Atsilyginimo Rožančius dėl homoseksualizmo propagavimo

Gyvename išskirtiniais laikais. Katalikiškosios Lietuvos sostinėje – Vilniuje – šiais metais jau ketvirtą kartą vyks Lietuvos Gėjų Lygos ...

Gyvename išskirtiniais laikais. Katalikiškosios Lietuvos sostinėje – Vilniuje – šiais metais jau ketvirtą kartą vyks Lietuvos Gėjų Lygos (LGL) organizuojamo festivalio „Baltic Pride“ eitynės „Už lygybę“. Pasyviai stebinčiai visuomenės daugumai jos diegia ir skatina nepriimtiną ideologiją, homoseksualizmą ir genderizmą. Birželio 8 dieną Vilniaus Gedimino prospekte organizuojamų eitynių „Už lygybę“ dalyviai mums teigs, jog visos seksualinės elgsenos yra lygiavertės vyro ir moters ryšiui, taip tiesiogiai atakuodami įprastą šeimos supratimą. LGL, šio renginio organizatoriai, festivaliui netgi pasirinko šūkį „Mes esame šeima“, taip visiškai neslėpdami savo pretenzijų ir užmačių. Negana to, eitynių dalyviai teigs, kad žmogus pats renkasi savo lyties tapatumą nepriklausomai nuo biologinės lyties, taip mėgindami visiškai pakirsti įprastą žmogaus sampratą. Šie dalykai brukami pasitelkus melą apie kovą už „naujas“ ir „pažangias“ idėjas, nuslepiant, jog žmogaus prigimtyje niekas iš esmės pasikeisti negali, kaip ir iš jos kylančioje prigimtinėje šeimoje.

Matome, kad daugybė katalikų su liūdesiu stebi šias eitynes, bet jaučiasi bejėgiai, tarsi neturėtų jokios įtakos tam, kas vyksta jų valstybėje, ir nėra tikri, kaip tam pasipriešinti. Daug kur paplitusi apatija ir mintis, kad pasipriešinti nebepavyks, kad tik laiko klausimas, kol šios negerovės įsitvirtins ir mūsų valtybėje. Todėl kviečiame šiuometinių eitynių metu susirinkti prie pagrindinės šalies bažnyčios, Arkikatedros Bazilikos, kurioje ilsisi Lietuvos globėjo Šventojo Kazimiero palaikai, ir taikiai, vedant Dievo ir artimo meilei, kartu melstis bei giedoti, siekiant atsilyginti Dievui už viešas nuodėmes, padaromas „Baltic Pride“ festivalio metu.

Išskirtiniai laikai reikalauja išskirtinių priemonių. Viena iš šių priemonių, šimtmečiais saugojusi katalikišką civilizaciją ir mūsų Tėvynę – Šventojo Rožančiaus malda ir pamaldumas Švenčiausiąjai Mergelei Marijai. Sesuo Liucija, Švenčiausiosios Mergelės Marijos 1917 m. apsireiškimo Fatimoje regėtoja, sakė, kad mūsų laikais ypatingai bus puolama pagrindinė visuomenės ląstelė – šeima, o svarbiausias būdas šiam puolimui pasipriešinti – pamaldumas Švenčiausiąjai Mergelei Marijai. Tokį pamaldumą turėjo ir mūsų globėjas Šventasis Kazimieras, kurio užtarimo taip reikia mūsų šaliai. Dar vienas mūsų įkvėpėjų – dėl meilės Dievui ir Tėvynei daug iškentėjęs monsinjoras Alfonsas Svarinskas, kuris, kai dar nebuvo mūsų palikęs, šių eitynių metu Katedros aikštėje uoliai melsdavosi Šventąjį Rožančių.

Pagal tradicinį katalikišką apibrėžimą, atsilyginimo aktas yra malda, turinti intenciją atlyginti už nuodėmingus veiksmus. Kadangi nuodėmė propaguojama viešai ir su valstybės leidimu, mes taip pat melsimės viešai. Renkamės birželio 8 dieną, 12.30 valandą prie Vilniaus Katedros varpinės. Mes turime padėti savo Tėvynei grįžti prie Dievo. Tai galima pasiekti malda, kuri turi galią perkeisti žmonių širdis, šeimas, bendruomenes ir net valstybes.

Melsimės šiomis intencijomis:

- Norėdami atlyginti Dievui už nepriimtiną šeimai ir santuokai idėjų skleidimą „Baltic Pride“ festivalio metu, ypač vykdomą eitynėmis „Už lygybę!“; 

- Melsdami už Lietuvos žmones ir ypač už jaunimą – kad visuomet siektume skaistumo ir kitų dorybių;

- Melsdami už Lietuvą – kad ji visuomet išliktų katalikiška šalis.

