Atėjo laikas: visuomenė turi prisiimti atsakomybę už Lietuvos likimą

propatria.lt nuotr. Kreipimasis dėl pilietinio rinkiminio komiteto sudarymo. Istorinė šviesuomenės misija. Lietuvos valstybingum...

propatria.lt nuotr.
Kreipimasis dėl pilietinio rinkiminio komiteto sudarymo.

Istorinė šviesuomenės misija. Lietuvos valstybingumo tradicija byloja, kad sunkiausiais laikotarpiais Lietuvą turėjo gelbėti pati visuomenė. Pirmiausia – krašto inteligentija ir išsilavinusi, tautiškai ir valstybiškai susipratusi šalies šviesuomenė. Šių žmonių pastangomis ir jų begalinio ryžto bei pasiaukojimo dėka prasidėjo lietuvišką Lietuvą išgelbėjęs XIX a. tautinis atgimimas, leidęs 1918 m. sukurti nepriklausomą valstybę. Šie žmonės vadovavo okupuotos Lietuvos pasipriešinimui pavergėjams po to, kai dėl politinio valdančiojo sluoksnio faktinės išdavystės buvo bailiai pasiduota ir be šūvio prarasta valstybė. Žlungant TSRS atsakomybę už Lietuvą prisiėmusio ir Nepriklausomybę atkūrusio Sąjūdžio iniciatoriai bei vadovai taip pat buvo ne okupacinio administracinio-politinio sluoksnio atstovai. Sąjūdį pakėlė ir nepriklausomybę iškovojo istorinio momento svarbą pajutusi ir spontaniškai politinę iniciatyvą iš jo perėmusi bei pradėjusi savarankiškai veikti visuomenė, įkvėpta siekių atkurti valstybę neišsižadėjusios tautinės inteligentijos ir šviesuomenės.

Vėl egzistencinių grėsmių akivaizdoje. Lietuvių tautai ir valstybei iškilusios egzistencinės grėsmės akivaizdoje atėjo laikas vėl tarti savo žodį visuomenei. Daugelį metų trunkanti visapusiška – moralinė, politinė, ekonominė, socialinė ir demografinė krizė pasiekė neregėtą mastą ir tapo tokia akivaizdi, kad jos neigti nebegali net ilgai šalies „sėkmės istoriją“ skleidę privilegijuoti sluoksniai. ES dabartiniu savo pavidalu yra negyvybinga ir vis labiau praranda Vakarų Europos šalių visuomenių palaikymą. Jai iškilo reali grėsmė žlugti. Trūkinėja net transatlantiniai ES-JAV ryšiai NATO organizacijoje, iki šiol buvę vieninteliu nors kiek patikimu Lietuvos valstybės saugumo ir išlikimo laidu. Lietuva atsidūrė padėtyje, smarkiai primenančioje okupuotos LTSR padėtį žlungančioje tarybinėje imperijoje.

Lietuvos valdžia ir politiniai sluoksniai nepajėgia tinkamai reaguoti į tautai ir valstybei kylančias grėsmes. Faktiškai subyrėjus imitacinei „daugiapartinei sistemai“ įsiplieskė politinių klanų kova dėl valdžios ir įtakos, stumianti valstybę link politinio nestabilumo, galinčio peraugti į gilią krizę ir net chaosą bei anarchiją. Prezidentės, Seimo ir Vyriausybės aklas pritarimas lietuvių tautai pražūtingam Jungtinių Tautų migracijos paktui liudija, kad valstybės politinės vadovybės elgesys iš esmės niekuo nesiskiria nuo okupuotos Lietuvos administracijos neatsakingos ir konformistinės laikysenos. Politinei krašto vadovybei nerūpi sunki lietuvių tautos ir valstybės padėtis. Kyla pagrįstas klausimas, ar ji sugebės vadovauti šaliai šiuo sudėtingu ir pavojingu laikotarpiu?

Burkimės į pilietinį rinkiminį komitetą. Susidariusiomis aplinkybėmis tenka eiti jau išbandytu ir pasiteisinusiu keliu. Lietuvos likimą į savo rankas vėl turi paimti tinkamai politiškai susiorganizavusi, tautiškai ir valstybiškai mąstanti šalies visuomenė. Pirmasis žingsnis politinio organizavimosi ir telkimosi link turėtų būti tikruosius visuomenės lūkesčius ir jos valią deramai reprezentuojančio atstovų susirinkimo įsteigimas. Toks susirinkimas savo atstovaujamuoju pobūdžiu ir funkcijomis turėtų būti panašus į visuomenės atstovų steigtas institucijas: 1917 m. išrinktą Lietuvos Tarybą ir 1988 m. suformuotą Sąjūdžio Seimą. 

