Kun. Robertas Urbonavičius. Tik tai, kas Tiesa

Ps 46, 2. Visos tautos, plokite rankomis; džiaugsmingai šlovinkite Viešpatį džiūgaujančiu balsu. Ps 46, 3. Juk Viešpats, Aukščiausia...

Ps 46, 2. Visos tautos, plokite rankomis; džiaugsmingai šlovinkite Viešpatį džiūgaujančiu balsu.
Ps 46, 3. Juk Viešpats, Aukščiausiasis, kelia baimę – didis karalius visai žemei
(Introitas)

Viešpats, kuris iš savo maloningumo mus įkvėpia ir skatina melstis ir prašyti, šį sekmadienį, Bažnyčios balsu apreiškia, jog Jo neklystanti Apvaizda mus apsaugo nuo visa, kas žalinga, ir kreipia į tai, kas naudinga ir gera mūsų amžinajam išganymui.

Epistolėje toliau girdime apaštalo Pauliaus pamokymus, kuriais jis mus ragina atmesti senuosius papročius ir gyventi naują malonės gyvenimą. Nuodėmės jungas mus veda į sielos mirtį, o tarnavimas Kristui į laisvę ir amžinąjį džiaugsmą: „Būdami nuodėmės vergai, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumo. Bet kokią naudą turėjote tuomet iš to, ko dabar gėdijatės? Juk anų dalykų galas – mirtis. O dabar, išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, jūs turite kaip vaisių – šventumą ir kaip baigtį – amžinąjį gyvenimą. Atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje.“

Šventoji Evangelija skelbia dieviškojo Mokytojo perspėjimus nepasiduoti klaidingiems mokslams ir neklausyti nedorų mokytojų, kurie juoda paverčia į balta, o tyriausius dalykus skelbia kaip abejotinus. Viešpats duoda taisyklę, kuri padės atpažinti kokios dvasios vedamas vienas ar kitas skelbia Jo mokymą – „medį pažinsi iš vaisių“. Tas, kuris skelbia šviesą, pats turi gyventi šviesoje. Tas, kuris pataikauja nuodėmei, dažnai skelbia tai, kas pateisina jo nuodėmingą elgesį (Juk jei kas nors sako, kad nereikia eiti išpažinties, savaime aišku, kad ir pats jos neina). Ypač šiais laikais būkime atidūs ir atsargūs ir nepriimkime to, kas neatitinka Kristaus mokymo. Nesekime kiekviena nauja teologine mada ar pastoraciniu pritaikymu, bet likime ištikimi Tikėjimo kraičiui.

Viešpatie, lai Tavo gydomasis veikimas mus ir iš ydų meilingai išvaduoja,
ir į tiesos kelią atveda.
(Postkomunija)

Susiję

Robertas Urbonavičius 3125291854527846251

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PAREMKITE, SKIRDAMI 12 EUR

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item