Dalius Stancikas. Kaip išnarplioti Šimašiaus mazgą

delfi.lt Vilniaus meras Remigijus Šimašius, bandydamas „išlaisvinti“ Vilnių nuo skausmingos istorinės praeities, savo nelogiškais vei...


Vilniaus meras Remigijus Šimašius, bandydamas „išlaisvinti“ Vilnių nuo skausmingos istorinės praeities, savo nelogiškais veiksmais pripainiojo dar sudėtingesnį politinį ir istorinį mazgą.

Vilniaus taryba panaikino Kazio Škirpos alėjos pavadinimą, bet nutarė pakabinti jam atminimo lentą; čia pat meras nurodė paslapčia nukabinti kitą atminimo lentą – Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai, o už Lietuvos laisvę galvą padėjusį Joną Noreiką sulygino su Lietuvos pavergimą šlovinusiu Petru Cvirka. 

Kur dingo buvusio teisingumo ministro R. Šimašiaus valstybinis mąstymas? Juk tokie prieštaringi veiksmai Vilniuje neišsprendžia problemos valstybiniu mastu – K. Škirpa ir J. Noreika turi aukštus valstybinius apdovanojimus, jų vardai įamžinti ir kituose Lietuvos miestuose. 

Ką daryti toliau, kai tarpusavyje nesusišneka net valstybinės institucijos: užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, atstovaujantis Lietuvą užsienyje, jau ne pirmi metai aiškina, kad J. Noreika – nacių kolaborantu, o Genocido tyrimo centras, remdamasis žydų gelbėtojų liudijimais ir istoriniais šaltiniais, mano, kad J. Noreika nevadintinas kolaborantu?

Panašios pozicijos laikosi ir Prezidentūra, nesiruošdama nei K. Škirpai, nei J. Noreika atšaukinėti aukštų apdovanojimų, nes remiasi jų istoriniais nuopelnais Lietuvai ir Aukščiausiojo Teismo paskelbta reabilitacija. 

Vilniaus meras R. Šimašius aiškina, kad J. Noreikos reabilitacija susijusi tik su jo antisovietine veikla, bet ar tai atitinka tiesą: juk sovietai teisme J. Noreiką kaltino ir dėl bendradarbiavimo su vokiečiais (ir tai buvo vienintelis kaltinimas, su kuriuo J. Noreika kategoriškai nesutiko), vadinasi Aukščiausiojo Teismo reabilitacija apima ir šią sovietinės bylos dalį? 

Ką daryti, jei dalis vilniečių, ypač žydų bendruomenės vadovai, Joną Noreiką laiko „Lietuvos žydų naikinime dalyvavusiu asmeniu“ (2019-08-06 Lietuvos žydų bendruomenės pareiškimas), tačiau istoriniai liudininkai savo prisiminimuose jį vertina kaip „didį patriotą ir rezistentą“, „mirusį dėl mūsų ir Lietuvos laisvės“ (žydų gelbėtojas ir užtarėjas, Šiaulių antinacinio pogrindžio vadovas Domas Jasaitis ir kt.)?

Jei, viena vertus, turime Jono Noreikos parašus, susijusius su žydų izoliavimu Žagarės gete ir jų turto nusavinimu, kita vertus, turime žydus gelbėjusių antinacinio pogrindžio dalyvių liudijimus, kad J. Noreika buvo patikimas jų bendražygis, „griežtai gynęs krašto reikalus prieš vokiečių okupantus“? 

Jei dirbdamas nacių okupuotoje Lietuvoje Šiaulių apskrities viršininku ir vykdydamas jų nurodymus tuo pačiu J. Noreika buvo ir vienas iš Šiaulių antinacinio pogrindžio vadų – pogrindžio, kuris platino įspėjimus, kad Lietuvai atstačius nepriklausomybę bus teisiami žydų žudynių vykdytojai ir pagalbininkai? Gaila, kad prieš pradėdamas nelogiškus veiksmus Vilniaus meras neišgirdo Genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorės B. Burauskaitės pasiūlymo, kaip būtų galima civilizuotai išspręsti šį painų istorinį rebusą: šalia atminimo lentos Jonui Noreikai pridėti papildomą paaiškinimą, atskleidžiantį visas jau paminėtas Jono Noreikos sudėtingos kovos už laisvę peripetijas. 

