Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Po „Baltic Pride“ eitynių - kas bus šeima?

Homoseksualūs asmenys yra lygiai tokios pat vertės kaip ir visi kiti žmonės. Dėl iš prigimties būdingo emocinio jautrumo jie neretai yra ...

Homoseksualūs asmenys yra lygiai tokios pat vertės kaip ir visi kiti žmonės. Dėl iš prigimties būdingo emocinio jautrumo jie neretai yra įvairiais aspektais pranašesni, kūrybiškesni ar tiesiog geresni už heteroseksualius asmenis. Turbūt šis sielos jautrumas susijęs ir su patiriamais kentėjimais, kurie neretai lydi „kitokius“. Juk tiesa, kad mūsų visuomenėje homoseksualūs asmenys sulaukia nepelnytai daug neigiamos aplinkinių reakcijos. O į homoseksualių žmonių (kaip ir visų kitų) skausmą turime žiūrėti rimtai bei stengtis, kiek įmanoma, jį sumažinti.

Kaip tik tai yra vienas iš svarbių LGBT bendruomenės tikslų – eliminuoti patyčias, žeminimą, menkinimą, nepagrįstą diskriminaciją ir smurtą prieš homoseksualius asmenis. Nėra pagrindo šiam siekiui prieštarauti. Tačiau LGBT organizacijos turi ir kitų siekių. Pavyzdžiui, Vilniuje vykusių „Baltic Pride“ eitynių šūkis skelbė „Mes esame šeima“. Eitynės išreiškė seniai LGBT deklaruojamą politinį tikslą – įteisinti tos pačios lyties asmenų partnerystę ir tokiu būdu suteikti šeimos statusą homoseksualioms poroms.

Iš pirmo žvilgsnio siekis atrodo natūralus ir geras. Jis populiariai grindžiamas argumentu, kad „visi turi teisę mylėti, ką nori“, „meilė yra meilė “ ir pan. Kas gi galėtų manyti kitaip? Kokia negailestinga visuomenė ir kokia baisi valstybė galėtų drausti mylėti?! 

Bet juk ir nedraudžia. Teisinis šeimos statusas nebūtinas, norint „legalizuoti meilę“. Mylėti galima ir prieš, ir po šeimos sukūrimo; ir šeimos narius, ir kitus žmones. Juk meilę žmonės supranta nevienodai: ji būna įvairių formų (romantinė, agapė ir kt.), skirtingo stiprumo, trukmės... Kaip bebūtų, meilė tikrai neapsiriboja vien šeimos ratu, o valstybė meilės santykių nereguliuoja.

Dar daugiau – valstybė nedraudžia vienas kitą mylintiems asmenims kartu gyventi ir kurti bendrą buitį, nesvarbu, kokios lyties jie yra. Šioje vietoje LGBT bendruomenės atstovai išsako svarų argumentą: kartu gyvenančioms homoseksualioms poroms reikalinga partnerystė, nes šiuo metu nėra reguliuojami jų finansiniai, paveldėjimo santykiai, turto dalybos skiriantis, nesuteikiamos įvairios šeimos nariams būdingos socialinės garantijos, jie negali laisvai gauti informacijos ir rūpintis savo partneriu ligos atveju ir t. t. Natūralu, kad tai sukelia praktinių problemų, kurias svarbu spręsti, ir palengvinti homoseksualių asmenų gyvenimą mūsų visuomenėje.

Ar tai turėtų būti daroma įteisinant partnerystę? Čia svarbu pabrėžti, kad tiek pagal Lietuvos teisę, tiek pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją (Pvz., Oliari and Others v. Italy, nos. 18766/11 and 36030/11, 21 July 2015) partnerystė įtvirtintų šeimos teisinius santykius – partneriai būtų laikomi šeimos nariais. Tai reiškia, kad valstybė vienodai vertintų ir privalėtų taip pat remti tos pačios lyties porų privatų gyvenimą ir santuokinę moters bei vyro šeimą. 

