Klausimas ES institucijoms: ar LRT vadovės teiginiai, nukreipti prieš Lietuvą, nėra hibridinio karo dalis?

Kai sausio 24 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Kultūros, mokslo, švietimo ir žiniasklaidos komiteto posėdyje LRT vadovė Monika...

Kai sausio 24 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Kultūros, mokslo, švietimo ir žiniasklaidos komiteto posėdyje LRT vadovė Monika-Garbačiauskaitė Budrienė prakalbo apie Lietuvoje tariamai vykstančius politinius mėginimus suvaržyti žiniasklaidos laisvę ir bloginti šiuo metu gerai veikiantį LRT valdymą, neapsikentusios dėl šio akivaizdaus melo, pilietinės organizacijos vasario 11 d.  kreipėsi į Europos Tarybos Parlamentinę Asamblėją (ETPA) bei Asamblėjos Kultūros, mokslo, švietimo ir žiniasklaidos komitetą dėl Lietuvos nacionalinio transliuotojo veiklos neatitikties demokratinės valstybės principams.

Jos atkreipė ETPA dėmesį, kad M. Garbačiauskaitė-Budrienė nėra įgaliota atstovauti Lietuvos visuomenei ir minėtame posėdyje galėjo atstovauti tik LRT kaip jos vadovė. Todėl jos nuomonė dėl LRT veiklos ir valdymo suvaržymų negali būti objektyvi.

Be to, LRT vadovė neinformavo ETPA Kultūros, mokslo, švietimo ir žiniasklaidos komiteto apie Lietuvos visuomenėje vyraujantį nepasitenkinimą ir nepasitikėjimą šiandien vykdoma LRT veikla. LRT nesilaiko nacionalinio transliuotojo įstatymo, kuris reguliuoja LRT veiklą, nevykdo savo misijos ir LRT tarybos patvirtintų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos veiklos gairių. LRT laidoms stinga objektyvumo, laidų rengėjų ir vedėjų elgesys dažnai būna neobjektyvus ir šališkas, jiems neretai stinga elementarios savitvardos ir kalbos kultūros. Ypač dažnai rengiamose televizijos ir radijo laidose pažeidinėjama asmens nekaltumo prezumpcija, demonstruojamas teisinis nihilizmas ir nepagarba žmogaus teisėms. Šiuo metu LRT laidose iš esmės neturi galimybės reikštis žmonės, kritiškai vertinantys šalies teisingumo sistemos spragas, korupciją teismuose ir teisėtvarkos struktūrose.

Pilietinės organizacijos pažymi, kad LRT atitrūko nuo visuomenės ir nevykdo savo misijos, kad jis tapo siaurų politinių ir verslo grupių interesų tenkinimo įrankiu, į visuomeninės pareiškimus, raginimus ir peticijas nereaguoja.

2018 metais buvo atliktas parlamentinis LRT valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos tyrimas, kuris atskleidė didelį korupcijos ir valstybės lėšų iššvaistymo mastą ypač vykdant viešuosius pirkimus. Minėtas tyrimas nustatė LRT valdyme ir ūkinėje veikloje padarytas finansines machinacijas, kurios susijusios ir su politikų bei verslo grupėmis. Jis privertė atsistatydinti buvusi LRT generalinį direktorių poną A. Siaurusevičių, o kartu su juo darbo neteko ir kai kurie finansinėmis machinacijomis galimai įtariami laidų vedėjai.

Paskyrus LRT vadovauti dabartinę vadovę M.Garbačiauskaitę-Budrienę Lietuvos nacionalinio transliuotojo veikloje esminių pokyčių neįvyko. Iš LRT atleisti finansinėmis machinacijomis įtariami asmenys netrukus įsidarbino buvusioje LRT generalinės direktorės M.Garbačiauskaitės-Budrienės darbovietėje. Kai kurie su verslo grupuotėmis ir finansinėmis machinacijomis galimai susiję LRT darbuotojai iki šiol dirba LRT ir užima tam tikras pareigas. Tokiu būdu formaliai atlikus darbe susikompromitavusių ir finansinėmis machinacijomis galimai įtariamų asmenų rokiruotę padėtis LRT liko ta pati.

