Česlovas Iškauskas. Nacionalizmas, patriotizmas, tautiškumas – atgyvenusios sąvokos?

alkas.lt nuotr. iskauskas.lt Jeigu Jūsų paklaustų, ar esate patriotas, ką atsakytute? Įsižeistumėte, sutriktute, atsakytumėte nedve...

alkas.lt nuotr.

Jeigu Jūsų paklaustų, ar esate patriotas, ką atsakytute? Įsižeistumėte, sutriktute, atsakytumėte nedvejodami? Šis klausimas paliečia Jūsų įsitikinimus, tokį modus vivendi, vidinę asmenybės būklę. Į viską galima numoti ranka, gyventi kurmio gyvenimą, nesikišti į politiką, neiti į rinkimus, nediskutuoti viešojoje erdvėje, bet – argi tai piliečio gyvenimas?

Visuomenėje vis daugiau atsiranda tokių, kurie pasirenka kurmio gyvenimą: sąmoningas aklumas ir egzistavimas savo išsiraustame tunelyje, neigiant bet kokias visuotinai pripažintas vertybes, kad ir krikščioniškąsias, tampa norma, madingu stiliumi, kuriuo didžiuojasi net postmodernistiniai kūrėjai ir jų gynėjai. 

Prieš šešerius metus, artėjant Kovo 11-ajai, Prezidentė vienąkart savo pozicijos nevyniojo į vatą ir į kitos šalies žurnalisto klausimą apie nacionalistiškai nusiteikusio jaunimo eitynes Vilniaus gatvėmis aiškiai atkirto: „Jūs pasakėte nacionalistai, o aš juos pavadinčiau tautiniu jaunimu…“ Toks atsakymas ne juokais užpykdė kitataučius radikalus, o Prezidentė rizikavo prarasti jų paramą artėjančiuose antros kadencijos Prezidento rinkimuose. Ideologizuota nacionalisto samprata ir šiandien daug ką glumina.

Londono ekonomikos mokyklos profesorius Anthony D. Smithas, parašęs 12 didelių darbų apie nacionalizmą ir tautiškumą, dažniausiai traktavo juos kaip ideologiją, ypač pasireiškusią XX amžiuje. Jis pripažino, kad, tyrinėjant nacionalizmo reiškinį, iškyla problema, jog jo negalima griežtai ir vienareikšmiškai apibrėžti dėl plačių sąvokų bei daugybės reiškinių. Vieni tyrinėtojai nacionalizmą lygina su tautinėmis nuostatomis, kiti su nacionalistiniais judėjimais, treti su nacionalistine ideologija. Tos ideologijos, tokios kaip fašizmas, nacizmas, rasizmas, marksizmas, komunizmas, turi glaudų ryšį su nacionalizmu, yra persipynusios, tačiau jokiu būdu negalima nacionalizmo visiškai sutapatinti su jomis, nes egzistuoja nemažai reikšminių skirtumų, ypač jeigu nutolsime nuo ideologinio jų traktavimo.

Kitu kampu nacionalizmą aiškino, pavyzdžiui, rumunų religijotyrininkas, filosofas, rašytojas, vienas įtakingiausių praėjusio amžiaus pasaulio mitologijos ir religijos tyrinėtojų Mircea Eliade, tvirtinęs taip: „Nacionalizmas – tai dvasinės kūrybos aktas. Priklausomybė tam tikrai žmonių bendruomenei, savo dalyvavimo istorijoje suvokimas ir, kas svarbiausia, supratimas to, kad gyvenimo vertybės, kurios sutinkamos būtent šiame dalyvavime – tai dvasinio gyvenimo aktai“.

Tuo tarpu enciklopediniai žinynai nacionalizmo sąvoką aiškina tiesmukai: tai ideologija, teigianti tam tikros gyventojų grupės tautinį bendrumą ir siekianti sujungti šią grupę į valstybinį darinį. Kitaip sakant, nacionalistas – tai būtinai siekiantis dominuoti virš kitos tautinės grupės ir ketinantis užvaldyti aukštą valstybės postą bei lemti jos sprendimus asmuo. Dažniausia jis aiškinamas kaip priešiškas ir netolerantiškas individas, aklai pasitikintis vienos tautinės grupės ideologija ir norintis primesti ją kitai.