Siekiant atskirti santuokinę šeimą nuo kitų bendro gyvenimo formų Seime buvo užregistruota alternatyva partnerystei – įstatymo projektas, kuris numato susitarimą dėl bendro gyvenimo. Šio projekto tikslas yra patogiai išspręsti minėtas praktines problemas neprilyginant homoseksualių asmenų porų (ar kitų asmenų, kurie kartu gyvena, bet nekuria šeimos) santuokinei vyro ir moters šeimai. Projektas galėtų būti toliau tobulinamas, kad kuo labiau išpildytų suinteresuotų grupių lūkesčius.

Tačiau LGBT aktyvistai teigia, kad susitarimas dėl bendro gyvenimo jų netenkina iš esmės, nes nesuteikdamas šeimos statuso jis įžeistų ir diskriminuotų homoseksualius asmenis. Vis dėlto asmenų lygiavertiškumo pripažinimas nereiškia, kad vienodai turi būti vertinamos ir jų gyvenimo situacijos. Pavyzdžiui, suteikdama medicinos praktikos licenciją valstybė skirtingai vertina medicinos mokslus baigusius ir jų neragavusius asmenis. Tokia „diskriminacija“ yra pagrįsta, nes teisingumas reikalauja skirtingas situacijas traktuoti skirtingai, atsižvelgiant į reguliuojamo reiškinio paskirtį. Jei licencija suteikia teisę gydyti, tai jos gavėjas turi pasižymėti atitinkamomis savybėmis: turėti gydymui reikalingą išsilavinimą ir patirtį.

Renkantis, kaip spręsti homoseksualių porų problemas – įteisinti partnerystę (šeimą) ar bendro gyvenimo susitarimą (ne šeimą) – aktualus tampa klausimas, kokia yra šeimos paskirtis visuomenėje? Tik supratus tai, galima atsakyti, kas gali ją sukurti (tos pačios ar skirtingų lyčių asmenys)? 

LR Konstitucija ir daugelis tarptautinių žmogaus teisių dokumentų šeimą vadina visuomenės ir valstybės pagrindu, pamatine ląstele. O tai yra labai rimta – viskas prasideda nuo pamato, kuriam yrant, susvyruoja ir ant jo stovinti struktūra. 

Banali tiesa, kad valstybei ir visuomenei yra būtini žmonės, kurie ją sudaro; kad kartų kaita yra kiekvienos visuomenės egzistavimo sąlyga, leidžianti jai išlikti ir išsaugoti savo tapatumą. O iš kur gi tie žmonės ir tos naujos kartos atsiranda? Gal kažkam bus naujiena, bet iš tiesų visi Lietuvos piliečiai (kaip ir visi milijardai gyvenančių ir kada nors gyvenusių žmonių) atsirado, susijungus vyriškai ir moteriškai gametoms. Kiekvienas LGBT narys taip pat turi biologinius mamą ir tėtį, be kurių tiesiog negyventų šiame pasaulyje. Trumpai tariant, vyriškos ir moteriškos lyčių papildomumas yra būtinas tiek vieno žmogaus, tiek visuomenės ir valstybės, tiek visos žmonijos egzistavimui. Todėl racionalu visuomenės ir valstybės pagrindu laikyti vyro ir moters sąjungas, galinčias pradėti, gimdyti, auginti, ugdyti naujus visuomenės narius ir valstybės piliečius. 

Homoseksuali pora šiuo požiūriu niekada nebus tapati vyro ir moters šeimai. Skirtingų lyčių sąjunga potencialiai turi didžiulę kūrybinę galią, kurios nuo pat pradžių trūkstą tos pačios lyties poroms. Todėl būtent lyčių papildomumas, kylantis iš objektyvių ir į gyvybės pratęsimą nukreiptų lyčių skirtumų (kuriuos, beje, patvirtina gausūs biomedicinos mokslų duomenys), yra esminis šeimos principas. Atsisakius jo, netenka prasmės ir monogamijos principas, nes jis taip pat neatsiejamas nuo prigimtinio fakto, kad visi vaikai turi vieną tėtį ir vieną mamą.

