Mindaugas Šerna. Kas atrems Partizanų vardą niekinančius moderniuosius bolševikus?

Vis girdime kai kurias personas kalbant apie Partizanus, neva šie buvo nusikaltėliai, nes, matai, jie nužudė žmonių, ir todėl visaip band...

Vis girdime kai kurias personas kalbant apie Partizanus, neva šie buvo nusikaltėliai, nes, matai, jie nužudė žmonių, ir todėl visaip bando juodinti jų vardą, ignoruodami aplinkybes. Verta apmąstyti –arba jie nesupranta, ką kalba ir apskritai nesuvokia to meto ir ką reiškė būti okupuotai Tautai, kai ji tiesiogine prasme naikinama savoje žemėje, ir nesupranta, ką reiškė priešintis okupacijai, pasirenkant Partizano kelią – kovotojo už laisvę kelią, arba tai yra sąmoningas veikimas su akivaizdžiais tikslais –paminti mūsų tautos dvasią. 

Tuo metu, kai dauguma lietuvių baimingai prisitaikė prie okupacijos, o kiti uoliai tapo tos okupacijos, komunistinio režimo, bendrakeleiviais ir karjeristais/išdavikais, tai būtent Partizanai buvo tie, kurie ėjo prieš diktuojamą srovę, būtent jie paliko savo šeimas ir išėjo į miškus.

Į miškus išėjo įvairaus amžiaus, profesijų žmonės, moterys ir vyrai, kurie niekaip negalėjo prisitaikyti prie neteisybės ir būti tais, kurie išduoda save ir savo tėvynę. Jie rinkosi mirtį savo noru, nes daugeliu atvejų jų tik tai ir telaukė. Bet tai nebuvo mirties troškimas, tai buvo laisvės troškimas ir tiesioginė auka mūsų visų Tėvynei ir to vaisius mes šiandien visi valgom kaip niekur nieko, net nesusimąstydami, kokia to kaina.

Ta kova buvo pragariška ta prasme, kad jėgos buvo nelygios – raudonieji turėjo praktiškai neribotus karinius išteklius – ginklus, specialias pajėgas, kurios ženkliai viršijo mūsų tautiečių, brolių skaičių ir jų ginklus. Priešas buvo negailestingas ir neįtikėtinai žiaurus bei klastingas. 

Negana to, bolševikams tarnavo krūva „savų“ lietuvių, išpažinusių raudoną tiesą ir skųsdavusių Partizanus. Būtent jų padaryta žala, naikinant tiek Partizanus, tiek tuos, kurie jiems talkino globodami, maitindami, būdami ryšininkais, buvo kone didžiausia.

Tai buvo žiaurus karas – raudonasis režimas pagautus kovotojus žiauriai kankindavo, o nužudytus išniekindavo miestų ir miestelių aikštėse, išmėtydavo lavonus gabalais pakelėse, o tautiečiams juos surinkus ir palaidojus, dar ir išniekindavo jų kapus. 

Partizanai tokiais dalykais neužsiimdavo; jie kaip tik surengdavo garbingus karo lauko teismus, vesdavo sąrašus, nekankindavo karių ir neniekindavo lavonų, juos palaidodavo.

Nėra paslaptis, kad bolševikai buvo įsigudrinę daryti nusikaltimus Partizanų vardu. Tereikėdavo apsirengti jų apranga. Taip sklisdavo melaginga žinia, kad Partizanai – banditai. Ne vieną pavyko suklaidinti, tačiau daugelis aiškiai atpažindavo savo didvyrius – jie buvo tvarkingi, mandagūs ir visada pasitempę.

Mūsų kovotojai paliko krūvas rašytinių šaltinių, dokumentų, dienoraščių, dainų, eilėraščių, dailės darbų, maldų – jose atsispindi aukšta mūsų laisvės kovotojų kultūra, mąstymas, meilė Tėvynei. Išlikusios ir dainos skirtos priešui, kuriose nesijaučia neapykantos jiems, veikiau užuojauta. 

Ar skaitėt Partizano priesaiką? Štai ji: 

Aš ________ prisiekiu Visagalinčio Dievo akivaizdoje vardan kritusių brolių už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę uoliai dirbti Nepriklausomos Lietuvos atstatymo darbą, nesigailėdamas nei jėgų, nei gyvybes, griežtai pildyti vadovybes įsakymus, didžiausioje paslaptyje laikyti veikimą, nesidėti su priešu ir viską pranešinėti savo viršininkams. Man yra žinoma, kad už šios priesaikos sulaužymą būsiu baustas mirties bausme.

Tai, ką pasižadu, tegu Dievas užlaikyti man padeda.

O čia viena jų dainų iš knygos „Sušaudytos dainos“: 

Ūžia, trankos griaustiniai po šalį, 
Vėtros siaučia visu smarkumu.
Neužmiršk, kas esi, mielas broli, 
Neužmiršk, kas lietuviui brangu!

Tautą mūs pavergė azijatai, 
Išteriojo šventus mūs jausmus,
Išmindžiojo rūtelių darželį 
Ir išdegino mūsų namus.

Išėjau aš už tėviškės žemę,
Išėjau už gimtuosius namus,
Išėjau už rūtelių darželį
Ir už tai, kas lietuviui brangu.

Žudyt tautą laukiniams padėjo 
Lietuvos išgamos — slibinai,
Neužmirš tauta savo gynėjų,
Neužmirš Lietuva amžinai.

— Neužmiršk, kraugery, savo tikslo, 
Neužmiršk, kuriuo keliu eini!
Naikini, kas pastoja tau kelią,
Savo artimą nuolat skriaudi.