Gyvybiškai svarbi Tautai atstovaujanti institucija gali būti sukurta tik atsižvelgiant į esamas politines sąlygas, o jos konkretų pavidalą diktuoja turimos veikimo galimybės ir būdai. Realiausia ir praktiškiausia galimybė sukurti tokią instituciją, labiausiai atitinkančią dabartinio politinio laikotarpio sąlygas bei reikalavimus – artėjančių Europos Parlamento rinkimų kontekste įsteigti autoritetingą, plačiai atstovaujamą pilietinį rinkiminį komitetą. Jį turėtų sudaryti žinomi ir turintys piliečių pasitikėjimą įvairių visuomenės grupių, pilietinių ir visuomeninių organizacijų atstovai, rezistencijos ir nacionalinio išsivadavimo dalyviai. Komiteto veiklos pagrindas turėtų būti jo dalykinė kompetencija, o įtaka visuomenei privalėtų remtis jo narių asmeniniu ir kolektyviniu moraliniu autoritetu.

Kodėl būtina dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose 2019? Europos Parlamento rinkimai 2019 yra geriausia ir gal net vienintelė tinkama idėjinė bei organizacinė platforma, leidžianti veiksmingiausiai politiškai ugdyti visuomenę. Ne mažiau svarbu, jog ji leistų ir greičiausiai sutelkti jos patriotiškiausią ir veikliausią dalį siekti neatidėliotinų pertvarkų. Pertvarkų, kurios būtinos, norint išgelbėti Lietuvą nuo gresiančio pavojaus vėl prarasti valstybę. Dalyvavimas artėjančiuose Europos Parlamento rinkimuose yra nuosekliausias pirmasis žingsnis šiame kelyje dėl šių priežasčių:

- Šie EP rinkimai iš esmės skiriasi nuo ankstesniųjų tuo, kad po jų Europos Parlamentas pirmąkart taps vieta, kurioje bus sprendžiamas visos ES ir ypač tokių valstybių kaip Lietuva ateitis ir likimas. Šiuo atžvilgiu šių rinkimų reikšmę galima lyginti su 1989 metų rinkimų į TSRS liaudies deputatų suvažiavimą svarba;

- Dalyvavimas rinkimuose yra reali galimybė Lietuvos padėtimi susirūpinusiai visuomenei savarankiškai, atvirai ir autoritetingai išeiti į viešojo gyvenimo erdvę su sava šalies padėties ir perspektyvų vizija bei aiškia jai išgelbėti būtina politinių veiksmų ir esminių pertvarkų programa;

- Dalyvavimas rinkimuose yra veiksmingiausias būdas praktiškai vėl įtraukti piliečius į politinę veiklą ir paspartinti ilgalaikius tautos ir valstybės interesus pasiryžusios ir gebančios ginti iš tiesų reprezentatyvios ir stiprios visuomeninės-politinės jėgos formavimąsi.


Susiję

Įžvalgos 271689161286087408

Rašyti komentarą

 1. Seime galima priimti įstatymą kad tie kas atstovauja Lietuvą ES- turi atstovauti Lietuvos, o ne savo, ne savo partijos ar ES susibūrusios partijos interesus. ir tie interesai turi būti konkrečiai išdėstyti kaip ir moralės normos. jei to nedaroma- atšaukimas iš ES ir teismas už valstybės interesų išdavimą. ir mums nebūtų jokio skirtumo ką ten siūst.

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2019-02-05 21:56

  Teisingai, tauta turi prisiimti savo likimą į savo rankas ir reikalauti referendumo dėl išstojimo iš ES. Užteks būt Briuselio įkaitais.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-02-05 22:37

   21,56 Būkit malonus pasakyti,kur rekomenduotumėt būti,išstojus iš ES, ar į Azijos sąjungą pasukti..

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2019-02-06 01:04

   Stoti į sąjungą nori tik mankurtai, kuriems reikia šeimininko. Lietuva yra NATO narė, saugumas tuo užtikrintas, visą kitą mes patys galime susitvarkyti be Briuselio liberastijos.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2019-02-06 01:28

   Anonimiškas22.37, o kur tu nori būti? - tiksliau, kokio tau šeimininko reikia, kad nenori gyventi savo galva? Prašyk Dievo, ir iš Jo gausi tai, ko norėsi.

   Panaikinti
 3. Anonimiškas2019-02-05 21:59

  Išrinktas Radžvilas galės padėt į vietą Junckerius, kaip ir Nigel Farage padėjo britams su Brexitu.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Skaitytojas2019-02-06 00:06

  Mano balsas euroseimo rinkimuose eis Radžvilui.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-02-06 01:24