Šioje vietoje LGBT atstovai paprastai argumentuoja, kad tik kažkada senovėje šeimai buvo svarbus „reprodukavimasis“, nes ūkio išlaikymui reikėjo „darbo jėgos“. O šiais laikais vaikų gimdymas nebėra jokia šeimos esmė, nes didelio ūkio paprastai nevedame, nemažai porų išvis nenori turėti vaikų, be to, kai kurie sutuoktiniai yra nevaisingi ir tai neatima iš jų šeimos vardo. Tačiau iš tiesų tokių šeimų egzistavimas nepaneigia į gyvybės pradėjimą orientuotos šeimos paskirties. Kaip ir faktas, kad egzistuoja įvairūs klausos sutrikimai arba galimybė užsikimšti ausis, nepaneigia, jog šio organo paskirtis yra girdėti.

Vaikai šeimose auginami kaip nauji, unikalūs asmenys, turintys žmogišką orumą, teises ir laisves. Jie yra lygiaverčiai tiems, kurie jau gyvena ir ginčijasi dėl šeimos sampratos. Nenuoseklu kovoti už „žmogaus teises“ ir tuo pačiu neigti į pasaulį naujai ateinančių žmonių svarbą, sumenkinant juos iki „darbo jėgos“.

LGBT atstovai dažnai iškelia dar vieną argumentą – net jeigu tos pačios lyties asmenys natūraliai pagimdyti abiejų partnerių palikuonio negali, jie gali įsivaikinti biologinių tėvų paliktą mažylį ir suteikti jam meilę ir šilumą, kurios taip trūkstą vaikų namuose. Tiesa, kai kuriems nuskriaustiems vaikams gali taip pasisekti. Tačiau solidžiausi moksliniai tyrimai (ČIA ir ČIA), rodo bendrą tendenciją, kad pagal įvairius kriterijus vaikai geriausiai vystosi stabilioje savo biologinių tėvų šeimoje (kad dėsniai turi išimčių – savaime aišku). Tuo tarpu, tos pačios lyties porose augančių vaikų prigimtinis poreikis patirti unikalią mamos ir tėčio meilę paneigiamas ir tai atsispindi jų tolesniuose gyvenimuose. 

Nepaisant viso to, kas pasakyta – gal vis tiek galėtume suteikti homoseksualios poroms šeimos statusą vien todėl, kad joms tai svarbu, kad parodytume pagarbą, kad palengvintume jų gyvenimą... Argi tai sugriaus vyro ir moters šeimą – netobulą, bet šimtmečius atlaikiusį valstybės ir visuomenės pamatą? Gal nieko kito, išskyrus homoseksualius asmenis, tai nepalies?

Teisinė šeimos samprata reiškia ne šiaip oficialų pripažinimą tam tikrai gyvenimo kartu formai, bet ir įpareigoja valstybę ją išskirtinai puoselėti (LR Konstitucijos 38 str. 2 d.). Šis pripažinimas rodo kryptį jaunimui, koks dviejų žmonių įsipareigojimas šalyje laikomas palankesniu visuomenės bendrajam gėriui, patiems šeimos nariams ir jų vaikams. Legalizavus tos pačios lyties partnerystę, santuokinės vyro ir moters šeimos modelis negalėtų būti išskirtinai skatinamas, pavyzdžiui, vaikų ugdymo, pirmo būsto įsigijimo paramos programose, finansuojant pagalbinį apvaisinimą. 

Kaip matome iš gausių kitų šalių pavyzdžių, įteisinus vienalytes šeimas, lytiškumo ugdymo metu homoseksualūs santykiai mokiniams pristatomi kaip tapatūs heteroseksualiems, ribojamas neigiamos, nors ir objektyvios, informacijos apie juos pateikimas (pavyzdžiui, apie tokių porų nestabilumą, vaiko vystymosi ypatumus jose, ŽIV ir kitų lytiškai plintančių ligų, įvairių priklausomybių statistiką). Tėvai sulaukia teisinių sankcijų už vengimą leisti vaikus į tokias pamokas. Apsunkinamas atitinkamų mokslinių tyrimų vykdymas bei išvadų skelbimas, ribojamas „netinkamų“ pažiūrų, religinių įsitikinimų reiškimas ir kt.