Toks būdas atitiktų Šventajame Rašte nurodytą „išlaisvinančios tiesos“ kelią: šventraštyje minima, kad Petras, prieš tapdamas šventuoju, tris kartus išsižadėjo savo Mokytojo, šventasis Paulius prieš tai buvo Sauliumi – Petro ir kitų Kristaus mokinių persekiotoju. Nepaisant to, šie abu vyrai pripažinti kertiniais krikščioniškosios Bažnyčios ramsčiais.

Taigi, siekiant susitaikymo, reiktų atlikti du veiksmus: grąžinti atgal J. Noreikos atminimo lentą (dramatiška pačios lentos istorija jau tampa svarbi Vilniaus istorijos dalis) ir šalia paminėti sudėtingas Jono Noreikos kovos aplinkybes – veiksmus, susijusius su žydu izoliavimu, bet taip pat ir veikimą antinaciniame, žydus ir lietuvius gelbėjusiame pogrindyje, kuris baigėsi įkalinimu žiauriame Štuthofo lageryje. 

Keista, kad šios pogrindinės J. Noreikos veiklos nenori matyti žydai ir Vilniaus meras, nes be jos pripažinimo neįmanoma pasiekti nei istorinės tiesos, nei santarvės, nes ją neigdami jie paneigia tuos istorinius liudininkus, kurie, tiesą sakant, vieninteliai iš mūsų visų, gyvųjų, turi moralinę teisę vertinti Joną Noreiką – jie rizikavo gyvybėmis gelbėdami žydus, jie geriausiai žinojo, kuo iš tiesų užsiėmė Jonas Noreika, ką jis išties mąstė, kokiais argumentais ir vertybėmis buvo grįsta jo veikla. 

Ir – kaip minėta – jie J. Noreiką vertino kaip didžiavyrį. 

Panašiomis istorinėmis kontroversijomis gali būti papildyta ir atminimo lenta Kaziui Škirpai, kurią nusprendė pakabinti Vilniaus taryba.

Istoriniai paaiškinimai turi būti išsamūs, kad vilnietis ar Vilniaus svečias suvoktų, kaip turėjo jaustis Kazys Škirpa, atstovaudamas Lietuvos interesus Hitlerio vadovaujamoje Vokietijoje, jo misijos sudėtingumą ir dramatizmą iš kariaujančio Berlyno organizuojant lietuvių sukilimą sovietų okupuotoje Lietuvoje – juk šio sukilimo tikslas buvo priešingas vokiečių, įsivaizduojamų sąjungininkų, tikslams (dėl ko vėliau vokiečiai K. Škirpai Berlyne skyrė namų areštą). 

Kad ir Vilniaus meras R. Šimašius, ir užsienio reikalų ministras L. Linkevičius susimąstytų, kaip jiems pavyktų įvykdyti tokią supersudėtingą istorinę misiją?

Savo paaiškinimuose apie tą pragarišką laiką, kai mažutė Lietuva bandė išsigelbėti, prasmukti tarp dviejų kruvinų, milijonus likimų traiškančių karo mašinų, Lietuvos laikinosios vyriausybės ministras pirmininkas Juozas Brazaitis-Ambrazevičius rašė taip: 

„Kiekvienas amžius turi savo „ritualines formules“, kurios yra be turinio, bet antrai pusei gali skambėti maloniai. Ano karo pradžios metu ritualinė formulė buvo „naujosios Europos kūrimas“; tokios pat formulės reikšmės turėjo arkiv. Skvirecko, buv. prezidento Griniaus, buv. min. pirmininko Tumėno ir kitų telegramos siuntimas Hitleriui; tokia pat formulė buvo vysk. Brizgio radijo kalba, kuria „kvietė stoti į vermachto statybos batalionus.“ 

Vis tai buvo ritualinės formulės, siekiančios apraminti antrąją pusę, kurioje buvo fizinė jėga. Tai buvo tokios pat prasmės formulės, kaip 1940 metais visuomenės atstovų ėjimas pas „liaudies vyriausybės pirmininką“ J. Paleckį lojalumo pareikšti. 

