Buriamas naujas politinis judėjimas, kviečiantis kurti socialiai teisingą ir visų piliečių bendrojo gėrio siekiančią Lietuvą

Šiandien Vilniaus Mokytojų namuose iniciatyvinė grupė paskelbė apie naujo politinio judėjimo kūrimą ir pristatė pagrindines būsimos polit...

Šiandien Vilniaus Mokytojų namuose iniciatyvinė grupė paskelbė apie naujo politinio judėjimo kūrimą ir pristatė pagrindines būsimos politinės jėgos vertybines nuostatas. Svarbiausiu tikslu naujasis judėjimas įvardina visų piliečių bendrąjį gėrį, grindžiamą ekonominio ir socialinio teisingumo įgyvendinimu.

„Kviečiame telktis į naują politinį judėjimą, matydami, kad šiandien Lietuvoje nėra jėgos, kuri remtųsi  tradicinėmis moralinėmis vertybėmis, tarnautų ne privilegijuotoms interesų grupėms, bet visų šalies piliečių bendrajam gėriui, siektų išsaugoti Lietuvos nacionalinį tapatumą ir valstybės suverenumą, grindžiamą  vakarietiška geopolitine orientacija, kurią turi įkūnyti priklausomybė privalančiai atsinaujinti bei atgimti ES ir NATO gynybinei sąjungai. Šie dalykai aiškiai atskiria mūsų telkiamą politinę jėga nuo kitų. Esame užsibrėžę Lietuvoje pagaliau sukurti ne korumpuotą politinę jėgą, todėl stengsimės į jį burti aukštos asmeninės ir profesinės reputacijos, tvirtų patriotinių įsitikinimų, ištikimybę ir meilę Lietuvai ne žodžiais, bet darbais įrodžiusius asmenis”, - teigia vienas iš naujo politinio judėjimo iniciatyvinės grupės narių politologas Vytautas Sinica.

Kvietimą burtis į naują politinį judėjimą pasirašė per 30 visuomenėje žinomų žmonių, tarp kurių Gintautas Vaitoška, Vytautas Radžvilas, Arvydas Akstinavičius, Dalius Barkauskas, Petras Bingelis, Tadas Bruzgulis, Rasa Čepaitienė, Rimantas Jonas Dagys, Kęstutis Dubnikas, Algimantas Jankauskas, Arvydas Janulaitis, Vygantas Malinauskas, Romas Pakalnis, Gediminas Storpirštis, Jonas Šimėnas, Lilija Vanagienė, Algimantas Valaitis, Remigijus Jucevičius ir kiti. Prie naujojo politinio judėjimo, kuris dar šiemet taptų politine partija, kviečiami jungtis visi piliečiai, pritariantys judėjimo pasaulėžiūrinėms bei vertybinėms nuostatoms ir svarbiausiems jo keliamiems politiniams tikslams.

Naujoji politinė jėga siekia burti bendraminčius, norinčius kurti tokią Lietuvą, kurioje prigimtinė šeima iš tiesų būtų laikoma visuomenės ir valstybės pagrindu bei apsaugota nuo nepagrįsto valdžios kišimosi. Lietuva matoma, kaip valstybė, kuri yra atvira ir palanki visoms socialinėms, kultūrinėms, ekonominėms iniciatyvoms, tarnaujančioms visų visuomenės narių bendrajam gėriui, kurioje iš ekonomikos augimo ir įdiegtų bei sukurtų inovacijų naudą gautų visa visuomenė, ir kurios teisė būtų grindžiama teisingumu, sąžiningumu ir protingumu.

„Visuotine tautos valia priimta Konstitucija skelbia, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Lietuva privalo atsispirti nuo šio principo. Tik puoselėdami Lietuvą kaip savo šeimą galime padėti jai tapti šalimi, kurioje gyventi ir kurti trokšta jos piliečiai. Esame įsitikinę, kad Lietuva gali tapti šalimi, palankia gyventi visiems piliečiams. Tikime, kad tvari ir sparti Lietuvos raida galima tik vadovaujantis mūsų civilizaciją sukūrusiais krikščioniškos moralės ir prigimtinės teisės principais. Šiandien Lietuvoje nėra nei vienos politinės jėgos, kuri jais nuosekliai vadovautųsi. Ji privalo atsirasti ir mes pradedame telkti tokią politinę jėgą“, - renginyje kalbėjo vienas iš iniciatyvinės grupės narių, psichologas Gintautas Vaitoška.

