Arnoldas Aleksandravičius. Tai Lietuva negali turėti savo Raudų sienos?

Etatiniai Lietuvos istorijos mitų griovėjai neįsiklausė į Prezidento Gitano Nausėdos žodžius, pasakytus po to, kai Vilniaus meras Remigij...

Etatiniai Lietuvos istorijos mitų griovėjai neįsiklausė į Prezidento Gitano Nausėdos žodžius, pasakytus po to, kai Vilniaus meras Remigijus Šimašius liepė nuimti Generolo Vėtros atminimo lentą: „Sprendimas neišmintingas, sukiršinęs visuomenę“. Neįvardyta Lietuvos „akademinė istorikų bendruomenė“ suabejojo, ar pelnytai Vilniaus centre, ant buvusios KGB būstinės sienų, iškaltos kai kurių šio pastato rūsiuose nužudytų žmonių pavardės. Bet užrašai įrėžti taip giliai, kad, norint juos ištrinti, teks apgadinti rūmus, kuriuose įsikūrusios valstybės įstaigos.

Taupė šovinius

1944 – 1947 metais Vilniaus NKVD (vėliau – KGB) kalėjime sovietai nužudė 767 žmones.
 2000-aisiais dailininkas Gitenis Umbrasas ant pastatą puošiančių granito plokščių iškirto beveik 200 aukų vardus, pavardes ir nuorodas, kada suimtieji partizanai, dvasininkai, mokytojai ir pasiturintys ūkininkai, kuriems, Kremliaus nuomone, tremtis į Sibirą buvo per švelni bausmė, gimė ir buvo sušaudyti. Bet dar dažniau – užmušti kirvio kirčiu į pakaušį ar kūjo smūgiu į smilkinį, nes sovietai taupė šovinius.

Dabar į Gedimino prospektą ir Lukiškių aikštę pasisukusiame pastate yra įsikūręs Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, dalis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC), Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos apeliacinis ir Vilniaus apygardos teismai.

Budrūs darbuotojai

LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė sako, kad kai kurias pavardes teks nugramdyti. Budrūs LGGRTC darbuotojai savarankiškai, net neinformavę savo viršininkės, ištyrė ir pranešė žiniasklaidai, kad prieš 20 metų buvusio KGB kankinimų centro cokolinis aukštas, keliais laipteliais žemiau grindinio, lietuviška Raudų siena kaip Jeruzalėje paverstas skubotai. Penki ar šeši ant užsienio turistų dažnai fotografuojamo fasado įamžinti asmenys neverti tokios garbės – vieni Lietuvos partizanų būriuose kovojo labai trumpai arba tik galvojo prisidėti prie „miškinių“, o vokiečių pagalbinėje policijoje per Antrąjį pasaulinį karą tarnavo daug ilgiau, iš kitų hitlerininkai 1941 m. rekvizavo arklį su vežimu nužudytų žydų turtui pergabenti.

Kas dar užklius?

Bet ir tie „susitepusieji“ buvo nukankinti Vilniaus NKVD kalėjime, paskui užkasti Tuskulėnų dvaro parke. Ir pagal pirmykščių žmonių paprotinę teisę, ir pagal romėniškuosius ar viduramžių įstatymus, netgi pagal šiuolaikines Jungtinių Tautų konvencijas NKVD nukankinti asmenys po egzekucijų iškart tapo aukomis, nes iš jų sovietai atėmė teisę gintis sąžiningame teisme. Nesvarbu, ką budeliai prirašė nužudytųjų bylose, kuriomis šiandien vadovaujasi „demaskuotojai“.

NKVD kalėjime 1946 m. lapkričio 18 d. buvo nušautas ir Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius. Gal ir jo pavardę uolieji Lietuvos istorijos tamsiųjų dėmių valytojai pareikalaus nuo sienos pašalinti? 1944 m. rudenį vyskupas V. Borisevičius laimino „hitlerininkų parankinius“, anot Rusijos užsienio reikalų ministerijos informacijos ir spaudos departamento, – Tėvynės apsaugos rinktinės savanorius, kurie 1944 m. spalio mėnesį bandė sustabdyti rusų tankus Žemaitijoje. Iš lauko riedulių sumūryta piramidė sovietų okupacijos aukoms atminti prie buvusios KGB rezidencijos gal irgi būtų užkliuvusi, bet dažais arba anglių gabalėliais užrašytus tremtinių tėviškių pavadinimus ir negrįžusiųjų iš Sibiro pavardes per ketvirtį amžiaus lietūs nuplovė, saulė išblukino (paminklas pastatytas 1994 m.).

