis portalas) paskelbto tokio Povilo Masilionio straipsnio, kuriame tvirtinama, kad mes vėl grįžtame į pokarį, kai vyrauja „nekritiškas pokario partizanų vaidmens, jų žygių bei „žygių“ vertinimas, peraugantis į kitokių nuomonių ir net menkiausių prieštaravimų nepripažįstantį „miško brolių“ kultą…“ Dabartinius politikus jis įvardija kaip „šiuolaikiniais politiniais banditais“, už solidžią neseniai išleistą knygą „Priešinimasis Lietuvos nukryžiavimui 1944-1953. Mitai ir tikrovė“ kritikuoja „partizanų dievintojų odes“ kuriantį Vladą Terlecką, išgiria Mindaugo Pociaus, Henriko Šadžiaus, Broniaus Pilkausko kūrinius ir, žinoma, savo publicistinį veikalą „Gyvenimo gabalai“, kuriame šis buvęs LKP CK instruktorius „partizanų vykdytą civilių gyventojų terorą“…

Yra ir pavyzdžių: partizanų reidas Troškūnų valsčiuje, nužudyta Gailiūnų pradinės mokyklos mokytoja, Lebrikų šeimos tragedija Šilalės valsčiuje, Žąsinų giminės egzekucija Troškūnų apylinkėje ir t.t. Vl. Terleckas, neneigiantis, kad tarp civilių šiame pasipriešinimo okupantui kare irgi buvo netekčių, savo atsakyme „Vorutoje“ įtikinamais faktais įrodo, kad tarp žuvusių šių „nekaltų“ žmonių dauguma buvo stribai arba kolaboravę su sovietais asmenys. Daugelis jų nebuvo „beginklių civilių žmonių aukos“, kaip rašė P. Masilionis.

Savo komunistine praeitimi besididžiuojantis buvęs žurnalo „Gairės“ vyr. redaktorius pagarsėjo rinkiniu „Partizanų teroro aukų atminimo knyga“, kurioje surinko buvusių stribų, jų palikuonių, taip pat sovietinių funkcionierių liudijimus. Joje nė žodžiu neužsimenama apie NKVD, „liaudies gynėjų“, čekistų, infiltruotų į pasipriešinimo gretas, darytas piktadarybes, dalyvavimą trėmimuose ir žudynėse.

Kitas nužudytųjų gynėjas – portalas Ldiena.lt – detaliai aprašo Lebrikų šeimos iš Šilalės rajono tragediją, kai partizanai įvykdė egzekuciją penkiems jos nariams, ir daro išvadą: garbingi partizanų mundurai aptaškyti civilių krauju. Pasitelktas ir Seimo narys Dainius Kepenis, skandalingai siūlęs pastatyti bendrą paminklą ir stribams, ir partizanams. Kitas parlamentaras, istorikas Arvydas Anušauskas įrodė, kad trys iš nužudytų Lebrikų buvę stribai.

Mėginimai apibendrinti ir teigti, jog kone visi partizanai terorizavę ir žudę civilius ir beginklius gyventojus – tai naujas nusikaltimas. Deja, kaip ir M. Ivaškevičiaus romano ar R. Vanagaitės veikalo atvejais, tokiems rašytojams netaikoma jokia atsakomybė. Jie ir toliau, kaip ir komunistinis instruktorius P. Masilionis, „instruktuoja“ visuomenę, kokie geri buvę „liaudies gynėjai“ (jie esą gynę liaudį nuo banditų) ir kokie baisūs teroristai, plėšikai bei lėbautojai buvo partizanai. Iš pavienių faktų falsifikuojama „tiesa“, kuri juodina visą kovą su okupantu.

Svetainėje Partizanai.org išsamiai paaiškinta, ar partizanai laikytini teroristais (http://www.partizanai.org/failai/html/partizanu-kovos.htm). „Bene kiekvienas kaimo gyventojas žinojo, už kuriuos veiksmus jis gali nukentėti nuo partizanų, – pabrėžiama šioje studijoje. – Juk partizanai dažniausiai bausdavo tuos, kuriuos įtarė dėl ryšių su saugumu, partijos veikėjus, valdžios darbuotojus, vėliau tuos, kurie turėjo vyraujantį vaidmenį kolūkių steigime ir valdyme. Partijos aktyvistai, įtariami šnipai ir valdžios darbuotojai dažnai būdavo įspėjami, kad nukentės, jei nenutrauks savo veiklos. Komunistams kaime būdavo nesaugu, veiklesnieji dažnai persikeldavo į miestus ir miestelius gyventi“.