Tokios pat prasmės turėjo ir 1941 metų Kauno lietuvių komendanto bei burmistro priėmimas įsakymo steigti ghetto, bet atsikalbėjimas, kad techniškai taip greit tai neįmanoma padaryti, kad jiem reikia atsiklausti ir savo vyriausybės“. 

Įsijautusiems teisuoliams verta priminti, kad Lietuvos laikinosios vyriausybės vadovui Juozui Brazaičiui-Ambrazevičiui bei vidaus reikalų ministrui Jonui Šlepečiui, gyvenusiems JAV, žydai buvo pateikę panašius kaltinimus kaip ir J. Noreikai: kolaboravimu su naciais ir prisidėjimu prie žydų izoliavimo. 1974 m. JAV Kongreso nurodymu JAV Teisingumo departamentas dėl šių kaltinimų atliko išsamų tyrimą ir jų veikloje neradus nusikaltimo įrodymų juos išbraukė iš įtariamųjų sąrašo.

www.DELFI.lt

Susiję

Įžvalgos 5727149460661551991

Rašyti komentarą

 1. Tas geras, apie šventą Petrą - koks jis šventas, jei tris kart Jėzaus išsižadėjo? Šimašiau, kodėl Petro ir Povilo bažnyčia vis dar neuždaryta!!!- Juk Šv. Paulius žydus persekiojo išsijuosęs...

  AtsakytiPanaikinti
 2. Gal kas žinot, kodėl negyvas tiesos lt tinklapis?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Nei tiesos, nei mėsos. Violetiniai sektantai išmirė natūralia mirtimi, tai Violetinė Garliavos Pradva užsidarė.

   Panaikinti
  2. http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/tiesos.lt-zinia-skaitytojams-kuriems-siuo-metu-esame-nepasiekiami-mes-veiki
   Jeigu neina įeiti:
   "Gerbiami skaitytojai,
   Šiomis dienomis susiduriame su techninėmis problemomis, dėl kurių dalis mūsų skaitytojų negali užsukti į Tiesos.lt – jiems interneto paieškos sistemos parodo užrašą „Nepavyksta pasiekti šios svetainės“ (žr. paveiksliuką).
   Visus nerimaujančius dėl Tiesos.lt skubame nuraminti: problema, atrodo, jau nustatyta, laukiame sprendimo.
   O tų, kurie mus skaito, prašome paskleisti šią žinią per socialinius tinklus, draugus, kad ji pasiektų ir tuos, kuriems Tiesos.lt šiuo metu yra neprieinama: Mes veikiame, kliūtis žadame įveikti, lauksime Jūsų sugrįžtant.
   Ramutė Bingelienė
   Tiesos.lt redaktorė"

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-08-10 05:53

   Nieko tam Tiesos.lt neatsitiko, tai jų pačių sugalvotas „triukas“, kaip apriboti komentarų srautą, nes dabar nepalankus metas Fainai Kuklianskienei. Kaip nuolatinis skaitytojas galiu prisijungti, skaityti net „laikinti“, jei būtų ką, nes komentarus leidžia įkelti tik svetainės bosui j. milaičiui ir CO. Ką tik pažiūrėjau prie D. Stanciko straipsnio 9 kometarai, 4 iš jų j. milaičio ir vienas jo pavaduotojo „stasio“.
   O iš to pačio prietaiso, bet kitos paskyros, kurio naudtojas prie Tiesos.lt jungiasi labai retai, prisijungti neleidžia, mato tą vaizdelį, kurį įkėlė svetainės administratorė R. Bingelienė prie savo straipsnio.
   Tai tik patvirtina versija, kad Tiesos.lt susijęs su „Migmalon“ finansaiais, kuriuos atstovauja tas pats j. milaitis ir jo kompanionas S. Rachelšteinas, nes koks save gerbiantis administratorius leistų prie kiekvieno straipsnio pritriesti po keliasdešimt kremliaus feldfebelio komentarų.

