Vokietijoje – demokratijai pavojingos tendencijos: kapituliuoja net policija

Flickr-cantfightthetendies nuotrauka delfi.lt Vokietijos gyventojų apklausos, pagal kurias apie du trečdalius respondentų sakosi bi...

Flickr-cantfightthetendies nuotrauka

Vokietijos gyventojų apklausos, pagal kurias apie du trečdalius respondentų sakosi bijantys kai kuriomis temomis viešai išsakyti savo nuomonę, verčia suklusti. Nemažiau neramina ir pastaruoju metu padažnėję kairiųjų ekstremistų bandymai šauksmais ar net smurtu blokuoti viešus politikų pasisakymus. Jei žodžio laisvės srityje „nepersiorientuosim“, kils grėsmė visai demokratijai, – perspėjo Bundestago viceprezidentas, laisvųjų demokratų (FDP) partijos narys Wolfgangas Kubicki.

„Jokia politinė grupuotė negali savintis teisės viena pati kalbėti tautos vardu“, – rašė teisininkas W. Kubicki dienraščio „Die Welt“ komentare. „Pasisakymo laisvė ribojama su nuoroda į Political Correctness, kai demokratiniu mainstreamu apsiskelbusieji manosi galį spręsti, apie ką leista diskutuoti, o apie ką – ne“, – dar tiesiau formulavo Bundestago prezidentas Wolfgangas Schäuble leidiniui „Bild“.

Žodžio ir nuomonės reiškimo laisvė Vokietijoje jau ne pirmą sykį per pastaruosius metus atsiduria emocingų debatų centre, tačiau dar nė karto nebuvo taip atvirai šia tema diskutuota. Ir ne be pagrindo, – per vieną spalio savaitę visuomenę pasiekė net trys akivaizdaus žodžio laisvės suvaržymo atvejai, kai asmenims buvo atimta teisė viešai pasisakyti.

Dėl kairuoliškų triukšmadarių Hamburgo universitete negalėjo skaityti paskaitų po pertraukos dėstytojauti grįžęs ekonomikos profesorius Berndas Lucke. Dėl panašaus profilio blokuotojų Getingeno miesto (Heseno žemė) rotušėje neįvyko susitikimas su buvusiu vidaus reikalų ministru Thomu de Maizière‘u, norėjusiu pristatyti savo knygą. Pagaliau Hamburgo universtiteto vadovybė neįsileido diskutuoti laisvųjų liberalų lyderio Christiano Lindnerio, motyvuodama, esą, universitetas neprivalo suteikti tribūnos politikams. Nors partijos „Kairė“ narei Sahrai Wagenknecht ir kairiojo sparno socialdemokratui Kevinui Kühnertui kalbėti universitete buvo leista.

„Nacių kiaule, dink iš universiteto!“

Pirmoji B. Lucke, vieno iš AfD įkūrėjų, paskaita neįvyko, nes studentų organizacija „AStA“ (generalinis studentų komitetas) bei kairieji „aktyvistai“, tarp jų ir į universitetą atėjusios „Bobutės prieš dešinę“ (Omas gegen Recht), šauksmais bei skanduotėmis neleido jam kalbėti. Profesorius buvo netgi apstumdytas, jo pusėn skriejo popieriaus gniužulėliai ir lėktuvėliai, skambėjo skanduotės: „nacių kiaule, dink iš universiteto!“, – informavo laikraštis „Hamburger Morgenpost“.

Juo gėdingiau, kad profesorius taip užsipultas Agathe‘s Lasch vardu pavadintoje auditorijoje, – triukšmaujantys studentai šiai žydų profesorei 1934 metais trukdė skaityti paskaitas (anuomet skanduota „žydiška kiaule!“), kol galiausiai ji buvo išvyta iš universiteto.