Neužmirš tauta savo gynėjų, 
Neužmirš tų, kas guli kapuos,
Nes jie žino, už ką kraują liejo,
Žuvo jie, bet gyvi tarpe mūs.

Nors dabar jų kapų daug užarta, 
Juos maskuoja tironas žiaurus,
Bet pagerbs tuos kapus kartų kartos. 
Sesės pins vis naujus vainikus.

Daug našlaičių liko be tėvelių,
Jie nežino nei jųjų kapų,
Daug mergaičių liko be bernelių,
Nebėra joms linksmų vakarų.

Nebemielas prabėgęs gegužis, 
Nelinksma nė šaltoji žiema.
Jos bernelis kapuose jau guli,
O tėvynė dar vis nelaisva.

Cit, neverki, nustoki raudojus,
Greit ir mūsų tėvynė žydės.
Tu, bernelį kitą prisiviliojus,
Man ant kapo sodink nors gėles.

Man bus gera gulėti kapuose,
Kai ant kapo gėlelės žydės 
Ir mergaitė, kurią aš mylėjau, 
Ašarėlėm kasdien jas palies.

Nepaisant to, vis atsiranda „lietuvių“, kurie drįsta mūsų didvyrius niekinti savo knygose, filmuose ar komentaruose. Jie greičiausiai įsivaizduoja, kad kovotojai turėjo gintis su pūkuotomis pagalvėmis – kad tik kokio bolševiko ar išdaviko neužgautų? Tuo tarpu, kai negailestingai žudoma tavoji Tauta, broliai ir sesės, pagal juos, matai, Partizanai turėjo neduoti atkirčio ir neužtikrinti teisingumo okupantų bei išdavikų nusikaltimų akivaizdoje? 

Tas, kuris tokius dalykus kalba - arba tikras neišmanėlis, arba sąmoningas bolševikas, persikėlęs į dabartį ir atliekantis Partizanų atminimo niekinimo misiją.

Štai – 2018 metais leisti Mariaus Ivaškevičius „Žali“. Ši knyga pilna tokio tipo išsireiškimų:

„Juos paprasčiausiai užvaldė įkyri idėja turėti savo valstybę. Turėjo ją dvidešimt metų, tarp dviejų pasaulinių karų, buvo sutikę kantriai perlaukti Antrąjį ir didžiai nustebo, kad šiam pasibaigus jiems nedavė jų valstybės.“ (5 psl.).

Sunku suprasti – kaip mūsų valstybėje įmanomi tokie dalykai, kai iš mūsų tautos šaipomasi kone atvirai. Kodėl leidžiama tyčiotis iš Lietuvos didvyrių? 

Savaime kyla įtarimas, kad mūsų „valdžioje“ vis dar apstu bolševikų, komunistų ir išdavikų, kurie uždega tam žalias šviesas.

O jei yra tokių, vadinasi turi būti ir Partizanai. O, kas kitas, jei ne Partizanas, duos atkirtį XXI amžiaus bolševikams?

Susiję

Mindaugas Šerna 3317083158796761829

Rašyti komentarą

 1. ne, Mindaugai, ne visi partizanai tokie jau nepriekaistingi. Nezaisk ant to populiarumo bangos. Istorijos neperrasysi. Zmones dar gyvi ir prisimena.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-03-09 23:11

   Štai ir apsireiškė raudonskūris liberalkomunistas

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-03-09 23:51

   Jei ne partizanai, tai lietuviškai gal jau ir nerašytum. Manau, kad Nacionalinės premijos "laureatui" turėtų dantis ant danties nepataikyti iš baimės ir gėdos, skaitant partizanų priesaiką.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-03-10 01:58

   Puse partizanų, buvo banditai ir vagys. Kurie voge ir zude nekaltus žmonės. Nereikia juos taip ginti. Mano tėvai man pasakojo ką isdarinejo tie partizanais. Jai ne partizanais. Nebūtų man, ir mano broliams augti be tevo. Kaimynu vaikams be mamos. Tai tie vagys, už tai, kad tėvai norėjo išsaugoti vaikams duonos kriaukšlę, iszune pusę kaimo. Kaip galima juos ginti, tuos parazitus. Baisiau už Staliną.

   Panaikinti
  4. Anonimiškas 2019-03-10 01:58

   Stribvaikio, komunistinio š... išpera apsireiškė. “<...>norėjo išsaugoti vaikams duonos kriaukšlę”, skūsdamas enkavedistams, pasmerkdamas nekaltus žmones tremčiai? Kaip kitaip pasireiškė tas “duonos kriaukšlės išsaugojimas”?

   Panaikinti
 2. Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-03-10 09:15

   Riba tarp penktosios kolonos ir šeštosios kolonos labai trapi, šeštoji pureną dirvą penktai. Kuriai priskirtumėte Vanagaitę? Aš jau penktai.

