Kun. Robertas Urbonavičius. Parodyti gailestingumą

Ps 69, 2–3. Dieve, ateik man padėti; Viešpatie, skubėk mane gelbėti. Tesitraukia ir tebūna sugėdyti mano priešai, kurie kėsinasi į mano g...

Ps 69, 2–3. Dieve, ateik man padėti; Viešpatie, skubėk mane gelbėti. Tesitraukia ir tebūna sugėdyti mano priešai, kurie kėsinasi į mano gyvybę.
Ps 69, 4. Tepasitraukia ir tesusigėsta, kurie man linki nelaimės
(Introitas)

Šio sekmadienio Mišių Kolektoje Motina Bažnyčia sutartinai išpažįsta, jog, Dievo malonei padedant ir remiant, Jos vaikai gali sėkmingai tarnauti Viešpačiui, ir todėl su pasitikėjimu meldžia, kad Galybių Viešpats suteiktų tų malonių, kurias jau yra numatęs ir kurios mus vestų ten, kur Jisai pats trokšta, kad mes eitume.

Epistolėje Tautų Mokytojas bei Tiesos Trimitas mus padrąsina susidūrus su savo menkumu ir netinkamumu, žvelgti į Viešpatį, kuris mums teikia visas malones ir sustiprina gerus pasiryžimus, nes iš Jo ateina visa kas gera: „Tokį pasitikėjimą Dievu mes turime Kristaus dėka. Ir ne todėl, kad būtume savaime tinkami ką nors sumanyti tarytum iš savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo, kuris padarė mus tinkamus būti tarnais Naujosios Sandoros – ne raidės, bet Dvasios, nes raidė užmuša, o Dvasia teikia gyvybę“.

Šventoji Evangelija skelbia įstabųjį Kristaus palyginimą apie gerąjį samarietį. Įdomu, kad ankstyvieji Bažnyčios rašytojai ir Tėvai, tokie kaip Origenas, Ambraziejus, Augustinas, šiame palyginime įžvelgė daug giliau nei mes. Žmogus iškeliavęs iš Jeruzalės, - tai Adomas išėjęs ir Rojaus sodo pasaulin. Jį užpuolę plėšikai – tai piktosios dvasios, kurių vergijon mes visi buvom patekę. Leisgyvis ir paliktas ant kelio keliauninkas – tai mes: vargšė žmonija, sužeista ir negalinti savęs išgydyti. Kunigas ir levitas – tai tuščios Išrinktosios Tautos pastangos apsaugoti save nuo likusios žmonijos skrupulingai laikantis Įstatymo reikalavimų. Gerasis Samarietis – tai pat mūsų Viešpats Jėzus – svetimtautis, nes atėjo iš Dangaus (išrinktosios Tautos vadų ir vadintas samariečiu - „Argi mes ne teisingai sakome, kad tu samarietis ir velnio apsėstas?!“ (Jn 8, 48). Jis pasilenkia prie Žmonijos ir gydo ją užpildamas vyno ir aliejaus – savo malonėmis. Užsikelia ant asilo – ant savo kryžiaus, kuriuo išgelbėjo mus, ir nugabena į užeigos namus – Bažnyčią, idant slaugytų jį iki galo. Būti Geruoju Samariečiu – tai būti tokio nusistatymo kaip Viešpats: gelbėti tai, kas pražuvę. Tai ir yra tikrasis Viešpaties Įsakymas įrašytas mūsų širdyje – mylėti taip, kaip Jis mylėjo. Viešpats ateina mūsų išgelbėti, nes mes esame Jo – per Jį ir Jam sukurti. Jam priklausome ir todėl Jis mūsų niekada nepaliks.

Viešpatie, tavo darbo vaisiais sotinasi žemė.
Tu išželdini duoną iš dirvos,
taip pat ir vyną, kuris džiugina žmogaus širdį.
Aliejus nušviečia veidą,
o duona stiprina žmogaus širdį.
(Komunijos antifona)

Susiję

Robertas Urbonavičius 8159633514236584759

Rašyti komentarą

 1. Įdomu, kodėl manoma, kad stačiatikių ikonos geriausiai tinka katalikų straipsniams iliustruoti? Nes dėl primityvumo (dirbtinių ryškių spalvų, apvedžiotų kontūrų, perspektyvos ir proporcijų nebuvimo) atrodo labai „religiškai“? Vakarietiški paveikslai (pavyzdžiui, Balthasar van Cortbemde, 1647) per daug gražūs, pernelyg profesionalūs, „vartotojiški“, per mažai primityvūs, nepakankamai „dvasingi“?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Jau geriau nekalbėkit apie tai, apie ką neturit žalio supratimo. Ikonos katalikiškiems pamokslams iliustruoti tikrai tinka kaip šuniui penkta koja, bet dėl visai kitų priežasčių, t.y. ikona perteikia dvasingą turinį, o pamokslas kalba šiaip apie psichologinio lygio (sielos) patirtis.