Formaliu semantiniu kalbiniu aiškinimu nacionalizmas reiškia tautiškumą. Ištikimybė tautos skelbiamiems tikslams, idėjoms, tapatybės išsaugojimas jokiu būdu nereiškia kitų ignoravimo ar diktato jiems. Iškart išlyga: bendrose taisyklėse ir gyvenimo patvirtintose normose yra begalė išimčių. Pirmiausia tos išimtys kai kam nacionalizmą leidžia traktuoti kaip visuotinį blogį ir kažkokį visuomeninį antstatą virš tautinių mažumų ir grupių.

Tai suprantama. Į žmonijos atmintį įsispaudė negatyvūs XX-ojo amžiaus reiškiniai – itališkasis fašizmas ir vokiškasis nacionalsocializmas, kurių šovinistinis užtaisas gerokai sukompromitavo ankstesnį nacionalizmo aiškinimą. Nieko nuostabaus, kad tiek Rytuose, tiek Vakaruose būtent per šią prizmę vertinamas tautiškumas. 

Tad jeigu šiemet, Kovo 11-osios eisenos metu, sušmėžuos šūkis „Lietuva – lietuviams“, ar tai reikš, kad Lietuvoje įsigali nacionalistai, pagiežingai vadinami super ar pseudopatriotais? Ideologinio fronto apkasuose – ir ne tik už Lietuvos ribų – iškart ims šaukti, kad Vilniuje laisvai žygiuoja neonaciai, į kuriuos valdžia žiūri pro pirštus. Iš anksto bus laukiama, kad gatvėse susipeš antifašistai ir nacionalistai, patriotai ir vadinamas „tolerantiškas jaunimas“. 

Tokie lūkesčiai metai iš metų sklinda ne tik iš Rusijos žiniasklaidos ir politikų. Štai 2010 m. lapkritį įsteigto visuomeninio judėjimo „Lietuva be nacizmo”, įeinančio į Socialistinį liaudies frontą (SLF), vadovas, Antrojo pasaulinio karo veteranų organizacijos pirmininkas Julius Deksnys prieš keletą metų, artėjant Kovo 11-ajai, perspėjo pasaulį apie gresiančią „neonacistinę bakchanaliją Lietuvoje“ ir sakė, kad ją remia oficialioji valdžia. Jis žengė dar toliau: nusišnekėjo apkaltinęs pokario kovotojus už laisvę 25 tūkstančių neginkluotų žmonių išžudymu 1944-1953 metais. „Štai kur nueina tokių nacionalistiškai nusiteikusių patriotų paradų šaknys“, – su patosu Rusijos žurnalistams tvirtino veteranas. Jis teigė, kad tokie „patriotai“ į savo sąskrydžius nesivaržo kviesti SS veteranų iš Estijos, kaip įvyko Ariogaloje netoli Kauno, todėl manąs, kad jie gali pasirodyti ir Kovo 11-osios renginiuose…

Tokiems sunku įrodyti, kad nacionalizmas (tautiškumas) yra ne visa apimantis baubas, o priemonė išsaugoti tautinę savastį globalizacijos okeane. Bet įsidėmėtina tai, kad šiuo baubu mus gąsdina ne tik sovietine ideologija persunktos smegenys, bet ir garbūs visokių nacionalinių premijų laureatai bei jų gynėjai. Štai eilinį kartą į Lietuvą grįžęs Tomas Venclova per LRT televiziją keletą minučių linčiavo „pseudopatriotus“. 

Kaip anksčiau rašė Vytautas Rubavičius, jis rikiuojasi į vieną gretą su Rūta Vanagaite, o dabar ir su Mariumi Ivaškevičiumi, viešai išryškinusius tautinės saviniekos kompleksą.  Šlovinęs J. Pilsudskį, smerkęs 1941 m. Birželio sukilimą, Laikinąją vyriausybę, LAF‘ą, K. Škirpą ir J. Brazaitį, „dūstąs“ nuo lietuvius apėmusios rusofobijos, polonofobijos, žydšaudžiavimo ir kitų blogybių, dabar T. Venclova kala prie sienos „mažaraščius“ nacionalistus ir patriotus, kurie esą nejaučia pučiančių kosmopolitizmo vėjų. 

O tie vėjai greičiausiai taip išvėdino kai kurių komisijų narių, politikų ir kūrėjų galveles, kad jose mintys sukasi tik apie tai, kaip išskirti jų „drąsius“ veikalus, niekinančius partizaninį judėjimą, kaip įteigti visai tautai kaltę už kelis tūkstančius žydšaudžių, kaip pavaizduoti savo šalies patriotus niekingais fašistais, Hitlerio pasekėjais, o tautiškumą sukergti su juodžiausiu istorijoje nacizmu. 