Melsimės ir giedosime šias maldas:

- Švenčiausiosios Mergelės Marijos Rožančius;

- Švenčiausiosios Mergelės Marijos (Loreto) litanija;

- Švenčiausiosios Jėzaus Širdies litanija;

- Kelios giesmės Švenčiausiąjai Mergelei Marijai;

- Po šių maldų kartu eisime į Šventojo Kazimiero koplyčią ir sukalbėsime Lietuvos paaukojimo Nekaltąjai Marijos Širdžiai aktą, kurį Lietuvos vyskupai kalbėjo 2018 metais, paaukodami Lietuvą Švenčiausiąjai Mergelei Marijai, bei Šventojo Kazimiero litaniją;

Visos maldos bus atspausdintos lankstinukuose, kuriuos gaus dalyviai.

Birželio 8 dieną, 12.30 valandą susirinkime prie Vilniaus Katedros varpinės ir melskimės atsilygindami Dievui už nepriimtiną šeimai ir santuokai idėjų skleidimą „Baltic Pride“ festivalio metu, ypač vykdomą eitynėmis „Už lygybę!“. Parodykime, kad Lietuva – katalikiška šalis ir mums nepriimtinas palaidas elgesys! Atsineškite rožančių ir ateikite su šeimomis, pakvieskite draugus! Visi kartu, taikiai, su Dievo ir artimo meile melskime Dievo pagalbos mūsų šaliai! Kviečiame dalyvauti VISUS geros valios žmones – tiek pasauliečius, tiek dvasininkus, tiek ir tuos, kurie niekada gyvenime nėra meldęsi Šventojo Rožančiaus.

DĖMESIO! Visų dalyvių prašome elgtis ramiai ir į maldą nesinešti jokių plakatų su šūkiais. Tai visų pirma vieša atsilyginimo malda, o ne politinis protestas. Taip pat kviečiame į bet kokias galimas provokacijas neatsakyti tuo pačiu. „Nugalėk blogį gerumu”, - tokiu šūkiu apsišarvavęs buvo palaimintasis Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis.

Įvykio Facebook puslapis: https://www.facebook.com/events/2313997742203775/

Nuolankiai,
„Katalikų Tradicija“

Susiję

Katalikų Tradicija 9017293867077834103

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2019-05-31 10:45

  Teisingai geriausiai į juos nežiūrėti,o melstis nes velnias visada labiausiai bijo kryžiaus ir maldos.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2019-05-31 10:47

  PRITARIU.......Visi negalėsime nuvykti į Vilnių .Gal tą pačią akciją galima vykdyti ir kituose miestuose, tuo pačiu laiku, prie pagr. bažnyčių, arba katedrų(pavyzdžiui Kaune)?

  AtsakytiPanaikinti
 3. Niekas dar niekada nėra nieko įveikęs nuolankumais ar maldomis.
  Tai kas vyksta yra išdava to kad bažnyčia ir jos vadovai yra 30 metų nusišalinę nuo savo preigų ginti šalyje moralę ir net atvirkščiai- tie kas bando ją ginti (kaip du kunigai) juos bandoma iškart užčiaupt. Gėda

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Na, niekaip negaliu praeiti pro šalį tokios Čingishano nuostatos, kad "Niekas dar niekada nėra nieko įveikęs nuolankumais ar maldomis."
   Žinai, pasakysiu, kad apskritai NIEKO negalima nuveikti be nuolankios maldos:). Viskas, kas buvo nuveikta, tai tik maldos ir aukos dėka.
   Tau, kaip nereligingam, bet aktyviai blogiui besipriešinančiam žmogui kitaip turbūt ir negali atrodyti, kaip tik kad visko darymas regimais veiksmais, apčiuopiamais darbais. Tačiau maldos energija, jos dvasinė galia yra pirmesnė ir nepalyginti veiksmingesnė už paprastą ir iš sielos polėkių kilusį darbą. Bet tavo karštumas ir energingumas irgi labai geri dalykai.
   Kitas klausimas, kaip, kas ir kada meldžiasi. Malda maldai irgi nelygu.

   Panaikinti
  2. Malda didžiulė jėga - Rožančiaus akcija austrai išmeldė sovietų armijos išvedimo iš jų Tėvynės, o visa krikščionija 1571 m. - grobikiško musulmonų laivyno sutriušinimo prie Lepanto.
   Tačiau "Čingischano" tiesa, kad Bažnyčios vadovų darbas, kurį jie didele dalim apleido - aktyviai pasisakyti ir veikti prieš homoseksualizmo propagandą ir kitas antikrikščionkiško liberalizmo apraiškas.
   O taip pat normali - katalikiška - valstybė turėtų drausti tokią propagandą ir bausti už ją, kaip buvo daroma šimtus metų.

