Vytautas Radžvilas. Birželio sukilimas tarp antivalstybinės propagandos ir susitaikymo tiesoje

Mindaugo Šernos nuotrauka  Smulkios nuoskaudos greitai užsimiršta. Bet pasaulyje būna tokio blogio, kurio padariniams ištaisyti reikia ...

Mindaugo Šernos nuotrauka 
Smulkios nuoskaudos greitai užsimiršta. Bet pasaulyje būna tokio blogio, kurio padariniams ištaisyti reikia ištisų dešimtmečių, sutelkto kartų darbo, didžiulės išminties ir kantrybės. Blogis, kuris mus ištiko, buvo Molotovo-Ribentropo paktas. Mes jį minėjome pernai, minėjome šiais metais, galų gale minėjome jį per tą lemtingą mitingą Vingio parke, kuris grąžino mums istorinę atmintį. 

Šito blogio šešėlis šiandien tvyro čia, virš mūsų sostinės, ir todėl reikia labai tiksliai įvardyti, kas tai yra. Birželio sukilimas iš tiesų yra didis mūsų istorijos momentas ir kartu didelės tragedijos pradžia. Kiekvienas, turintis nors lašelį sąžinės ir krislelį sveiko proto, žmogus sutiks, kad mūsų bendrapiliečių žydų kančios buvo iš tikrųjų didelė ir tie, kurie sutepė savo rankas kaimynų krauju, kurie nešiojosi jų daiktus, yra padugnės ir tautos atmatos, nevertos atleidimo. Tie, kurių nepasiekė teisingumo ranka, tikėkime, sulaukė jo stodami prieš Aukščiausiojo teismą. Mes esame atviri ir nebijome istorinės tiesos. Esame pasiryžę apie ją kalbėti. 

Tačiau istorinės tiesos paieškos virsta visai kitkuo, kai jas įkvepia kerštas ir neapykanta. Būtent kerštas ir neapykanta, kurie užtemdė tas paieškas ir iš tikrųjų sutrukdė žaizdų gijimą ir susitaikymą, atvedė mus į šitą aikštę. Reikia aiškiai suprasti, kad Kazio Škirpos ar Generolo Vėtros puolimas nėra asmenų puolimas. 

Mes, lietuviai, dar nesuvokiame, kas įvyko lemtingą 1941 metų birželio dieną, kai sukilome. Mes buvome vienintelė Sovietų Sąjungos pavergta tauta, kuri sugebėjo sukilti ir net paskelbti savo valstybės nepriklausomybės atkūrimą. Štai kodėl per visą Šaltąjį karą ir iki šios dienos šis sukilimas yra klaikios Kremliaus neapykantos taikinys. Kremlius žino, kad tautos atmintyje jis dar nėra galutinai išdildytas ir todėl urmu viso sukilimo pasmerkti neįmanoma. 

Todėl Kremlius pasirinko šėtoniškai klastingą taktiką – jie puola šio sukilimo vadus, apkaltindami juos tuo, ko šie niekada nepadarė. Šios taktikos esmė yra išvirkščias komunistinis triukas. Kadaise jie kalbėjo, kad „mes visi dirbame Lietuvai“ – tiek Lietuvos išdavikai, tiek jos patriotai. Dabar šitą suktą argumentą jie išvertė kaip pirštinę ir sako: „atsiribokime nuo visų, kas bendradarbiavo su okupaciniais režimais“. Į šį „argumentą“ labai paprastai atsakau klausimu tiems, kas jį pateikia. Pasakykite man nors vieną komunistinį kolaborantą, kuris parvežė Stalino saulę iš Maskvos ir kuris būtų sulaikytas Maskvoje ir jam būtų neleista grįžti į Lietuvą, kaip kad buvo neleista grįžti į Lietuvą Birželio sukilimo organizatoriui Kaziui Škirpai. Pasakykite man nors vieno sovietinio kolaboranto pavardę, kuris neva dirbdamas Lietuvai, būtų atsidūręs GULAG`e ir patyręs baisias kančias ar miręs kankinio mirtimi, kaip kad nacių stovyklose kentėjo Birželio sukilimo dalyviai, įskaitant tą patį Joną Noreiką. Kasdienės propagandos išplautam protui užtektų vien šito, kad suprastų, kas iš tiesų vyksta. 