   Panaikinti
  4. Ar ne Tvankstas būsi?

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2019-08-10 12:29

   Ne ne tvankstas. O koks tau skirtumas, tu gi ne Tomas Jakutis, klausia jis?! Galiu duoti dar vieną užuominą, jeigu jau taip svarbu. Apie „mazgą“, nes....
   Vargu ar tas „mazgas“ yra Šimašiaus.
   Prieš du mėnesius Tiesos.lt portale parašiau komentarą, kuriame buvo 20 pagrindinių LGBT+ finansuotojų sąrašas, praėjus 2 min. po įkėlimo, komentaras buvo pašalintas (neįtikėtinas operatyvumas). Kai pradėjau domėtis priežastimis, kodėl taip atsitiko, pasirodė, jog viešinti pagrindinį (pirmą sąraše) fundatorių yra politiškai nekorektiška ir pasiūlė paskaityti „15 min.“ straipsnį apie R. Abramovičiaus vizitą Vilniuje 2018 m. rugpjūtį, nes ir jis yra to fondo rėmėjas.
   O Simonko paradui reikėjo pinigų, ir gavo jis jų tiek, kad leido sau pasikviesti net vienos šalies premjere (atvyko ar ne, nežinau). Simonko ir kompanija įsipareigojo remti Šimašių per mero rinkimus. Kam ir ką įsipareigojo R. Šimašius, nesunku nuspėti. Ar prie to prisidėjo F. Kukliansky — nežinau, bet to fondo pavadinimas yra „American Jewish World Service“.

   Panaikinti
  6. supratingas2019-08-10 17:02

   Kodėl neišnaudojus galimybės paviešinti tą sąrašą pakartotinai šiame puslapyje?

   Panaikinti
  7. Anonimiškas2019-08-10 19:38

   Ponai prisiekusieji, nedarykite iš manęs propagandisto, domiuosi tik tuo, kas stovi už LGBT+ propagandos stūmėjų.
   Jei kam įdomus finansuotojų sąrašas, pradėkite nuo:
   A.Simanonytė. Homoseksualizacijos Schema: Ką Turėtume Žinoti?
   2013-07-28 alkas
   https://www.sarmatas.lt/07/a-simanonyte-homoseksualizacijos-schema-ka-turetume-zinoti/
   O po to įveskite į paiešką:
   20 Foundations and Trusts that fund LGBT programs
   Sužinosite tai, ko sapne neprisisapnuotų. V. Radžvilo straipsniai, kuriuos kai kas laiko nusibodusia epokaliptika, bus tik švelni lyrika.
   Pirmyn!!!

   Panaikinti
  8. Ačiū už info - verta skleidimo. ;)

   Panaikinti
  9. supratingas2019-08-11 00:12

   Dėkui už atsakymą. Propagandos schemą žinojome seniai, o štai atlikus jūsų nurodytą paiešką nieko tokio stebinančio neradau. Gal galėtumėte patikslinti ką tamsta tokio ypatingo tenai radote?

   Panaikinti
  10. Anonimiškas2019-08-11 09:38

   Kai nori ka nors žinoti, randi ir be nuorodų, kai nenori — nepadeda ir nuorodos.