   Panaikinti
 2. staciatiku ikonu vertinimu aspektai yra didaktinis,simboliskas,mistinis ir liturginis ,ju visuma yra kur kas giliau nei ESTETINIS MENISKAS ir zmogiskai pasaulietiskas zvilgsnis ir fantazijos-islietos drobese ,skirtos pasiziureti isivaizduoti,pasvajoti ir pasigrozeti.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2019-09-02 11:23

  Proporcijos tikrai klaikios. Jei abi figūros atsistotų, tai vargšas keliautojas būtų ūgio samariečiui šiek tiek virš juosmens, o pats samarietis būtų milžinas su gigantišku užpakaliu, maža galvyte ant ilgo storo kaklo ir mažytėmis atrofuotomis plaštakomis. Kas ten nutikę vargšo keliautojo six-pack'ui, net nesiimu spręsti. Abiejų vyrų veidai ir šukuosenos vienodos, o samariečio plaukai ir drabužiai nepavaldūs gravitacijai. Kūnai nemeta jokių šešėlių (šventumo požymis?), o spalvos erzinančiai ryškios. Kur čia tas dvasingumas? Matau tik prastą tapybos techniką.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Iš tiesų yra didžiulis skirtumas tarp pasaulietinio meno ir religinio. Anonimas 11.23 ikoną vertina iš pasaulietinio meno pozicijų, todėl ikonoje viskas atrodo nelogiška ir nenatūralu, - taip netikinčiam žmogui ir turėtų atrodyti. Tačiau ikonos kalba, kaip sakė unknown, tai simbolių, anapusinio pasaulio kalba. Pateiksiu citatą, atleiskite, kad rusų k., pagrindiniai teiginiai (kas nesupranta ar nenori skaityti rusiškai):
   - paveikslą galima išskirstyti dalimis ir analizuoti (kaip ir darė anonimas), tačiau ikonos - ne; ji sudaro nedalomą visumą
   - figūros ikonoje sustingusios, tačiau tai ne mirties šaltis; tuo išreiškiama vidinė dinamika
   - Mikelandželo paveiksluose žmogaus figūros pasižymi nepaparastu anatominiu tikslumu, tačiau religingumo juose nulis

   Žr.http://karelin-r.ru/iskuss/3/1.html

   "Картину можно рассматривать аналитически. Можно рассуждать об отдельных фрагментах картины, указывать, что нравится и что не нравится в ней. А икону нельзя расчленить на клетки, на фрагменты, на детали, она воспринимается синтетически одним внутренним религиозным чувством. Икона прекрасна тогда, когда она зовет человека к молитве, когда душа ощущает динамичное поле энергий и сил, излучаемых через икону из Царства вечного света. В иконе фигуры неподвижны, они как бы застыли. Но это не холод смерти; здесь подчеркивается внутренняя жизнь, внутренняя динамика. Святые находятся в стремительном духовном полете, в вечном движении к Божеству, где нет места вычурным позам, суетливости и внешней экспрессии. Человек, охваченный глубоким чувством или погруженный в раздумье, также переключается на внутренее, и эта отключенность от внешнего свидетельствует об интенсивности и напряженности его духа. Напротив, внешняя динамика - печать эмоций как временных состояний - говорит о том, что тот, кого хотели изобразить на иконе, находится не в вечности, а во времени, во власти чувственного и преходящего. Мы подошли к границам, отделяющим икону от западно-европейской живописи. Одной из вершин западного искусства считается картина Страшного Суда в Сикстинской капелле, созданная Микельанджело. Фигуры исполнены с изумительным знанием пропорций человеческого тела и законов гармонии. По ним можно изучать анатомию. Каждое лицо имеет свою неповторимую индивидуальность и психологическую характеристику. В то же время религиозное значение этой картины равно нулю."

   Panaikinti
  2. Iliustruoti katalikišką turinį ortodoksų ikonomis yra sinkretizmas. Įsivaizduokite, kaip atrodytų, jei stačiatikių Kristaus kančias iliustruotume natūralistine pusnuogio vyro figūra, įmerkta į taurę ir varvinančia kraują! Dėl to pagonims ir atrodo kaip žmogėdrystė.
   Man rodos, šioje ikonoje gerojo samariečio figūra savo didumu išsiskiria todėl kad vaizduoja dieviškąjį gailestingumą. Mėlyna spalva reiškia atgailą, o rožinė - meilę. Apiplėštasis toks mažas dėl to, kad priklauso žemiškajam pasauliui. Nežinau, aš apie ikonas labai mažai ką teišmanau. Gaila, tiek laiko tuščiai praleidau, begarbindama katalikiškus paveikslėlius.