Tos pačios lyties partnerystės įteisinimas paliestų visus. Vienus – nepastebimai, kitus – skaudžiai. Tai pakeistų ateities kartų požiūrį į šeimą ir valstybės santykį su kiekviena šeima. O kas svarbiausia – suklaidintų nemažai svyruojančių žmonių, kurie pasirinktų ne tai, kas jiems iš tiesų būtų geriausia. 

Susiję

Šeimos politika 3963044412433382522

Rašyti komentarą

 1. Velnio advokatas2019-06-17 12:21

  Reikia daugiau statistika remtis. Bet kokie teoriniai (net jei sąžiningi) svaičiojimai apie pagarbą gėjams greit išgaruoja į orą, kai pamatai, kokį degeneratyvų, sodomitinį gyvenimą šiuos žmones skatina gyventi LGBT "kultūra" - nuo šimtais skaičiuojamų atsitiktinio sekso partnerių iki polinkio į neplinamečių tvirkinimą. Ir jie nuošridžiai mano, kad tai turėtų būti nauja elgesio norma.
  Meilė nėra meilė. Meilė turi objektyvius kriterijus ir standartus, ir gėjai jų neatitinka. Visi šitie paradai ir politinė drama tėra jų negebėjimo su tuo susitaikyti išdava. Kuklumas, bijau, yra negrįžtamai prarasta dorybė.

  Neneigiu, išimčių yra - visur. Bet politika neturėtų būti grindžiama išimtimis. Todėl kuo greičiau pripažinsime faktą, kad 19/20 gėjų kelia labai realią grėsmę mūsų sveikai visuomenei, tuo greičiau šitas briedas pasieks savo kulminaciją.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Teisingai pastebėta. Nevertėtų užsiimti saviapgaule ir nuklimpti į "tolerancijos" liūną.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-06-18 01:24

   Kazkaip autore labai neatsargiai formuluoja mintis.. Tarsi leidziasi i diskusija su tuo, su kuo negali buti jokios diskusijos. Paleistuvyste yra nuodeme, o bet kokia nuodeme yra blogis ir veda i mirti. Todel su LGBT idejomis nera ka diskutuoti. Jos is esmes netoleruotinos ir griauna sveika prota, dora, morale. Man tai isplaukia is mano sazines ir man nereikia jokiu argumentu. Manau daug zmoniu irgi mazai ka apie tai supranta, bet turi sveika sazines pajautima. Is tai svarbiausia.

   Panaikinti
  3. Konkretus daunas. Matot jo sazines isplaukia ir jam argumentu nereikia. Zodziu, toks pats Lopez kokiu matem Garliavoj. Kaip ir pas dauguma runkelpatriotu daug sudmalystes apie morale, o pats buna du kartus issiskyres ir sedejes zonoje.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-06-18 01:44

   Yra daug žmonių, kurie aklai tiki tuo, ką rašo spauda, portalai, ką sako, rodo TV, ką plepa radijas, ką žada politikai. Tokie patiklūs, naivūs, geri iš prigimties žmonės šį rašinėjimą galimai priims už gryną pinigą ir gal pasijus blogesni, ne tokie kūrybingi, ne tokie jausmingi... Jei būtent taip bus patikėta, rašinėjimo tikslas bus pasiektas.

   Panaikinti
  5. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2019-06-17 17:30

  Rašinėlio AUTOREI: pirmajame sakinyje teigiate kad „Homoseksualūs asmenys yra lygiai tokios pat vertės kaip ir visi kiti žmonės“, tačiau antrame sakinyje jau sakote, kad „Dėl iš prigimties būdingo emocinio jautrumo jie neretai yra įvairiais aspektais pranašesni, kūrybiškesni ar tiesiog geresni už heteroseksualius asmenis.“ Antrasis sakinys prieštarauja pirmajam sakiniui ir kelia pagrįstas abejonės dėl tokio išaukštinimo ir, mano nuomone, keistos propagandos - priešpastatymo (!) prieš likusius žmones (juk rašote, kad „pranašesni, kūrybiškesni ar tiesiog geresni“). Mano nuomone, tai juokingas ir jokiais faktais nepragrįstas vinguriavimas. Kokia, kieno statistika, tyrimais, šaltiniais remiatės ar pati susigalvojote? Aukštesnė rasė? Čia kas, kiršinimas? „Tiesa, kai kuriems nuskriaustiems vaikams gali taip pasisekti“ - ir vėl slidus politinis vinguriavimas. Ar tai siekimas visiems įtikti?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Čia ji greičiausiai taip rašė, nes kitaip "bernardinai" nebūtų teksto priėmę. :D

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-06-17 22:13

   Čia kas? Pateisimimas?

