Sigitas Tamkevičius tapo kardinolu

Kauno arkivyskupijos nuotrauka Spalio 5-ąją dieną šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus vadovavo kardinolų konsistorijai ir apeigom...

Kauno arkivyskupijos nuotrauka
Spalio 5-ąją dieną šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus vadovavo kardinolų konsistorijai ir apeigoms, kurių metu trylikai ganytojų buvo įteiktos kardinoliškos insignijos. Tarp jų – Kauno arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui SJ. Prieš tai popiežius pasveikino valstybines delegacijas, kurios atvyko iš paskirtųjų kardinolų gimtųjų kraštų.

Apeigos lotynų kalba prasidėjo giesme Tu es Petrus – „Tu esi Petras“ ir pasisveikinimu. Tada į popiežių visų naujųjų kardinolų vardu kreipėsi arkivyskupas Miguel Angel Ayuso Guixot, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas.

Bažnytinis pašaukimas yra tarnystė

„Šventasis Tėve, dėkojame jums už mūsų, iš visų pasaulio dalių, išrinkimą išskirtiniu būdu dalintis Romos vyskupo tarnyste dėl visos šventosios ir Dievui ištikimos tautos gėrio. Esame labai dėkingi už ypatingos bendrystės su Romos Bažnyčia titulo suteikimą, kuris yra Viešpaties kvietimas tapti dar artimesniais cum Petro et sub Petro („su Petru ir jam vadovaujant“) bendradarbiais. Atsimindami Evangeliją pagal Luką, jog „kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas (Lk 14, 11)“, žinome, kad kiekvienas bažnytinis pašaukimas  pirmiausia yra tarnystė broliams ir pačiai Bažnyčiai“, – sakė arkivyskupas  Ayuso Guixot.

Jis pridūrė, jog tarp naujųjų kardinolų daug vienuolių, atkreipė dėmesį į konsistorijos sutapimą su Benedikto XV laiško Maximum Illud apie misijas 100 metų sukaktimi ir dabartiniu misijų mėnesiu, kuris kviečia skelbti Evangeliją, remti teisingumą ir taiką, puoselėti brolybę, gerbti kūriniją. 

Toliau apeigos buvo tęsiamos malda, kuria popiežius  dėkojo Viešpačiui už rūpestį Bažnyčia, Evangelijos pagal Morkų skaitiniu apie tai, kad Jėzui buvo gaila žmonių, pavargusių ir išalkusių, ir duonos padauginimo stebuklą (Mk 6, 30–37a) ir popiežiaus kreipimusi į apeigų dalyvius.

Kardinolystės suteikimas

Po Šventojo Tėvo kreipimosi prasidėjo kardinolų skyrimui ir skelbimui skirta apeigų dalis. Popiežius išvardijo trylikos ganytojų vardus ir luomą. Naujieji kardinolai iškilmingai sukalbėjo tikėjimo išpažinimą, prisiekė ištikimybę Šventajam Tėvui ir jo įpėdiniams, pažadėjo ištikimai tarnauti vykdydami tuos uždavinius, kuriuos gaus. Ita me Deus omnipotents adjiuvet – „Tepadeda man Dievas“, – meldė jie.


Po to kiekvienam iš jų buvo uždėta kardinolo bireta (kepuraitė), įteiktas kardinolo žiedas, priskirtas titulas arba diakonija, tradiciniai kardinolystės simboliai. Nuo šios akimirkos jie oficialiai tapo „kardinolais“.

Kaip byloja apeigų žodžiai, kepuraitė išreiškia ryžtą ir stiprybę auginti tikėjimą, Dievo tautos taiką ir ramybę, Bažnyčios laisvę ir sklaidą, jei reiktų, iki kraujo išliejimo. Kiekvienam naujajam kardinolui popiežius taip pat įteikė jo paskyrimo bulę, broliškai apkabino ir palinkėjo Viešpaties ramybės. To paties kardinolai palinkėjo ir vienas kitam. Nuskambėjo giesmės žodžiai: „Eikite į visą pasaulį, sako Viešpats, skelbkite Evangeliją visiems kūriniams“.

Kardinolų konsistorija baigėsi popiežiaus kvietimu visiems apeigose dalyvavusiems sugiedoti Tėve mūsų maldą, trumpa Dievo užtarimo prašymo malda, palaiminimu ir Sveika, Karaliene (Salve Regina) giesme Dievo Motinai.

Kaip skelbia Kauno arkivyskupija, popiežiaus sveikinimas kardinolui Sigitui užtruko kiek ilgiau nei kitiems. „Ne vienas pagalvojome: popiežius tikriausiai prisiminė savo apsilankymą su arkivyskupu Sigitu KGB kalėjime, kai viešėjo Lietuvoje. O ką iš tikrųjų Šventasis Tėvas pasakė mūsų Eminencijai sveikindamas jį? Paklaustas kardinolas Sigitas sakė, jog tą akimirką popiežius paminėjo kankinystę ir pastebimai susigraudino“, - skelbiama arkivyskupijos įraše. Susiję

Sigitas Tamkevičius 7773156352368694480

Rašyti komentarą

  1. Anonimiškas2019-10-07 02:00

    Dievo globos, malonių ir palaimos kardinolui S. Tamkevičiui!

    AtsakytiPanaikinti
  2. Anonimiškas2019-10-08 08:52

    Dabar tapo aišku, kodėl Tamkevičius paskutiniu metu tesugebėdavo pašnekėti apie artimojo meilę. O va Grigas niekada hierarchijoje nepakils aukščiau. Bet tai ir nesvarbu, ne už tai žmonės gerbia.

    AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item