Neskundžiama nutartimi atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl M. Ivaškevičiaus romano „Žali“

Stop kadras iš Россия 24 laidos Vilniaus apygardos teismas konstatavo, kad Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Justo ...

Stop kadras iš Россия 24 laidos
Vilniaus apygardos teismas konstatavo, kad Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Justo Lauciaus nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl rašytojo Mariaus Ivaškevičiaus romano „Žali“ apie Lietuvos partizaninę kovą ir vieną jos vadovų – generolą Joną Žemaitį yra „teisėtas ir pagrįstas“. Teismas galutine ir neskundžiama nutartimi paliko jį galioti. Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad M. Ivaškevičiaus romane „Žali“ nėra nusikalstamos veikos požymių, o rašytojo baudžiamasis persekiojimas demokratinėje valstybėje už šį postmodernistinį romaną nėra galimas.

Teisėjų kolegija atmetė Lietuvos Respublikos Seimo laisvės kovų ir istorinės atminties visuomeninės tarybos pirmininko pavaduotojų skundą. Skundu aukštesniajam teismui buvo prašoma panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo š. m. vasario 25 d. nutartį, kuria atmestas skundas dėl Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro š. m. vasario 8 d. nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą rašytojo M. Ivaškevičiaus atžvilgiu.

Teismas atsižvelgė į vyriausiojo prokuroro nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą išdėstytus argumentus, kad demokratinėje valstybėje ir vakarų demokratijos tradicijomis grindžiamoje visuomenėje literatūros kūriniuose autoriaus fantazijai ir jo naudojamoms meninės išraiškos priemonėms suteikta didelė erdvė, o literatūros kūrinio autorius turi teisę reikšti savo nuomonę visais, net ypatingai jautriais klausimais. 

Remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos Konstitucinio Teismo jurisprudencija, konstatuota, kad rašytojų baudžiamasis persekiojimas už jų literatūros kūrinius, net jeigu šiuose literatūros kūriniuose esantys tekstai ir idėjos, tikrų istorinių ar išgalvotų asmenų ir jų veiksmų aprašymas bei jų vertinimas „šokiruoja“, „trikdo“ ir „erzina“ tam tikrą visuomenės dalį, yra – kaip pabrėžiama – ne demokratinių, o totalitarinių valstybių bruožas ir neatitinka baudžiamosios teisės kaip ultima ratio - kraštutinės, galutinės reagavimo priemonės paskirties. Todėl teigiama, kad baudžiamasis persekiojimas būtų neadekvati valstybės reakcija į literatūros kūrinį, menininko kūrybą ir saviraiškos laisvę.

Teisėju kolegija taip pat nesutiko su pareiškėjų pozicija, kad knygos autorius sumenkino ar menkina Lietuvai itin svarbią partizaninio pasipriešinimo idėją. Nutartyje akcentuota ir tai, jog teismas niekaip negali sutikti su pareiškėjų siekiu persekioti grožinės literatūros autorių už jo kūrybą, nes – kaip aiškinama – toks valstybės požiūris prieštarautų su sovietų okupacija kovojusių Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo – partizaninio karo dalyvių laisvos Lietuvos idėjai.

Š. m. sausio mėn. Vilniaus apygardos prokuratūroje buvo gauti Lietuvos Respublikos Seimo laisvės kovų ir istorinės atminties visuomeninės tarybos pirmininko, Vilniaus sąjūdininkų, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos pirmininkės ir grupės pareiškėjų skundai bei prašymai.

Pareiškėjai prašė pradėti ikiteisminį tyrimą rašytojui M. Ivaškevičiui dėl viešo pritarimo tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimo ar šiurkštaus menkinimo (pagal Baudžiamojo kodekso 170-2 str.) ir dėl mirusiojo atminimo paniekinimo (pagal Baudžiamojo kodekso 313 str. 2 d.). Pareiškėjai nurodė, jog šias nusikalstamas veikas rašytojas M. Ivaškevičius padarė romane „Žali“ vertindamas Lietuvos pasipriešinimo okupacijai partizaninę kovą, pagrindinį jos vadovą generolą Joną Žemaitį ir kitus partizanus.