Spalio 17 d. B. Lucke buvo priverstas palikti universiteto pastatą, lydimas policijos. Po savaitės, nors įėjimą į auditoriją šįkart saugojo penkiolika apsaugininkų, protestuotojai vis viena jėga įsiveržė vidun ir kartodami „Nėra teisės nacių propagandai!“, nutraukė paskaitą.

Kairuoliškų studentų protestai prieš ekonomikos profesorių, anot dienraščio „Die Welt“ vyriausiojo redaktoriaus Ulfo Poschardto yra „politinė kvailystė“ jau vien dėl to, kad B. Lucke nuo 2015 metų AfD partijai nebepriklauso ir netgi pasisako prieš jos radikalėjimą.

Atmosfera universitetuose keičiasi: vietoj diskusijų – grasinimai ir blokados

B. Lucke‘s atvejis, deja, nėra tik reta išimtis. Pasak Vokietijos aukštųjų mokyklų sąjungos (DHV) prezidento Bernhardo Kempeno, „atmosfera aukštosiose mokyklose keičiasi. Political Correctness vardu vis labiau puolama universiteto esmė: tyrimų, mąstymo ir debatų laisvė“, – sakė jis prieš mėnesį dienraščiui „Die Welt“. Anot jo, nepatinkančius požiūrius mėginama ne argumentais paneigti, o tiesiog užslopinti „grasinimais, šitstormu, blokadomis, o kartais ir fiziniu smurtu“.

Pasitaikė nemaža atvejų, kai profesoriai dėl maištautojų buvo priversti nutraukti tyrimų projektus; kai diskusijos galėjo vykti tik su policijos apsauga, arba kai referentai nutildyti šauksmais antifašizmo vardan, – rašo „Die Welt“. Tad Vokietijos universitetai, užuot buvę laisvo žodžio dvasine erdve, tampa jo suvaržymo vieta. Už viso to stovi rėksminga radikali mažuma ir tylinti dauguma, – apibendrino dienraščiui DHV prezidentas B. Kempenas.

„Tai, kad smurtu užkertamas kelias paskaitoms, žemina mūsų demokratiją. Turėtų būti įmanoma išsakyti ir nuomonę, nesančią į kairę nuo vidurio, o ne būti tuoj pat nutildytam rėksnių“, – pasipiktinimo neslėpė laisvųjų demokratų lyderis Ch. Lindneris, neįsileistas diskusijoms į kairuolišką universitetą. Matyt, kairė „toleruoja tik savo nuomonę“ – įgėlė jis.

Kad universiteto vadovybė leidžia netrukdomai reikštis kairiesiems ekstremistams, rodo ir praėjusią savaitę „Die Welt“ paskelbtas Hamburgo universiteto studento, atlikusio praktiką redakcijoje, Joshuos Fritzo straipsnis. Pasirodo, universitete koridorių ir auditorijų sienos nutepliotos užrašais „Dvėsk, Vokietija“ (Deutschland verrecke) arba „Mirtis tautai“ (Volkstod), o arbatinėje kabo vėliava su užrašu „Gerti arbatą prieš Vokietiją“ (Teetrinken gegen Deutschland) – taip pareikšta „nuomonė“ universiteto vadovybei akių nebado.

Nukentėjo ir buvęs Vokietijos vidaus reikalų ministras

Žodžio laisvės temai skirtose Bundestago diskusijose praėjusį trečiadienį pasisakė ir buvęs Vokietijos vidaus reikalų ministras, krikščionis demokratas Thomas de Maizière‘as, jau ne pirmą kartą nukentėjęs nuo „nuomonės cenzorių“ ir „kairiųjų moralistų“. Praėjusį pirmadienį Getingeno literatūrinio rudens organizatoriai buvo pasikvietę eksministrą pristatyti savo knygą, tačiau susitikimas su skaitytojais rotušėje neįvyko, nes įėjimą blokavo apie 100 protestuotojų: grupuotės „Bazės demokratinė kairė“ ir „Fridays for Future“ šalininkai.

