Kun. Robertas Urbonavičius. Laetare

Iz 66, 10 ir 11. Džiaukis, Jeruzale, ir sueikite visi, kurie ją mylite; džiaukitės ir linksminkitės, kurie liūdesy buvote, kad šokinėtumė...

Iz 66, 10 ir 11. Džiaukis, Jeruzale, ir sueikite visi, kurie ją mylite; džiaukitės ir linksminkitės, kurie liūdesy buvote, kad šokinėtumėte iš džiaugsmo ir būtumėte pasotinti savo paguodos krūtų.
Ps 121, 1. Apsidžiaugiau tuo, kas man pasakyta: į Viešpaties namus eisime.
(Introitas)

Ketvirtasis Gavėnios sekmadienis vadinamas džiaugsminguoju (lotyniškai Laetare), pasikeičia liturginė spalva (rožinė), leidžiama groti vargonais ir puošti altorius gėlėmis. Taip Geroji Motina Bažnyčia mums išmintingai primena, kad Gavėnios atgaila nėra tikslas pats savaime, bet tik priemonė, leidžianti mums išgyventi tikrąjį – Prisikėlusiojo Viešpaties teikiamą džiaugsmą.

Todėl Mišių kolektoje prasmingai meldžiama malonės alsuoti dieviškosios malonės paguoda, kuri pasaldina visus mūsų nuodėmių sukeltų pasekmių vargus ir suteikia amžinąjį džiaugsmą.

Epistolėje Pagonių Apaštalas mus pamoko, jog mes, Kristaus mokiniai, esame visų Senosios Sandoros pažadų paveldėtojai. Mes esame dangiškosios Jeruzalės – Motinos Bažnyčios – vaikai, o ne nuodėmės vergai. Tiesa, pirma tokie buvome. Nes, kaip sako evangelistas Jonas, kas daro nuodėmę yra nuodėmės vergas. Bet Kristus mus atpirko ir išlaisvino iš prakeiksmo, pats už mus tapdamas prakeiksmu. Jis mus padarė kilmingaisiais Bažnyčios sūnumis ir dukterimis, todėl mes turime džiaugsmingai gyventi šia savo privilegija, kurios pasaulis nesupranta ir nekenčia.

Šventoji Evangelija perteikia duonos padauginimo istoriją. Viešpats pamaitina išalkusią minią. Šis stebuklas yra nuoroda į didžiausią Stebuklą, kuris įvyks prieš Velykų šventes Jeruzalėje, - kuomet mūsų Išganytojas, trokšdamas numalšinti mūsų sielų alkį bei troškulį, - įsteigs šventą ir nesuteptą savo Kūno ir Kraujo auką bei patikės apaštalams ją aukoti iki tol, kol Jis ateis, taip maitindamas ir augindamas nesuskaitomus būrius sielų. Atgamtinis susijungimas su Kristumi komunijoje, tetampa mūsų nesibaigiančio džiaugsmo šaltiniu.

Meldžiame Tave, gailestingasis Dieve,
 suteik mums, kad Tavuosius
šventuosius Sakramentus,
kuriais nepaliaujamai esame sotinami,
nuoširdžiais atsidavimais brangintume
ir visada ištikima siela priimtume.
 (Komunijos antifona)

Susiję

Robertas Urbonavičius 798731679517515480

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PAREMKITE, SKIRDAMI 12 EUR

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item