Susiję

Istorijos politika 1858898582236221842

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2019-04-04 15:26

  Lietuvos teisėsauga jau senai neteko legitimumo. Ir nėra reikalo jų klausyt. Išsigimėliai raudonieji-neoliberalai bus nubausti bet kokia kaina.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2019-04-04 18:19

  Tad,tapo aišku,Lietuvos teisėsauga taip ir liko nepertvarkyta iš esmės,jos sprendimai,įskaitant ir Konstitucinio Teismo, daugeliu atveju yra nepatikimi ir prieštarauja teisingumui bei tautos gerbūviui.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2019-04-04 18:25

  Ar tokios „fantazijos“ būtų leidžiamos, premijuojamos, jei taip būtų rašoma apie kitas tautas? Manau, kad tikrai ne. Kiltų tarptautinis skandalas, ir jokios premijos nebūtų. Todėl baisu. Visi patys didžiausi patriotai ir patriotės, patriarchai, dvasininkai, partijų vadukai neprotestavo, kad būtų skirta premija. Tai viską pasako apie juos.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2019-04-04 19:14

  Teismo sprendimas labai normalus. Kitokio ir nereikia tikėtis. Kiekvienas Lietuvoje turi teisę į savo fantazijas, todėl kvaila pykti ant TEISMO. Tačiau tai jokiu būdu nenuplauna gėdos nuo tų, kurie būtent už tokį ivaškievičišką "meną" ir ideologinį marmalą skyrė nacionalinę, t.y. teikiamą visos tautos vardu, premiją.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2019-04-04 21:18

  Ne tas čia yra svarbiausias veikėjas, nors tik apie jį kalbama. Svarbiausias veikėjas (rašau vienaskaitoje, nes tai jau atitinkamas darinys) yra tie, kuri jį iškėlė, tyliai ir garsiai palaikė ir palaiko, kurie pristatė premijai, skyrė ją ir smagiai plojo.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2019-04-04 22:59

  Kadangi yra žodžio laisvė, tai laisvai ir dergia, tik labai neaišku kad už tą premijuojama.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Ultrakrikscionis2019-04-05 01:58

  Ivaskevicius gaidys. Gaidy, tiki karma?

  AtsakytiPanaikinti
 8. Anonimiškas2019-04-05 21:21

  Tie, kurie tyčiojasi iš Lietuvos didvyrių, nėra Lietuvos valstybė. Nei ji, nei jis, nei tie, nei anie nėra valstybė. „Valstybės samprata. Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas. Konstitucinėje teisėje visuotinai pripažįstama, kad valstybė yra visos visuomenės politinė organizacija, kurios valdžia apima visą valstybės teritoriją ir kuri yra skirta žmogaus teisėms ir laisvėms užtikrinti, viešajam interesui garantuoti.“ Ta grupelė (taip išaukštinusi ką?) ar atstovavo visos visuomenės, kurioje pažiūros gali ir skirtis, interesus? Manęs, eilinio neturtingo ir mirtingo LR piliečio, kaip ir kitų tokių, niekas nepaklausė, kam skirti nacionalinę premiją - nebuvo jokio visuomenės balsavimo! Grupelė žmonių nėra valstybė. Tai, kas vieniems gali atrodyti paties aukščiausio lygio menas, už kurį tiesiog privaloma skirti nacionalinę premiją, kitiems gali atrodyti visiškai priešingai.Tai kokia čia nacionalinė premija, jei jai yra tiek daug nepritariančių?

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2019-04-07 18:39

  Stribai pakeitė veidą. Dabar tokių raudonųjų khmerų laikas. Visame pasaulyje.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Tautininkai ir tradicionalistai teisingai širsta, kai leftistai ir visokie gėjų lobistai siekia juos kriminalizuoti ir stigmatizuoti "fašistais" arba "homofobais" už paprastą konstatavimą "aš manau, jog tauta yra tai, šeima yra tai". Tada keliama laisvės ir išraiškos teisės vėliava.

  Todėl labai nesmagu žiūrėti, kaip tie patys vėliavnešiai reikalauja kriminalizuoti kažkokius pseudoistorinio ir literatūrinio romano autoriaus įsivaizdavimus.

  Ne tai, kad viešajame diskurse įtikinamai ir pagrįstai parodyti šito autoriaus vaizduotės ir kompetencijos trūkumą, tačiau KRIMINALIZUOTI, panaudojant valstybės monopolinę represijos galią, mintis ir retoriką, kurios neatitinka pačių tautininkų minčių ir retorikos.

  Tai parodo vieną: žodžio ir minties laisvė tautininkams reikalinga tik kaip tam tikroje situacijoje naudinga korta, o ne kaip visuotinis politinės santvarkos principas, kuris veikia ir tada, kai tau nenaudinga ir nesmagu.

  Kai nenaudinga ir kai kitas asmuo - galbūt kvailai ir nepagrįstai - įsivaizduoja kažką apie tautininkams svarbius dalykus, tada tautininkai nededa vien pastangų tiesiog jį viešai sumalti, bet stengiasi jį kriminalizuoti, rodos nei patys nesuprasdami, jog tokiu būdu elgiasi ne kitaip, nei tie patys leftistai, kurie vardan laisvės, tolerancijos ir demokratijos iš esmės vykdo "minčių policiją" ir kuria nedemokratinę tvarką, naujopą diktatūrą, apie ką Pro Patria dažnai skelbia straipsnius ir kurios kritika yra ProPatria sau priskirta misija.