2018 m. spalio 22 dieną prie LRT būstinės įvyko pilietinių organizacijų mitingas, kuris pareikalavo imtis esminės LRT pertvarkos, t.y. pašalinti iš laidų patyčias ir nuolatinius asmens nekaltumo prezumpcijos pažeidinėjimus, išgyvendinti neprofesionalų žurnalisto etikos principus pažeidžiantį žiniasklaidos darbuotojų elgesį, atleisti iš darbo nekompetentingus laidų vedėjus, sudaryti sąlygas žmonėms reikšti laidose alternatyvias, demokratijai ir žmogaus teisėms neprieštaraujančias nuomones, nagrinėti ne dirbtinai kuriamas, o realias šalies visuomenės aktualijas. Mitingo dalyviai ypač pasigedo LRT eteryje nuomonių įvairovės svarbiausiais visuomenės saugumo ir valstybės gyvenimo klausimais. Tačiau LRT vadovybė į šiuos reikalavimus nereagavo.

Pilietinės organizacijos pažymi, kad Seimas parengė įstatymo projektą, kuriuo numatė LRT finansinės veiklos kontrolės pertvarką, taip pat numatė ir didesnį LRT nepriklausomumą nuo šalies politinių partijų, didesnę atskaitomybę visuomenei. Deja, įstatymo projekte neišvengta klaidų. Tuo tikslu Lietuvos pilietinės organizacijos, nesusisijusios su šalies valdžia ar politinėmis partijomis, pasiūlė įstatymų leidėjui savo paramą. Į šį geros valios gestą nebuvo atsakyta, taip parodant, kad Lietuvos valdančioji politinė dauguma ir LRT vadovybė nereaguoja į nacionalinį transliuotoją išlaikančių piliečių susirūpinimą LRT būkle, į jų teisėtus lūkesčius ir nėra pasirengusi dialogui su visuomene.

Paradoksalu, tačiau valdžios nesiskaitymas su pilietine visuomene suteikė progą LRT veikiančioms verslo ir politinėms grupuotėms apkaltinti įstatymų leidėją žiniasklaidos laisvės suvaržymais, t. y. siekdami išvengti atsakomybės ir užglaistyti kilusį finansinį skandalą iš darbo atleisti LRT darbuotojai, remiami M. Garbačiauskaitės-Budrienės ėmė skleisti informaciją, neva tam tikros politinės jėgos ėmė persekioti LRT dirbančius žurnalistus ir kėsintis į žodžio laisvę. Tam pasitelkta Lietuvos žurnalistų sąjunga ir tarptautinės žiniasklaidos veiklą prižiūrinčios organizacijos.

Svarbu tai, kad ES institucijos atkreipė ES valstybių narių dėmesį į grėsmes hibridinio karo, kurio sudėtinė dalis yra šiuo metu Rusijos vykdomas prieš demokratinį pasaulį nukreiptas informacinis karas. Nėra abejonės, kad M. Garbačiauskaitės-Budrienės teiginiai, neva Lietuvoje iškilo grėsmė žodžio laisvei, tarnauja tokiam karui prieš demokratinių šalių visuomenes.

Atsiribodamos nuo politinių partijų ketinimų daryti įtaką nacionaliniam transliuotojui ir nepaisydamos to, kad Lietuvos Respublikos įstatymų leidėjas bei šalies valdžia neatsižvelgia į pilietinės visuomenės nuomonę dėl nedemokratiškos LRT veiklos, pilietinės organizacijos pareiškė turinčios pareigą informuoti, kad LRT vadovės M. Garbačiauskaitės-Budrienės informacija apie žiniasklaidos suvaržymus Lietuvoje neatitinka tikrovės. Ši informacija yra kryptinga, o faktai parinkti selektyviai, nutylint svarbiausia aplinkybę, kad LRT vadovybė iš esmės siekia nepriklausomumo ne tik nuo šalies valdžios (kas savaime yra gerai), bet ir nuo šalies visuomenės, t.y. LRT vadovybė siekia naudoti iš valstybės biudžeto gaunamas milijonines lėšas savo nuožiūra, be jokios valstybės ir visuomenės kontrolės. Lietuvos pilietinių organizacijų nuomone, tai yra nepriimtina ir nedera su demokratinės visuomenės principais.

Lietuvos pilietinės organizacijos prašo Europos Tarybos Parlamentinę Asamblėją ir ETPA Kultūros, mokslo, švietimo ir žiniasklaidos komitetą nuodugniai susipažinti su atlikto parlamentinio LRT valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos tyrimo išvadomis, kurios patvirtins, kad Lietuvoje nėra žurnalistų persekiojimo už pažiūras ir nėra žiniasklaidos laisvės suvaržymų, kad Lietuvos valstybė siekia LRT finansinės veiklos skaidrumo ir daugiau atsakomybės bei atsiskaitomybės Lietuvos visuomenei.