   Panaikinti
 3. Komunisto išpera, beraštis išsigimėlis išlindo rašinėti.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2019-03-10 10:09

  Asmeniškai nemačiau, kaip ten buvo. Bet žinau iš savo dėdžių - mamos brolių - pasakojimų. Vyresnysis buvo Lietuvos miškinis; jaunesnysis - kad ir ne savo valia, bet partizanas (tik raudoni tada turėjo teisę vadintis partizanais). Jie abu pasakodavo visiškai tokias pat istorijas, kuriose pagrįsti(?) didvyriai kiekvienam būdavo savi... Dabar aš suprantu, kad nei vienas, nei kitas paprasčiausiai nežinojo kitos pusės veikimo motyvų, todėl ir manė, kad tiesa toje pusėje, į kurią juos likimas nubloškė. Atleiskite, Lietuvos patriotai(?), bet man su jūsų absoliučiu teisumu - ne pakeliui. Jūsų argumentai panašūs į raudoną skudurą galvijams klaidinti, o ne vėliava galinti suvienyti tautą.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Kaip gali kilti bent menkiausia mintelė vienytis su raudonais šūdais, kurie teršia garbingą kovotojų prieš okupantus vardą, kurie pavienius atvejus ar stribų provokacijas verčia VISO pasipriešinimo judėjimo kalte? Kurie šmeižia ir vadina lietuvius žydšaudžiais? Su tokiais atmatomis Tauta niekada nesivienys, atmatos tegul greičiau kojas pakrato, išdavikų bei kolaborantų nei viena šalis nemėgsta.

   Panaikinti
 5. Ačiū už šį straipsnį...Gaila,kad dar tiek daug šmeižiančių Lietuvos didvyrius...


  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2019-03-10 11:37

  jei ne partizanai Lietuva būtų pusiau surusinta kaip Latvija.

  AtsakytiPanaikinti
 7. Ačiū, kad ginate Lietuvos Partizanus. Būtų gera, kad ginant šventą reikalą, nebūtų naudojami grubūs išsireiškimai, kurių kai kuriuose komentaruose pasitaiko. Į klystančius geriau žvelgime su užuojauta, nei su neapykanta.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Jie ne tik “klystantys”, bet ir kitus siekiantys “klaidinti”, įtraukti į savo dergėjų ant lietuvių ratą. Jie kitokios kalbos nesupranta, kaip grubią. Arba dar geriau - įsisukęs kaip pylei į dantis, kad po trijų dienų atsikeltų. Tik TAI jie supranta.

   Panaikinti
  2. Nors pora komentarų normalių. Jei žmogus save laiko tikru patriotu, jis vengia grubaus tono ir užgaulių svaičiojimų.

   Panaikinti
 8. Anonimiškas2019-03-10 12:25

  Sėli, matau, nelabai supranti, dėl ko okupantai okupuoja svetimas tautas. Juk tam, kad iš jų turėtų naudos nuolatos. Dabar gi svetimų statytiniai įleidžia okupantus be pasipriešinimo, kaip tiems patogiau. O tamsta vis dar tiki, kad okupantai tik tankais atvažiuoti gali.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Dar vienas šizofrenikas. :D Tik užkabink “skaudžią” temą, iškart vatnikų pilni pakampiai. :D

   Panaikinti
  2. supratingas2019-03-10 17:32

   Klausimas ar dar vienas, nes pagal stilių labai į tovariščių "ale" panašus.

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 9. Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-03-10 18:49

   Pikc, čia iš serijos "visi negrai vienodi"? Ar jau tiek akys/protas aptemęs?

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-03-10 20:28

   Išsireikšiu (kaip kad ale, būdinga sakyti) - braaaliukai, matau, jūs su jaunatvišku įnirtingumu pašaudytumėte tuos niegadziajus... vatnikus, o tų (tik taip vadinamų) neoliberastų-marksistų nė pirštu nepaliestumėte.., nes tai jūsų pačių bendrai, tik pagal rangą - viena pakopa aukščiau jūsų. O jūsų anūkai ir vėl turėtų įsijuosę plauti jūsų mundurus, neva, seneliai buvę balti ir pūkuoti.

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 10. Nereikia maišyti istorinės tiesos su faktais autoriau , o jei sakotės kad žmonės kalba netiesa bandyti jiems užkišti burnas va tokiais primityviais pamoralizavimais berdžias reikalas . Priekaištus reikia berti ne Ivaškevičiui o valstybės vyrams ..kurie nesusirūpino anksčiau užimti tokia pozicija kuri leistu ta visuomene įtraukti į tuos svarbius procesus . Neužtenka Lietuvoje pristatyti visur teisingu paminklu ir prirašyti krūvas teisingu knygų ,ne taip kuriama Lietuvos valstybingumo istorija .Tuose procesuose privalo dalyvauti visuomenė ir savo kasdieniškame gyvenime ne tik per šventes , o to Lietuvoje nėra . Čia yra ko pasimokyti iš ruso .:)) kuris atkūrė didžiosios rusiškos imperijos utopija netgi apjungus ja su sovietiniu periodu . Akademinis mastymas kuris dominuoja tame požiūryje negali pasiekti žemutiniu visuomenės sluoksniu . Ivaškevičius tas žmogus kuris gali ištrukti iš uždaro rato ir pasiekti tas istoriškai radikalizuotas apačias .O kad visiškai butu aišku protingi nekariauja dėl vienos nuomonės dominavimo , protingi apjungia prieštaravimus diskusijai ir užpildo baltas istorines tuštumas .O ju Lietuvoje oij kiek dar daug .. Aš palaikau Ivaškevičiu ir smerkiu ji puolančius ..Lietuva ne totalitarinė vienos nuomonės šalis .

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-03-10 19:29

   Ar teko nors kiek mokytis lietuvių kalbos gramatikos, įskaitant sintaksę? Ne? Kokie orai Leningrade?

   Panaikinti
  2. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  3. Jukš , troli ,jukš !!!..