   Kristaus Kančių ikonos: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1366&bih=632&tbm=isch&sa=1&ei=nBxuXZjdE_vhmwX15ozIAw&q=%D0%A1%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B.+%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&oq=%D0%A1%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B.+%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&gs_l=img.3...94179.108462..110594...0.0..4.305.4523.50j2j1j1......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i30j0i19.xC-ym-auAz8&ved=0ahUKEwiYm8HglrTkAhX78KYKHXUzAzkQ4dUDCAY&uact=5

   О čia ikonos, vaizduojančios gerąjį samarietį:

   https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1366&bih=632&tbm=isch&sa=1&ei=liBuXfizGYWymwX9xr2IBA&q=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B&oq=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B&gs_l=img.3...4071.10263..11234...0.0..0.99.762.9......0....1..gws-wiz-img.NrFLNtdMvyI&ved=0ahUKEwj41vzFmrTkAhUF2aYKHX1jD0EQ4dUDCAY&uact=5

   Panaikinti
  3. Tiesa, ikonų šventinti nereikia, jas pats turinys pašventina, o katalikai savo paveikslus šventina.

   Panaikinti
 4. Idomu kodel Senajam Testamente- saule ir mėnulis , apibrėžiami labai lakoniškai - gamtovaizdžiams ir žmogaus išorei ir bet kokiam vaizduojamui išoriniam apibūdinimui skiriamas labai mazas dėmesys . Ogi tam, kad svarbesni dalykai yra nematomi akiai- i juos reikia kreipti dėmesį - VISAS SV RASTAS apie tai-nėra ten lyriniu nukrypimu- kokie gražus buvo apaštalai arba Saliamonas, arba Moze- svarbu- kad jie buvo- ką jie skelbė.Naujasis Testamentas ne apie išore kaip atrodė JĖZUS - bet kas Jis buvo.Tarkovskio filmą Andrei Rubliov pažiūrėkite - Anonimiskui.Siulau draugiškai - matau esat mene pasikaustęs - be jokios ironijos. Tik pabrėžiu , jei bažnyčioj klausytis muzikos einama, arba grožėtis paveikslais , tai tokia ta bažnyčia ..toks tas tikėjimas - dvasingumas ir menas - nėra tas pats.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. supratingas2019-09-03 23:15

   O kas jums stačiatikiui/-ei yra dvasingumas?

   Panaikinti
 5. tai nesigailekit,juk katalikybe atvede link pradines ortodoksines krikscionybes,nors dogmatiskai ji yra neigali,negili ir pavirsutiniska,-daugelyje vietu-klaidinga.Ypac klausimu yra kai kuriems sventiesiams,tokiems kaip Pranciskus asizietis,taip -issizada pasaulio gerbuvio,bet pasako A ir nepasako B-noras supanaseti su Kristumi isoriskai tiktai,per stigmas,per kancia isorine,bet pamirstamas vidus.Kokia sio sventojo malda?ko jis praso?tai vat tokie klausimai i kuriuos katalikybe neatsakys.Bet ,kas iesko tiesos-tas ja ras,Gibsono filmas yra vienas,tarp kitko,ten kareivis-sektantas-aukoja save 10iai Dievo isakymu,issizada saves,kare nenori zudyt-Dievas Ji isgirsta-paremtas tikrais faktais-vat Tau ir Dogmatika.Matyt jis tikejo kaip vaikas-sunku pasakyt,o propatria vis giria popiezius,o Maceina isverte Didiji Inkvizitoriu-dekui propatriai.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. A, "Pjūklo ketera". Tas vaikinas, kuris nenorėjo žudyti ir imti ginklo į rankas, buvo Septintosios dienos adventistas. Bet jis peržengė sektantizmo ribas, išgelbėjo šitiek Dievui brangių gyvybių.
   Apie Pranciškų susilaikau, apie jį galima pasakyti daug neigiamų dalykų kaip apie vienuolį, kaip vienuolinių tradicijų laužytoją, kita vertus, ką mes žinom apie jo intencijas, jo norą mylėti Kristų? Vietomis viskas dirbtina, prie ortodoksų vienuolių gelmės jo nelygink, bet vis dėlto jo troškimas mylėti Kristų labai imponuoja. Nors aš juo dabar tikrai nesekčiau, nes žinau daug gilesnių pavyzdžių.
   Ne tik propatria, bet ir visi katalikai serga šita fanatiška popiežiaus garbinimo liga. Katalikybė tik ant šito pseudoautoriteto ir laikosi. Tik pasakyk ką nors prieš popiežių kokiam vidutiniškam katalikui, jį kaip elektra trenkia.