Amerikos pavyzdys

Ant Vašingtono Vietnamo karo memorialo, kurį bandė mėgdžioti Lukiškių bunkerio projektuotojas Andrius Labašauskas, pagrindinio paminklo, 75 metrų ilgio ir 3 metrų aukščio sienos iš juodojo marmuro, iškaltos 58 320 amerikiečių kareivių ir civilių pavardės. 1955-1975 metais jie žuvo Pietryčių Azijoje. Kai kurie po mirties pagerbti kareiviai per Vietnamo karą tarnavo leitenanto Viljamo Kolio (William Calley) vadovaujamame pėstininkų būryje. 1968 m. kovo 16 d. Pietų Vietnamo Milajaus kaime (sovietų Lietuvos žiniasklaida jį vadino Songmiu) būrio kariai nužudė 347 žmones (valstiečius, jų žmonas ir vaikus). Amerikiečiai keršijo už savo draugus, žuvusius per komunistų partizanų pasalas, netekusius kojų, rankų nuo priešų klastingai paslėptų minų. Leitenantas V. Kolis buvo nuteistas už karo nusikaltimą, tačiau niekam Amerikoje nešautų į galvą darkyti Vietnamo memorialo sienos, uždažyti, išskusti dalį įrašų. Karas baigėsi, Vietnamas stengiasi, kad praeities košmarai netrukdytų pelningai prekiauti su Amerika, o amerikiečių turistai išleistų kuo daugiau dolerių egzotiškoje šalyje, apie kurią dažnai pasakojo jų tėvai, Vietnamo karo veteranai.

Nutrauktų diplomatinius santykius

Varšuva iškart nutrauktų diplomatinius santykius su Lietuva, jeigu mūsų valdžia paprašytų pataisyti užrašus ant karinės organizacijos „Armia Krajowa“ (AK), kuri kadaise atkakliai priešinosi Lenkiją okupavusiems hitlerininkams ir išlaisvinusiems sovietams, kovotojų paminklų. AK nariai Lenkijoje – didvyriai, o Vilnijoje – lietuviškų kaimų degintojai.

Karaliaučiaus krašto Įsručio miestą sovietų generolo Ivano Černiachovskio garbei Maskva 1946 m. pavadino Černiachovsku. Mažojoje Lietuvoje nebeliko lietuvininkų, kai Rytų Prūsiją 1944-1945 metais pervažiavo Raudonosios armijos 3-iojo Baltarusijos fronto vado I. Černiachovskio tankai, skubėdami išvaduoti Europą nuo rudojo maro. I. Černiachovskio paminklas iki šiol stovėtų Vilniaus Vinco Kudirkos (sovietų laikais – I. Černiachovskio) aikštėje, jeigu 1993 m. rusai patys jo nebūtų išsivežę kartu su generolo palaikais.

Neatitinka istorinės tiesos

2017 m. Biržų r. savivaldybės administracija Nemunėlio Radviliškio sovietų kareivių kapuose pastatė informacines lenteles, kad rusiški įrašai ant paminklų „Amžina šlovė kritusiems didvyriams, išvadavusiems Biržus“ yra „ideologizuoti ir neatitinka istorinės tiesos“. Bet Rusijos ambasada Vilniuje pagrasino teismais, buvęs Biržų r. meras Valdemaras Valkiūnas uždraudė pykdyti Kremlių, o kitos mūsų savivaldybės apskritai linkusios leisti rusų diplomatams šeimininkauti „Lietuvos Respublikos kultūros paveldo objektuose“ (raudonarmiečių kapinėse) kaip savo namuose.