   Panaikinti
  4. matyt nesuklydau čia apsilankydamas, dar viena vatniku tvirtovė kuri moka gintis tik kalbos sintakse ar rašybos klaidomis .:) panašu kad čia autorius nardo kaip žuvis ..lygus tarp lygiu ..jaunas dar viskas ateityje, išmoks . .:)

   Panaikinti
 11. supratingas2019-03-10 22:29

  Na kam taip piktai, žmogus retai užsuka, reikėtų svetingiau sutikti. Be to, žmogus dar ir dirba savo darbą.

  AtsakytiPanaikinti
 12. Sodininkas Antaninis2019-03-10 23:01

  Neskaičiau aš to rašytojo. Išgirdau jo pavardę kai Molėtuose kažką organizavo. Jeigu ta citata, kuri yra straipsnyje tikrai iš ''originalo'', tai baisu. Tai paniekos proveržis, toks beje jau plinta dabartinėje kartoje.....ir skleidžia tai, beje, senesnė karta.....išlikusios nomenklatūrinės atplaišos....

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Antaninį ...nepasikliaukite kritikais kurie žiūrį į knygos viršelį ir mato špyga .Tai tikrai nepuošia sodininko kaip savo reikalo amatininko .

   Panaikinti
  2. supratingas2019-03-11 23:25

   > Sodininkas Antaninis 2019-03-10 23:01

   Nieko nepraradot neskaitęs.
   Ir aš iki Molėtų eisenos apie tokį veikėją niekuomet nebuvau girdėjęs. O antrą kartą išgirdau kilus triukšmui dėl nacionalinės premijos skyrimo. Buvau sau nutaręs, kad nebūtina lipti į š..., kad įsitikintum jog tai š... , tačiau kai tą veikėją stojo ginti vienas anksčiau čia spausdintas jaunuolis, vardan tiesos pasiryžau tepliotis. Perskaičius tik kelis pirmuosius puslapius išaiškėjo, kad kaip ir buvo tikėtąsi, veikėjo ir jo gynėjų klišė "rašytoją puola tie kurie net neskaitė" tebuvo melas ir pigi reklama.
   Mažaraščiam, nieko nesuprantančiam šiuolaikin4je literatūroje skaitytojui, jau preambulėje pateikiamos kelios šios popieriaus šūsnies menkavertiškumą nusakančios "įžvalgos" (Šernos pateikta citata, beje, irgi iš įvado):

   " Ir jie (lietuviai) viską darė atbulai. Pasiduodavo, kai reikėjo
   kariauti. O ateidavo laikas taikytis, tai jie griebdavosi ginklų.
   "

   "Toki karą galėtum vadinti pilietiniu. Nes jokia valstybė nekariavo
   su kita valstybe, viena didelė valstybė kariavo su savimi, ir tai
   buvo tik jos asmeninis reikalas, kokius vaistus vartojant lauk išstumti
   soliterį.
   "

   "Paprasčiausia būtų sakyti, kad lietuviai kariavo su rusais. Bet
   rusai nebuvo gryni, pasitaikydavo ir lietuvių. Taip pat ir lietuvių
   gretose buvo vienas kitas rusas, vienas kitas vokietis ir dar kas nors
   vienas kitas. Pasaulis buvo persigėręs išdavysčiu ir nusikaltimų,
   todėl daugeliui jo piliečių karas tapo vienintele galima egzistavimo
   sąlyga. Ir jiems nebuvo svarbu, dėl ko ir su kuo kariauti.
   "

   "Pamažu poetus, medikus ir mokslus išėjusius karininkus karas išžudė, o nauji inteligentai buvo per daug išsimokslinę, kad aukotų gyvybę už spalvą. Ir karas ėmė prastėti. Į jį ėjo kaimo bernai, mažai tenutuokiantys apie garbę ir žmogiškumą.
   Pamažu jie perėmė savo priešų metodus ir strategiją. Karas
   tapo žiaurus abipusiai.
   "

   Kiekvienam bent vidutiniškai žinančiam kontekstą įvado pilnai pakanka toliau šitos derglionės nebeskaityti, bet aš pavarčiau ir kas po įvado. Štai vienas "perliukas" iš ten:

   "O į viršų išlįsdavom, kad pasitikrintume, ar tikrai.
   - Būsiu to, kas mane ištrauks, - sako Pieninė. - Nespjausiu ir į spuoguotus.
   Ranką jai paduos Bartkus, nes Kasperavičius tebeieško to, kuriam bobutė pasakojo, kaip atsiveria pragaras. Tik Pieninė niekada nebus Bartkaus ar Kasperavičiaus, jai patinka priklausyti visiems. „Pieninė" ji - dėl krūtų. Didžiulės. Ir retai kada nenaudojamos pagal paskirtį. Kiek ji turi vaikų - nežinau. Nuo ko ir kada pastoja - taip pat visiems paslaptis. Nežinia, ką ji veikė prieš karą, tikriausiai gimdė vaikus. Taip pat ir per karą. O kitu laiku dirba ryšininke. Tegu Dievas mane nutrenks, kad giriu netikusią motiną, bet ryšininkė ji - kaip reikiant.
   "

   Daugiau teršti erdvės nebematau reikalo.