   BET dabar reikia VISIEMS prisidėti prie maldos akcijos. Tai pirmas žingsnis. O mūsų giesmės skamba garsiai, plačiai skelbia, kad Vilnius - katalikiškos Lietuvos sostinė, kad ji priklauso Kristui Karaliui! ATEIKITE VISI, ATSIVESKITE kuo daugiau bendraminčių, ATEIKITE SU DRAUGAIS , ŠEIMOMIS, VAIKAIS – DAUGIAVAIKĖS ŠEIMOS su mūsų gyvenimo gėlėmis VAIKAIS – tai GYVAS ARGUMENTAS prieš iškrypimų propagandą. Švč. Marija, Lurde sakiusi žmonijai „Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas“, geriausia pagalba prieš blogio tvaną. NET JEI NIEKADA NEKALBĖJAI ROŽANČIAUS – PRISIJUNK – kaip kadaise po sovietmečio nemokėdami prisijungėme prie bene 100 000 kalbančių Rožančių prie Seimo, artėjant komunistų tankams...


   Stabdykime barbarybės antplūdį, griaunantį šeimą ir civilizaciją!
   Ir vėl liberalai – naujųjų laikų barbarai – drįsta įžūliai žygiuoti pro Lietuvos šventoves, pro jos globėjo Šv. Kazimiero karstą, trypti Dievo Motinos globojamą Lietuvos žemę, vaikų akivaizdoje propaguoti homoseksualizmą ir kitus iškrypimus... Tikroji - katalikiška – Lietuva sako „Ne!”.

   Jau net pagonys stabdė šeimos irimą - "tarsi paties gyvenimo buvo iššauktas romėnų įstatymas (vad. Lex Julia et Papia Poppaea), kurio laikantis nenorintieji gyventi moterystės gyvenimo ar neturintieji vaikų būdavo apdedami tam tikrais mokesčiais. O tėvai, turėjusieji trejetą ar daugiau vaikų, būdavo atleidžiami nuo tam tikrų valstybinių prievolių. Bet įsidėmėtina tai, kad šitokios pastangos sulaikyti beirstančią šeimą buvo tuščios“ (iš Kun. Lomano knygos). Bandė romėnai - nors ne visada sėkmingai stabdyti „graikiškos ydos“ – homoseksualizmo plitimą, bet pagonybė nepajėgė to nugalėti. Romos imperijai tapus katalikiška Kristaus įsteigti sakramentai - santuoka, išpažintis, Komunija ir t.t. atgaivino nykstančią šeimą ir visą civilizacija. Šeima – pagrindinė visuomenės ląstelė – iškelta į neregėtas istorijoje aukštumas. Iškrypimų propaganda buvo draudžiama.
   Naujųjų laikų barbarai – liberalai – bando nusmukdyti civilizaciją atgal į barbarybę – dar žemesnę nei pagoniškos antikos laikais, dar didesnę betvarkę nei laukinėse gentyse. Jei jau pagonys romėnai bandė tai stabdyti, juo labiau turime tai daryti mes.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-05-31 16:38

   Tai sakot jeigu melsiu, kad vanduo pavirstu kompotu, taip ir bus?
   Jeigu ne, tada ši idėja tik paistalai.
   Malda naudinga tavo vidiniam pokyčiui, bet kitus ji įtakoja tik tiek kiek jūsų malda skatina jus veikti fizinia išraiška.
   Malda be veiksmo yra tuščia.
   Akivaizu, kol katalikai meldžiasi, sodomitai veikia. To pasekoje rezultatas akivaizdus. Sodomitai - katalikai 10:0, kitaip sakant žaidimas į vienus vartus. Gaila.

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2019-05-31 10:49

  KATALIKAI, SKUBIAI PLATINKIME ŠĮ PRANEŠIMĄ.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Taip platinkim visur! Dabar reikia VISIEMS prisidėti prie maldos akcijos. Tai pirmas žingsnis. O mūsų giesmės skamba garsiai, plačiai skelbia, kad Vilnius - katalikiškos Lietuvos sostinė, kad ji priklauso Kristui Karaliui! ATEIKITE VISI, ATSIVESKITE kuo daugiau bendraminčių, ATEIKITE SU DRAUGAIS , ŠEIMOMIS, VAIKAIS – DAUGIAVAIKĖS ŠEIMOS su mūsų gyvenimo gėlėmis VAIKAIS – tai GYVAS ARGUMENTAS prieš iškrypimų propagandą. Švč. Marija, Lurde sakiusi žmonijai „Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas“, geriausia pagalba prieš blogio tvaną. NET JEI NIEKADA NEKALBĖJAI ROŽANČIAUS – PRISIJUNK – kaip kadaise po sovietmečio nemokėdami prisijungėme prie bene 100 000 kalbančių Rožančių prie Seimo, artėjant komunistų tankams...