   Klausykite, unknown, aš norėčiau su jumis susipažinti kokiais nors kanalais - per feisbuką ar per paštą. Jei sutinkat, parašysiu koordinates, jei ne - irgi suprasiu. Tik nepasislėpkit.

   Panaikinti
 6. Citatos kirilica apie kažkokias эnergijas... Hmmm... Mintys kyla įvairios.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Susitiksim manau- nesiviesinkit kol kas .nepasimesiu.Laikui atėjus suderinsim.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Dėkui, galbūt ir susitiksim, jei Dievas norės.

   O aš, tenesupyksta kun. R. Urbonavičius, tik dabar perskaičiau jo pamokslą, kuris tikrai geras. Taigi ir ikona prie to pamokslo visai tinka. Tik į "Motiną Bažnyčią" dabar žiūriu taip, kaip į ją žiūrėjo ir šventieji Tėvai, nes tais laikais Katalikų bažnyčios tiesiog nebuvo.
   O vienas šių laikų moderniai nusiteikęs diakonas įsigudrino šiuo palyginimu net ekumenizmą pagrįsti! Tai bent.

   Panaikinti
  2. Ir jei aiškintume šią ikoną pagal šv. Tėvų interpretaciją, tai anonimo išpeiktoji nenatūraliai didelė figūra - pats Kristus, o plėšikų sumuštas žmogus - visa žmonija, keliaujanti iš rojaus (Jeruzalės) į Jerichą (pasaulį) ir apiplėšta bei sumušta demonų. Pro šalį praėjęs kunigas - tai Įstatymas, levitas atstovauja pranašams, du denarai - tai Senasis Įstatymas ir Naujasis, sugrįžimas - antrasis Kristaus atėjimas pasaulio pabaigoje.
   Bet turbūt svarbiausias dalykas šiame Kristaus palyginime - tai Jo atskleistas atotrūkis tarp žinojimo, tarp teorijos ir praktikos, tarp tuščio pamokslavimo ir konkrečiai parodyto gailestingumo.

   Panaikinti
 8. taip-grazios ,protingos istraukos is Sventojo rasto ir lengva nuoroda i ankstyvuosius Sventuosius tevus-cit.Jie izvelge daug giliau nei mes.Labai sveikas nuosirdus savikritiskas zvilgsnis.

  AtsakytiPanaikinti
 9. 23 15 supratingam-dvasingumas prasideda nuo saves pazinimo,ne melavimo sau,ne pataikavimo sau,bet matymo saves toks koks esi is tikruju,-pazinus save ir islukstenus,einama toliau,stengiamasi pagyti is dvasiniu negaliu ,issivalyti ir pripildyti tai dvasiniais turtais-tuo uzsieme Sventieji Tevai-pirmieji tikrieji krikscionys,jie tai dare ,dvasiniu mokytoju padedami,aukodami save ,nuolankia sirdimi ir Meiles Dievui vedami..Jie sieke sventumo-jokiais budais netrosko kovoti uz socialini gerbuvi-kas yra labai katalikiska ir patriotiska,zinoma gali but ir pseudodvasingumas,dvasiniai nuklydimai-bet ju darbai matomi pagal ju vaisius,tai ivairios sektos ir erezijos-tame tarpe islamas,induizmas satanizmas,dirbtinai sukurtos zmoniu ideologijos tokios kaip komunizmas,nacizmas,liberalizmas,jos tarsi dvasingos,bet medi pazinsit is vaisiu.

  AtsakytiPanaikinti
 10. pataisymui-pats is saves nepripildysi dvasiniais turtais,tuo uzsiima ivairus jogos ir budizmo propaguotojai,arba coucheriai siulantys sekmes seminarus,tarsi,zmogus visam kam yra karalius ir pats sau seiminkas-o jis yra kurinys-Dievo paveikslas ir pats sau nepriklauso,jo dvasinis uzdavinys,krikscioniskas -supanaseti su savo Kureju,kuris yra Meile.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Gerai Supratingas iškėlė klausimą apie dvasingumą. Aš irgi iš pradžių norėjau klausti - krivis minėjo dvasingumą ir anonimas 11.23, - kaip jioe supranta dvasingumą. unknown, manau, aiškiai viską išdėstė. Daugelis (dažniausiai pasauliečiai) dvasingumą supranta kaip sielos (psychės) polėkius, tuo tarpu dvasios sritis, kaip rašė apaštalas Laiške galatams, yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas, o kūno darbai - tai "paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, pavyduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai. Įspėju jus, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės".