   P.S. > Troliui Stasiui. In your face, troliuk ;)

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  4. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  5. Tai ir sakau kad tamstos knygas skaitote ištraukomis , supratingas rašo "Kiekvienam bent vidutiniškai žinančiam kontekstą įvado pilnai pakanka toliau šitos derglionės nebeskaityti, bet aš pavarčiau ir kas po įvado. Štai vienas "perliukas" iš ten:" štai dar viena "Mažaraščiam, nieko nesuprantančiam šiuolaikin4je literatūroje skaitytojui, jau preambulėje pateikiamos kelios šios popieriaus šūsnies menkavertiškumą nusakančios "įžvalgos" (Šernos pateikta citata, beje, irgi iš įvado)" Kai žmonės naršo teksta ištraukomis ..kuo jie skiriasi nuo tu kurie cituoja Lenina iš jo raštu .? Niekuo ..berazumiai begalviai kurie toliau to minties konteksto nemato . Apie ka ir rašiau "žiuri į viršeli ir jame mato špyga".

   Panaikinti
  6. supratingas2019-03-12 22:54

   > Troliui stasiui 2019-03-12 07:47

   Nei, tamsta troli, žinote nei jūsų roda kaip žmonės knygas skaito. Čia kalbama ne apie knygas, o apie pigų vieno veikėjo, kontroliuojamo antro galo ir kamuojamo perteklinių lytinių svajų, skaitalą.
   Jei jaučiate kognityvinių gebėjimų nepriteklių privalote įdėti daugiau pastangų, bet žmonėms nesusiduriantiems su panašiais sunkumais, kaip jau ne kartą minėta, neprivaloma skaityti visko, kad teisingai suvoktum tekstą, kaip ir neprivaloma sėdėti iki galo prastame filme, kad suvoktum jog jis nevertas žiūrėjimo. Beje, pastebėjau, kad labai dažnai tokie stasiai ir į juos panašūs patys būna neskaitę to apie ką bando gilemintiškai postringauti :)

   P.S. Norėčiau atkreipti trolio stasio dėmesį, kad norėdamas išvengti tokių nerišlių komentarų ateityje, trolis gali pasinaudoti peržiūros funkcija kurią gali rasti šalia mygtuko "paskelbti"

   Panaikinti
  7. supratingas2019-03-12 23:17

   > Pikc Kažinkavičius 2019-03-11 23:41

   Nieko nebūna be reikalo.
   Vyšniauskas nebuvo pagrindinė priežastis, jis tebuvo paskutinis katalizatorius. Nei aš žinojau apie jokių skūrų vertimus nei ką. Pamačiau nepagarbų atsiliepimą ajo atžvilgiu PP, tada nieko nesupratęs ėmiau raustis ir sužinojau apie sjo skyrybas ir apie mianinyko gynimą, kas buvo labai netikėta, nes iki tol jis nepaliko paviršutiniško žmogaus įspūdžio. Tai ir sužadino smalsumą ir norą išsiaiškint pačiam kas ir kaip.

   Panaikinti
  8. suprantingas > Ačiu kad vertinate mano pastangas atkreipti į save dėmesį . Juk tokia klijuojamo „trolio“ paskirtis .? Atsakydamas į kritika sakau dabar ir aš jau žinosiu kad Įvaškevičiaus žali , pasak tamstos, tik “ kontroliuojamo antro galo ir kamuojamu jo perteklinių lytinių svajų, skaitalas“ . O viską sudėjus bendrai su tuo kognityvinių žinių apdorojimu trukumais nelieka ir abejonių ..kodėl tie troliai stasiai čia šlaistosi .  Negaliu nepagirti ir Tamstos analitinio mastymo .. troliai tikrai knygų neskaito priešingu atveju tamstos kojinės visada saugiai šalia lovos gulėtu .. Na bet čia ir taip per daug teksto apie tai ko neįmanoma pamatuoti ir pačiupinėti , užtenka kad žinome perskaitę keletą vaikišku pasakų .. Kaip manote ar Ivaškevičiui tiktu šiu dienu Lietuviško „Dekamerono“ autoriaus vardas , juk Džovanis Bokačas anuo laiku irgi rašė pagautas ne kognityvinio žinių padedamas ..Šėtonas visada graibo ten kur jautriausia ir saldžiausia .? :)) atsiprašau už neišvaizdžia stasio barzda .. aš retai po ja ieškau tai ko nepametęs .

   Panaikinti
  9. Taikliai parašė komentatorius Stasys: „Įvaškevičiaus „Žali“ - “ kontroliuojamo antro galo ir kamuojamu jo perteklinių lytinių svajų, skaitalas“...
   Bet tokio skaitalo atsiradimas tam tikru metu yra galimas su sąmokslo teorijos pėdsaku – kolaborantų ir svetimos valstybės užsakymu? Neapsieita be „atsitiktinių“ patyčių, kai praėjus gulagą, išlikusiam gyvam laisvės gynėjui įteikiama premija 700 eurų, o laisvės gynėjų juodintojui – Nacionalinė premija 300000 eurų?
   EŽTT pagaliau prieš dvi dienas paskelbė, kad sovietų represijas prieš partizanus Lietuvos teismai pagrįstai pripažino genocidu. Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius tikisi, kad represijas prieš partizanus genocidu pripažinęs Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimas keis tarptautinę opiniją dėl sovietų nusikaltimų.
   Rašytojas M.Ivaškevičius už patyčias iš nužudytų laisvės gynėjų, aprašytų knygoje „Žali“ yra ne tik nevertas Nacionalinės premijos, jam turėtų būti taikomas baudžiamasis perseekiojimas, nes nukankintos aukos nebegali pačios savęs apsiginti.

   Panaikinti
  10. 2019-03-14 20:34 Tai kas pateikta tendencingai negali tapti tiesos opinija siekiu pasimėgauti tuo srėbalu . Ivaškevičius rašė literatūrinį kūrinį savo nuožiūra o te mokslinį darbą .. kur butu moksliniais terminais interpretavęs kita faktą . Tamstelė galėtu būti atidesnis , tai kas limpa Tamstai prie širdies ne mano žodžiai aš juos tik cituoju , manęs nekankina poreikis kitu lupose rasti ta keista užplūdusia mintį . Papingos moterys moteriškumo įsikūnijimas senais sprindžiais matuojant .