   Panaikinti
 5. Žinot, tas gėjų paradas yra tikrai nemalonus ir neskoningas reginys. Bet pulkelis davatkų, murmančių rožančių, atrodys žiauriai komiškai. Kai kada būna tokių kvailų situacijų, kad nežinia ką daryti is viso.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Žmonės, atsibuskim! SAKOT pulkelis davatkų? Kokių davatkų? Pažįstu tuos žmones - tai Lietuvos jaunimo žiedas, sudarę jaunas šeimas, su mažais vaikais - Lietuvos ateitim ant rankų, aktyvūs šaunūs katalikai, bandysim atvažiuot ir mes auginam 5 vaikus, atvažiuokite daugiavaikėm šeimom su draugais, vaikais, giminėm. Negalvokim kaip kas atrodys, o kaip atrodys iškrypėlių paradas? - būtų komiškai jei tai nebūtų tragiškai. Aš Tu, jis, ji - niekas neturim moralinės teisės tokią valandą atsėdėti "už pečiaus" galvodami, kad komiškai atrodys, ar "ką aš čia pridėsiu, pakeisiu - tegul kiti daro, išvažiuosiu geriau lysvių kasti". O gal kas bijom? - čia absoliučiai nėra ko bijoti - parodysim, kad čia katalikiškos Lietuvos sostinė, ji priklsauso Kristui Karaliui, iš čia žygiavo lietuvių KATALIKŲ armijos ginti visos krikščionijos Rytų pasienio - vedamos Vytauto Didžiojo, Jono Karolio Chodkevičiaus... ATEIKIM! - laikas smogti atgal liberalizmui, perdaug įsijautė šitie barbarai...

   Panaikinti
  2. Iš tiesų, iš tiesų sakau tau, Šarūnai, tvirtas yra Tavo tikėjimas. Tvirtumu prilygsta Tavo naivumui :)

   P. S. Liberastas nesu, paradui nepritariu.

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2019-05-31 13:57

  „1 Tes 5,18 Už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje.“

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Taip Dievo valia dabar stabdyti šį nuodėmės tvaną - todėl ateikim ir tvirtai melskimės. Mes atvažiuosim iš Kauno. Važiuokim iš visur į sostinę, Vilnių kadaise krikščionijos gynybinės tvirtovės "štabą" - "Antemurale Christianitatis" - krikščionijos piešakinis mūras - taip popiežiai vadindavo Lietuvą. ATVAŽIUOKIM prie Katedros.

   Panaikinti
  2. Šarūnai, kalbi taip, tarsi iš krikščionių vieni katalikai tebūtų. Katalikai, katalikai, katalikiška Lietuva... Tai jau tikrai "katalikiška". Gal kokios kelios dešimtys lefebristų, o daugiau 70 proc. išvėsusių modernistų, entuziastingai šūkalojančių "priimti kitokį!" (tuoj Nemo prisistatys ir patars viską ištirti - o gal tose eitynėse visai normalūs žmonės, kuriuos mes turim su džiaugsmu priimti?! Ir įrodys, jog tokie paradai tiesiog būtini). Na, dar kažkiek įvairių pakraipų Liuterio palikuonių, besivadinančių "tradicinėmis religijomis" ir 144 tūkstančiai Lietuvos ortodoksų, jau bebaigiamų paversti kultūrine organizacija.
   Tai va, tokia "katalikiška" Lietuva. Bet akcija gera, pritariu.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-06-07 23:20

   Šarūnai, pagarba.

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2019-05-31 19:19

  Deja, bet reikia pripažinti, kad bažnyčia nebegali apginti savo ganomos bandos...jei malda liko vienintelis ginklas apginti tikėjimą ir tikinčiuosius, tai galutinis jos žlugimas jau visai arti.

  AtsakytiPanaikinti
 8. Maldos galia įsiviešpatauja ramybė ir taika. Bet kyla didžiausias klausimas, kodėl žmonės pasirenka tokį gyvenimo būdą.Manau tai meilės stoka šeimoje, visuomenėje ir pačioje bažnyčioje. Tuomet atsiranda tie, kurie sako, kad aš tave mylėsiu, o faktiškai aš tavim pasinaudosiu ir naudojasi iki sąmonės netekimo. Žmonės, pasirinkę kitokį gyvenimo būdą, sukelia revoliucijas, kad pasiektų savanaudiškus tikskus. Tokių revoliucijų vaisiais springstame po šiai dienai.Todėl aiškinimas ir švietimas su kokiais iššūkiais susiduria žmogus, tiesiog būtinas, bet būtiniausia yra pagarbi meilė ir pagalba vaikui, jaunuoliui, būsimiesiems tėvams ir motinoms. Tai svarbiau už pinigus.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2019-05-31 21:51

  Šv. Rožančius straipsnyje išvardintomis intencijomis ir nurodytu laiku turi būti kalbamas ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje vienu metu. Ir vyskupai tikrai privalėtų šio sekmadienio Šv.Mišiose pakviesti visus bendrai maldai. Atminkite, kaip Šv.Rožančių meldėsi visa Lenkija.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Progreso nesustabdysit :2019-05-31 22:17

  Birželio 1ą ,Paryžiuje : MAGICAL PRIDE AT DISNEYLAND® PARIS

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-06-01 11:31

   PROGRESAS, kurio tikrai nesustabdysi:
   apie 80 proc. visų sergančių aids yra homoseksualūs asmenys. Nes jų progresas - pasileidimas.

