Rasa Čepaitienė, Romas Pakalnis. Istorinio teisingumo klausimas

Mindaugo Šernos nuotr. Apie Europos Sąjungoje vyraujančią istorijos politiką, skirtingo nacistinių ir komunistinių nusikaltimų traktavi...

Mindaugo Šernos nuotr.
Apie Europos Sąjungoje vyraujančią istorijos politiką, skirtingo nacistinių ir komunistinių nusikaltimų traktavimo priežastis bei dabartinių Lietuvos politikų nesugebėjimą atstovauti valstybės interesams kalbamės su istorijos profesore Rasa Čepaitiene ir Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu profesoriumi Romu Pakalniu.

 – Europos Sąjungoje vis dar dažnai teigiama: negalime komunistų ir nacių nusikaltimų traktuoti vienodai. Štai Europos Komisijos atstovų nuomone, komunistų nusikaltimai „buvo žiaurūs, bet nebuvo nukreipti prieš tautines mažumas“. Kaip vertinate tokią poziciją?

Rasa Čepaitienė. Tokią poziciją galima sieti arba su visišku istoriniu neraštingumu, arba su gudriu manipuliavimu užuojauta. Juk toks pasakymas iš tiesų reiškia, kad vieno totalitarinio režimo aukos yra nepalyginamai vertingesnės už kito totalitarinio režimo aukas. Taigi vieni žmonės laikomi lygesniais už kitus.

Kita vertus, šiam teiginiui prieštarauja ir patys istoriniai faktai. Sovietų represijos buvo itin žiaurios ir tęsėsi ilgiau. Tam tikrais atžvilgiais žiaurumu komunistai pralenkė net ir nacių nusikaltėlius. Juk sovietų represijos apėmė gerokai daugiau taikinių. Nužudyta žymiai daugiau žmonių. Persekiotos ir konkrečios tautos, pavyzdžiui, Krymo totoriai, Pavolgio vokiečiai, čečėnai, kalmukai ar Baltijos šalių gyventojai, ir socialinės grupės (aristokratai ar vadinamieji buožės).

Dar daugiau, istorikams gerai žinomas faktas, kad naciai, kurdami savo prievartos sistemą, mokėsi būtent iš sovietų. Mat sovietai pirmieji išplėtojo koncentracijos stovyklų tinklą – gulagą, pirmieji pasitelkė badą kaip efektyvią masinio teroro priemonę. Tad nematyti šių dviejų totalitarinių sistemų ryšio ar jį aklai neigti gali tik istorinių žinių arba sąžinės stokojantys žmonės. 

Atsisakymo komunistų ir nacių nusikaltimus vertinti vienodai šaknų reikėtų ieškoti dar pokaryje. Tuomet Niurnbergo procese teisiant hitlerininkus apdairiai apeitas masinių komunistinių nusikaltimų klausimas. Nugalėtojai neteisiami. 

Romas Pakalnis. Kol Europos Sąjunga praeičiai vertinti pasitelks skirtingus kriterijus, tol ir nebus tikrojo praeities vertinimo. Tol nebus ir tikrojo susitaikymo. Šiuo atveju kalbu ne vien apie komunistų ir nacių nusikaltimus. Nusikaltimus darė ne vien nusikaltėlių lyderiai. 

Šiame kontekste galėtume paklausti: o kas dėl savo ramybės ir saugumo atidavė Vidurio Europą ir Baltijos valstybes komunizmo ideologų globon? „Globon“ su visomis egzekucijomis, tremtimis bei kitokios prievartos formomis.

Kodėl neįvyko kitas Niurnbergo procesas komunizmo nusikaltimams teisti? Jei, kaip sako Rasa, vadovautasi principu „nugalėtojai neteisiami“, tuomet čia jokios brandos nėra. Visų pusių nusikaltimus pasmerkti gali tiktai labai brandi visuomenė. Europos politikai privalo kurti sąlygas tokioms visuomenėms rastis.

Geležinės uždangos laikais man įspūdį padarė istorinių konkurentų – Prancūzijos ir Vokietijos – susitaikymas. Aš svajoju apie tą laiką, kai Europos Sąjungai priklausančios valstybės ir jų visuomenės supras visuotinės atgailos svarbą. Ir šią atgailą atlikusios, visą dėmesį skirs ne kapstymuisi praeities skriaudose, bet ateities kūrimui. Atrodo, kad toks laikas dar tik artėja. Bet artėja per lėtai.

