Anapilin iškeliavo legendinis partizanas Vytautas Balsys

Pirmadienį mirė Lietuvos partizaninio judėjimo dalyvis Vytautas Balsys-Uosis. Buvęs rezistentas, politinis kalinys ir ilgametis atkurto...

Pirmadienį mirė Lietuvos partizaninio judėjimo dalyvis Vytautas Balsys-Uosis.

Buvęs rezistentas, politinis kalinys ir ilgametis atkurtos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio organizacijos štabo viršininkas, dimisijos majoras Vytautas Balsys (slapyvardis Uosis) gimė 1923 m. Kluoniškių kaime, Zapyškio valsčiuje, Kauno apskrityje. 

1944 m., būdamas 21-erių metų amžiaus, įsijungė į Lietuvos laisvės gynėjų gretas. Partizanavo Kazlų Rūdos miškuose, buvusio Lietuvos kariuomenės puskarininkio Jono Misevičiaus būryje. 1944-1948 m. buvo Tauro apygardos partizanas, 1945 m. sunkiai sužeistas Žiemkelio kautynėse. 

1948 m. vasario 4 d. buvo suimtas. Ypatingojo pasitarimo prie SSRS valstybės saugumo ministerijos nutarimu „už dalyvavimą kontrrevoliucinėje nacionalistinėje gaujoje“ nuteistas 10 metų pataisos darbų lagerio. 1955 m. paleistas iš Norilsko lagerio ir ištremtas į Kazachiją. 1966 m. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos leidimu iš tremties sugrįžo į Kauną, čia sukūrė šeimą. 

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę įsijungė į visuomeninę - patriotinę veiklą, dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos darbuose, su įsteigtu buvusių partizanų - tremtinių vokaliniu ansambliu „Girių aidas“ koncertavo Lietuvoje, JAV, Kanadoje, Australijoje ir kitur.

2003 m. Kaune vykusio visų Lietuvos partizanų suvažiavime V. Balsys buvo paskirtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo vadovu, aktyviai dalyvavo visuomeninėje ir rezistencinio paveldo išsaugojimo bei puoselėjimo veikloje, dažnai dalyvavo įvairiuose jaunimo ugdymo ir švietimo renginiuose.

Vytautą Balsį gerai pažinojo ir Garliavos Juozo Lukšos bendruomenė. Legendinis partizanas dažnai dalyvaudavo gimnazijoje organizuojamuose renginiuose, Juozo Lukšos-Daumanto minėjimuose, susitikinėjo ir bendravo ne tik su mūsų gimnazijos mokiniais, bet ir jaunaisiais gimnazijos partneriais iš Nyderlandų Weert Het koledžo.

Už nuopelnus Lietuvai ir mūsų kraštui Vytautas Balsys buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi, Kauno rajono I-ojo laipsnio žymeniu ir kitais apdovanojimais. 2019 m. sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, Seime vykusiame iškilmingame minėjime jam, drauge su kitais šešiais buvusiais Lietuvos Laisvės gynėjais, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanais, buvo įteikta Laisvės premija ir Laisvės statulėlė.

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos informacija

Susiję

Vytautas Balsys 5319502549766879653

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

item