   Panaikinti
  2. Taip pat dauguma sergančių hepatitu yra homoseksualai. ;)

   Panaikinti
 11. Anonimiškas2019-05-31 22:44

  Malda - galingas ginklas. Asmeniškai padėjo išspręsti dalykus, kurių negalėjau išspręsti dešimtmetį. Nors atrodė, kad maldos mažiausiai čia padėtų. Ir kitur padeda. Yra žmonių išėjusių iš komos, pasveikusių po gausių maldų. Kas to nepatyrė, negali to įsivaizduoti. O šita nuodėmė dabar pasekmes duoda Vakarams, ateina islamas su gana griežtu požiūriu į tai.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Anonimiškas2019-05-31 23:34

  Čia Jums,Progreso nesustabdysit, todėl isiklausykite labai gerai: gal mes, krikščionys, ir nesustabdysim jūsų "progreso", bet patikėkite, šimtaprocentinė garantija, atėjęs mūsų Karalius JĖZUS KRISTUS, antruoju atėjimu tikrai sustabdys...Tą lemtingą akimirką jūs šauksitės Karaliaus, o ne "progreso", todėl jau dabar pamatuokite, kuris iš jų vertingesnis.......

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Jų "progresas" - seksas, kuris jiems toks svarbus tarsi kvėpavimas. Be jo (ir be visokiausių rūšių iškrypėliško paleistuvavimo) jie negali gyventi, pasidarę baisesni už seksualius gyvulius, - tie, beje, nemoka nei paleistuvauti, nei iškrypėliškai seksuotis.
   Apaštalas Paulius net onanizmą laiko nuodėme, dėl kurios žmogus, jei neatgailauja, nepatenka į Dievo karalystę. Ką bekalbėti apie paradus, kuriuose reikalaujama teisės iškrypėliškai gyventi! Biblija, o ir kiekvieno normalaus žmogaus sąžinė smerkia iškrypėliškus ryšius:
   "Jei vyras sugultų su vyru kaip su moterimi, abu bjauriai nusikalstų ir abu turi mirti" (Kun 20,13); "Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei sanguliautojai su vyrais... nepaveldės Dievo karalystės" (1 Kor 6,9). Tokių vietų Biblijoje daugybė.
   Girdi, progresas. Na nieko sau, rado progresą!

   Panaikinti
 13. Anonimiškas2019-06-01 11:28

  Tokia akcija tiktų ir prie seimo, kartą per savaitę visus metus. Kaip tada sausio 13 gindami seimą visi giedojom "Marija Marija...", taip dabar galima tą šėtonų irštvą irgi tokiu būdu išvalyti.

  AtsakytiPanaikinti
 14. Anonimiškas2019-06-01 13:06

  Kokie cia debilai rasineja, Vasaros g. 5 yra interneto prieiga?

  AtsakytiPanaikinti
 15. Anonimiškas2019-06-01 14:22

  Didžiausias pasiekimas būtų, kada jie žygiuotu o aplink juos stovėtu ne žioplių minia,o daug klupančių,besimeldžiančių už juos ir jokių incidentu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Žmonės, jūs dori, dvasingi, kilnūs, geros širdies - bet TOKIE naivūs, kad verkti norisi...

   Panaikinti
  2. Nes jums "Didžiausias pasiekimas būtų, kada jie žygiuotu o aplink juos stovėtu ne žioplių minia,o daug klupančių,besimeldžiančių už juos ir jokių incidentu."

   Panaikinti
  3. Na, jei tik toks didžiausias laimėjimas, tai man irgi būtų mažoka. Būtų geriausia, jei vieni melstųsi, o kiti šiknas jiems spardytų;).
   Bet ot sakau, atėjo laikai - pyderai marširuoja paraduose, yra gerbiami visuomenėje ir net užima aukštus postus, o normalūs sveiki žmonės leidžiasi jų valdomi. "Aš esu pyderas ir tuo didžiuojuosi", - štai mūsų išsigimusios epochos šūkis.