– Kai kurios Rytų ir Vidurio Europos šalys (pavyzdžiui, Lenkija ar Čekija) priešinasi. Jų atstovai pabrėžia: negalime sakyti, kad vienos Antrojo pasaulinio karo aukos buvo vertingesnės už kitas! Kodėl tuomet Lietuvos atstovai Europos Parlamente tyli?

Rasa Čepaitienė. Spėčiau, kad jie tyli arba dėl istorinių žinių stokos, arba tiesiog prisitaikydami prie oficialiosios mūsų valstybės pozicijos, tiksliau, jos nebuvimo. Lietuvos „pozicija“ pasireiškia arba šių nemalonių temų ignoravimu, arba nuolankiu sutikimu su viskuo, ką jai primeta ir ko reikalauja kaltintojai ir šmeižikai. Kaip parodė vadinamasis R. Vanagaitės skandalas, valstybės pareigūnai net nesugeba apginti šmeižiamų laisvės kovotojų. Dar daugiau – jie nesupranta reikalo esmės ir yra linkę veikti ne Lietuvos, bet kitų šalių interesų naudai. To pasekmės akivaizdžios. Galiausiai, politikams visiškai sustingus, vandalai imasi atviro atminimo lentų daužymo, būdami įsitikinę, kad už tai pavyks išvengti bausmės.

Išvada paprasta: neturime jokios nuoseklios ir aiškios savo istorijos politikos esminiais XX a. vidurio istorijos klausimais. O jos neturėjimas pražūtingas: lietuviai nuolat melagingai žeminami ir apšaukiami nusikaltėliais tarptautinėje arenoje, o šalies viduje tai veda prie nusivylimo savo Tėvyne ir jos gynėjais, patriotizmo silpnėjimo.

Romas Pakalnis. Iki šiol Europos Parlamente mūsiškiai, matyt, tyli todėl, kad arba neturi, ką pasakyti, arba bijo pasakyti tai, ką galvoja.

Parlamentas tam ir skirtas, kad jo nariai kalbėtųsi tarpusavyje ir ieškotų bendražygių bei bendrų problemų sprendimų. Prisiminkime, kaip efektyviai itin sudėtingomis sąlygomis veikė į SSRS Aukščiausiąją Tarybą išrinkti Sąjūdžio žmonės. Net neturėdami daugumos sugebėjome pasiekti, kad Lietuvai palankūs sprendimai būtų priimami aukščiausiu lygiu. 

Politikas turi sugebėti ginti Lietuvą ir jos piliečius, net kai tai itin nepatogu. Todėl ir Europos Parlamente mums reikia tokių politikų, kuriems Lietuva ir jos žmonės yra svarbiau už asmeninį komfortą ir interesus.

Susiję

Romas Pakalnis 2839279926553973940

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2019-05-16 09:34

  kai EP buvo parlamentaru senasis Landsbergis, jis sita klausima kele, as gerai pamenu. o veliau, kiti iskaitant ir jaunaji Landsbergi, jau atrodo, kad ne.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Skaitytojas2019-05-18 13:09

  Deja, mums niekada nepavyks įkalti į galvas tiems Vakarų komjaunuoliams, kad komunizmas žiaurumu visiškai prilygo nacionalsocializmui, o nužudytų žmonių skaičiumi jį ir pranoko. Nes tai reikštų, kad vakariečiai, per II pasaulinį karą kovoję prieš vieną ir kartu su kitu, netenka (pirmiausia savo pačių akyse) jokio moralinio pranašumo, jei kovojo prieš vieną blogį, bet padėdami kitam, niekuo ne mažesniam blogiui. O su tuo jie nesutiks niekada. Pagal jų pačių ideologiją, jie juk pasirinko teisingą pusę. Blogis, prieš kurį jie kovojo, būtinai turi būti didesnis už tą, su kuriuo kartu jie kovojo.

  Arba dar trumpiau viską apibendrinus: kai turi daug tankų, raketų ir t.t., ir laimi kokį nors karą, tada ir esi teisus. Kitu atveju nepadės jokie įrodymai (kad ir kokie tikri ir įspūdingi jie būtų), nes niekas nenorės jų matyti.