Yra kitas labai svarbus dalykas, kurį Lietuva turi pagaliau suvokti. Šiandien sakoma, kad Generolas Vėtra steigė žydų getus. Mes iš tiesų šviesmečiais atsiliekame nuo Lenkijos, nes nesugebame pasakyti, ką sugebėjo ji. Kai buvo prabilta apie lenkų mirties stovyklas, lenkai, neneigdami, kad daug jų tautiečių kaip ir mūsiškių dalyvavo nusikaltimuose, suprato, kad tada Lenkijos kaip valstybės nebuvo. Juk šio propagandinio žaidimo esmė yra atskirų žmonių kaltes suversti ištisoms valstybėms ir jas po to šantažuoti. 

Tad jeigu kalbame apie Joną Noreiką, mums kaip pavyzdys nuolatos primenamas vienas žmogus, kuris prieš Noreiką atsisakė tapti Šiaulių apskrities viršininku. O gal mąstykime nestandartiškai ir kitaip? Gal kaip tik tai buvo padorus, sąžiningas, bet silpnas žmogus, kuris sunkiausią Lietuvai valandą nesugebėjo prisiimi atsakomybės? Ką turiu omenyje. Kiekviena tauta, kai ją pavergia okupantas, gelbsti ką gali. Viena iš galimybių išgėlbėti, ką tik gali, yra įtaisyti savo žmones okupacinėse struktūrose, kad jie sušvelnintų okupacijos siaubą šalies piliečiams. Nežinau, ar Generolas Vėtra pats asmeniškai išgelbėjo žydų tautybės bendrapiliečius. Tačiau niekas, net didžiausi Lietuvos priešai, negali paneigti, kad Noreika žinojo laisvėje vykstant žydų gelbėjimo akcijas. Sveiko proto žmogus turėtų susimąstyti ir savęs paklausti: kada lengviau išgelbėti žmones, virš kurių kybo mirties pavojus? Ar tada, kai viskam vadovauja užkietėjęs nacių kolaborantas, ar kai tą daro Lietuvos patriotas, kuris nemato gelbėjimo operacijų? 

Iki kokio cinizmo turime prieiti, kad nesuvoktume, jog tokio patrioto kaip Vėtros ryžtas užimti pareigas šitokiomis aplinkybėmis daugybei žmonių realiai reiškė bilietą į gyvenimą? Nors Lietuvoje nacionalsocializmas nebuvo populiarus, nors Lietuva buvo vienintelė Europoje nacius prieš karą nuteisusi valstybė, pripažinkime, kad tokios pasaulėžiūros žmonių buvo. Jeigu į šias pareigas nebūtų ėję Lietuvos patriotai, žmonės kaip Noreika ar Škirpa, tikrieji „Hitlerio šunys“ būtų tvarkę Lietuvą. 

Tačiau mes šiandien leidžiamės mulkinami, nes nebesuvokiame realių dalykų. Viena yra fotelinis humanizmas, teisiantis iš istorijos perspektyvos, kitkas yra realus žmogiškas humanizmas, kuris suvokia, koks buvo to meto pasirinkimas. Tas pasirinkimas buvo arba naciai visose administracinėse pareigose, kurie negailestingai naikintų Lietuvą ir žydų bendruomenę, arba lietuviai patriotai, kurie suprasdami, kad tie žmonės galbūt pasmerkti, nepavertė jų paskutinių dienų pragaru ir daugelį jų dar išgelbėjo sabotuodami sprendimus. 

Tai ne viskas. Ši propagandinė operacija prieš Lietuvą ir jos Sukilimą neatsitiktinai vyksta dabar, kai akyse byra geopolitinė pasaulio tvarka. Maskva nori ne tik atkeršyti Škirpai ir Sukilimui. Ji puikiai supranta, ką laimėtų, jei mes šiandien pralaimėtume. Vyksta žūtbūtinis parengiamasis mūšis, kurio tikslas yra įtikinti pasaulį ir pačių lietuvių rankomis pripažinti, kad mūsų Sukilimas buvo viso labo nacių pakalikų sąmokslas prieš teisėtą Sovietų Sąjungos valdžią. Meluoja tie, kurie sako, kad reikalauja panaikinti viešą atminimą tik tų žmonių, kurie tariamai dalyvavo nacių nusikaltimuose ir bendradarbiavo su okupaciniu režimu. Logika yra labai aiški: jeigu Birželio sukilimas bus diskredituotas, Ramanauskas-Vanagas, kuris šiandien dar mandagiai vadinamas tikrųjų-nesuteptųjų Lietuvos patriotų vadu, anksčiau ar vėliau bus įvardintas kaip vadovavęs žydšaudžių gaujoms Lietuvos miškuose. Zurofas su Vanagaite tą jau pabandė, tačiau žengė per anksti ir per toli, prieš tai nebaigę naikinti Sukilimo atminimo. 