   Panaikinti
 16. Kol pats žmogus savo kailiu nepatiria nuodėmės baisumo, tol jis yra nepasiekiamas. Vieni žūna kiti išsikapsto, o dar kiti organizuoja paradus naujoms aukoms.Žmogui duotas laisvas pasirinkimas, o tuo pačiu ir išbandymas. Ar gali keistis žmogus, gali, bet tai priklauso nuo jo paties noro. Žmogaus apsisprendimas yra labai rimtas dalykas tiek teigiamas tiek neigiamas, nes kiekviena pusė traukia į save. Laimi tas, kas stipresnis.Todėl kartais būna labai stiprūs sukrėtimai, kad pakreiptų žmogų tinkama linkme ir tai daugeliu atveju žmogus praregi ir keičia gyvenimą.Toks jau tas žmogaus gyvenimas, puolamas visokių parazitų ir visokių jėgų.Kaip už sveiką augalą, taip ir už sveiką žmogų tenka gerokai pakovoti.

  AtsakytiPanaikinti
 17. Anonimiškas2019-06-01 19:37

  Prie ko jungsis jaunimas neseniai tapęs rinkėjais? Prie marazmatikės Sadūnaitės kuri iki dabar apie mergaitę peza, nors ta jau seniai užaugo? Ar prie Armonaitės? Štai jums ir atsakymas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-06-01 21:03

   Sunkus jūsų gyvenimas, jei mokyklą baigę jaunuoliai jums atrodo liberastiniai degeneratai. Visą gyvenimą praleidote Pravieniškėse už grotų ir tik dabar išleido?

   Panaikinti
  3. Aišku liberastiniai degeneratai, nes tokie jau išugdyti, auginti “vienintele” teisinga nuomone. Jiems kalta, jog visa kita - fake news. Nėra jokios kitos tiesos, tik teliko ir MSM “tiesa”. Tai zombiai be kritinio mąstymo. Aišku, kad jau degradavę. Didžiuojies tuo, kad jaunimas mažai mąstantis, nieko nekvestionuojantis, apolitiškas, istorijos neišmanantis? Aišku didžiuojiesi, iš ko jūs menkystos daugiau balsus rinksit? Juk vartotojiška ir kosmopolitine dvasia neaugę, politika besidomintys už jus niekada nebalsuos.

   Panaikinti
  4. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  5. vargo patriotai2019-06-02 13:29

   Jei visų patriotų protelis tik toks, tai toli eisit. Vakar brolis per liet.k. egzaminą kaip tik samprotavimą apie kvailius pasirinko, pilnai galėjo ir apie "patriotus" parašyt. Matomai dar nepastebėjot, kad jaunimas jokių TV jau seniai nežiūri, viskas ko reikia ateina į smartfoną iš interneto strymų. Šiemet buvo pirmieji rinkimai, pagal ką rinkomes? Vakarietiška kryptis ir adekvatumas. Dar juokina mitingai prie LRT. Norit pasiekt jaunimą - tam yra visos interneto galimybės. Koks nors Tapinas tai sėkmingai gali padaryti, o jūs nebe? Ar jūs turit ką pasiūlyt tam jaunimui apart viduramžių davatkiškumo ir draudimų, čia jau kitas klausimas. Galima iš gilios desparacijos ir nevilties jaunimą išvadint degeneratais, bet tai nieko nieko nepakeis: ateitis priklauso jiems. Jie gyvens Lietuvoje ar užsieny, dirbs, gamins pinigus Lietuvai. Ir net uždirbs jums pensijas, seniems pykčio ir tulžies suėstiems nuobezdoms, kai jau nebepakilsit iš lovų.

   Panaikinti
  6. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  7. kazinpikceviciui2019-06-02 14:00

   tamstos tekstuose zodis chunveibinas pasieke toki daznuma kad darosi nebeimanoma nieko suprasti.

   Panaikinti
  8. Anonimiškas2019-06-02 14:34

   Specialiai Sėliui: kaip ilgametis pedagogas galiu pasakyti, kad matai visiškai iškreiptą pasaulį. Šiuo metu egzaminus laiko ne zombiai, ir ne liberastiniai degeneratai. Šiemet nėra temos apie Tėvynę, bet ir iš kitų neįmanoma nepastebėti kad mokyklas palieka daug brandaus, mąstančio jaunimo. Juos iškeikti paskutiniais žodžiais - čia ne tas kelias. Ar susimąstėte kada, kodėl į tautinių jėgų renginius ateinančių žmonių amžiaus vidurkis yra 70 metų?