Jie išvadino Th. de Maizière‘ą, šį liberalų ir santūrų politiką, „karo ministru“, „laisvės priešu“, „hardlineriu“, kaltino jį dėl Turkijos karo veiksmų Sirijoje, – mat, būdamas vidaus reikalų ministru, Th. de Maizière‘as parėmė Angelos Merkel sutartį su Turkija dėl pabėgėlių.

Šauksmais kairieji „ultros“ neapsiribojo: jie apstumdė renginio organizatorių Johannesą Peterį Herberholdą, suplėšė jam marškinius ir švarką, su policija į kalbas nesileido. Ir ši kapituliavo.

„Policija mano, kad situacija pernelyg pavojinga, esam priversti pasiduoti prievartai“, – renginio organizatorių citavo Vokietijos spauda.

Eksministras neslėpė savo nusivylimo klimato aktyvistais „Fridays for Future“, stovėjusiais pirmosiose blokuotojų eilėse. „Teisiškai žiūrint tai buvo prievarta, o politiškai – saujelės asmenų savavališkas sprendimas, kad piliečiai su tokiu kaip aš neturi teisės palaikyti dialogo“, – incidentą dienraščiui „Die Welt“ komentavo Th. de Maizière‘as.

Žmonės prikanda liežuvį, nes bijo „socialinių sankcijų“

Laisvųjų liberalų lyderį Ch. Lindnerį ramina tai, kad „formaliai garantuotai žodžio ir nuomonės reiškimo laisvei“ pavojus Vokietijai nėra iškilęs. Tačiau tam tikromis temomis diskurso erdvė yra susiaurėjusi, taip kad žmonės nebedrįsta išsakyti savo nuomonės, baimindamiesi „socialinių pasekmių“, – aiškino politikas Vokietijos radijui „Deutschlandfunk“.

Apklausomis paremtos studijos (dažniausiai cituojamas Allensbacho visuomenės nuomonės tyrimo institutas) atskleidė: apie du trečdaliai vokiečių teigia prisibijantys laisvai reikšti nuomonę tam tikromis temomis, – visų pirma pabėgėlių, islamo, AfD ir patriotizmo.

Kritinės nuostatos, tarkime, migracijos politikos klausimu, tuoj pat siejamos su rasizmu. Ch. Lindneris sakėsi pats patyręs, kad kaip tik dėl to – nenorėdami būti laikomi rasistais – žmonės vengia išvis viešai apie tai kalbėti. Juk ir politiniuose debatuose, net Bundestage, pabėgėlių politikos tema kritiškai pasisakantys iškart prilyginami AfD politikams.

Tai – tik keli kraštutiniai susiaurėjusios debatų erdvės taškai, – nurodė laisvųjų liberalų politikas interviu „Deutschlandfunk“. Kai žmonėms dėl jų nuomonės išterliojamos namo sienos, tai, pasak jo, „jau ne žala, padaryta turtui, tai – jau žala demokratijai“.

Ar esama geros ir blogos neapykantos?

„Vokietijoje esama kairiųjų radikalų, iš dalies pasirengusių smurtui, grupuočių, manančių, jog turi teisę leisti kitiems kalbėti arba ne. Tos grupuotės, įtikėjusios savo neklystamumu bei moraliniu pranašumu, galvoja, kad tariamai kilnūs jų tikslai pateisina priemones – įskaitant prievartą, – žurnale „Focus“ komentavo buvęs dienraščio „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) leidėjas Hugo Mülleris-Voggas. – Neapsigaukim, tai nėra vien jaunų žmonių nekultūringumas. Tai paliečia patį žodžio laisvės, mokslinių tyrimų ir mokymo laisvės branduolį. Tai paliečia mūsų pliuralistinės visuomenės ir demokratijos branduolį.“

Vokietijoje dažnai skamba raginimas nesitaikstyti su neapykanta, medijose pliekiami „neapykantos kurstytojai“, bet paprastai tokiu atveju rūsčiai žvelgiama į „Alternatyvą Vokietijai“, į „naująją dešinę“.