Šis strateginės propagandos planas parengtas tiesiog tobulai. Lietuvos nelaimė ta, kad beveik neturime žmonių, kurie sugeba perskaityti tokias operacijas. Todėl priešiškos jėgos su mumis žaidžia kaip katė su pele. Kodėl visa tai gali atsitikti? Mes užmirštame, kad esame replėse, o puolimas vyksta iš dviejų pusių. Maskva mums primetinėja valią mūsų vakariečių sąjungininkų rankomis. Siekiame ir sieksime artumo su Vakarais, norime būti Vakarų sąjungininkais. Tačiau negalime nematyti, kad ES vyriausiasis vadovas lyg niekur nieko atidenginėja paminklus Karlui Marksui, kai visi žinome, kad nežmogiška ir nusikalstama nacionalsocializmo ideologija tam tikra prasme buvo atsakas į komunistinį marksizmą. Šis komunistinis marksizmas atėjo į Lietuvą ir čia pasiekė labai daug. 

Šiandien žiūrėdamas Lietuvos radiją ir televiziją, sekdamas akademines diskusijas, apskritai stebėdamas žiniasklaidą jaučiuosi lyg gyventume 1987-1988 metais. Iš visur sklinda sovietinio komunizmo tvaikas. Yra kartojamos tiesos ir tai daroma tais pačiais žodžiais, nuo kurių darėsi negera jau tada ir kurių tarėmės atsikratę visiems laikams. Senąją nusikalstamą ideologiją sugebėta įvilkti į vadinamųjų vakarietiškų ar europinių vertybių rūbą. Žmonės iš tiesų to neatpažįsta. 

Veikiant milžiniškam propagandos aparatui jau trisdešimt metų, vos tik atkūrus valstybę ypač mūsų jaunimui pradėta sėti tai, kas vadintina sielos nuodais. Paprastas pavyzdys – garsusis Ivaškevičiaus romanas, kuriame mūsų partizanai vaizduojami kaip niekingos būtybės, apsėstos keistos idėjos turėti kažkokią Lietuvos valstybę. Kaip bus eilinį kartą apgavo ir suviliojo postmodernistinis romanas. Autoriui užteko vaizduotės nutapyti labiausiai atstumiančius mūsų herojų bruožus. Tačiau niekas neprabilo apie tai, kad šios vaizduotės autoriui staiga pritrūko lemiamoje vietoje – nepavyko sugalvoti pramanytų herojų vardų. Partizanų vardai knygoje tikri. Ką tai reiškia? Suprasti galima prisimenant vieną Rusijos imperijos tradiciją, kurią tęsė SSRS, jos KGB ir dabartinė Rusija iki mūsų dienų. Pagal ją nepakanka fiziškai nužudyti priešus, jų kūnus. Siekiama juos antrą kartą nužudyti dvasiškai. 

Ką gali prieš tokio romano įtaką (o menas visada remiasi jausmais) padaryti teisingos, bet sausos frazės ir faktai, apie tai, kas iš tiesų buvo ir ką darė mūsų partizanai. Tokiomis knygomis norimi dalykai įspraudžiami į sąmonę skaitytojui to nesuvokiant. Toks žaidimas įgauna vis didesnį mastą. 

Todėl manau, kad jeigu kalbame apie Lietuvos išlikimą, žinokime, kad prieš Lietuvą vykdoma milžiniška hibridinio karo operacija. Jeigu nieko nedarysime, tikrai sulauksime dienos, kai mūsų šaunioji LRT rodys šitą mitingą ir sugebės pasakyti, kad jo dalyviai reikalavo ne išsaugoti Škirpos ir Noreikos atminimo ženklus, o juos nuimti. Mes tikrai nenumaldomai slenkame link to. Esu tikras, kad mus gali prikelti nuostabūs prieš daugybę metų parašyti žodžiais:

O, juk bus ta diena...
Kai pro vėliavų
Plazdantį mišką
Baltas Vytis pakils
Ir aukštai danguje suspindės...