Žinomi tik keli atvejai, kai partizanai įvykdė platesnės apimties atpildo veiksmus, kuriais buvo mėginama žudyti žmones be detalios atrankos. 1949 m. gegužės 1 d. į Šimonių klubą buvo įmesta mina — žuvo 16 žmonių, 13 sužeista. 1948 m. balandžio 14 d. Merkinėje susprogdintas klubas — žuvo 3 žmonės, 19 sužeista. Rugpjūčio 11 d. į klubą Alovėje įmesta mina, kuriai sprogus 47 žmonės užmušti ar sužeisti. Komunistų istorikai nuolat mini šiuos ir tik šiuos incidentus, tad manytina, kad daug kitų panašių masinio smurto veiksmų nebūta. Kad buvo tiek mažai tokių incidentų per aštuonerius metus, rodo didelį partizanų nuosaikumą ir kovos tikslų supratimą.

Dažniausiai būdavo likviduojami „enkavėdistai“, MGB pareigūnai, kolūkių pirmininkai, bet daugeliu atvejų prieš tai jie būdavo įspėjami nutraukti kolaboravimą. Komunistai ir okupacinės valdžios darbuotojai karo sąlygomis buvo laikomi okupacinio režimo pareigūnais ir tautos išdavikais, nusipelniusiais griežtos bausmės. Bet, pavyzdžiui, partizanai ketino mirtimi nubausti sovietinį agentą Markulį, dėl kurio išdavysčių žuvo daug partizanų, tačiau į Vilnių nuvykę partizanai dėl kelių atsitiktinumų negalėjo nuosprendžio įvykdyti.

Pasitaikydavo ir nekontroliuojamų nusikaltimų. Ričardas Čekutis ir Darius Žygelis savo tyrime „Laisvės kryžkelės. Partizanų karo lauko teismai“ rašo apie partizanų karo lauko teismus. Jie buvo rengiami drausmei bei partizanų statutams nusižengusiems laisvės kovotojams bei kitiems ginkluotiems asmenims, nepriklausantiems organizuotoms bei centralizuotoms partizaninėms struktūroms.

Štai kad ir žinomo partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago prisiminimuose nurodomas minėtame 1945 m. Merkinės miestelio puolime dalyvavusių laisvės kovotojų sąrašas. Prie kiekvieno slapyvardžio trumpai aprašomas ir kiekvieno jų tolesnis likimas. Vien šiame sąraše nurodomi keli partizanai, kurie buvo karo lauko teismo nuteisti mirties bausme už įvairius nusižengimus. A. Ramanauskas tame sąraše nurodo, kad jie visi buvo nuteisti už plėšikavimą ir nekaltų gyventojų žudymą.

Toliau autoriai rašo: „Tikrai buvo tokių partizanų, kurie manė, jog, jeigu jie jau pasuko pasipriešinimo keliu, vadinasi, jiems viskas leistina ir tarsi atleidžiama. Tačiau štabuose dirbę pareigūnai visuose susitikimuose ar vizituodami kaip tik pabrėždavo priešingą dalyką – kad buvimas partizanuose kovotojams uždeda kur kas didesnę atsakomybę, nei civiliams gyventojams. Bent jau dėl to, kad partizanų rankose yra ginklai, o jie kartais galėjo būti nukreipti ir į nekaltus asmenis. O už tai buvo baudžiama, kartais net mirtimi. Kaip minėta, partizanai kalėjimų neturėjo, todėl ypatingais atvejais buvo būtinos net ir pačios griežčiausios bausmės.“

 Todėl nuolat tvirtinti, kad kone visas partizaninis judėjimas buvo nukreiptas į civilių gyventojų žudymą, kuo ir užsiima kai kurie nuo komunistinio nomenklatūrinio išskirtinumo neatvėsę kairieji, yra tas pats „stribizmas“. Iš tikrųjų, jis, pasirodo, gajus ir šiandien. Bet ar jis baudžiamas?


Susiję

Įžvalgos 2674782617590788240

Rašyti komentarą

 1. Tikrai taip -partizanai verti savo vardo. Dar yra gyvi liudininkai

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-11-27 10:57

   "Gyvi liudininkai" labai gerai mena jų nusikaltimus :)

   Panaikinti
  2. Anonimui 10:57
   Vanagaite, pasirasinek tikru vardu.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-11-27 11:46

   Eik velniop, bandito utėle!