Sovietinių represijų simbolis

Tačiau nėra to blogo, kuris neišeitų į gera. Triukšmas dėl įrašų ant buvusio Vilniaus KGB kalėjimo sienos paskatino Lietuvos visuomenę labiau pasidomėti šiuo sovietinių represijų simboliu.

1899 m. iškilusiuose rūmuose iki 1915 metų nuosprendžius neklusniems lietuvių inteligentams skelbė Rusijos imperijos Vilniaus gubernijos teismas. 1915–1918 metais į pastatą įsikraustė kaizerinės Vokietijos okupacinės valdžios įstaigos. 1918 m. lapkritį–gruodį čia duris atvėrė atkurtos Lietuvos kariuomenės savanorių šaukimo punktas ir Vilniaus miesto komendantūra.

1919 m. sausį–balandį pastate patogiai įsitaisė bolševikinės Vinco Mickevičiaus-Kapsuko vyriausybės liaudies komisarai, kapitalistus į kartuves siuntė revoliucinio tribunolo teisėjai.

Sklido aimanos

Kai lenkai, sulaužę 1920 m. spalio 7 d. Suvalkų sutartį, užgrobė pietryčių Lietuvą, iki 1939 metų rūmuose posėdžiavo Lenkijos teismai.

Nuo 1940 m. rudens pastate girdėjosi garsūs SSRS Vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) tardytojų keiksmai ir sklido prislopintos suimtųjų aimanos. Pusrūsyje įrengtas NKVD Vilniaus valdybos kalėjimas.

1941-1944 metais – Vokietijos slaptosios policijos (Gestapo) ir Trečiojo reicho valstybės saugumo tarnybos (SD) būstinė. Tuos laikus primena daugiausia lenkiški kalinių įrašai ant kamerų sienų.

1944-1991 metais – NKVD, NKGB, MGB, KGB Lietuvos SSR padalinys ir vidaus kalėjimas, 1959 m. pavadintas tardymo izoliatoriumi.

Turi gerus mokytojus

Po karo nešildomame Vilniaus NKVD kalėjimo karceryje suimtieji buvo laikomi tik su apatiniais drabužiais, gaudavo vos 200–300 g duonos per parą ir pusę litro vandens. Miegoti buvo leidžiama tik 5 val., pasivaikščioti nevesdavo. Karceriu buvo baudžiami kalėjimo taisyklių nesilaikantys kaliniai, pavyzdžiui, mėginantys nusnausti dieną, su kitais suimtaisiais bandę bendrauti stuksendami į sieną Morzės abėcėlę. Dar baisiau buvo vadinamuosiuose vandens karceriuose. Kaliniai stovėdavo lediniame vandenyje (žiemą – ant ledo) arba stengdavosi kaip akrobatai išsilaikyti ant paaukštinimo. Vos užsnūdę griūdavo į vandenį. Šeštajame dešimtmetyje, sovietų režimo „atšilimo“ laikais, kai teisine valstybe apsimetusi Sovietų Sąjunga bandė gauti iš Vakarų paskolų ir nusipirkti Jungtinėse Valstijose grūdų, vandens karceriai uždaryti. Viename įrengtas medicinos kabinetas, kitame – kalėjimo biblioteka.

Daugelis kamerų kalėjimo dokumentuose vadinamos vienutėmis, tačiau pokario metais jose būdavo sugrūsta iki 15 žmonių. 1944–1947 metais kamerose nebuvo jokių baldų – gultų, lovų ar spintelių. Suimtieji miegodavo atsirėmę į sieną arba ant grindų, pasitiesę kokį drabužį, jei turėdavo. Grindys dažniausiai buvo cementinės. Vadinamoji pirmoji kamera perdažyta net 18 kartų, norint paslėpti kalinių paliktus įrašus. Šiandieniniai gatvių pavadinimų keitėjai ir atminimo lentų naikintojai turi gerus mokytojus.

Lietuvių netektys – statistika?