   Panaikinti
  11. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  12. Pikc Kažinkavičius > Panašu kad Jus domina labiau stasys nei tai ka rašo autorius .

   Panaikinti
  13. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 13. Anonimiškas2019-03-10 23:04

  Liberalkomunistai ar komunistai tai tas pats velnias. O XXI amžiaus bolševikams atkirtis būtinas. Jei ne partizanų tai mirties eskadrono dėka :)

  AtsakytiPanaikinti
 14. Anonimiškas2019-03-10 23:46

  Jie ziuri, bet nemato, jie klauso, bet negirdi. Kokia didele tamsa, kurioje jie gyvena. Uzjauciu juos. Bet taikstytis su jais negalima! turime priesintis.. tik kaip tai padaryti..

  AtsakytiPanaikinti
 15. Galima idealizuoti , galima šmeižti ,bet geriausia kalbėti tiesą kokia ji būtu. Mano seneliai ,gim.1905-13 tikrai daug man apie tuos laikus yra pasakoje nes man buvo idomu.Tai trumpai pateiksiu tokį vertinimą. Tie partizanai kurie išėjo į miškus už Lietuvą už tautą buvo TIKRAI garbingi ir kultūringi vyrai kurie kovojo garbingai ir didvyriškai, mano močiutė jiems ir duoną kepdavo ir drabužius skalbdavo. Bet buvo nemažai tuo laiku ir tikrų tikriausių banditų KRIMINALINIŲ nusikaltėlių, jie nebuvo nei partizanai nei stribai, jie ėjo per kaimus plėšdami žmones ir suvedinėdami sąskaitas, ir tokių buvo nemažai .Buvo tokių kurie tiesiog tik slapstėsi nuo tarnybos sovietinėje armijoje. Buvo vienas atvejis kai stribai nušovė niekuo dėtą ūkininką kuris ryte ėjo į ganyklą arklių perkelti, BET to ūkininko niekas per daug ir negailėjo nes jis buvo buožė pačia blogaja šio žodžio prasme. Stribai kaip taisyklė buvo dauguma buki ir pijokai ir žiaurūs ir deja..lietuviai. Rusai ekavedistai net tokie nebuvo. Buvo ir žydšaudžių, seneliai pasakodavo apie vieną konkretų asmenį kuri jie puikiai pažinojo , kai tik išeidavo kalba apie pokarį ar apie žydus tai tas asmuo dingdavo iš kompanijos.Na ir vėliau tie patys tikrieji partizanai pridarė klaidų ir tai suprantama ,juk kovoji , išeities nebėra, tik mirtis ...buvo ir nepagristų nužudymų ir primušimų bet tai nedaug ir tai suprantama. O kiek skundikų ,taip sakant norinčių išgyventi.... Taigi KAS SU KUO SUSIDŪRĖ TOKIA IR NUOMONĘ TURI.ps šitie visi teiginiai yra pagristi konkrečiais faktais galiu netgi pavardęs ir vietoves surašyti.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Jei teisingai suprantu, nelabai yra dėl ko ginčytis: buvo partizanai, buvo apsimetėliai (banditai), kurie nė velnio ne partizanai buvo, ir buvo stribai. O dar buvo taip vadinami smogikai, kurie buvo paprasčiausi teroristai, tik apsimetinėjantys partizanais.

   Panaikinti
  2. Dar buvo... buvo ir dar buvo... buvo ir nebuvo... nebuvo ir buvo... :)

   Panaikinti
 16. Kažkuriuo tai laipsniu čia pritarčiau Pikc'ui. Manau, kad išvis ginčas nėra sprendimo ar tiesos ieškojimas. Ginčas - tėra prievartavimas, todėl tegali iššaukti tik priešingą reakciją norimai. Kai mes kažką žinome, tada galime pateikti faktus, kurių niekaip nuneigti neįmanoma. O jei tik tikime, neva, taip buvo, tai to dar ryškiai per maža, kad turėtume teisę smerkti kitaip manančius/tikinčius. Ir tik tuo atveju, jei kalbame tikrais faktais ir prasmę turinčiais kriterijais vadovaujamės, tai tik tada gali atsitikti taip, jog visi kiti pasirodo beesą mūsų draugai, nes tam niekas nė bandyti prieštarauti neturi jokio pagrindo.

  AtsakytiPanaikinti
 17. Tu, Pikčiau nesupratai nieko. Manai, kad neapykanta taškydamasis pelnysi sau didvyrio vardą? Jei tau teisingumas ir laisvė, ne dergti kitus, o laisvę užtikrinti visiems rūpėtų, elgtumeis protingiau.