Dabar, turint prieš akis naujausius ryškius pavyzdžius iš Hamburgo ir Getingeno, pagaliau ir visuomenės viduryje pasigirdo balsai, raginantys netaikyti dvigubų standartų, kai, anot „FAZ“ atsakingojo redaktoriaus Jaspero von Altenbockumo, „nuolat puolama tik viena pusė, o kita jaučiasi netgi padrąsinta, nes, matai, gėrio ir blogio pasaulyje jie visada yra gerieji“.

„Ar esama geros ir blogos neapykantos? – klausia jis. – Raudonai žalioje aplinkoje, regis, tuo tikima.“

„Kiek universitetų, knygynų, kiek renginių centrų respublikoje jau užkrėsti šiuo netolerancijos virusu! Hamburge, Brėmene, Berlyne netolerancija jau seniai yra tapusi universitetinio gyvenimo kasdienybe, o kairiųjų radikalų vadeivoms, kitaip nei dešiniesiems radikalams, kaip matyti, nėra jokio pagrindo baimintis dėl pasekmių, nes jie jaučia politinę bei akademinę užuovėją“, – konstatuoja J. von Altenbockumas.

Toks dvigubų standartų taikymas, lygiai kaip ir politinės kairės siekis diktuoti visuomenei, kokia ji turi atrodyti ir kaip ji privalo mąstyti, neišvengiamai didina visuomenės susipriešinimą. Tai suprasdamas, Vokietijos federalinis prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris pasmerkė „agresyvius bauginimus ir išpuolius“.

„Noras užtildyti kitus vien dėl to, kad tai trikdo jo paties pasaulėvaizdį, yra nepriimtinas“, – pabrėžė jis ir pasisakė už „atvirą polemiką, kurioje išsaugoma pagarba kitam. Ji – demokratijos širdis.“

Parengė Eglė Gatelytė.

DELFI

Susiję

Pažangos ideologija 1073568875686313175

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2019-10-30 10:12

  kuo ne Veimaro respublikos saulėlydis dar paskanintas islamizmo invazijos. gerai sakė V.Čerčilis, kad vokiečius reikia bombarduot kas 50 metų, kad smegenys neišsibalansuotų.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2019-11-01 08:45

  Nustebot? Nežinojot, kad Vokietijos Demokratinėje Respublikoje nėra demokratijos? Pamirškit VFR. Po susivienijimo visa Vokietija tapo VDR. Ypač Merkel laikais. Kairieji teroristai internete skelbia AfD deputatų adresus, tiesiogiai ir netiesiogiai ragindami su jais susidoroti. Gal pagaliau sužinosit, kad Berlyne sėdi komunistai ir šitą brudą skleidžia visai ES, prisidengdami nacių korta. Komunistams bet kokia tautiškumo apraiška - naciai. Vokietijoje liaupsinami kontrabandininkai-afrikiečių gabentojai į Europą. Berlyno komunistams brangus kiekvienas neeuropietis. Jei dar šito nesupratot, tai esat akli, kuriuos veda į prarają.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2019-11-03 15:35

  Merkel šiomis dienomis fotkinasi asmenukes jau Indijoje, kviesdama indus specialistus (dar vienus!) atvykti į Vokietiją. Visa Vokietija bus vien specialistai:) Įdomu, ar ir šitais apdalins Europą?