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2019-06-17 17:43

  „Nepaisant viso to, kas pasakyta – gal vis tiek galėtume suteikti homoseksualios poroms šeimos statusą vien todėl, kad joms tai svarbu, kad parodytume pagarbą, kad palengvintume jų gyvenimą...“ - vėl vinguriaviamas: ir tiems, ir aniems. „Argi tai sugriaus vyro ir moters šeimą – netobulą, bet šimtmečius atlaikiusį valstybės ir pamatą?“ - šita šeima „netobula“, o ta „šeima“ - tobula? Taip reikia skaityti tarp eilučių? Kodėl „netobula“, galite paaiškinti? Dėl vyrų (ar moterų) neištikimybės? Bet, pvz., vyrus taip gamta sutvėrė. Susitaikykite su tuo. Mes dėl to nekalti. Kaip ir moterys nekaltos, jei jų vyrai su alaus pilvais nepajėgūs.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Čia jau be reikalo - ji čia pateikia ne savo nuomonę, o "progresyvų" poziciją.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-06-17 22:15

   O, dar vienas pateisinimas. Tai čia ne jos mintys, ji tik pasirašė ir gavo honorarą?
   Juokinga.

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-06-17 23:12

   Straipsnyje matau aišku norą įtikti tai grupei žmonių ir tos grupės aukštinimą pačioje straipsnio pradžioje. Perskaitykite, prašau, atidžiau. Po kiekvieno
   pasvarstymo pareiškiama, kad „vis tik būtų galima ir taip, nieko čia tokio baisaus neatsitikų...“ Autorės teisė, rašyti, kaip ji supranta. Žodžio laisvė. Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida. Demokratija. Pliuralizmas. Ko dar nepaminėjau? Ai, žmogus žmogui draugas, bičiulis, brolis.

   Panaikinti
  5. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 4. Vaje vaje, jokio stuburo, jokio tvirtesnio pagrindo. Pirmąkart perskaičiau Kristinos straipsnį.

  Moterie, galvokite, ką rašot: "Nepaisant viso to, kas pasakyta – gal vis tiek galėtume suteikti homoseksualioms poroms šeimos statusą vien todėl, kad joms tai svarbu, kad parodytume pagarbą, kad palengvintume jų gyvenimą... Argi tai sugriaus vyro ir moters šeimą – netobulą, bet šimtmečius atlaikiusį valstybės ir visuomenės pamatą? Gal nieko kito, išskyrus homoseksualius asmenis, tai nepalies?"
  Pirmiausia tai palies jus pačią, jūsų pačios šeimą - pažemins, sulygins su ligotais asmenimis, kurie neįgalūs sukurti normalią šeimą; tai palies visą visuomenę, nes visiems bus duotas pavyzdys, kad kurti destruktyvius, iškrypimu ir moraline paleistuvyste grįstus santykius yra normalu; tai ištvirkins daugybę jaunų žmonių, padarys juos abejingus amoraliems dalykams. Galų gale didžiausia skriauda bus padaryta patiems neįgaliems asmenims, nes jie bus dar toliau pastūmėti į savo ligą. Apie kokią pagarbą jiems kalbate? Tai kaip tik didžiausia nepagarba, abejingumas jų likimui, jų sveikam gyvenimui, galimybei atsikratyti iškrypimo.