Pasiklausius tų anoniminių istorikų, kurie nori padailinti KGB pastato sieną, atrodo, tarsi lietuvių genocido nė nebuvo. Ukrainiečių, kuriuos Maskva 1932–1933 metais numarino badu, „holodomoras“, masinės armėnų žudynės 1914–1923 metais turkų valdomosiose teritorijose, jau nekalbant apie holokaustą – išskirtinės, unikalios tragedijos, o XX a. ne kartą okupuotų, naikintų, tremtų lietuvių netektys – statistika. Net buvęs Genocido aukų muziejus politiškai korektiškai pernai pervadintas Okupacijų ir laisvės kovų muziejumi.

Mat iš Sibiro buvo galima grįžti, o Baltarusijos Červenėje, Maskvos Butyrkų kalėjime nužudytiems Lietuvos karininkams, ministrams, žurnalistams, kunigams pagal Jungtinių Tautų „tarptautinį mokslinį“ apibrėžimą netinka genocido aukų sąvoka.

Popiežius Pranciškus, pernai meldęsis buvusio Vilniaus KGB tardymo izoliatoriaus kamerose, praėjusį šeštadienį užmovė kardinolo žiedą Kauno arkivyskupui emeritui, politiniam kaliniui, tremtiniui Sigitui Tamkevičiui, kuris ne kartą išbandė kietus KGB kalėjimo gultus.

Iš Vatikano kitaip atrodo Lietuvos istorija?


Susiję

Įžvalgos 8167868055133592535

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2019-10-11 14:47

  "Neįvardyta Lietuvos „akademinė istorikų bendruomenė“... Gal galima įvardinti?

  AtsakytiPanaikinti
 2. Regis, tai yra kažkokio paneuropinio (tskant) nuprotėjimo dalis: juk ispanai kaip tik šiomis dienomis meta Franco palaikus iš kapo. Kai užeina beprotybė, tai keliose šalyse iš karto, panašiai kaip, pavyzdžiui, raganų deginimas XVI amžiuje.

  Ir beje, tikrai įdomu, kada šimašnikovas siųs „Grindos“ vyrukus Kudirkos paminklo griauti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Turėjau rašyti „XVI–XVII amžiuje“; pasak Wikipedijos, tai vyko maždaug nuo 1450 iki 1750, su didžiausiu pakilimu 1580–1630. Analogija su dabartinį baltųjų pasaulį užplūdusia politkorekcijos beprotybe yra gana tiksli, man regis: prasideda tam tikrame plote ir palaipsniui plinta į kitas šalis; kitos šalys, kaip Lietuva, iš pradžių stebisi „o čia kas per nesąmonė?“, o po to ima sakyti „ei, nejuokinkim užsieniečių, jeigu taip daroma Užsienyje ir Normaliose Šalyse, reiškia, ir mes turim taip daryti, o tai ar ne gėda, kad pagal sudegintų raganų skaičių velkamės Europos uodegoje?“ Ir sužibina porą bobučių, kad neatsiliktų nuo Normalių Šalių. O kai praeina tam tikras laikas, negali atsistebėti: „Kokia čia beprotybė buvo mus apėmusi?..“

   Panaikinti
  2. Ko čia stebetis dėl raganų? Violetinė patvorio beprotybė buvo dar baisesnė. Tik tai vyko ne XVIa, o 2011-2012 metais. Kokios anais laikais buvo "raganos", tokie patys buvo ir "pedofilai". Anuos sudegino, šitus nužudė: teisėją, net moterį, vėliau V.Milinį. Manė turintys tam teisę. Paskui nuo sadistinių pojūčių apsvaigę ir apsipatenkinę runkeliai dar septynetą iš tų skerdikų gaujos buvo į Seimą išrinkę. Formaliai jiems vadovavo kunigas (!)(satanistas?). Reto baisumo fantasmagorija.

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  4. Ispanai ne meta Franco palaikus iš kapo, o perkelia juos į kitas kapines.

   Panaikinti
  5. Aha, tas žmogus pavarde Tomas irgi nenudaužė Generolo Vėtros lentos, o dalimis perkėlė ją ant šaligatvio. O Šimašius irgi jos nenukabino, o tik perkėlė į sandėlį.