  Kitaip tariant, atrodo, kad tautininkai didžiausi laisvės draugai, kai turi oponuoti kažkam, kas siekia sukurti "lukašenkinį" minčių ir išraiškos kontrolės mechanizmą, kuris remia leftistinę ir kosmopolitinę doktriną bei cenzūruoja kitas.

  Tačiau jei pačių tautininkų atstovas patektų į valdžios viršūnę ir galėtų panaudoti tą patį mechanizmą savo pasaulėžiūrai iškelti ir kitas užgniaužti kriminalizavimu ir valstybės persekiojimu, o ne įveikimu viešajame demokratiniame debate, įtikinant dauguma laisvai pritarti jų pozicijai, tada, regis, problemų nebeliktų.

  Jei taip, tada nereikia veidmainiškai skųstis dėl minčių ir išraiškos laisvės trūkumo, dėl cenzūros jums. Nes ne už tai pasisakote. Priešingai, pasisakote už tai. Jūsų vienintelis skundas yra tik dėlto, kad esate cenzūros taikiniai, o ne tie, kurie taikosi. Jūs nesiekiate tautinės demokratijos, o tautinės diktatūros. Nes jūsų logika - "jei aš (jaučiuosi ir esu įsitikinęs, jog) teisus, tai aš galiu uždrausti, priversti, nubausti". Būtų tai LDK istoriko Bumblausko jums nepatinkantis naratyvas, būtų tai kažkokie rašytojėlio įsivaizdavimai, būtų tai dėstytoja feministė universitete.

  Aš prieš diktatūrą: leftistų ar tautininkų.

  AtsakytiPanaikinti
 11. Vienas zmogus parase didele knygam kad titanikas nenuskendo, bet nuskendimo istorija tik tam, kad is draudimo pinigus paimti. Galima nuspirkti ta knyga ir tuo pat metu uzsisakyti ekskursija batiskafu prie nuskendusio titaniko - tik reikia paskubeti, nes paskui del rudziu jau prades darytis pavojinga.

  Taigi, visi norintys gali aplankyti nuskendusi titanika, daryti nuotraukas, daryti video, viesai publikuoti, kad visas pasaulis juoktusi valias is zmogaus, kuris irodineja, kad titanikas nenuskendo.

  Tai yra kvailos ir nepagristos nuomones sumalimas viesajame diskurse/debate/opinijoje/erdveje. Tai yra israiskos laisve ir demokratijos principus atitinkantis metodas. O ne kriminalizavimas.

  Rimtuose leidiniuose/televizijose/portaluose nesamoniu sklidimui uzkirsti pakanka etikos kodekso: zurnalistas isipareigoja skelbti patikrinta informacija. Suvokiant, kad jam nepatinkanti/jo pasauleziurai priesinga nuomone ir nepatikrinta nuomone yra du skirtingi dalykai.

  To pakanka, kad teiginys "sovietines okupacijos nebuvo" arba "holokausto nebuvo" nebutu transliuojamas kaip teisetos nuomones, kurios reikia skirti tiek pat laiko ir demesio, kiek ir teiginiui "okupacija ar holokaustas buvo".

  Kriminalizuoti nereikia. Tai nepadeda demokratijai ir laisvei. Reikia ugdyti tiek zurnalistu, tiek skaitytoju kompetencija, kad pamate teigini "holokausto nebuvo" juoktusi kaip is to zmogaus, kuris aiskina, jog titanikas nenuskendo. Tai padeda demokratijai ir laisvei.

  O tu Pikc gi esi neisisamonines fasistelis. Manau, kad tu vienas is tu, kuriems diktatura, represijos, kriminalizavimas, minciu policija butu priimtina santvarka, jei realizuotu tai, kuo tiki. Ar ne?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  2. PIKC -->

   ''Liberaste, partizaninis judėjimas yra LIETUVIŲ TAUTAI IR VALSTYBEI, o ne vien "tautininkams" svarbus dalykas, partizanai yra LIETUVOS, o ne "tautininkų" didvyriai, ir būtent TODĖL jų negalima dergti.''

   Labai teisinga mintis. Pastebėkime ir globaliam kontekste, kaip liberastinės ideologijos apaštalai džiūgauja pasiekus kokią nors ''pergalę'' ir verkia patyrę ''pralaimėjimą''. Kur normalus žmogus transgenderizmo (ar bet kokio kito -izmo ir fobizmo) ideologiją mato kaip pralaimėjimą žmonijai, ten neoliberalbolševikerzacteologai mato SAVO klasės laimėjimą. Išties sunkiai sutvarkoma bjaurastis, reikalaujanti rimtumo ir aukos iš kiekvieno.

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui su V. Sinica

Savaitės pokalbis

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item