  AtsakytiPanaikinti
 5. net neskaitau straipsnio-Kristina,noriu atjreipt Jusu demesi i tai,kad visi isvardinti auksciau komentarai yra pagrysti ir argumentuoti-o simpatijos LGBT nejauciu nei as ,nei ACIU DIEVUI daugelis Lietuvos ir rytu europos zmoniu-atskirkit NUODEME pacia,homoseksualizmo ,sodomine nuodeme nuo zmogaus,as neskubu smerkti homoseksualisto,ypac CORE ISSUES TRUST organizacijos nariu,atvirksciai,as simpatizuoju jiems-jie kitokie homoseksualistai,jie bent jau sau nemeluoja ,jie pripazysta tai dvasine liga ir kovoja su ja ar bent jau stengiasi(kas is musu be nuodemes)o LGBT yra atviras satanizmas-vargas tai saliai ,kuri atvira blogi-pripazysta geriu-apvercia viska aukstyn kojom..Neapgaudinekit ir Jus saves..-matyt laikas parodys..-labai rafinuotai tas 15 min ikisa zmones salias LGBT IDEOLOGU ir garantuoju nei archivyskupas netars griezto zodzio,nei 15 min net neuzsimins apie CORE ISSUES TRUST..

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Jei jau popiežius juos užtaria, tai kaip arkivyskupas tars ką nors prieš.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-06-17 22:24

   Popiežius tik žmogus. Jis gali ir suklysti. Visi klysta. Net ir gamta.

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-06-17 23:14

   Natūralioji atranka yra, nors krikščionys darvinizmą neigia.

   Panaikinti
  5. 22.24 -> popiežius klysta pleistuvavimo ir iškrypimų klaisimais, kurie aiškūs net mažama vaikui?! Kam toks popiežius reikalingas?

   Panaikinti
 6. PAPILDYMAS arch.Tamkevicius netars zodzio pries LGBT -ypac 15 min

  AtsakytiPanaikinti
 7. Anonimiškas2019-06-17 22:19

  Aiški propaganda. Portalas artėja link delfio lygio. Dabar lauksime „Kodėl iš karto po sekso vyrai užmiega?“ Puiku. Horoskopai bus? Privalo, kaip gi be horoskokų ir sex paprotinimų gimnazistėms.


  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2019-06-17 22:29

  Keistas portalas, kaip ir kai kurie jo etatiniai komentatoriai.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2019-06-17 22:42

  „Gal nieko kito, išskyrus homoseksualius asmenis, tai nepalies?“ Slaviškai „kosniotsia“. Paliesti galima durų rankeną ar mylimos moters petį.

  AtsakytiPanaikinti
 10. angluose buvo eksperimantas su ziurkem- uzdare jas i uzdara teritorija ir vietoj keliu poru prisidauginio iki keliu simtu,gavo edesio ir visko ko ziurkiskai laimei reikia,po to jos nustojo daugintis,stabilizavosi skaicius,po to pradejo atsirast pavieniu homoseksualiu atveju,o pasibaige hanibalizmu-finale neliko nei vienos gyvos ziurkes-LGBT ,kertinis akmuo-popiezius tyli..-jis gi politikas visu pirma--CIA KITA TMA,daug kas tyli -ypac vakaruose,nors sirdy tikrai nera LGBT istai,tai paprasciausiai pakenks karjerai,kaip sovietmeciu,turejai nesiot komjaunuolio zenkliuka,nes jokios karjeros nesukurtum..db vaivorykste isiseg ir delfije pareiksk,kad esi uz lygybe ir laisve..tik papildymo ir patikslinimo nereikia,o laisve tokia paprasta-laisve nuodemes.

  AtsakytiPanaikinti
 11. gero gyvenimo ir nutukusios aptekusios riebalais sirdies faktorius,gamtos klaida buna -bet ypac retais atvejais,tiek norejau pabrezt ziurkisku pavyzdziu-gejais yra tampama -LGBT nutyli tai,kaip ir PSO isbrauke is ligu saraso.

  AtsakytiPanaikinti
 12. ir isvis-TOLERANCIJA med. terminas-organizmo atsparumas didelei nuodu ar vaistu dozei.(cia med. terminas)- o biol.,med -visiskas organizmo negebejimas gaminti antikunius.(tiesa daznai buna nepatogi- ar ne?)

  AtsakytiPanaikinti
 13. Anonimiškas2019-06-18 01:31

  Sitas straipsnis siek tiek jau perzengia ribas.. Pro Patria kazka praziurejo, kad ji isspausdino..