  AtsakytiPanaikinti
 4. supratingas2019-11-06 15:02

  Pradėjus skaityti mintyse kilo klausimas - ar pasikapsčius giliau Lietuvos universitetuose rastume geresnę virtuvę? Juk prieš maždaug metus VDU raudonasis aktyvas, pažeisdamas daugybę dalykinio bendravimo normų, gėdingai neįsileido AfD atstovų į universiteto patalpas. O gal tai buvo atsitiktinis atvejis? Ar kas nors žinote kokia VDU tikroji padėtis? Būtu naudinga išgirsti nešališką nuomonę.
  Negaliu neprisiminti ir "tavariščiaus" V.Valentinavičiaus įžūlų kolegų iš akademinio sluoksnio šmeižtą. Užuojauta studentams kuriems dėsto šis menkysta komunistėlis.
  Grįžtant prie straipsnio , iš jo pavadinimo reikėtų išbraukti žodį demokratija, nes vadinti demokratija tos vokiečių priešės geraširdės tetulės „kostiume“ diktato, liežuvis neapsiverčia.
  Pats naujųjų komunistų siautėjimas iš tiesų nelabai stebina, nes netrukus po antrojo pasaulinio karo pabaigos Sovietai kartu su raudonaisiais bendrais iš už uždangos ėmė kryptingai ir nuosekliai platinti raudonąjį užkratą Vakarų Europos universitetuose. Per 2-3 dešimtmečius užkratui stipriai suvešėjus, imtąsi mokyklų, kuriose naujai iškeptas raudonasis aktyvas ėmėsi subtiliai nuodyti vaikų ir jaunimo protus. Buvo užslėptai skiepijama tautinė savinieka ir nepilnavertiškumas, kalama į galvas, kad vokietukai kalti amžiams, žodžiu, gilus pasąmoninis jaunosios kartos demoralizavimas, jiems patiems to nesuvokiant. Todėl tiek straipsnyje minima neokomunistinė akademinė chunta, tiek ir sveiko proto dar nepraradę, bet ištižę, silpni ir už tiesą ryžtingai kovoti nenusiteikę oponentai yra šio ilgo ir kryptingo tamsaus triūso vaisiai, atsidūrę skirtingose pintinėse.
  Tai, kad žmonės nuo jaunų dienų buvo auklėjami su perdėtu kaltės jausmu ir įskiepyta baime būti, neduokdie, palaikytiems naciais, kažkiek pateisina veblenimą apie grėsmes demokratijai ir pan. reaguojant į raudonųjų degeneratų savivalę. Bet tik kažkiek. Gal čia veikia paprasčiausias žmogiškas bailumas, o gal dabartinė karta tiesiog nelinkusi priešintis melui, nes tiesa daugeliui tapo sąlyginiu dalyku, dėl ko lyg ir nebelieka motyvacijos kovoti ir aukotis.
  Kadangi komunizmas tikrai nebus pripažintas nusikalstama ideologija artimiausiu metu, normalesniems vokiečiams teks kažko griebtis patiems, jei nenori, kad raudonieji fanatikai galutinai užliptų ant sprando. Pirmutinė ir svarbiausia užduotis yra atsikratyti jų primestos politkorektiškos kalbėsenos ir pradėti dalykus vadinti tikrais vardais. Tai yra labai svarbu, nes jie labiausiai bijo atviro nepaklusimo jų primestoms taisyklėms. O svarbiausia, kad toks nepaklusnumas yra užkrečiamas (užkrečiami yra ne tik blogi dalykai). Komunistinius fanatikus reikia vadinti ne kairiaisiais ar žaliaisiais, o komunistiniais fanatikais („dorovinės padugnės“ irgi puikiai tinka), atstovaujančiais nusikalstamą ideologiją, atsakingą už daugiau nei 100-ą milijonų mirčių, o taip pat už milžinišką dorovinį nuosmukį apėmusį visą Vakarų civilizaciją. Už „komunistinę padugnę“ neuždarys į kalėjimą, neišsiųs į koncentracijos stovyklą, nenušaus vidurį baltos dienos (tiesa, pastaruoju metu tam tikri pavojai susiję su asmeniniu saugumu jau kyla), rizikuojama tik kažkokiomis socialinėmis sankcijomis (net nėra aišku kas slypi po šiuo išsireiškimu). Tai leistų kažkiek atsitiesti ir pakelti galvas. O ir policijai tai būtų testas, leidžiantis nustatyti ar ji iš tiesų neįgali, ar tas neįgalumas tik pasirinktinai apsimestinis.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Klounas, b*t, tu bent ar zinai kas ta AfD ir kas per fauna joje?
   Pagarba VDU, kad pakako nuovokos neisleist tų fašistuojančių sutrių ant Putino lenciūgo.