Prašymą pasirašė: Tautos forumas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyrius, Jaunimo sambūris „Pro Patria“, Lietuvos žmogaus teisių asociacija, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija, Lietuvos Helsinkio grupė, Piliečių gynimo paramos fondas.

Kreipimasis (anglų ir lietuvių kalbomis):Susiję

Pasaulis 7496385705276657226

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2019-02-11 10:29

  Kova su vėjo malūnais. Niekas nepasikeitė nuo mitingo. Pats Radžvilas nori kuo greičiau pabėgt iš Lietuvos į Briuselį, dėl skanesnio kąsnio. Ar yra kitas lyderis, kuris rengs tokius mitingus?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-02-11 13:44

   Nu ar tu tikrai galvoji, kad Radžvilas "bėga" į Briuselį dėl "skanesnio kąsnio"? Nežvelk į viską taip paviršutiniškai. Gi jau ne kartą profesorius labai aiškiai pasakė, kodėl ten eina ir ko siekia. Tikrai ne skanesnio kąsnio.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-02-11 14:15

   Parlamentaro darbas labai gerai apmokamas, o Radžvilas visai neseniai iš darbo buvo išmestas. Kažkaip tai susiveda emigraciją, bet dar tuo pat metu už Lietuvą pokovos. Du zuikiai vienu šūviu.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-02-11 14:53

   Sakote, "bėga"? Na, eikite į barikadas, rodykite iniciatyva. Mes, savo ruožtu, taip pat kuo galime - bent jau į mitingą, bent jau peticijas pasirašome. O Radžvilas ten tikrai klusniai nesėdės, vis kokia nauda bus. Ar jums visokie uspackichai europarlamentuose geriau?

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2019-02-11 16:16

   Nėra ko diskutuoti su tokiais pajacai, kuriems, ką tik Radžvilas bedarytu, vis bus blogai. Liks Lietuvoje - blogai; išvažiuos į užsienį ar bus išrinktas į Europarlamentą - blogai. Viena tik aišku - jiems kelnėse jau pradeda smirdėti.
   Gerb. V.Radžvilai, net jei nebūsite išrinktas į Europarlamentą (linkiu, kad Jus išrinktų), suraskite galimybę, kaip įtakoti politinę situacija Lietuvoje per Europines struktūras. Tik taip galima sutramdyti ir likviduoti Lietuvoje subujojusius valdžios-verslo kriminalinius klanus.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2019-02-12 12:05

   Kodėl taip negatyviai, kai Radžvilas išvažiuos į Briuselį tai Lietuva vėl kvepuot galės. Tegul išvažiuoja dar toliau į kokią Portugaliją.

   Panaikinti
  6. Anonimiškas 2019-02-12 12:05

   Teisingai, Lietuvai nuo to tik geriau bus su p. Radžvilu Briuselyje. Atsikračius eurofederalistų, lietuviai galės atsikvėpti. O Portugalijoje nėra EP, tai nėra ir ko ten važiuoti, durnas liberastike tu. Patinka mazochizmas?

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2019-02-11 12:23

  Bet ir radot ko paklaust! Tos pačios europinės struktūros yra hibridinis karas. Ne rusiškas, žinoma.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Anonimiškas2019-02-11 15:57

  Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Kultūros, mokslo, švietimo ir žiniasklaidos komiteto posėdyje LRT vadovė Monika-Garbačiauskaitė Budrienė viešai paskleidė melą, apkaltindama Lietuvos valstybę tuo, kuo yra kaltinama pati - politiniais mėginimais suvaržyti žiniasklaidos laisvę. Savo viešoje kalboje Monika-Garbačiauskaitė Budrienė apvertė visus faktus aukštyn kojomis ir "pareiškė", jog balta yra juoda, o juoda yra balta! Akivaizdu, jog tuo ji siekia nusėpti LRT įsišaknijusą korupciją, nusikalstamus ryšius su verslo grupuotėmis ir trukdyti tolesniam teisiniam tyrimui. Tokiu savo elgesiu Monika-Garbačiauskaitė Budrienė įrodė, jog ji neatitinka užimamoms pareigoms, nes:
  1. Apšmeižė Lietuvos valstybę,
  2. Sąmoningai ignoruoja 2018 metais atlikto parlamentinio LRT valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos tyrimo išvadas dėl atskleisto didelįo korupcijos mąsto ir valstybės lėšų iššvaistymo.Tai pasireiškia tuo, jog:
  3. Vėl įdarbino iš LRT atleistus finansinėmis machinacijomis įtariamus asmenis,
  4. Globoja ir bendradarbiauja su verslo grupuotėmis ir finansinėmis machinacijomis įtariamais asmenimis, kurie iki šiol dirba LRT ir užima tam tikras pareigas,
  5. Arogantiškai įgnoruoja į Lietuvos visuomenės, išlaikančius nacionalinį transliuotoją, reikalavimą vykdyti LR Konstituciją - visų piliečių teisę į laisvą ir visiems prieinamą žiniasklaidą.
  Tokiu savo elgesiu LRT vadovė Monika-Garbačiauskaitė Budrienė pati pasirašė sau nuosprendį. Liaudies išmintis sako: " GARSIAUSIAI ŠAUKIA VAGIS - LAIKYKIT VAGĮ!, tam, kad sumėtytų pėdas".
  Lietuvos pilietinių organizacijų sekantis žingsnis turi būti kreipimaisis (ne prašymas, request) į atitinkamas ES, Žmogaus teisių, Jungtinių Tautų ir kt. teisines struktūras
  1. IŠKELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ LRT vadovei Monikai-Garbačiauskaitei Budrienei ir
  2. Asmenims susijusiems korupciniaus ryšiais su nusikalstamomis verslo grupuotėmis, finansinių machinacijų ir didelio lėšų švaistymo, galimai su tikslu jas pasisavinti, mąsto.
  Tai daryti reikia nedelsiant! Kuo ilgiau lauksime, tuo giliau visi galai bus paslėpti po vandeniu.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-02-11 21:04

   Nuomonė šventas dalykas , tik va šmeižti prisidengus vertybėmis tai nereikėtu . Nors Pro-patrija ir figūruoją tame palaikančiu sąraše , tekste str. nerasite tokiu teiginiu . Matyt žmonės kitaip masto kas link to pritraukti norima prie esamo . Gėda pelėda slunkiau .

   Panaikinti
  2. Anonimiškas 2019-02-11 21:04

   Gėrei? Ta prasme, sojų pieno?

   Panaikinti
 4. Matote, net gera kritika isnyksta populistiniame krykstavime. Pareiskime Monika kritikuojame uz tai, kad LRT laidose pazeidinejama "nekaltumo prezumpcija", o paskui rasoma apie "galimai" kazkuo itariamus zurnalistus ir redaktorius:)

  Zmones, jei "galimai", tai reiskia - teisiskai - DAR NEKALTI. Kai bus teismo byla, tada bus sprendimas, tai bus kalti. Kai apie jus pacius yra snekama kaip apie "galimai" is kazko imancius pinigus ir uz tai atidirbancius, tai purkstaujate, nes puikiai suprantate, kad didelei daliai zmoniu tarp galimai itariamo, itariamo ir nusikaltusio yra praktiskai lygybes zenklas, ir delto jums padaroma didziule reputacine zala.

  Kai jusu nekaltumo prezumpcija pazeidziama, tai piktinates, bet kaip saldu pareiksti, kad jums uzkliunantis yra "galimai" finansinis machinatorius, ar ne? :)

  Supraskite, jus skaitytumete toki laiska apie kokius nors albanus ar portugalus, tai is karto pakviptu asmeniskumais.

  Na, dabar parekaukit, kad as "galimai" reiskiu ne savo nuomone, o nupirkta propaganda ar dar kazka:) Nekaltumo prezumpcijos myletojai, mat. Jus pacius pasodinus i tu politologiniu laidu vedeju kede kazi kiek ir dabartinio nuomoniu ivairoves atstovavimo liktu?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-02-15 11:22

   Teisingai pažymėta , retas jų gviešiasi tos nuomonių įvairovės LRT- ė su ja sunku terliotis ir daug vargo siekiant greitų rezultatu . Dažnas jų net Prezidentą Lietuvai renka kaip sau vištą turguje pirktu .

   Panaikinti

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PAREMKITE, SKIRDAMI 12 EUR

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item