   Panaikinti
  6. Šiaip, jo pavardė, berods, Čechovič, o pagal situaciją panašu, kad jis dar ir "lygesnės už kitas" tautos atstovas.

   Panaikinti
  7. Iš išvaizdos tikrai panašus į tokį.

   Panaikinti
 3. Lietuviai niekada nebuvo raudotojai - buvo kovotojai, mums raudų sienos nereikia.
  Kad Lietuvoje dar tebestovi paminklai sovietiniams okupantams - gėda, tai "raudotojų" aukščiausiuose valdžios postuose neveiklumo įrodymas.
  JAV kariai Vietname buvo žudikai agresoriai, nedera juos statyti mums pavyzdžiu; Vietnamas neužpuolė Amerikos.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nereiktų atkartoti bukos lieviakinės propagandos apie Vietnamo karą.

   Panaikinti
  2. Pikcui:
   Aš nieko neatkartoju, aš kuriu pats. Supratai?

   Panaikinti
  3. Tai kad tą tavo "kūrinį" sovietų propaganda ir tų pačių sovietų dosniai finansuojami lieviakai dar prieš pusę šimtmečio triūbijo ant kiekvieno kampo. ;)

   Panaikinti
  4. Ei tu ten, Prigožino propagandiste, ar JAV kariai Pietų Korėjoj irgi žudikai agresoriai buvo? JAV ne veltui daug gyvybių ten paliko, bent pusė tautos gyvena civilizacijoje, o ne kanibalizmu užsiima. Pietų vietnamiečiams pasisekė mažiau ir tas pozicijas nuo raudonojo maro apgint nepavyko.

   Panaikinti
 4. Atsakymai
  1. supratingas2019-10-12 18:34

   Jo, neskaičiuojant nedidelės pergalės pakabinant naują generolo Vėtros atminimo lentą, viskas vyksta beveik į vienus vartus ir, deja, tie vartai yra mūsų.

   Panaikinti
 5. -> x

  "ar JAV kariai Pietų Korėjoj irgi žudikai agresoriai buvo?"

  Kodėl BUVO?
  JAV kariai Korėjos pietinę dalį okupavo 1945 m. ir dabar tebėra okupavę. Okupacinė JAV kariuomenė tebėra ten.

  AtsakytiPanaikinti
 6. supratingas2019-10-12 18:05

  Na, bet ir vaikiškai naivus jūs, Tomai, esate.
  Korėjos karas turėjo milžinišką geopolitinę svarbą, užkardant komunistinės Kinijos imperialistines ambicijas siekti dominavimo Azijoje (pradžioje). Tik gaila, kad tai ką amerikiniai pasiekė liedami savo kraują vėliau atidavė savo noru per ekonomiką.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Manęs tokie epitetai "naivus" nenaivus - neveikia. Svarbu kad aš rašau tiesą. Jei kada suklystu - pataisykite. Aš pvz. sutinku su jumis, kai sakot "Korėjos karas turėjo milžinišką geopolitinę svarbą" - visi agresoriški okupaciniai karai turi didelę svarbą, kai okupuojamos teritorijos yra didelės. Kiek JAV teritorijų nuo 1945 m. iš viso okupavo ir iki šiol neišvedė savo karių - tai daugiau kaip 2 milijonai kvadratinių kilometrų. Sutinku kad to svarba yra tikrai didelė. Kremliaus pasiekimai per tą patį laikotarpį JAV neprilygsta, jei kalbėti apie tai, kas Kremliui iš jo okupacijų iki šiandien liko. Todėl vadinkim viską tikrais vardais ir pripažinkim, kad JAV didesnis agresorius ir žudikas už Rusiją 1945-2019 laikotarpiu. Ir pasmerkim visus žudikus okupantus - ir JAV, ir Rusiją, ir Prancūziją, ir Kiniją - visus.

   Panaikinti
  2. Nu palaižei Kremliui analą, papezėjai nesąmonių apie JAV okupacijas kurių nebuvo, nes niekas negirdėjo kad JAV kažkur įsiveržtų, surengtų referendumą po automatais ir prijungtų prie JAV kokią tai teritoriją. Arba Prigožino tarnas, arba pigių narkotikų poveikis.