  AtsakytiPanaikinti
 18. Paikas esi. Juk atmatomis laikydamas kitus, kitų atžvilgiu - esi atmata pats. Kaip čia tau paaiškinus geriau, kad viskas reliatyvu. Juk jei traukinys juda atžvilgiu stoties, tai traukinyje esantiems stotis juda atžvilgiu jų. Sakysi nieko panašaus? Taip trumpažiūriams tą suprasti sunku. Pasistengtum - suprastum. Tu rokuoji savos atskaitos sistemos (kaip tau patogiai) dydžiais, ir niekini kitus, kurie tą patį išreiškia kitos atskaitos sistemos atžvilgiu. Nesupranti, kad kita sistema, kurioje kiti - niekuo ne prastesnė ir nebūtinai naudoja tuos pačius kriterijus, kaip kad tavojoje priimta. Štai, kaip pvz., to paties kosminio kūno trajektorijos aprašymui galima naudoti stačiakampę Dekarto koordinačių sistemą. Bet patogiau yra tą aprašyti sferinės koordinačių sistemos pagalba. Ir vienu ir kitu atveju vienodai tiksliai aprašomas tas pats reiškinys. Ir tik išpuikėlis nemokša gali piktintis, kad besinaudojantys kita atskaitos sistema yra neišmanėliai, tauškia niekus, nesivadovauja "tikrais" argumentais.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  2. Pikc: "Oi, kaip man svarbu, ką vatnykai ar liberastai apie mane galvoja. :D
   Antra vertus, kuo labiau tie atmatos piktinasi, tuo, vadinasi, teisingiau parašiau. Tokia štai atvirkštinė koreliacija, tskant. "
   Na, nesipiktinu aš tamstos atžvilgiu. Man tokių gaila, noriu padėti tokiems susiorientuoti realiame, o ne gyventi iliuzijų pasaulyje.
   - Senovės išminčiai sakydavo: "Kalbėk, kad pažinčiau". Štai, tamsta, net neprašomas pilstai įmantrybes. Ir ką gi iš to įmanoma pasakyti apie jų autorių? - Pirma. Prisipažįsti, kad abejingas kitų atžvilgiu. Antra. Savo abejingumą čia pat skubi pateisinti, neva, tai jie patys kalti, nes blogi, ir jau tuo nusipelno tamstos paniekos. Trečia. Meluoji, kad pačiam nesvarbu... Jei būtų iš tiesų nesvarbu, tai ir neapykantos jokios neturėtų rastis. Reiškia, svarbu. Ir svarbu ne tai, kad kažkas blogai galvotų apie tamstą, bet kad aplinkiniai manytų, jog esi kovotojas už... Tik pagalvok pats, - už tai, ko nebėra ir ko jau nebebus niekada. Tai bent prasmė... O dabar gyvenantys.., ką ten dabar gyvenantys - tu juk čia įmantriai ir prisipažinai, kad abejingas jiems. - Jie visi juk vatvykai, koloradai, liberastai, neomarksdistai, kreivom nosim... Vienžo - paniekos verti. Ketvirta. Mandrus terminus vartoji nesuprasdamas jų reikšmės. Sakai, koreliacija tokia. Ir čia pat teigi, kad neturintys tiesioginio ryšio dalykai (tik tokių palyginimui taikomas koreliacijos terminas), vienas kito teisingumą įrodo - tavo teisingumą - BŪTENT TAVO - teisingumą. - Prabusk vieną kartą.

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 19. Anonimiškas2019-03-12 09:55

  Vis girdime kai kurias personas kalbant apie Partizanus, neva šie buvo nusikaltėliai, nes, matai, jie nužudė žmonių, ir todėl visaip bando juodinti jų vardą, ignoruodami aplinkybes.

  visas tekstas toliau skirtas ne bandymui suvokti realybę, o kurti antžmogių mitą. Partizanai buvo žmonės, daug jų atėjo iš Lietuvos kariuomenės ir savigynos batalionų, dalis jų žudė ir neginkluotus, iš keršto ir nevilties, nes žmogaus gyvybė tuo metu neatrodė ko nors verta, išskyrus savąją, dėl kurios dalis išduodavo buvusius bendražygius. Visa tai galima suprasti, pateisinti, ypa patyrusi tuos įvykius akimis - mūsų kartai jau sunku. Ko nesuprantu ir nepateisinu skaitydamas jaunosios kartos rašinėlius - kad menininko bandymas žmones pavaizduoti žmonėmis yra prilyginamas istorijos vertinimui, o visi be išimties nors kiek pabuvę kovotojais prieš sovietus kanonizuojami. Toks šių laikų komjaunuolių noras visus paskirstyti į juodus ir baltus, šventuosius ir klasinius priešus kai ką primena ir kelia daug nerimo.

  AtsakytiPanaikinti
 20. Gerbiamasai Pikc Ar verta tiek inirtingai ginčytis su dundukais ir stribų anūkais? Juk tokie jie nuo gimimo jiems svetimtaučių šūdas kvepia o lietuviškas smirda ir nors tu ką

  AtsakytiPanaikinti
 21. Panele ar ponia ar kas jūs ten gjorija 09.23. Jeigu jau neturite argumentu ginčytis tai belieka kaip durnam mokinukui iš už kampo rodyti liežuvį ir šaipytis buvo, buvo..

  AtsakytiPanaikinti
 22. Pikc Kažinkavičius2019-03-12 14:45: "Iš vienos pusės - tikrai neverta, nes ta fauna absoliučioje daugumoje atvejų yra buki fanatikai,"

  - Aš tamstai jau ne kartą aiškinau, kad nesąmonių šnekėjimu, bukumu, kvailumu, nusišnekėjimu, pezėjimu ir panašiais neįgalumais kitus pirmas pradeda tituluoti tas, kuris toks pats yra. Tiesiog, kitaip būti negali. Juk kvailam kvailu atrodo tas, kurio suprasti jam neišeina. Kadangi kvailam beveik visko suprasti neišeina, todėl toks dažniausia ir puola pašnekovus kvailumu kaltinti, nesuprasdamas, kad negebėjimas suprasti - jo paties bėda.


