Pask. kardinolas Sigitas Tamkevičius. Švč. Mergelės Marijos Gimimas

Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai. Judui gimė Faresas ir Zara iš Tamaros, Faresui gimė Esroma...

Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai. Judui gimė Faresas ir Zara iš Tamaros, Faresui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas.

Aramui gimė Aminadabas, Aminadabui gimė Naasonas, Naasonui gimė Salmonas. Salmonui gimė Boozas iš Rachabos, Boozui gimė Jobedas iš Rutos, Jobedui gimė Jesė. Jesei gimė karalius Dovydas. 

Dovydui gimė Saliamonas iš Urijo žmonos. Saliamonui gimė Roboamas, Roboamui gimė Abijas, Abijui gimė Asafas. Asafui gimė Juozapatas, Juozapatui gimė Joramas, Joramui gimė Ozijas. Ozijui gimė Joatamas, Joatamui gimė Achazas, Achazui gimė Ezekijas. Ezekijui gimė Manasas, Manasui gimė Amonas, Amonui gimė Jozijas. Jozijui gimė Jechonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloniją laikais. 

Po ištrėmimo į Babiloniją Jechonijui gimė Salatielis, Salatieliui gimė Zorobabelis, Zorobabeliui gimė Abijudas, Abijudui gimė Eliakimas, Eliakimui gimė Azoras. Azorui gimė Sadokas, Sadokui gimė Achimas, Achimui gimė Elijudas. Elijudui gimė Eleazaras, Eleazarui gimė Matanas, Matanui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Juozapas – vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi – Mesiju. (Mt 1, 1–16) 

Švč. Mergelės Marijos Gimimas 

Liturginių metų eigoje švenčiame tik Šv. Jono Krikštytojo, Švč. Mergelės Marijos ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimą. Evangelijoje plačiai aprašomas Jono Krikštytojo gimimas ir vardo suteikimas, labai daug pasakojama apie Jėzaus gimimą Betliejuje, o apie Mergelės Marijos gimimą – nė žodžio. Evangelijos puslapiuose sutinkame Mariją tik per angelo apreiškimą, kai sveikindamas ją pavadina „malonės pilnąja“ ir paskelbia žinią, kad Dievas išsirinko ją pasaulio Gelbėtojo motina; atsisveikiname su Marija, palikdami ją stovinčią po Sūnaus kryžiumi, kai mirštantis Jėzus palieka ją mums motina. 

Marija tarsi išnyksta, atsidurdama tokioje Dievo artumoje, kokioje joks mirtingasis nėra buvęs ir nebus.

Per Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventę Evangelija pasakoja apie Jėzaus Kristaus kilmę, įvykius prieš gimimą ir angelo žinią Juozapui, kokį vardą jis turės duoti Kūdikiui: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į savo namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“ (Mt 1, 20–21). 

Dievo artumoje Marija nušvinta dievišku grožiu – ji pilna Dievo malonės, ji kelias, kuriuo Dievo Sūnus ateis į mūsų tarpą, kad mus išgelbėtų iš amžinosios mirties – išvaduotų iš nuodėmės nelaisvės ir apdovanotų Dievo vaikų laisve. 

Kiekviena tauta pagerbia savo didvyrius, kurie būna daug pasitarnavę dėl jos laisvės. Dėl to mes pagerbiame Nepriklausomybės kovų savanorius, pokario partizanus, visus kentėjusius dėl Lietuvos laisvės ir Sąjūdžio metais vedusius tautą į laisvę. Tačiau joks didvyris nėra tiek nusipelnęs dėl mūsų laisvės kaip Marija. Ji davė pasauliui Gelbėtoją, kuris išvadavo visus žmones iš mirties ir nuodėmės vergijos. 

Niekas negali labiau pavergti žmogaus kaip nuodėmė, ir joks priešas nėra toks baisus kaip mirtis. Nuodėmė pavergia mūsų dvasią, ir tai yra didžiausia bei pavojingiausia vergovė. 

Žmogus gali valdyti milijonus, prieš jį gali drebėti pasaulis, bet jis gali būti didžiausias nuodėmės vergas. Iš istorijos žinome daug tironų, prieš kuriuos drebėjo tautos, bet jie patys buvo tikrų tikriausi vergai ir toje vergystėje žuvo, nes neprisiartino prie Gelbėtojo Jėzaus. 

Net Dievas negali išgelbėti iš dvasinės vergovės, jei žmogus pats to nenori. Jis gali būti taip įsisukęs blogio verpetuose, kad iš jų ištrūkti jam gali atrodyti tiesiog neįmanoma. Žmogų išgelbėtų vienintelis atgailos aktas, jei sugebėtų Dievui pasakyti: „Viešpatie, pasigailėk!“ Tačiau tai padaryti būna sunku, nes nuodėmių gausa nužudo viltį. Blogiausia, kas žmogui gali nutikti, – tai prarasti viltį.

Laimingas yra kiekvienas žmogus, kuris savo gyvenime yra sutikęs pasaulio Gelbėtojo Motiną Mariją ir žino apie ją tai, apie ką šv. Bernardas kalba savo maldoje: „Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas.“ Šitoks pasitikėjimas Dievo Motina gali išgelbėti net didžiausią nusidėjėlį. Pasitikėdami labiausiai pagerbiame Švč. Mergelę Mariją, kurios Gimimą švenčiame. Tad puoselėkime savo širdyse tokį pasitikėjimą Dievo Sūnaus Motina.

Susiję

Sigitas Tamkevičius 7344823248156073308

Rašyti komentarą

 1. Ką reiškia santrumpa "pask."? Paskutinis?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-09-08 12:33

   Pask. - paskirtasis. Panašiai kaip ministras be portfelio :) Sekantis komentaras labai taiklus. Popiežius lyg tai giria, kad išlaikome savo tautiškumą, bet žino, kuriuo keliu pasukti, kad tas tautiškumas išnyktų kaip dūmas, blaškomas vėjo. Musėt, šito "pask. kardinolo" straipsniai apie Lietuvą ir tautą jam yra žinomi, todėl su juo taip atsargiai - lyg ir kardinolas, bet ne visai. Kas jam apie tuos straipsnius atraportavo?

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2019-09-08 12:03

  Gudrus tas Pranciškus - būsimoje konklavoje kardinolas S.Tamkevičius balsuoti negalės, todėl negalės priešintis Pranciškaus planuojamo politkorektinio leftistinio įpėdinio išrinkimui...

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2019-09-08 16:05

  Ar tiesa, kad pask. kardinolas neturės teisės dalyvauti konklavoje?

  AtsakytiPanaikinti
 4. supratingas2019-09-08 16:50

  Žinoma, kad tiesa, negi jūs rimtai manote, kad jei amžiaus cenzas leistų S.Tamkevičiui dalyvauti popiežiaus rinkimuose, jis būtų skiriamas kardinolu?

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2019-09-08 18:13

  Amžiaus cenzas? Tai kad Bergoljis, kai jį išrinko, buvo dar vyresnis.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ne, Bergoglio dar nebuvo 80, todėl ir dalyvavo konklavoje ir buvo išrinktas.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-09-09 15:29

   Oho, nežinojau jam per 80. Šaunus seniokas, nuostabios naujienos.

   Panaikinti
 6. Tai elementaru. Konklavoje dalyvauti ir balsuoti gali tik kardinolai, kuriems dar nėra sukakę 80 metų. S. Tamkevičius gimė 1938, taigi jam jau per 80. Tad dalyvauti ir balsuoti nebegalės (kaip, beje, ir Bačkis).

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item