Spalio 28-oji – Vilniaus grįžimo 80-osios metinės

alkas.lt Spalio 28 d., pirmadienį, 14 val. Vilniaus Rasų kapinėse bus pagerbti kariai, žuvusieji už Lietuvą. Tą pačią dieną 17 valand...


Spalio 28 d., pirmadienį, 14 val. Vilniaus Rasų kapinėse bus pagerbti kariai, žuvusieji už Lietuvą. Tą pačią dieną 17 valandą Vilniaus karininkų ramovėje minėsime Lietuvos kariuomenės žygio į Vilnių 80-metį. Koncertuos Vilniaus karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, Vilniaus karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“.

Šiemet yra Nepriklausomybės kovų metai. 1939 m. spalio 27-29 d. Lietuvos kariuomenė padėjo įgyvendinti tautos siekį susigrąžinti Lietuvai ilgaamžę istorinę sostinę Vilnių ir jo apylinkes.

1939 m. Lietuvos kariuomenės vadas įsakė: „Vilniaus rinktinės kariai, Jums teks labai garbinga ir istorinė pareiga pirmiems įžengti į Vilniaus krašto žemes ir mūsų sostinę Vilnių. /…/ Jūs būsite pirmieji mūsų kariuomenės reprezentantai lietuviškame Vilniaus krašte.“ 1939 metų Lietuvos kariuomenės Žygis į Vilnių vainikavo ilgas lietuvių tautos kovas ilgaamžei istorinei sostinei ir valstybės vientisumui išsaugoti.

Per 19 metų Lenkijos laikiną okupaciją Lietuva suverenių teisių į tūkstantmetį savo valstybės centrą neprarado jokiu teisės aktu. Lietuva istorinę sostinę ir trečdalį Vilniaus krašto teisėtai susigrąžino visos tautos pastangomis, pagal 1920 metų Taikos sutartį ir daugelį tarptautinių konvencijų. Dėl to Rasų kapinėse pagerbsime Lietuvos karius, prieš 99 metus prie Vilniaus žuvusius už Lietuvą.


Susiję

Įvykiai 4183898061010182230

Rašyti komentarą

 1. būkime tikslūs - ne „Vilniaus grįžimo“, o kilpos užnėrimo dėl visiškos LR klerkų nekompetencijos ir neryžtingumo ant Lietuvos nepriklausomybės metinės

  AtsakytiPanaikinti
 2. O paskui tas pats kariuomenės vadas kaip draugus sutiko okupanto armiją ir išformavo savąją, palikdamas ją Stalino skerdikams. Dar vėliau tapo SSSR komunistų partijos nariu ir sovietiniu nomenklatūrininku. Vilnius mūsų, o mes rusų.

  AtsakytiPanaikinti
 3. A, Vitkauskas - anų laikų "lieviakas", dabartinių "progresyvistų" atitikmuo (beje, tada raudonieji irgi save "pažangiaisiais" (t.y. "progresyviaisiais") vadino: "Pažangiaisiais, anų laikų specifine prasme, buvo laikomi toki asmenys, kurie Mariampolėje bičiuliavosi ir bendravo su žinomu komunistu dr. Matulaičiu [...], o Vilkaviškyje — su seimo nariu J. Plečkaičiu, kuris, iš seniau, turėjo artimus ryšius su, jau tada žinomais, šerių fabrikėlio darbuotojais — komunistais [...] ir žydų sporto organizacija “Makabi”, kurioje buvo susispietę bundistai, po to, kai buvo išaiškinta, kad Bund (žydų socialistų organizacija) yra priešvalstybinė organizacija, dirbanti su komunistais." - http://www.partizanai.org/karys-1963m-3-4/5363-apie-generolu-vinca-vitkauska), aršaus bolševiko brolis. Koks netikėtas jo karjeros posūkis! :D Spėkite iš trijų kartų, ką dabartiniai "progresyvistai" darytų, jei iškiltų reali okupacijos grėsmė? ;)
  Beje, ir Vitkausko žodynas bei kalbos stilius apskritai (tiesa, jau iš 1960 m.) praktiškai nesiskiria nuo dabartinių "progresyvistų": "Mane kažkoks pasišlykštėjimo šiurpas krėtė pamanius, jog, priimdamas kariuomenės vado postą ir tuo pačiu turėdamas sueiti į man be galo nemalonų glaudesnį kontaktą su tariamuoju „tautos vadu“ Smetona ir kitais 30 bankrutuojančiais fašistiniais sėbrais, ir niekam tuo tarpu negalėdamas parodyti savo tikrojo vidaus, aš galiu neužtarnautai atrodyti nauja fašistinė išpera. Tačiau, antra vertus, dar baisiau atrodė pamanius, kad tokiu atsakingu laikotarpiu atsistojus kariuomenės priešaky kokiam fašistui ar iš viso maža tegalvojančiam karjeristui, politiškai bemaž visai neišauklėta buržuazinė kariuomenė, nors maždaug dviem trečdaliais susidedanti iš darbo valstiečių ir darbininkų vaikų, gali būti įvairiomis klastingomis priemonėmis išprovokuota ir panaudota prieš Lietuvos liaudies interesus." (https://www.alfa.lt/straipsnis/10445185/generolas-vincas-vitkauskas-politikos-sunkeliuose).

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item