   Panaikinti
  11. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  12. supratingas2019-08-11 16:37

   > Anonimiškam 2019-08-11 09:38

   Klausykit, jūsų už liežuvio niekas netraukė, pats savo noru paminėjote tą sąrašą ir pateikėte tai labai skambiai, tarsi kokią sensaciją. Pateikus pasiūlymą juo pasidalinti, užuot paprasčiausiai įkėlęs tą sąrašą, pateikėte nuorodą kuri išmeta galybę rezultatų. Mano nuomone tai nėra pats geriausias būdas dalintis informacija. Čia gavosi panašiai kaip su komentuotoja "Linak" kuri "matė" Vanagaitę prezodentiniame pokylyje, o paprašyta pasidalinti užuot nurodžius konkrečią nuotrauką privardino nuorodų kur, neva, turėtum jas rasti, nors jų ten nėra.
   Bet grįžkime prie tamstos nuorodų. Atsivertus nuorodą pačiame viršuje (https://www.fundsforngos.org) randame sąrašą įstaigų remiančių LBGT kurio viršuje randame žydų seniai įkurtą labdaros įstaigą AJWS, o antroje vietoje įstaigą kuri skyrė juokingus 2,5 mln. dolerių, tiesa, pagal 2010 metų duomenis. Prie kitų fondų jokie skaičiai nepateikti. Pats faktas, kad žydai remia LBGT propagandą, kaip teisingai pastebėjo piktas ponas, savaime nieko ypatingas, nes žydai jau kone 50 metų stovi priešakinėse "lieviakų" gretose. Man daug svarbesnis klausimas kodėl jie taip daro, tačiau iki šiol vienareikšmiško ir teisingo atsakymo į šį klasimą man dar nepavyko atrasti. O tie 2,5 mln. paminėti antroje vietoje verčia abejoti ar jie is tiesų yra tarp didžiausių šioje srityje.
   Nieko asmeniško, tiesiog kviečiu dalintis info paprasčiau, branginkime savo ir kitų laiką.

   Panaikinti
  13. Anonimiškas2019-08-13 10:14

   Savo noru atsakiau tik į Tomo Jakučio klausima apie Tiesos.lt aferą, visa kita buvo butent tai, ką vadinate „traukimu už liežuvio", pradedant: „ar aš ne tvankstas".
   Panašu, kad turite problemų ne tik su informacijos paieška, bet ir su skaitymu.

   Panaikinti
  14. supratingas2019-08-13 20:22

   Na, su tamsta kaip ir viskas aišku, daugiau nebekitinu gaišti savo laiko. Sėkmės.

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2019-08-10 01:43

  Šios lentos Šimašius liesti neketina.

  Prie Lukiškių kalėjimo pagerbtas čia kalėjęs Nobelio taikos premijos laureatas
  Virginija Motiejūnienė, LRT Televizijos naujienų tarnyba
  2012.09.25 15:47

  Minint Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną, Vilniuje atidengta atminimo lenta litvakui, Izraelio politikui, Nobelio taikos premijos laureatui Menachemui Beginui.

  „Matyt, tarp Lukiškių kalėjimo kalinių nesurasite tokių, kurie būtų Nobelio premijos laureatais. O tuo labiau, kad jis – litvakas. Mes tuo didžiuojamės ir džiaugiamės, kad mūsų nuomonė sutapo su vyriausybės nuomone“, – sako laikinoji Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklenski.

  Atminimo lenta pritvirtinta ant dabartinės Laisvės atėmimo vietų ligoninės sienos.

