Kun. Robertas Urbonavičius. Pagirtinas sumanumas

Ps  47,  10–11. Priėmėme, Dieve, tavąjį gailestingumą vidury tavo šventovės; kaip  tavasis  vardas,  Dieve, taip  ir  tavo  gyrius – iki ...

Ps  47,  10–11. Priėmėme, Dieve, tavąjį gailestingumą vidury tavo šventovės; kaip  tavasis  vardas,  Dieve, taip  ir  tavo  gyrius – iki pat žemės pakraščių; teisingumo yra pilna tavo dešinioji.
Ps  47,2. Didis Viešpats ir didžiai šlovintinas mūsų  Dievo mieste,  jo šventajame kalne
(Introitas)

Kadangi patys iš savęs esame silpni ir labai nepastovūs, Motina Bažnyčia maldauja Visagalį Tėvą, kad jis suteiktum mums savosios Dvasios, kuri padėtų tinkamai elgtis šiame gyvenime ir patikti Dievui savo mintimis, žodžiais bei veiksmais.

Epistolėje Tautų Apaštalas primena, kad tas, kuris nusideda (gyvena pagal kūną), yra vergas. Tačiau juk Kristus mus išvadavo savo mirtimi ant kryžiaus ir suteikė mums įsūnystės dvasią. Esame pašaukti gyventi ir elgtis kaip laisvieji, o ne kaip vergai, kurie paklūsta savo šeimininkų įnoriams. Neturime bijoti, bet privalome drąsiai išpažinti jog esame Dievo vaikai ir Dangaus paveldėtojai: „Jūs  gi gavote ne vergystės dvasią, kad vėl bijotumėte, bet gavote įsūnystės Dvasią, kuria šaukiame: „Aba, Tėve!“ Pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo  vaikai. O  jei esame  vaikai,  tai  ir  paveldėtojai. Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendrapaveldėtojai, jeigu tik su Juo kenčiame,  kad su Juo būtume pašlovinti.“

Šventoji Evangelija perteikia Viešpaties palyginimą apie suktąjį prievaizdą, - jis savo šeimininką apgavo dukart – ne tik aplaidžiai atliko savo pareigas, bet dar ir šeimininko vardu sumažino skolininkų skolas. Ką nori šiuo palyginimu mums pasakyti Viešpats? negi Jis ragina mus mokytis iš šio nesąžiningo prievaizdo? Pirmiausia Viešpats mums primena, kad mūsų galutinis tikslas yra Dangus, dėl kurio verta stengtis. Kiek daug šio pasaulio vaikų parodo sumanumą siekdami žemiškų ir dažnai negarbingų tikslų. Kiek jėgų, laiko, pastangų jie įdeda, kad laimėtų tai, ko trokšta. Jei mes stengtumėmės dėl savo sielos išganymo nors pusę tiek – seniai jau būtume šventi. Tingumas, vangumas ir drungnumas nėra tinkami mums palydovai - būkime uolūs ir sumanūs Dangaus užkariautojai, nes juk „dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia“. (Mt 11, 12)

Paskanaukite   ir   pamatykite, 
koks  saldus  yra  Viešpats;
palaimintas vyras, kuris juo viliasi.
(Komunijos antifona)

Susiję

Robertas Urbonavičius 9004613361100327508

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

item