  Pikc Kažinkavičius2019-03-12 14:45: "bet iš kitos - praktinė patirtis rodo, kad, negavę atsako, jie įžūlėja ir dar labiau "sklaidosi".

  - Čia tamsta visiškai nuoširdus.., bet vėl gi, nesuprasdamas, kad tas tinka tik tau.


  Pikc Kažinkavičius2019-03-12 14:45: "O šiuo konkrečiu atveju "jėgas suvienijo" vatnykai/koloradai ... ... tad yra nemenka tikimybė, kad jie savo srutomis užpils visą komentarų sekciją."

  - Vėl gi klysti, kaip kad ir pridera tikram kandidatui į kvailius. Juk be tavęs ir dar kelių kriuksių, niekas čia nieko net nebando dergti. Žmonės išsako, ką žino. Tuo tarpu tamstos, liguista fantazija reikalauja, kad kiti kažką niekintų, ir taip tau sukurtų pretekstą su tais "niekintojais" kovoti žūtbūtinę, niekad nesibaigiančią kovą "ginant" didvyrius, kurių, deja, niekas čia net nebando niekinti. Tai dabar, iš kurių gi čia tos srūtos srūva?

  AtsakytiPanaikinti
 23. Anonimiškas2019-03-13 08:18

  Pikc: "P.S. Komsomolas - JŪSŲ tiesioginiai pirmtakai, nepirškite kitiems."

  Neapsimetinėk. Komsomolas, kaip ir jūs psiaudopatriotai, lygiai taip žmones skirstė į savus ir liaudies priešus. Jie be priešų būtų niekas, taip ir jūs be vėjo malūnų būtumėte šnipštas. Čia pagal esmę, o ne pagal tai, kokiais jūs skelbiatės.

  AtsakytiPanaikinti
 24. Taikliai parašė komentatoriaus Stasys: „Įvaškevičiaus „Žali“ - “ kontroliuojamo antro galo ir kamuojamu jo perteklinių lytinių svajų, skaitalas“...
  Bet tokio skaitalo atsiradimas tam tikru metu yra galimas su sąmokslo teorijos pėdsaku – kolaborantų ir svetimos valstybės užsakymu? Neapsieita be „atsitiktinių“ patyčių, kai praėjus gulagą, išlikusiam gyvam laisvės gynėjui įteikiama premija 700 eurų, o laisvės gynėjų juodintojui – Nacionalinė premija 300000 eurų?
  EŽTT pagaliau prieš dvi dienas paskelbė, kad sovietų represijas prieš partizanus Lietuvos teismai pagrįstai pripažino genocidu. Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius tikisi, kad represijas prieš partizanus genocidu pripažinęs Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimas keis tarptautinę opiniją dėl sovietų nusikaltimų.
  Rašytojas M.Ivaškevičius už patyčias iš nužudytų laisvės gynėjų, aprašytų knygoje „Žali“ yra ne tik nevertas Nacionalinės premijos, jam turėtų būti taikomas baudžiamasis perseekiojimas, nes nukankintos aukos nebegali pačios savęs apsiginti.

  AtsakytiPanaikinti
 25. Anonimiškas2019-03-15 01:36

  Komentarus po straipsniais šia tema paskaitę partizanai išsigąstų labiau nei paskaitę "Žalius". Ir tada jau nieko nuostabaus, kad Lietuvos didvyriai pavaizduojami tokie, kokia yra jų dėka laisva tauta...

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-03-15 18:21

   Jeigu jau taip pykstate, atsiprašau, pasibaisėtų. Bet "primityvios atmatos", arogantiški sprendimai apie kito žmogaus mentalitetą tik patvirtina tą prastai suformuluotą hipotezę. O išgąstis dėl savo šalies gyventojų sulaukėjimo ir dėl iš jo galimai išplauksiančių padarinių, manau, gana adekvati emocija.

   Panaikinti
  3. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  4. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
 26. supratingas2019-03-15 19:49

  > Pikc Kažinkavičius 2019-03-15 00:29

  Kadangi visai nepažįstu Vyšniausko ir nieko nenutuokiu apie aplinkybes lėmusias jo metamorfozę galiu tik paviršutiniškai spėlioti. Žiūrint iš išorės šis įvykis kažkuo primena iracionalų kerštą kuomet nusivylęs nelaiminga meile vyras puola į glėbį pirmai pasitaikiusiai moteriai arba pradeda vojažą per visas iš eilės.
  Ir jei šis spėjimas kažkiek teisingas jam nori nenori teks pripažinti savo klaidą. Turint omenyje jo jaunatvišką maksimalizmą, nusivylimai VF ir PP jam atrodys menki ir nereikšmingi lyginant su nusivylimais kurie laukia tenai jei Vyšniauskas nuspręstų apsistoti kitoje stovykloje ilgesniam laikui. O jeigu aš visiškai šaunu pro šalį ir jis iš tikrųjų "išvertė skūrą", tuomet priežasties ieškojimas nepažinus žmogaus būtų beprasmis.

  AtsakytiPanaikinti
 27. Visiems, kuriems rūpi tikra istorija, patarčiau pasiskaityti Vlado Terlecko straipsnius pokario tema. Jis remiasi tikrais šaltiniais ir gausybe liudijimų, kuriuos jam asmeniškai pasakojo tuo metu gyvenusieji. Ir dar - argi taip sunku, maigant mygtukus, pereiti prie lietuviškos abėcėlės? Taip pat reikėtų šalinti nepraustaburniškus komentarus. Ir gal baigti slėptis po ananimiškumu?

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

item