   Panaikinti
  9. Jūs juokaujate? “Brandus, mąstantis” 18-niolikinis ar 19-niolikinis? :) Aišku, tik jeigu balsuojantis už šimgrybę. :) Dar gerokai per anksti juos tokiais vadinti, kai jų pagrindinės žinios apie politiką - tik nuogirdos iš teliko ar soc. tinklų. Arba išvis politika dar ne galvoj. Kiek jų normaliai istoriją suprantančių, o ne per prievartą “kalusių” ir pasibaigus pamokai iškart pamiršusių? Koks 1 iš 10? Jiems dar vėjai galvoje. Bet kuo vyresnis, tuo palaikymas degeneratams krenta. Kaip manai, kodėl JAV “demokratai”-liberastai nori leisti balsuoti jaunikliams nuo 16 metų? :) Nes jaunikliai labiausiai imlūs liberastinei šizofrenijai, nėra jokie “brandūs, mąstantys”. Jų dėmesį lengva patraukti patyčiomis ir žeminimais, ką ir daro šimgrybės bei minėtas tapkinas, o ne ramiais filosofavimais ir kultūringais argumentavimais. Taigi pasižiūrėkit į tuos liberastų “infljūencerius” visokius ten kvaitulionius, valatkas, kvietkevičius, tapkinus ir kitus mėšlo gabalus. Kas juos vienija, apart liberastijos? Oponentų žeminimas, chamizmas (humoras ale), ciniškumas. Bet, kaip sakiau, einant metams, vėjams galvoje išsipūtus ir galutinai subrendus - nuo kokių 30-ties, jaunimas jau atsirinks, kas yra kas. Dabar jiems kas “krūčiau” oponentą “suvartys” bei “pagaidins”, tas teisus.
   P.S. O dėl amžiaus vidurkio, iš kur tokia statistika? Pvz. Radžvilo komandoj ar teko matyti, kiek jaunuolių? Štai JIE yra tie brandūs, mąstantys, iš tikro mokykloje kažko mokinęsi, o ne perdę.

   Panaikinti
  10. Kodėl liberastai jau nuo darželio taikosi į vaikus ir jaunuolius? Kodėl liberastai taikosi į žemiausius instinktus - seksas, patyčios, svaigalai? Nes jaunuomenė pažeidžiamiausia. Jaunatvišką naivumą jie vadina “brandūs, mąstantys”, omg. :))))

   Panaikinti
  11. Anonimiškas2019-06-02 16:54

   Sėliui: sakote daug išmanote apie jaunimą ir jų naivumą ar brandumą? Ar per savo gyvenimą bent 1 val. su jaunimu dirbote? Aš tą darau kasdien jau 26 metus. Kam imlus jaunimas? Daug kas nepasikeitė net per 50 metų, ta drąsa, idealizmas, nepakantumas neteisybei išlikęs iki dabar. Anuomet buvo madinga jungtis prie radikalių kairiųjų, šūkauti komunistinius šūkius (70ųjų Pranc. ir Vok.). Šiais laikais aktyvaus jaunimo dalis daug mažesnė ir jie pradeda veiklą liberaliuose judėjimuose. Veliau supranta, kad stambių koncernų viešpatavimas ir milžiniška soc. atskirtis nėra toks jau gėris ir tampa kas socialdemokratu, kas konservatorium. Jei manot, kad jaunimui labai rūpi tokie dalykai kaip "konservatoriai - blogis", "liberastinė šizofrenija", "influenseriai" ar pan., tai klystat. Niekas nemėgsta brukalų, jaunimas tuo labiau. Mąsto patys, eina savo keliu ir teisingai daro.

   Panaikinti
  12. Tamsta, man pačiam 25 metai ir aš rašau tai, ką matau savo draugų ir pažįstamų tarpe. Nepriklausau Pro Patrijai, esu tik komentuotojas. Jau nuo kokios 10 klasės “pasinešiau” į Lietuvos istoriją ir taip gimė meilė Tėvynei. Tuo tarpu daugumai klasiokų istorijos pamokos buvo kančia. Švietimo ministerija jau taip sudėliojo kursą, kad būtų neįtraukiantis. Ne tik mokytojai kalti. Taip ir “gimsta” naujieji chunveibinai ir homjaunuoliai, savo pirmtakų komunistų palikuonys, patys gal to nežinodami.
   Nesupraskite klaidingai, chunveibinais, degeneratais ir homjaunuoliais vadinu tik tuos, kurie sąmoningai renkasi neomarksizmą, o ne visą jaunimą, nes dauguma jaunimo - apolitiški, “domisi” politika tik tada, kada būna rinkimai, o renkasi tik iš tų, ką mato daugiausiai rodomus soc. medijose, programų neskaito, alternatyvų jokių neieško ir nerūpi. Taip yra.
   Nereikia neigti, kad įžeidinėjimai, keiksmažodžiai bei patyčios netraukia jaunimo dėmesio. Pats gi žiūriu visokius whydotus, zero ir pnš. Jaunimas tik jų auditorija. Taip ir tie patyčių meistrai “infljūenceriai” tokiais būdais taikosi į jaunimą. O paskui ir formuoja nuomonę dergdamiesi ir šaipydamiesi iš oponentų. O kas kultūringai diskutuoja, filosofuoja aukštomis frazėmis, tas mažai kurį sudomina. Taip yra
   Ir išvis, mąstančiais aš laikau tik tuos, kurie pasirinkę tikrąją konservatyvią poziciją, kuri yra marginalizuojama ir nepopuliari, o ne avių mentaliteto žmogelius, kurie renkasi, kas madinga. Daug proto nereikalauja atsidaryti populiariausią, daugiausiai išreklamuotą kloaką delfį ir kiekvieną dieną misti propaganda bei fake news, po to kliedėti apie “apsiskaitymą” bei “kritinį mąstymą”. Arba kartu tyčiotis iš tų, kuriuos “varto” savo burbule “infljūenceris”, kartais toks bukas, kad diskusijos akis į akį su patyčių objektu neatlaikytų, bet nuomonę suformuoja taip, kad ką tas “marginalas” bekalbėtų, tai yra kliedesiai ir neklausykite jo, ką silpnesnio maumenėlio turėtojai ir daro. “Uždūchintas”, “pagaidintas” - reiškia nevertas dėmesio bei jokios pagarbos. Čia vos ne kalėjimo gyvenimas sukurtas “infljūencerių” FB burbuluose, kuriuose jie “vierchai”.