Buriamo naujosios politinės iniciatyvinės grupės narys Lietuvos atsargos karys Algimantas Valaitis tvirtino, kad valstybėje stinga kokybiško santykio tarp valdžios ir jos piliečių, o dėl to menksta piliečių pasitikėjimas pačia valstybe ir patriotiškumas.

Būtinas kitoks valdžios ir piliečių santykis, paremtas laiko patikrintomis vertybėmis ir principais. Šiandien nėra nė vienos partijos, kuri tokiais principais nuosekliai vadovautųsi. Todėl būtina nauja politinė jėga, gebanti kurti kitokios kokybės politiką, valdžios ir piliečių santykį, kelianti piliečių patriotiškumą“, - kalbėjo A. Valaitis.

Kitas iniciatyvinės grupės narys, sąjūdininkas ir paminklosaugininkas Romas Pakalnis teigė, kad naujasis politinis judėjimas kuriamas, siekiant užbaigti Lietuvos partinę krizę, kurią pirmiausia lemia nusigręžimas nuo idėjų.

Praktiškai visos sisteminės politinės partijos išgyvena pasitikėjimo krizę, dėl to, kad nusisuko nuo savo deklaracijų, nuo savo idėjinių principų ir pasinėrė į barnių politiką“, - tvirtino R. Pakalnis.

Iniciatyvinė grupė visus piliečius, kuriems svarbūs įvardinti principai, įsijungti į besiformuojančią politinę jėgą ir į būsimą jos veiklą: tapti politinės partijos arba ją remsiančios ir kontroliuosiančios pilietinės santalkos nariu.


Susiję

Demokratija ir valdymas 78003650982227534

Rašyti komentarą

 1. Pasigedau čia paprastu žodžių2019-08-29 22:08

  Lietuviai. Lietuvis.Lietuvė.Lietuviams.Lietuviškumas...Vėl "Lietuva visiems"?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-08-30 13:24

   aha,jau tos Lietuvos jau nebeužtenka visiems,o vis dar ji dalijama ir dalijama...lietuviams.Net nebejuokinga.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2019-08-29 23:14

  Labai laiku, jau seniai tai reikėjo daryti. Sėkmės. Naujosios politinės jėgos devizas turi būti DIEVUI IR LIETUVAI.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-08-30 13:17

   Pasiklauskit savęs ,kiek Lietuvoje yra tikrų katalikų,tikinčiu Dievą ir kiek yra prisidengusių pagatavų "tarnauti Lietuvai"teisingai parašėt tik vieną žodį-"devizas".Bet kiek jau panašių devizų girdėjome?Neapgaudinėkime patys savęs.

   Panaikinti
 3. Mažai dar susikaldę, tai skaldysis į dar smulkesnius trupinius.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2019-08-30 08:47

  Čia tam, kad patriotinių tautinių jėgų visai neliktų? Kad jos susikautų tarpusavyje? Kodėl nuo pat 2019 m. pradžios vykdote skaldymą tarp labai panašiai mąstančių? Juk yra judėjimas "Lietuva yra čia". KOL JO NEBUVO JŪS SKELBĖTE, KAD FORUMAS Į POLITIKĄ NEIS. BUS TIK VISUOMENĖS BALSAS...Leidote laikraštį ir sukviesdavote tautines jėgas paklausyti neblogų pranešimų. Tik kalbose ir mąstyme, poveikyje į sąmonę jus matėte prasmę, bet ne politikoje. Suburtas visuomeninis judėjimas "Lietuva yra čia" išėjo į politiką, prezidento rinkimus, tuomet skelbė, kad po rinkimų burs politinę partiją. Ilgi str. aiškinantis kodėl Juozaitis ir Radžvilas ne kartu, parodė tik Radžvilo įžeidumą ir deja siaurą matymą. priminsiu labai seną istoriją. Buvo toks Liuciferis/šviesą nešantis/, kuris puikavosi savo galiomis ir pavydėjo kitiems šviesos broliams. Nenorėjo bendradarbiauti su jais ir būti šiesos hierarchijos grandinėje. Norėjo vadovauti vienas. Istorija baigėsi liūdnai visiems. Pavydas, puikybė ir ambicijos gali pražudyti bet ką, net ir šviesą nešantį.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-08-30 13:21