Neramu, kad šiai tendencijai žalią šviesą uždega didelį poveikį turintys transliuotojai, viešoji interneto erdvė, visuomenėje žinomi veikėjai. Jiems tos trys sąvokos taip pat tampa keiksmažodžiais.

Susiję

Įžvalgos 2951264046277237261

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2019-03-07 20:50

  Labai keistai parašyta: „rizikavo prarasti jų paramą artėjančiuose antros kadencijos Prezidento rinkimuose“. Net „rizikavo“? O gal rinko balsus? Ir ar T.Venclova yra įtakingas asmnuo, formuojantis visuomenės nuomonę, kad jam skiriamas toks dėmesys? Kaip gi jam pavyko išvykti į Vakarus, ką? Aš net nesvajojau į kokią Lenkiją su ekskursija nuvažiuoti. Visas malonumas buvo nuvykti į Liepoją apsipirkti.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Ponui Piktam pritariu. Jau metų 40 - 50, kaip supratau vienareikšmiškai: nepakankamai aiškus sakymas, blaškymasis, nutylėjimas - arabų pasakų žavumai, O NE REALAUS GYVENIMO. Gyvenimas tampa pelke būtent bujojant Melui, Apgaulei ir Patyčioms - visagaliam MAP’ui, taip smagiai “kosmopolitų” tepamam visur ir visada, sėkmingai ir “padoriai” slepiant ir nutylint tikrąsias “kosmopolitų” teroristines veikas bei jų pastovią meilę išverstaskūriams. Daugelis turime savą skeletą šėpoje, bet rašant ar tariant ŽODĮ privalu būti padoriu iki paskutinio taško.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2019-03-07 23:37

  Žiūrėdamas į Lietuvos istoriją atvirom, nepgražintom ir nenutylėtom akim tampu geresniu lietuviu. Patriotai ir jų romantinis istorijos traktavimas yra primityvus ir man nepriimtinas.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  2. Citata: “Žiūrėdamas į Lietuvos istoriją atvirom, nepgražintom ir nenutylėtom akim tampu geresniu lietuviu

   O, tikrai? Pataisymas: Žiūrėdamas į Lietuvos istoriją iš lenkų, rusų, žydų pozicijų, tampu išplautsmegeniu kosmopolitiniu antilietuviu-debilu. Štai taip turėjo skambėti tavo komentaras. Ačiū ačiū, kam tos gėlės! :D

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-03-08 09:58

   „Žiūrėdamas į Lietuvos istoriją atvirom“ - esate didelis Lietuvos istorijos žinovas? Kieno parašyta istorija, kada ir kur išleista remiatės? O gal remiatės taip vadinamos grožinės literatūros premijuotais socialistinio realizmo propagandiniais parašinėjimais? Istorija tai faktai, o romantikos gausite saliamutės paaugliškuose eilėraštukuse.

   Panaikinti
 4. Anonimiškas2019-03-08 07:09

  Geras straipsnis. Nesuprantu, ko puolate. Jeigu Prezidetė taip sakė, reiškia sakė. Tai kodėl necituoti? Galim būtų ir Landsbergius pacituoti, bet ar jie taip sakė? Venclova reikalingas asmuo. Štai jam suteikiamas eteris dergti tautiškai nusiteikusius. O kam duodamas eteris pateisinti patriotiškai nusiteikusius, gal G. Songailai ar pan? Niekada neteko matyti. Venclova visada pristatomas, kaip svarbus visuomenės veikėjas, disidentas. Nors man vienas žmogus pasakojo, kad jis bėgo ne nuo TSRS ideologijos, o tiesiog nuo savo žmonos.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Bėgo? Jis buvo gražiai išleistas be pasipriešinimo. Kokie “disidentai” galėjo taip laisvai pasiprašę išvykti iš šalies, ir dar į JAV?

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-03-08 12:30

   Nesuprantama: kodėl vienus įkalino psichiatrijos ligoninėse, kalėjimuose, trėmė, o štai čia išleido gyventi į Vakarus! Neįmanoma suprasti. Kokį dalyką jis dėstė Vakaruose?

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2019-03-08 14:51

  O aš išvis nesuprantu, kam tą Iškauską nagrinėjate. Pametėjo čia dėl straipsnių deficito ir tiek. Jis seniai šitaip rašinėja įterpdamas sisteminių perliukų, nes pats toks yra. Neverta dėl jo rašymo sielotis.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item