   Panaikinti
 2. Klausimas man neatrodo sudėtingas. Partizanai tikrai žudė civilius, ir aš pritariu tam. Kolaborantus naikinti karo metu yra būtina, gaila kad partizaninio karo metu jų nužudė nedaug. Bet pagarba tiems, kurie tai darė.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-11-26 22:44

   Klausyk, tu, perskaityk dar kartą savo keverzonę.
   Stribai buožes, įrėmę į nugaras kaimiečių, varė juos į kolhozus, o miškiniai, naktį atėję, pasagas prie kojų jiems kalė. Kur čia matai kolaboravimą?
   Va, tokiam kaip tu, linkiu, kad kas kiaušus nurėžtų. Pampersus pasikeisk, smirdi. Palauk kokį dešimtį metelių, kai istorijos liudininkai pasimirs, tada galėsi savo fašistinius paistalus pezėti. Šuns kraujas ir toliau nerimsta.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-11-27 10:37

   Tikrųjų kolaborantų niekas nebaudė ir, deja, nebenubaus (tokių kaip saliomės ir cukriniai petriukai), o paprastam žmogui, paprasčiausiai, beliks rinktis nuo ko mirti - nuo bandito-pseudopatrioto, ar kolaboranto kulkos. Būkime budrūs. Tokių "patriotų" su didele "O", gali atsirasti daugiau. O ką, jei toks kvailys paims ginklą? Ir pradės šaudyti civilius ir beginklius? Kur jūs visi tokie buvote prieš tris dešimtmečius? A? Manote, kad jūsų padermės niekas nebeprisimena? Anonimas 22:44 teisus, reikėjo dar dešimtį metelių palaukti.

   Panaikinti
  3. Čia gi šitas kur daug metų iš po Venckienės sijono kiauksėjo, vėmaliniams mundurus skalbė, o gal dar ir tvorą trynė. Nelabai nustebino kad dar ir partizanus dergia.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-11-27 11:44

   A man visiškai vienodai, po kieno sijonu pats, x, sėdi ir ką ten veiki. Žinau tik vieną, kad beginklių žmonių jokie išgamos nešaudys ir nežudys. Jei esi patriotas, elkis garbingai ir kilniai, tada nieks tavęs net po tūkstančio metų "nedergs" (kaip ten bandote aiškinti) ir nesmerks. Nusišluostyk snarglį ir eik velniop.

   Panaikinti
  5. Sakote, Anonimiškas, "Kur jūs visi tokie buvote prieš tris dešimtmečius?". Jie, brangus mano, buvo dar negimę :) O kai užgimė, tai LAIKYKITĖS! :)

   Panaikinti
  6. Onanymui 11:44, mažiau baltų putų drabstyk, stribo ar osvoboditeliaus anūke. Pats Venckienės tvorą brūžinęs, apie beginklių žmonių žudymą ir garbingą elgesį aiškinsi?

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2019-11-27 14:19

   Nu dar ką nors parašyk. Ką nors naujo, apie venckienę jau girdėjau, (nors ji čia šioj istorijoj nė prie ko). Prie ko čia "anūkas"? Lietuvoj ne vien anūkai yra ir vyresnių. Krutink smegenis, žąsiuk, o tai jau nebeįdomu darosi skaityti :). Liaudis laukia nekantrauja :)

   Panaikinti
 3. Mano galva, reiktų klausti ne "Bet ar jis baudžiamas?", bet "Kokio velnio jis nebaudžiamas?" Spėju, kad, pradėjus aiškintis, iškiltų visokios "įdomios" informacijos, paaiškinančios tą "kodėl". ;)

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2019-11-23 06:03

  Gal į kaimo šokius sprogmenis įmetė stribai provokacijos tikslais? Panašu į stribų metodus.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2019-11-23 09:23

  Pamatęs Č.Iškausko pavardę , prisimenu jo " pliurpalus" per radijo tašką , apie " supuvusį kapitalizmą " ir " šviesų komunizmo" rytojų. Pareidavau iš mokyklos , šildydavausi mamos kotletus ir klausydavau tų pliurpalų virtuvėje. Dabar skaitau , kitokius " pliurpalus" .