Manau, kad šitame danguje užteks vietos spindėti ne tik Vyčiui. Jame užteks vietos visų Lietuvos tautinių bendrijų ženklams, taip pat ir Dovydo žvaigždei. Bet mes turime padaryti vieną dalyką. Mums susitaikyti neturi trukdyti tie, kurie 50 metų naikino Lietuvą. Turime iškelti klausimą, kodėl istorinės atminties klausimus sprendžia ir didžiausi ekspertai yra žmonės su sovietine praeitimi. Jeigu mes norime sudarinėti komisijas, tai pirmas reikalavimas turėtų būti patikrinti, ar šitie žmonės ir jų artimieji neturėjo sąsajų su okupaciniu režimu ir jam netarnavo.

Mes turime suprasti, kad praeitis niekada nesibaigia. Praeitis yra jėga, kuri mus stumia į ateitį. Ir aš manau, kad praeitis mus tikrai nuves į ateitį. Mes rasime sutarimą, supratimą su visais mūsų piliečiais. Sugebėsime, galų gale, visam laikui ištiesti susitaikymo ranką ir mūsų žydų bendruomenei tada, kai vadovausimės tiesa, bet šitos tiesos paieškas įkvėps sąžinė, meilė ir ištikimybė Lietuvai.


Susiję

Vytautas Radžvilas 2530696292250538698

Rašyti komentarą

 1. supratingas2019-09-13 18:13

  Geras rašinys, patiko fotelinio humanizmo sąvoka nors nesu tikras ar humanizmo nereikėtų dėti į kabutes. Reikia pastebėti, kad lemtingais laikotarpiais tokie foteliniai veikėjai yra linkę pirmieji užpildyti pakalikų ir išdavikų gretas.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2019-09-15 11:52

  Radžvilai, ką kalbėsi, kur bėgsi, ką darysi, kai pas tave naktimis ims lankytis lietuvių nukankinti ir apiplėšti žydai?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-09-15 13:45

   Patį kankina vaiduokliai, jei pagal save sprendi? Beje, ar visi lankantys vaiduokliai yra žydai?

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-11-14 10:57

   Pasikviesiu zydu nukankintus lietuvius, ukrainiecius, lenkus, gudus, latvius, rusus, estus, totorius ir kitus.

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2019-09-15 15:03

  Na jo, prieš Noreiką administraicijai vadovavęs Urbutis, buvo silpnas, atsisakė žydus suvaryti į getą ir atimti jų turtą. Gerai, kad atėjo stiprus ir valingas Noreika, ir greitai tą reikalą sutvarkė.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2019-09-15 17:44

  Galvoju kodėl šis Lietuvos fašistų lyderis dirba universitete? ar ne laikas būtų atsisakyti jo paslaugų ir nešerti mokesčių mokėtojų pinigais. Kur yra Sinica ar Petkus, tegu išlaiko savo "deivą", tiesa, Sinica juk Karbauskiui nusilenkęs.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Čia ryškiai pilnaties poveikio kamuojami individai komentaruose reiškiasi. Sulig pilnaties pradžia ir pasipylė. Vargšeliai. 😄