   Panaikinti
  2. supratingas2019-11-06 20:58

   O, didysis politikos sekspertas su dviem neuronais ir neveikiančia sinapse pavarė "gilemintiška yžvalga". Teks, matyt, per naktį analizuoti. :)

   Panaikinti
  3. Kadangi pas tamsta tik pusė neurono, tai per naktį nebent ANALizuosi.

   Panaikinti
  4. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 5. supratingas2019-11-06 15:04

  Be to, laikas pradėti rimtai gintis nuo raudonųjų manipuliavimo nacistine stigma. Juk nacionalsocializmas ir komunizmas vis dėlto yra to paties lizdo paukščiai, abi yra socialistinės ir totalitarinės ideologijos, apie ką komunistai yra linkę nutylėti, nes šis ideologinis panašumas jiems itin neparankus. Todėl ir stengiasi nukreipti dėmesį klijuodami „nacių“ etiketes viskam kas prasideda raide n. Juokingiausia, kad remiantis komuniagų „logika“, juos pačius galima apšaukti naciais. Nors tai ir būtų nesąmonė (padugnes rašinėjančius „Dvėsk, Vokietija“ vargu ar galima laikyti nacionalsocialistais) , tačiau tai visgi būtų mažesnė nesąmonė, nei ta kaip žodį „nacis“ naudoja patys komuniagos.
  Žinoma, tikėtis, kad pavienių žmonių pastangų dėka „komunistas“ taps lygiaverte ar bent jau artima „naciui“ stigma būtų naivu, tačiau būtina pradėti skleisti žinią, nes daugelis vokiečių nežino su kuo turi reikalą. Be pasišventusių žmonių ir nuolatinių pastangų, naudojant tikrą komuniagoms nepriimtiną nepolitkorektišką žodyną, teisingas suvokimas neatsiras.
  Vienžo, naujieji komunistai yra blogi žmonės su kuriais visiškai neįmanomas normalus dialogas. Jie kelia didelę grėsmę ir tautai, ir valstybei. Todėl gyvybiškai svarbu juos pradžioje demaskuoti, o jau ateityje varyti lauk iš visur kur tik yra įtakos laukas ir neprileisti jų prie menkiausių valstybės reikalų net per šūvio atstumą.
  Ir visą laiką reikia neišleisti iš galvos, kad nesusiduriantis su pasipriešinimu raudonųjų siautėjimas gali taip įkaitinti aplinką, kad vieną dieną į sceną plačiai žengs tikrieji naciai, o jau tada mažai nepasirodys visiems.

  P.S. O ateičiai vertėtų pagalvoti ir apie raudonųjų tarakonų krapštymo iš universitetų būdus, susiklosčius palankiai politinei konjunktūrai. Žinant koks nemenkas triukšmas kilo dėl Radžvilo ir dėl privataus universiteto Vengrijoje, net sunku įsivaizduoti atsaką, jei kas nors kada nors sumanytų akademinę komunistinę chuntą organizuotai versti iš šiltų kėdžių. Iš anksto lenkiu galvą prieš tuos kurie ras išmintingą būdą kaip tai įgyvendinti.

  AtsakytiPanaikinti
 6. supratingas2019-11-06 23:49

  Na, nelabai jau ir stebina. Čia bosas, ryšiai, pinigai. Pernai Vokietijoje įvykdytas žiaurus nusikaltimas - išprievartauta ir nužudyta keturiolikmetė Zuzana Feldman (Susanna Feldmann), labai daug pasakantis apie teisėsaugos ir kitų tarnybų darbą.