   Panaikinti
  3. supratingam2019-10-13 00:37

   Jis ne naivus. Dirba jam pavestą darbą.

   Panaikinti
 7. supratingas2019-10-12 22:10

  Nėra tikslo jūsų paveikti, tai buvo paprasčiausias fakto teigimas kurį su kaupu patvirtinote savo pastarąja žinute. Siūlyčiau verčiau pasidomėti aptariamuoju klausimu, užuot atvirai rodęs savo neišmanymą kurį skambiai pavadinote tiesa.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Tamsta esi neišmanėlis.
   Tiek ir aš moku pasakyti. Iš tavęs išmokau. Lengva. Bet tai nieko neduoda. Nemanai, kad kitą pavadint neišmanėliu yra tuščia? Beprasmiška?

   Panaikinti
 8. Nesupratau, ką reiškia paskutinis sakinys "Iš Vatikano kitaip atrodo Lietuvos istorija?" ??

  AtsakytiPanaikinti
 9. "papezėjai nesąmonių apie JAV okupacijas kurių nebuvo, nes niekas negirdėjo kad JAV kažkur įsiveržtų, surengtų referendumą po automatais ir prijungtų prie JAV kokią tai teritoriją"

  Okupacija ne tada, kai sau prijungi teritoriją (tada aneksija), okupacija būna tada, kai vyriausybės nekviesti užsienio šalies ginkluoti kariai ateina ir pasilieka. JAV kariai nekviesti 2003 m. atėjo į Iraką ir pasiliko. Ar niekas to negirdėjo? Ar JAV mokslininkų skaičiavimais ten okupacijos metu nebuvo nužudyta daugiau kaip 134 tūkstančiai neginkluotų civilių? Nekalbėk kvailai ir protingesnis atrodysi. Ar JAV septintame dešimtmetyje neįsiveržė į Vietnamą ir neišpylė ten žmonėms ant galvų 74 tūkstančių tonų chemikalų su dioksinu?
  Ar JAV 2001 m. neokupavo Afganistano?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kalbos sklinda kad Prigožinas lėktuvo katastrofoj žuvo. Ką veiksi be rublių, žiema ant nosies.
   Kas dėl Irako, ten buvo tarptautinė koalicija, Lietuva joje taip pat buvo. Tai mes jau okupavom Iraką? Kariai seniai išėjo, bet daugelis irakiečių dėkingi JAV, kad suteikė galimybę pakarti savo tironą, mėgusį cheminiu ginklu patrūčyti savo tautą.
   Afganistane tai pat šalių koalicija. Čia amerikiečiai skirtingai nuo Vietnamo turėjo pilną teisę subombarduot talibus prisidėjusius prie JAV užpuolimo 2011m.
   Žodžiu, nejuokink voverių su ta pigia Kremliaus propaganda.

   Panaikinti
  2. Kadangi egzistuoja visiškai mažytė tikimybė, kad "T0mas J." nušneka iš nežinojimo ir naivumo, o ne piktybiškai sovietų/lieviakų/rasiejos propagandą skleidžia, siūlyčiau jam pradžiai pasidomėti, KODĖL amerikonai atsidūrė Korėjoje ir Vietname bei KAS būtų atsitikę, jeigu jie ten nebūtų ėję (o Vietname - KAS atsitiko, kai išėjo).

   Panaikinti
  3. supratingas2019-10-14 16:32

   Aišku kaip dieną, jog nesidomės. Anas ne iš tų kurie nori išsiaiškinti tiesą,tik lieka neaiški to nenorėjimo priežastis.

   Panaikinti
 10. Nežinau kas tas Prigožinas, bet spėju kad tu su juo gerai pažįstamas, vis kartoji šį vardą..
  JAV kariai nei iš Afganistano, nei iš Irako nepasitraukė, tai kariai okupantai pagal tarptautinę teisę. Žudikai. O tamsta - žudikų, teisės laužytojų užtarėjas.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Ponai, gaila, kad pamiršote, apie ką kalba autorius...

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui (nauja tinklalaidė)

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item