   na,didesnės arogancijos,puikybės ir ambicijų nelabai kur daugiau rastumėte nei tame kas įkūrė judėjimą "Lietuva čia".Po gražiais pavadinimais dažniausiai slypi apgailėtinas turinys.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-08-30 17:20

   O tai jau Radžvilas sugalvos pavadinimą negražu, kad po juo slėptųsi geras turinys? Beje "Lietuva yra čia" judėjime nepastebėjau jokios arogancijos. Ką jus turite galvoje?

   Panaikinti
  3. Arogancija tame, kad svaigstate, jog esate tikrieji tautinių jėgų vienytojai, o Radžvilas atėjo paskaldyti. Kaip ir tie tautinių pažiūrų žmonės ne vienoda masė. Ne visi juk brazauskinius myli. Tai kame čia skaldymas? Jei žmogus nekenčia brazauskinės smarvės, tai už Juozaitį nebalsuos. Radžvilas tą balsą pasiims. Kas blogai? Geriau, kad konservatnikams atitektų?

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-08-31 00:15

   Jokių argumentų Juozaitis -brazauskininkas nėra. Sena tatos Landsbergio dainelė, kad savo asmenį pakelti. Juk ne jis tuomet buvo pirmųjų gretose...Paprastas triukas: vienas juodinantis sakinys be jokio pagrindo. Kam patogu, ar kas lengvatikis tas tiki.

   Panaikinti
  5. Kaip argumentų nėra? O kas visaip kaip rėmė Brazauską? Ar čia vėl lendzzberghio melai? Kas įdomiausia, kad Juozaitis dėl komuniagų rėmimo visiškai nesigaili, nes esą, komuniagos kažkoks mistiškai geresnis neva tai pasirinkimas buvo, nei landsberginiai ar išvis nepriklausomas trečias kelias. Nors iš tikro ta pati 💩 krūva tiek brazauskiniai, tiek landsberginiai. Nieko neapgausit ir neatplausit jau to Juozaičio.

   Panaikinti
  6. Jei trumpai - Juozaitis yra išdavikas. Negavęs iš VL kažkokio superposto, pasijuto baisiai neįvertintas, ėmė dergti VL ir Sąjūdį, paskui kažką ėmė pezėt apie postsovietinę NVS, neva Lietuvai ten bus geriau (jam asmeniškai geriau, nes Kremlius numestų kokį postą), kol galiausiai įkūrė AF ir darbavosi senosios nomenkaltūros ir komuniagų labui.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2019-08-30 08:51

  Čia tam, kad patriotinių tautinių jėgų visai neliktų? Kad jos susikautų tarpusavyje? Kodėl nuo pat 2019 m. pradžios vykdote skaldymą tarp labai panašiai mąstančių? Juk yra judėjimas "Lietuva yra čia". KOL JO NEBUVO JŪS SKELBĖTE, KAD FORUMAS Į POLITIKĄ NEIS. BUS TIK VISUOMENĖS BALSAS...Leidote laikraštį ir sukviesdavote tautines jėgas paklausyti neblogų pranešimų. Tik kalbose ir mąstyme, poveikyje į sąmonę jus matėte prasmę, bet ne politikoje. Suburtas visuomeninis judėjimas "Lietuva yra čia" išėjo į politiką, prezidento rinkimus, tuomet skelbė, kad po rinkimų burs politinę partiją. Ilgi str. aiškinantis kodėl Juozaitis ir Radžvilas ne kartu, parodė tik Radžvilo įžeidumą ir deja siaurą matymą. priminsiu labai seną istoriją. Buvo toks Liuciferis/šviesą nešantis/, kuris puikavosi savo galiomis ir pavydėjo kitiems šviesos broliams. Nenorėjo bendradarbiauti su jais ir būti šiesos hierarchijos grandinėje. Norėjo vadovauti vienas. Istorija baigėsi liūdnai visiems. Pavydas, puikybė ir ambicijos gali pražudyti bet ką, net ir šviesą nešantį.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2019-08-30 13:09