  „Pati įstaiga per kelis metus turėtų iš šitos vietos išsikelti. Aš manau, kad kaip tik šita lentelė yra ženklas, kad mes visų žmonių, kurie nekaltai šitoj vietoje kalėjo atminimai turėtų būt įmažinti per ateinančius metus galbūt pagarbiau ir aiškiau“, – sako teisingumo ministras Remigijus Šimašius.

  https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/5240/prie-lukiskiu-kalejimo-pagerbtas-cia-kalejes-nobelio-taikos-premijos-laureatas  https://en.wikipedia.org/wiki/King_David_Hotel_bombing

  In July 2006, the Menachem Begin Heritage Center organized a conference to mark the 60th anniversary of the bombing. The conference was attended by past and future Prime Minister Benjamin Netanyahu and former members of Irgun.[49] A plaque commemorating the bombing was unveiled, stating "For reasons known only to the British, the hotel was not evacuated." The British Ambassador in Tel Aviv and the Consul-General in Jerusalem protested, saying "We do not think that it is right for an act of terrorism, which led to the loss of many lives, to be commemorated", and wrote to the Mayor of Jerusalem that such an act of terror could not be honoured, even if it was preceded by a warning. The British government also demanded the removal of the plaque, pointing out that the statement accusing the British of failing to evacuate the hotel was untrue and "did not absolve those who planted the bomb."[49][50]

  AtsakytiPanaikinti
 4. O kas tas Stancikas? Tas, kur Venckienės tvorą brūžino ir žulikus gynė?

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2019-08-11 17:00

  Tikrai, kad adekvačių nelabai... Gal, kad labai geras straipsnis? Tik stabtelėjau ties vienu sakiniu ir mintyse susivėlė toks apyklausimis: Šimaš. ir valstybinis mąstymas?! Gal kas pamena kada ir ką valstybei naudingo jis buvo sumąstęs ir, apskritai, KADA MĄSTĖ? Bet suprantu gerb.D.Stanciką. Iš dainos žodžių neišmesi, kaip ir iš praeityje įstatytų į tam tikras pareigas visokių šim-ių...

  AtsakytiPanaikinti
 6. supratingas2019-08-11 18:14

  Būčiau linkęs papriekaištauti autoriui dėl pernelyg politkorektiško tono Lietuvai priešiškų valdžiagyvių atžvilgiu. Mano galva nei meras, nei atsiprašinėjimų ministras neturėjo, neturi ir jau niekada neįgis valstybinio mąstymo, o kalbant apie istorinį teisingumą tai jau tikrai nei tie du tipai, nei Lietuvos bei užsienio žydai jo nesiekia. Kadangi pastarieji įtakingi ir turi dideles pinigines galimybes, o iš mūsų pusės nėra tvirtos politinės valios (o ir iš kur jai rastis jei didžioji dauguma - buvę kolaborantai, jų atžalos, mankurtai arba tiesiog skudurai kojoms šluostyti) apginti savo didvyrius, deja, belieka pasikliauti savo negausiomis pajėgomis.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2019-08-12 09:38

  Istorija žino begalės mazgų, čia tik venas iš mazgelių, kaip juos išnarplioti atsakymo tikslaus nėra, legendos tik kalba apie Gordijaus mazgą, kiti mazgai jau tikros istorijos, daugiausiai mazgai arba ilgainiui supūva, ir atsileidžia.

  AtsakytiPanaikinti
 8. ei bičai!!!1 Aš nemelavau!! Daviau aiškų fotogalerijos pavadinimą, kad susirastumėt nuotrauką, nes 15min jau buvo tą galeriją nukišę toli..Matyt tam, kad tingintys pasiieškoti jos nerastų.....O dabar jau visiškai nėra..Ir, beje..Tada tik Vanagaitė šmėstelėjo. O dabar vyksta tai, kas Vanagaitės patronams reikalinga

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. supratingas2019-08-13 17:58

   Aš ir nesakiau, kad jūs tyčia melavote, dėl to ir klausiau ar neapsirikote, bet jūs neatsakėte. Nenoriu, bet pasikartosiu - tos veikėjos nuotraukų tenai NEBUVO.
   Poroje nuotraukų radau K. Platelį su žmona kuri su akiniais iš tolo panaši į Vanagaitę, tų nuotraukų nuorodas pateikiau, jums belieka jas atidarytu ir pasalyti ar būtent tas nuotraukas turėjote omenyje.

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item