  AtsakytiPanaikinti
 6. Labas mano drauge.
  Ar jums nuolat trūksta grynųjų pinigų, nes jūsų bankas ar kitos finansinės institucijos atsisakė paskolos dėl nepakankamo užstato, skolos ir pajamų santykio, žemo kredito reitingo, aukštų palūkanų normos ar kitų priežasčių?

  Pavargote nuo dabartinės savo finansinės padėties? Ar jums reikia padidinti savo finansus? Pavargote mokėti daugiau nei turėtumėte už aukštų palūkanų paskolą? Jūs nusipelnėte geresnio sprendimo.

  „Pinnacle“ finansinei grupei čia suteikiama kredito linija, kuri gali padėti siekti bendrų finansinių tikslų.

  Su „Pinnacle Financial Group“ galite gauti paskolą tik su 3 procentų palūkanų norma.
  Galite pasiskolinti iki 10 mln.
  Galite gauti pasirinktą paskolą akimirksniu.
  Grąžinti galite pasirinkti nuo 1 iki 30 metų.
  Jūs galite gauti paskolą bet kur ir bet kada, kai jums patogu namuose.

  Mes teikiame visų rūšių paskolų paslaugas, esame greiti, patikimi, patikimi ir lengvai patvirtinami per 24 valandas.

  Kreipkitės dėl paskolos šiandien, susisiekite su mumis šiuo el. Pašto adresu ir sužinokite daugiau apie mūsų paskolos pasiūlymą:
  El. Paštas: (pinnaclefinancegroupinc@gmail.com)

  Pagarbiai
  Marcusas ir Millichapas
  „Pinnacle Financial Group“ generalinis direktorius.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Laba diena, mano vardas Vladanas Jaya, esu lietuvos pilietis *
  . Noriu paliudyti apie gerą paskolos davėją, kuris
  parodė man šviesą po to, kai mane apgavo netikra kompanija
  Kreditoriai internetu, jie visi man žada paskolą. privertęs mane mokėti daug
  mokesčiai, kurie nieko nedaro ir nieko nedavė
  rezultatai. Aš pamečiau pinigus užsidirbti ir tai buvo iš viso 5000
  eurų. Vieną dieną naršydamas internete aptikau keletą liudijimų, kuriuos komentavo forumas
  viena ponia Mladenag ir ponia monica apie tai, kaip jie gauna paskolą
  iš Jose Luis paskolų bendrovės,
  Aš kreipiausi į juos el. paštu: (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com). Aš niekada netikėjau, bet bandžiau, o savo didžiausiai nuostabai paskolą gavau per 24 valandas, negalėjau patikėti,
  Aš vėl esu laiminga ir turtinga ir dėkoju Dievui, kad tokia paskola
  tokių apgaulingų įmonių vis dar egzistuoja po sukčiavimo visur,
  prašau patarti visiems, kuriems reikia paskolos, susisiekite su jose luis paskolų bendrove Italijoje, jie niekada jūsų nepavers ir
  greitai pasikeis jūsų gyvenimas. Greitai susisiekite (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com)
  šiandien ir gaukite iš jų paskolą, palaimink Dievą, kad paskolų kompanija už jų tikrą paskolos pasiūlymą.
  Dėl paskolos būtinai susisiekite su „Ranner“ bendrove, nes sėkmingai gavau šios įmonės paskolą be streso. Galite jiems atsiųsti el. Laišką (joseluisloans@aol.com) (joseluisloans@gmail.com).

  AtsakytiPanaikinti
 8. Citata: "...partizanai žudė civilius?"
  Štai toks akcentas pirmoje eilutėje. O daugelis toliau ir nebeskaitys... Kaip manote, kokios nuostatos bus užtvirtintos? Iki to atsakymo į "ar", mažai kas ir daskaitys, juo labiau, kad šiek tiek žemiau netgi patvirtinama, jog buvo ir to...
  Panašu, kad nekurie čia besireiškiantys "korifėjai" gerai išmano masių psichologiją. Todėl savo provokacines rašliavas būtinai įvardija retoriniu kvadrate klausimu, kur ir ikomponuoja norimą paskleisti nuostatą priešingą tai, kurią ta rašliava, neva, gina.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-11-26 00:42

   -> ale 13.41

   Ir kurie čia taip gerai išmano masių psichologiją?
   Įvardink konkrečiau, tavo nuomonė šiuo klausimu labai reikalinga.

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item