  Na va,dar viena partija ar sambūris kursianti "gerovės valstybę" visiems.Kažkodėl iki šiol dar vis niekas nesukūrė,visi,atėję valdžion pirmiausiai susikuria gerovę sau ir pamiršta "visus".Netikiu jokiais lozungais,kuriais masinama naivuoliai.Kol nebus vadovaujamasi minties,žodžio ir darbų vienybe,niekam nepavyko ir nepavyks sukurti gerovės valstybės.Gerovės valstybė-utopija,tai tik žodžiai.Per vėlai ,ponai sugalvojot,ypač tai liečia p.Dagį ir dar keletą kitų.Negi ir p.Radžvilas galvoja,kad jam su šia grupe pakeliui?

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2019-08-30 15:01

  Gerai, būtinai reikia kurti o ne griauti, bus partija kuri tikrai neš kryžių, o kaip pasakyta velnias labiausiai bijo kryžiaus, todėl toje partijoje tikrai bus nešančių jį.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-08-31 18:20

   Viltis miršta paskutinė. Vis laukiame, kas neš Kryžių. Ar jie tą darys pamatysim, ar jiems duos nešti kryžių pamatysim. Bet viena žinoma gerai - Kryžių gali nešti tik atsiribojęs nuo savo ego /čia l. rimta/. O pas Radžvilą be jo pliusų yra ir minusų. Vienas iš jų - ambicijos. Ambicingi Kryžių nenešioja, net į rankas nepaima, šiaip, gal ką viltingo ir pašnekės, šnekėti moka.

   Panaikinti
 8. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę visada balsuodavau už konservatorius. Paskui anie visiškai išsigimė, dabar dar tas jų vadas pacukas lansbergiokas. Neliko man už balsuoti. Pažiūrėsim, kokie tos naujosios partijos žmonės susirinks. Gal vėl teks eiti balsuoti..

  AtsakytiPanaikinti
 9. Per tuos "bendrojo gėrio siekėjus" tapome nuskurdusiu ubagynu, o skurdo lygis kaip kokiam Bangladeše ar dar blogiau. 30 metų buvo vagiama, o dabar kažkas bendrojo gėrio ims siekt? Nejuokintų geriau voverių.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Taigi- taigi naujas politinis krikščioniškas darinys.Jai nežinočiau tų krikščionių darinių veikėjų būtų lygtai patrauklu,bet kai randu pavardes tų patriotų kurie save vėl vadina krikščionimis tai rankos nekyla rašyti ,kad ir aš būsiu toks kokį kuria seni nauji politikieriai.Pav Rimantas,Jonas ,Arvydas, Vytautas,Dalius, Petras kurie perbėgią keletą partijų staiga virto nekaltais išmintingais politikais.Vadinasi kurie nesugebėjo kurti Lietuvą kultūringą,demokratiniais pagrindais tūnojo dvigubuose socdemuose konservatoriuose ir t.t.Manau vieną kartą ir Lietuvos žmonės pabus iš letargo miego ir pasakys jūs ten ARVYDAI kur padėjote plytas su kuriomis norėjote sudaužyti konservatoriams galvas,o gal tos plytos laukia savo eilės,Gaila jau negrįš Mykolas ir Juozaitis galbūt nepanaudos plytos ir laikys istorijos laikams kaip po relikviją

  AtsakytiPanaikinti
 11. Anonimiškas2019-09-03 10:11

  Kad bendrąjį gėrį cituot reikia, tas aišku, negi cituosi bendrąjį blogį, kuris eina savaime, nes kelias lengvesnis, grobti lengviau nei kurti, būtinai turi būt partija kad nors neštu tuos šūkius, kadangi atėjo laikas, kad gėrio šūkiai baigia užgęst , ką ten jie sukurs tai jau kosmoso klausimas, bet šviesti reikia tiems kurių dar yra, ir jie nenori klaidžioti tamsoje.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui (nauja tinklalaidė)

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item