  AtsakytiPanaikinti
 14. Anonimiškas2019-06-18 01:32

  „jie neretai yra įvairiais aspektais pranašesni, kūrybiškesni ar tiesiog geresni už heteroseksualius asmenis“ - mano nuomone, toks vienos žmonių grupės iškėlimas virš kitų yra tiesiog žmonių kiršinimas, konfrontacijos skatinimas, galimai - provokacija. Sveiku protu neįmanoma suvokti nei autorės, nei šio portalo. Kam tai naudinga, ko siekiate? Kam naudingas štai toks Lietuvos žmonių skirstymas, skaldymas į geresnius ir ne tokius geresnius? Kokioms jėgoms, kokiai užsienio valstybei tai naudinga? Tokie rašinėjimai stiprina Lietuvą?

  AtsakytiPanaikinti
 15. Patvoriu patriotai aukleja savo boba kumsciu, tuo ismanymas ir apie seima baigiasi. Bet uz tai zino kad visi kiti amoralai, paleistuviai ir seimai netinkantys. Tokis patriotas Grazulis irgi labai kitus apie seima moke, bet sau to netaike.
  Juokingiausia bambaliniai ale naciai baisiai daug apie homoseksualizma ismano. Net zino kad homoseksualizmas pasirenkamas. Hahahaha, totali viduramziu glusuma. Mazdaug kaip kairiarankiskuma kazkas eme ir pasirinko ir jam pavyko. Cia gi net didziausiam glusiui (bet ne runkelpatriotui) aisku, kad jeigu kazkas homoseksualizma "pasirinko" reiskia jis joks homo niekada nebuvo, nera ir nebus. Pabandys ir gris prie prigimties.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  2. Pradeda žvengti arklių balsais.

   Panaikinti
  3. kolchozennaciai2019-06-18 13:16

   ar jau parodet savo bobai kaip ja mylit, t.y sudubasinot? Ar papuoset ja fingalais?

   Panaikinti
  4. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  5. Citata: “jeigu kazkas homoseksualizma "pasirinko" reiskia jis joks homo niekada nebuvo, nera ir nebus. Pabandys ir gris prie prigimties.”

   Kloune tu, kloune, dažnai tau nuo vyrų subinių pasistoja, nors šiaip patinka moterys? Joks sveikas vyras niekada negeis kito vyro šiknos. Kas geidžia - homoseksualas. Kalėjime kas “vierchais” būna? Galite susikišti tas savo teorijas apie homoseksualizmo prigimtinumą į rūrytes, nes prasilenkia su realybe visiškai. Tas pseudomokslas gali įtikinti tik siaurapročius, kurie su realybe išvis nebendrauja.

   Panaikinti
  6. Anonimiškas2019-06-18 21:32

   Seliui: suprantu kad esi pac kieciausias nacis savo kaime , daug kartu sedejes ir turi dideli ismanyma apie kalejimo subines ir vierchus. Man asmeniskai px kam nuo ko (ne)stojasi , svetimom ligom nesergu. Tik saipausi is glusu kaimo naciu.

   Panaikinti
 16. K. Sakavičiene, žinokite, jog nuo šiol, perskaitę tokį jūsų straipsnį, jumis niekas nebetikės, kad ir kaip gražiai ir teisingai jūs berašytumėt. Jūs tiesiog išdavėte savo sąžinę.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-06-18 10:45

   Iš kur žinote, kad išdavė savo sąžinę? Kaip autorė supranta, kaip galvoja, kaip jai atrodo, taip ir parašė.

   Panaikinti
  2. Kiekvieno žmogaus širdyje įrašytas įsakymas nepaleistuvauti, neprimesti savo iškrypusio elgesio kitiems. Nejau Sakavičienė šito nesupranta? Tada vis vien jos straipsniais pasitikėti negalima.

   Panaikinti
  3. Teip, tik teip, unknown - бей своих, чтоб чужие боялись...

   Panaikinti
  4. Kas pačiam, Ale? Perkaitai?