  AtsakytiPanaikinti
 3. supratingas2019-05-23 19:57

  Cit.: "Nes tai reikštų, kad vakariečiai, per II pasaulinį karą kovoję prieš vieną ir kartu su kitu, netenka (pirmiausia savo pačių akyse) jokio moralinio pranašumo, jei kovojo prieš vieną blogį, bet padėdami kitam, niekuo ne mažesniam blogiui.

  Ar turite kuom pagrįsti šį savo teiginį?

  Cit.: "Pagal jų pačių ideologiją, jie juk pasirinko teisingą pusę. Blogis, prieš kurį jie kovojo, būtinai turi būti didesnis už tą, su kuriuo kartu jie kovojo."

  O ką, jie pasirinko neteisingą pusę? Jei taip, tuomet kuris pasirinkimas buvo teisingas?
  Apskritai keista, kad šiais laikais kai kam šiuo klausimu vis dar kyla abejonės.

  AtsakytiPanaikinti
 4. supratingas2019-05-26 02:38

  Cit.: "Man keista, kad kažkam šituo klausimu viskas aišku - atseit, "geriečiai" nugalėjo "blogiečius"

  Per daug supaprastinate. "Skaitytojas" ir tamsta, nors ir teisingai suvokdami komunizmo blogį, klaidingai vertinate vakarų sąjungos su Sovietais motyvą, o taipogi susidaro įspūdis, kad ne pilnai suvokiate šio karo svarbą. Jie padėjo ne ne mažesniam blogiui, o sudarė sąjungą su mažesniu blogiu, kad nugalėtų didesnį blogį. Ir jie padėjo laimėti sau ir žmonijai, o ne komuniagoms. Šitas teisingas Vakarų pasirinkimas leido sunaikinti nacizmą (nors ir negalutinai) ir negrįžtamai susilpninti Sovietus ko pasekoje neprireikė nė penkiasdešimties metų jiems nusibaigti (nors ir negalutinai). Beje, su jūsų pergalės vertinimu turbūt nesutiktų ir pats Džiugašvilis atsisakęs vadovauti pergalės paradui.
  Turime būti dėkingi Dievui, kad lemtingu civilizacijai momentu iškilo genialus lyderis Čerčilis, sužibėjęs dieviška įžvalga, ir vadovavęsis akimirkos svarba, o ne morale. Jei būtų leista įsiviešpatauti nacizmui tai reikštų civilizacijos žūtį šimtmečiams, o gal ir ilgesniam laikotarpiui. Šis svarbus dalykas dažnai ignoruojamas tarsi tai būtų dar vienas didelis eilinis karas. Bet tai nebuvo eilinis karas, tai buvo žūtbutinė kova prieš tamsą kurioje nacistinė Vokietija ketino paskandinti visą Vakarų civilizaciją, o ilgainiui ko gero ir visą pasaulį.
  Vertinant grynai techniškai, taip, abu režimai buvo be galo žiaurūs ir abu atsakingi už dešimtis milijonų aukų, tačiau visgi vieninteliai naciai gamino gaminius iš žmogienos ir bandė įgyvendinti rasinę viršenybę praktikoje.

  Suma sumarum, komunizmo nusikaltimus pripažinti būtina, bet juos pripažinus Vakarai niekuomet nepraras moralinio pranašumo, jei apskritai dera žutbūtinius įvykius vertinti per moralės prizmę. O nenoras pripažinti komunizmo nusikaltimus gali būti susijęs su visai kitomis priežastimis, pvz., kad tie nenorintys yra tiesiog raudoni, dar pragmatikai nenorintys erzinti Rusijos, paprasčiausiai istoriją žinantys bei suvokiantys labai paviršutiniškai ir dar mąstantys panašiai kaip "Skaitytojas".

  Cit.: "Beje, dabartinė Vakarų civilizacijos krizė, gresianti tos civilizacijos žlugimu - irgi šito "teisingo" Vakarų pasirinkimo pasekmė, jeigu ką. ;)

  Kaip jau dalinai minėjau auksčiau dabartinė krizė yra saulėtas kurortas palyginus su katastrofa kuri būtų ištikusi nugalėjus naciams.
  Taip pat norėčiau atkreipti tamstos dėmesį į tai, kad neigiant Vakarų pasirinkimo teisingumą derėtų siūlyti alternatyvą/-as ;)

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui (nauja tinklalaidė)

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item