   Panaikinti
  13. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  14. durnas tu pikc2019-06-07 13:24

   kaip bato aulas. Nesi girdėjęs kaip pensijų sistema veikia? Tau gal vaidenasi kad žmonės dabar moka mokesčius, jie sudedami į maišą ir 40 metų laukia kad paskui tau iš to maišo pensiją mokėt? Jei kažkas aiškino kad ateityje žmonėms uždirbs DABAR dirbantiems ir mokesčius mokantiems žmonėms pensijas - pasakė 100% teisybę. Kai tu busi pensijoje, tavo dabar mokamų mokesčių seniai nebebus, nes juos dabar suvalgo DABARTINIAI pensininkai. O tau mokės iš to, ką 2040 ar 2050 metais mokesčiais sumokės tavo keikiami liberastiniai degeneratai - jaunimas, studentai ir tt. Jeigu jie visi neapsikentę emigruos, mokėti tau nebus iš ko.

   Panaikinti
  15. Anonimiškas2019-06-07 14:23

   Sėliui: Lietuvos istorija susidomėtis yra labai gerai. O dar geriau ją suprasti. Sovietmečiu skaitydamas istorines knygas negalėjau suprasti, kaip mūsų bajorai galėjo taip nutautėti ir Lietuvą paleisti vėjais? Kur buvo jų patriotizmas? Šiandien jau suprantu, kai matau visus tuos šūdadvasius iš mgbaltic ir maximų.
   Regis, smerki patyčias ir jų meistrus. Dabar gi pas patį šimgrybė, liberastai, degeneratai, homjaunuoliai... Tai kokia prasmė smerkti tuos patyčių meistrus jei nesi už juos geresnis ir tyčiojies lygiai taip pat?
   Beje, pačiam nustatyti (būnant 25) kas sąmoningai pasirinko neomarksizmą ir už tai išvadinti degeneratais ir homjaunuoliais... čia jau primena Venckienę ir Skučienę, kurios manė, kad turi teisę savo nuožiūra nustatyti kas yra pedofilas ir juos persekiot ar tiesiog "užverst".
   Galiu patikint kad 99,9% apie tą neomarksizmą nieko nėra girdėję.
   O mąstymas nėra konservatyvios pozicijos pasirinkimas. Tai gebėjimas, vieniems jis duotas, kitiems ne. Jei žmogus yra kaušas, tai ir konservatyvi pozicija niekuo nepadės. Tereikia i britų konservatorius pasižiūret.

   Panaikinti
  16. Nezabitauskas2019-06-07 21:10

   Dar patikslinčiau, kad užsidirbame ne pensiją, o tiktai teisę į pensiją.

   Panaikinti
 18. Su rozancium pries geju parada? Panasu kad zmogeliai tabore gautu medziagu pavartojo.

  AtsakytiPanaikinti
 19. O gal Šimašius su Armonaite tik apsimeta gėjais, o iš tikrųjų jie yra pora?

  AtsakytiPanaikinti
 20. Anonimiškas2019-06-08 12:05

  Galioja amžinas dėsnis prievarta gimdo
  prievartą, malda gimdo maldą, iškrypimai, iškrypimą,todėl dėti visas jėgas atsilaikyti ir nesupūti, tai irgi amžinas dėsnis.

  AtsakytiPanaikinti
 21. Tai va, kokie atsilyginimo maldos rezultatai (matomi): policija labiau saugojo maldininkus nuo pyderdemonstrantų, žiūrėjo į juos kaip į ne šio pasaulio padarus, o pyderastai buvo aukštumoje. Štai iki kokio progreso prisigyvenom. O kas nematoma, tas vienam Dievui žinoma.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ir pasvajokit, kad kunigai prisidėtų prie tokių akcijų.

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui (nauja tinklalaidė)

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item