   Panaikinti
  5. Čia dar klausimas, kas labiau perkaito. Kiekvienam napaleonui vaidenasi, kad būtent jis ir yra pats tikriausias Napaleonas.
   Siūlau atsitokėti, atmesti iš lubų trauktus įtarinėjimus ir toliau darbuotis dėl tautos sveikatos.

   Panaikinti
  6. Kokius įtarinėjimus?! Ką aš įtarinėju? Gal tu neseniai iš ligoninės grįžai? Tada atleistina. O kad aš darbuojuosi dėl tautos sveikatos, kažkaip nedrįstu priskirti sau tokių nuopelnų... Geriau rašyk , kai būsi atėjęs į protą. Dabar eik pailsėti. Arba mane su kažkuo painioji. Jei taip, nebeatsiliepsiu.

   Panaikinti
 17. Nu jo, straipsnis parašytas lyg ir išeinant iš krikščioniškos meilės (deja, šį kartą - jau net ne artimui), atlaidumo ir, sakyčiau, susidūrus su plačiųjų masių abejingumu (o keleto aršių kovotojų vien kalbom - galima net nepastebėti...). Tokiomis sąlygomis laimėti karą greitai ir visam laikui nėra galimybių. Reikalingas bent koks atokvėpis.
  O jei kalbėtume iš esmės, tai ne tas klausimas, kaip ką vadinti, yra problema. Tuščia iš to pavadinimo. Juk svarbu suprasti, kas ką reiškia, ir kur tas veda, o ne kaip kas absurdą pavadins. Reikalauja nesveikieji pripažinti juos sveikais... - Tą ir turėkime omeny, kad neturi jie jėgų atsisakyti nuo pagundų... ištvirkauti.., nes nesupranta, kad meilė tai ne nekontroliuojama aistra, o pirmiausia - pareiga deramai elgtis su savo meilės objektu. Ne bet kaip, o kad valstybės "ratai" neišklibtų per daug, be nuomonės toleruojant "ašies ir stebulės" santykį. Be visų savo negalių atskirti, kas tinkama, o kokie veiksmai yra beprasmiai ir net pavojingi, šitie likimo nuskriaustieji, dar ir naivūs be galo, kaip ir pridera dvasiškai neįgaliems, klenčina iš valstybės garantijų, kurias ta teikia normalioms šeimoms gimdančioms ir auklėjančioms sveikai naująją kartą. Ir jau nachališkumas nematytas iš jų pusės, jie drįsta tvirtinti, neva savo liguistu gyvenimu gali būti pavyzdžiu vaikams svetimiems. Apsaugok dieve nuo karo, maro... ir nuo įtikėjusiųjų savo negalių privalumais. Visa, ką mes galime, tai tik užjausti net nenorinčius pasveikti. O įstatymus taikyti dera tuos pačius, kaip ir sveikiesiems. Argi heteroseksualiems - linkusiems paištvirkauti - mes darome tokias nuolaidas, kokių jūs sau reikalaujate?

  AtsakytiPanaikinti
 18. Anonimiškas2019-06-18 13:02

  Bendrai kalbant, tai pirmiausia politinis klausimas, o ne galimai nusilpusio sfinkterio klausimas. Bet koks Lietuvos visuomenės skaldymas, supriešinimas silpnina valstybę: labai didelė socialinė atskirtis, politinių partijų draskymaisi, kgb agentų nepaviešinimas, emigracija, migracija ir t.t. silpnina Nepriklausomą Lietuvą. O tai labai naudinga mūsų nedraugams.

  AtsakytiPanaikinti
 19. Anonimiškas2019-06-22 08:43

  Kol nebuvom ES, tai žinojom ir kas yra šeima, kas yra santuoka. Tapę ES nariais staiga pamiršom. O vaikus daryti/gimdyti ar dar mokam? Gal irgi Briuselius turėtų pamokyti. Auginti tai jau irgi nemomam :))))))))))

  AtsakytiPanaikinti
 20. Anonimiškas2019-06-22 20:29

  Čia vienas nabagas, akivaizdžiai traumuotas ilgalaikio karo prieš Palestiną, visur rašinėja tą pačią paranoją. Kokie sunkūs laikai!

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui su Vytautu Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item