  AtsakytiPanaikinti
 12. taikli komentaru pabaiga-niekam klausimu ir abejoniu nepaliekanti,-apastalo Pauliaus ismintis,ne is jo paties,o is Dievo,Kuri jis persekiojo kazkada,bet buvo pasirinktas skelbti Dievo zodi(man tai primena ateistus ir mokslininkus,neigiancius Dievo buvima,bet ilgainiui atsivertusius ir tapusius dvasininkais)jie is tu kurie nebuvo drungni,bet budami salti,tapo karsti.

  AtsakytiPanaikinti
 13. supratingas2019-09-04 14:28

  Nors ir liko neaišku kas tas dvasingumas stačiatikiui, tačiau vis tiek esu dėkingas už atsakymą :)

  Iš jūsų pasisakymų suprantu, kad dykumos tėvus laikote autoritetais ir sektinais pavyzdžiais. Jei mano manymas teisingas, tuomet sunku paaiškinti jūsų nuolatinį stačiatikybės priešpastatymą katalikybei, nes jos abi iš esmės murkdosi toje pačioje baloje. Juk tėvai buvo mistikai, o mistinę tradiciją galima laikyti mirusią, išskyrus retus pavienius atvejus kurių niekaip nepriskirsi bažnyčių nuopelnui. Ar jūs esate įsisamoninęs/-usi kodėl laikote stačiatikybę pranašesne? Ar yra kokie nors objektyvūs gyvenimiški požymiai leidžiantys taip manyti?

  AtsakytiPanaikinti
 14. Mistikai yra šiuolaikiniai ezoterikai ir tie kurie ieško stebuklo visu pirma- dykumų tėvai ejo kitu keliu - jie ieškojo Šventumo ir glaudesnio Dievo pažinimo visu pirma, o po to gaudavo įvairių Sv Dvasios dovanu-jokiais būdais neatvirksciai.Taip kriterijai- Šventieji Tėvai , nes daug rašto aiškintojų , tai kodel gi turėčiau apeiti tuos, kurie buvo pirmieji ir net neargumentuosiu kodel ismintingiausi- jug išmintis ir absoliuti tiesa yra PASTOVI- tai ką naujo dar galima prideti norint Ja pažinti ??nebent išdarkyti ir viską sugadinti- jug Vanduo svarbiau už alų , arba arbata? Arba kava.kas butų jei Šventa rasta aiškintų kiekvienas is savo varpines? Todėl reikia atkreipt dėmesį i tuos, kurie aiskina Ji mums,rodydami gražu pavyzdį .mistikais jie nebuvo- bala ar pelkė atsiranda tada, kai vanduo sudrumsciamas, o pelkėje tarp kitko taip patogu gyvent- nuolat šilta drėgna ..pripranti žmogus - bet neinterpretuosiu.Dvasingumas yra priežastis , o visa kita - pasekmė .

  AtsakytiPanaikinti
 15. supratingas2019-09-05 17:28

  Na, klausiau apie bažnytinius reikalus, bet, kad jau nukreipėt kalbą į tėvus, tebūnie.
  Nežinau iš kokio stalčiaus tamsta traukėte tokią kreivą misticizmo sampratą kuri nei tiesiogiai nei etimologiškai nesusijusi su misticizmu, tačiau pagal daugiau ar mažiau visuotinai priimtą misticizmo apibūdinimą dykumos tėvai yra grynų gryniausi mistikai, t.y. žmonės siekiantys patirti Dievystę.
  Niekur nesakiau, kad turite kažką apeiti, tiesiog paklauskite savęs ar galite vertinti kas yra absoliuti tiesa jei jūs jos dar nepažinote. Bet kuri iš naujo neatskleista tiesa neišvengiamai miršta ir virsta melu. Čia panašiai kaip postringauti apie teisingą ir nekintantį medaus skonį jo neragavus.

  AtsakytiPanaikinti
 16. Jei man kas parodytu absoliucia tiesa,kuri nebutu Jezuje Kristuje,as pasilikciau su Jezumi Kristumi,negu su ta tiesa. F.M. Dostojevskis.

  AtsakytiPanaikinti
 17. supratingas2019-09-07 20:05

  Nors ir geras rašytojas Dostojevskis nebuvo labai išmintingas žmogus, ką iš dalies patvirtina ši citata kuri kiek suprantu tamstai daro įspūdį.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui (nauja tinklalaidė)

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item