  Beje, grįžtant prie policijos tikro ar tariamo neįgalumo minėto šioje temoje, prieš dvi ar kelias dienas raudonieji banditai ekstremistai Berlyne sužalojo devyniolika policininkų ir tik vienas jų buvo suimtas. Vis dar laukiu įrodymo ar ir kitų spalvų banditų atžvilgiu policija bus vienodai atlaidi :)
  Šis įvykis, kaip jau įprasta panašiems atvejams, nesulaukė didžiosios žiniasklaidos dėmesio.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Mums aktualesnis mūsų pačių valdžios debilėjimas, nei vokiečių. Šitie išgers savo taurę iki galo ir kažkada imsis tvarkyti savo kiemą, tiksliau tai kas iš jo dar bus likę. "Politinio korektiškumo" padaryta žala tikrai didesnė, nei britų bombardavimai 1944/45. O del to klano boso... Vis gi, Vokietijoje valdžią turi kad ir aptirpusios, bet demokratinės partijos. To pasekmė: istorija apie bosą linksmuojama viešumoje, greičiausiai bus keičiami įstatymai. Būtų valdžioje Putino lenciūginiai - klano bosas klestėtų kaip klestėjęs, tik kitiems mokėtų, gal net tiesiogiai Vovai, o apie jo išvykimus ir parvykimus viešinti nebūtų kam.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2019-11-07 11:56

  Apropos, „Dvėsk, Vokietija“. Šitą šūkį "Deutschland verrecke!" rankose laikė žaliųjų partijos atstovė Claudia Roth kairiųjų anarchistų demonstracijoje. Spėkit, ar nors viena "demokratinė" partija ar politikas sureagavo.
  Kai afrikietis Frankfurte nustūmė po traukiniu moterį su 7mečiu sūnumi, pirmiausia kilo garsi diskusija, ar reikia skelbti nusikaltėlio kimę.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Bet užtat ten mianas klesti: https://summit.news/2019/11/01/berlin-artist-creates-statue-to-honor-migrant-drug-dealers/

  AtsakytiPanaikinti
 10. Demokratinių partijų politikams ir nebuvo jokio reikalo reaguot, kai Claudia Roth iškėlė plakatą "Deutschland verrecke!". Jiems naudingiausia, kad sureaguotų rinkėjai ir už durnas šnekas žaliuosius nubaustų. Po kiek laiko partiečių bausmė pasiektų ir pačią plakato demonstruotoją.

  AtsakytiPanaikinti
 11. AfD vadeliotojai Putino-Prigožino kontoroje nesivargina suprasti, kad metodika tinkanti Le Penų frontui automatiškai perkelta neveiks vokiškam AfD, nes prancūzai 1933m. patirties neturėjo. Demokratijos neigimas ir jos atsisakymas vokiečiams kelia didžiulę alergiją ir fiurerio Gaulando valdomas IV Reichas visiškai nepriimtinas geriems 85% rinkėjų, nepaisant visų nesąmonių su imigrantais. Antras dalykas, nacių partijoje pilna veikėjų kaltintų už kebabų ir daržovių pardavėjų nužudymus, bet nenuteistų dėl kokių tai procedūrinių smulkmenų. Trečias - idiotiška, visus atbaidanti agresija. Viena politiką nužudė, kitiems sudarė "sąrašą", kuriuos dar žudys. Visai kaip Venckienės-Skučienės violetinė šaika kadais. Ketvirtas - jie gali daug ką šnekėt pieš migrantus, bet ta tema jiems rūpi tiek, kiek ji gali atverti kelią į valdžią. Ją gavę vis tiek darytų tai ką Vova lieptų. O gal ir imigrantai gerais (naudingais) pataptų. Dar vienas įdomus dalykas: nors naciai surenka nemažai balsų rytinių žemių parlamentuose (iki 23%), bet neturi jokios valdžios, nes niekas su jais į koaliciją neina ir neis.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  2. Ajajaj, kokie skaudūs faktai... Abidna rudam šuniukui, kuris choru su kremlinais ant Europos loja.

   Panaikinti

emo-but-icon

item