   Mano taip pat. Į Lietuvos visuomenę reikia kreiptis taip, kaip buvo kreiptasi Sąjūdžio laikais. Ir Sąjūdžio branduolio gretas turi papildyti jaunoji Lietuvos patriotinių jėgų karta, kurią labiausiai nusipelnę Sąjudžio kūrėjai ir dalyviai jau dabar turi pristatyti Lietuvos visuomenei - tegul patriotiškai nusiteikęs Lietuvos jaunimas iškart imasi darbo šalia patyrusių Lietuvos Laisvės kovų veteranų, tegul įsiklauso į jų pastabas, pamokymus ir kaupia reikalingą patirtį. Šitai reikia daryti kaip galima skubiau, nes patriotinės Lietuvos jėgos turi mobilizuotis ne vien dėl Europarlamento rinkimų - tai tik užduoties dalis - bet lygiai taip pat ir dėl savivaldybių bei Lietuvos Prezidento rinkimų. O tada ruoštis 2020-ųjų Lietuvos Seimo rinkimams. Ir ruoštis labai rimtai. Būtinai reikia, kad Romos Katalikų Bažnyčia padėtų Lietuvoje atkurti krikščioniškas vertybes kaip lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės egzistencinį pagrindą - lygiai taip, kaip kad Bažnyčia padėjo lietuvių tautai ir Lietuvos žmonėms vaduojantis iš sovietinio režimo okupacijos.

   Panaikinti
 5. Anonimiškas2019-02-06 09:23

  "Būtinai reikia, kad Romos Katalikų Bažnyčia padėtų Lietuvoje atkurti krikščioniškas vertybes kaip lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės egzistencinį pagrindą - lygiai taip, kaip kad Bažnyčia padėjo lietuvių tautai ir Lietuvos žmonėms vaduojantis iš sovietinio režimo okupacijos."-labai pritariu šioms mintims, nes matome, kad be Dievo pagalbos, plintant nukrikščionėjimui, stačia galva ritamės į prarają.......

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Gal tau dievas ir padėjo. Jis ,,padeda'' tiems , kurie neturi savo smegenų . Na , o sveiki žmonės supranta , kad jokio dievo nėra ir patys imasi žygių save ir savo šalį apginti . Perskaityk Lietuvos istoriją , kuri tau primins kaip ,,dievo pasiuntiniai'' kryžiuočiai kankinono ir žudė mūsų protėvius. Primins , kad kai vokiečių armijos bombardavo , degino kaimus ,- ant vokiečių kareivių diržų sagčių buvo užrašas ,,dievas su mumis'' .

   Panaikinti
 6. Anonimiškas2019-02-06 10:08

  Kur buvo Sąjūdžio steigėjas Radžvilas tuos 28 metus, kodėl leido uzurpuoti valdžią Sąjūdžio idėjų išdavikams. Pamokslauti, kad visuomenė turi pakeisti situaciją Lietuvoje ir norėti patekti į ES parlamentą, kuris nesprendžia Lietuvos sopulių, man atrodo, yra nedora ir nesąžininga.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. O kod4l tu asmeni6kai leidai uzurputi valdžią Lietuvoje? kodėl manai kad Radžvilas privalo kažką daryti už tave?? tu moki skaityti straipsnį- ar jame neaiškiai parašyta kad ES parlamentas ir sprendžia visus Lietuvos sopulius? iš ten nurodinėja kaip mums gyventi ir galvoti- taip kad vietinė valdžia netrukus galės tik plastikinius maišelius drausti ar leisti- viskas kita bus norodoma iš ES. taip kad ten reikia imti valdžią nacionalistams ir jei negalim ES pakeisti - tai reikia griauti tą prakeiktą geyropą iš vidaus.

   Panaikinti
  2. Ir kada baigsis visi plepalai
   Kada baigsis visi grazbyliavimai, o kas dirbs Lietuvai , o ne sau?

   Panaikinti
 7. O kodėl "mobilizacija" paskelbta tik po registracijos į savivaldybių rinkimus?

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2019-02-06 14:22

   Ką bendra turi jūsų terminas ..mobilizacija'' su registracija į savivaldybių rinkimus?

   Panaikinti
 8. Anonimiškas2019-02-06 12:42

  Įdomus pareiškimas:,,Atėjo laikas'', kam tokiems atėjo? ir kiek jų yra?, kas suskaičiavo?,kada vyks rinkimai pasimatys ar atėjo laikas, visko gali būti, gal ir ateis laikas.

  AtsakytiPanaikinti
 9. Anonimiškas2019-02-07 18:16

  Gana plustis,kas buvo praeity tas buvo,dabar ziurekim i prieki,galvokim,uz ka balsuoti,remkim dorus kandidatus,12 euru kiekvienas galim pervest i kandidato i prezidentus rinkimu saskaita.I Juozaicio zinoma.Galim uzsiregistruot i parasu rinkejus,i stebetojus rinkimu metu.Visa info yra A.Juozaicio tinklalapy.Va taip konkreciai veikim,vietoj tu visu "kodel taip nedare,kodel ten nebuvo"...Ir zinoma dalinkimes onformacija,kalbekim su zmonem,daug kam akys atsiveria po kiek laiko.

  AtsakytiPanaikinti
 10. Už V.Rdžvilą.

  AtsakytiPanaikinti

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

PAREMKITE, SKIRDAMI 12 EUR

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item