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2019-09-15 21:40

  Mažutėliai mano broleliai, lietuviais save vadinantys, pešatės čia tarpusavyje, o gi vien todėl, kad neturite išmanymo, kaip elgtis yra gėris, o kaip - blogis. Aišku, jūs tikite, jog elgiatės padoriai. Bet tas tikėjimas neužtikrina to, kad toks elgesys ir yra gėris. Argi supratę, jog blogai elgiatės, elgtumeitės lygiai taip? Pasvarstykite ramiai, kas tik dar galite nusiraminti, argi įmanoma geru būnant pykti ant blogesniojo? Jei žmogus iš tiesų yra geras, tai gi tuo, kad išreikalautų iš blogesniojo būti geresniu nei pats yra. Kuo gi tokiu atveju tamsta geresnis už tą, ant kurio pykti laikai? Argi geresnis/protingesnis į protą vesti neturėtų mažiau išmanantįjį/blogesnįjį? Būtent tuo ir pasireikštų geresniojo gerumas - pagalba, o ne neapykanta.
  Supraskite mielieji, yra daug žmonių, kurie aiškiai skiria, kas yra kas. Jie tik nerėkauja viešai, kad geri yra. Ir kaip besistengtų piktieji lengvabūdžiai atrodyti geručiais, tas jiems pavykti niekaip negali. Nes jų pyktis gaunasi per jų neišmanymą. O be išmanymo, neįmanoma nieko prasmingo, ta prasme - gero padaryti, neįmanoma ir "laimėti" prieš kažką, o tuo labiau, laimėti prieš išmanymą - neįmanoma. Todėl bergždžia yra kova prieš neišmanančius. Kovoti dera prieš neišmanymą, o ne dar išmanymo neįgavusius. Išmanymas įgyjamas dalykas. Todėl neturintys išmanymo panašūs į vaikus, kurie taip pat kartais pasielgia ne visai protingai. Bet juk niekas ant savo vaikų neapykantos nelaiko, supranta, jog juos būtina auklėti ir mokyti… Tai kokią gi mes dabar turėtume teisę pyktintis neišmanančiai? Gal sakau, pradėkime kalbėtis su jais, mokykime juos, kad kažkaip tai pradėtų suprasti visa ko paskirtį. Be galo būtų galima vardyti, ką būtina žmogumi gimusiam išmanyti. Bet gi visa kas susiveda į vieną vienintelę visa apimančią tiesą: “Mylėk savo artimą, kaip save patį”. Ne, ne – nesiūlau jausmų laukti vos išvydus įkyrėjusi kaimyną. Siūlau elgtis pagarbiai su kiekvienu. Meilė nėra malonumo išgyvenimas. Meilė yra net labai nelengva pareiga - su kitu, koks jis bebūtų, skaitytis lygiai taip pat, kaip su savimi pačiu. O juk kas be atsitiktų, juk nepradeda niekas savęs niekinti. Tai elkimės ir su kitais lygiai taip pat.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Kai kas į temą, kai kas visiškai ne. Kai kas tikrai įdomu ir skvarbu, o kai kas grynas užsiciklinimas ir dedukcijos iš lemputės. Ir pretenzija į pranašus.

  Radžvilas naujajam judėjimui be abejo yra didelė paspirtis ir stimulas, bet tuo pat metu neabejotinai prikurs nereikalingų apsižodžiavimų, nuo kurių nebus lengva išsipainioti.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Pikc, susirask Vytauto Vyšniausko, to jauno vaikinuko pasakiusio seime kalbą, labai jau čia ProPatria išgarsinto, išgirto ir, kiek atsimenu, paties išliaupsinto, facebook profilį ir paskaityk šiek tiek atgal apie kai kurias temas, kurios čia aptariamos pas Radžvilą.

  Tada paklausk savęs, kodėl jų nėra čia.

  Tada dar atsimink, kaip amsėjai ant nemo, kai šis dešimt kartų rašė, jog Juozaitis šneka iš lempos ir abejojo jo perspektyvumu. Ir kaip paskui Juozaitis - vos ne kasdien nauju opusu fugūravęs šiame portale naujais tekstais - išnyko iš Propatria, bet užtai pasirodė Radžvilo analizės apie iš lempos šnekantį Juozaitį:)

  Neužsimerkiau prieš Juozaičio pritempinėjimus, neužsimerksiu ir prieš Radžvilą. Nes ne jo asmuo yra krikdemiška vertybė.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kada Juozaitis čia figūravo savo tekstais?

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 9. Prieš kelių išsiskyrimą prezidento rinkimų proga.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Taigi Šimašius užkūrė laužą,o kas tą laužą sukūrė ? sustokime ir gerai pagalvokime prisiminkime keltą dešimtmečių atgal, Tarkime 1935-1936 metus kas Maskvoje tuo metu buvo tikrasis komunizmo įgyvendinimo variklis ar ne žydai. Tuometiniame centro komitete iš 59 c k narių buvo 53 žydai ir tik trys rusakalbiai ir tų žmonos buvo žydelkos.Taigi paskaitykime istoriją ir gerai pagalvokime kas sukūrė ukrainoje golodomorą ir kas 1940 metais nusprendė sunaikinti Lietuvos šviesuomenę ir karininkus ir tada kalbėkime apie žydų nekaltumą Lietuvai

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item