Juozapas Bernotas-Pakeris. Šventinėje Sausio 15-osios eisenoje laukiami visi jaunieji klaipėdiškiai

Prieš 96-erius metus, nepaisant žvarbių žiemos pūgų, Klaipėdos krašto sukilėliai, vedini iškilmingos dvasios, savo krauju Lietuvos Respub...

Prieš 96-erius metus, nepaisant žvarbių žiemos pūgų, Klaipėdos krašto sukilėliai, vedini iškilmingos dvasios, savo krauju Lietuvos Respublikai iškovojo tuomet dar prancūzų administruojamą regioną. 1923 m. sausio 15-ąją narsių karžygių – Jono Budrio Polovinsko ir Mykolo Kalmanto – dėka sukilėliams pavyko išvengti didesnės konfrontacijos su priešininkais.

Šio sukilimo milžiniškos prasmės supratimui užtenka tinkamai apibrėžti jo santykį su Mažąja Lietuva. Jei ne šis sukilimas, tai vargu, ar šis kraštas priklausytų Lietuvai, nežinia, ar turėtume dabar patį seniausią miestą Lietuvoje – Klaipėdą. Tai vienas svarbiausių mūsų valstybės įvykių, kuris turėjo didžiulę įtaką Lietuvos istorinei, geopolitinei ir ekonominei raidai.

Nevalia pamiršti, kad 1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės Akto pasirašymo metu (lapkričio 30 d.) Mažosios Lietuvos veikėjai pasirašė ir kitą itin svarbų valstybinį dokumentą – Tilžės aktą. Šio akto signatarai pasisakė už Mažosios Lietuvos prisijungimą prie naujai atkurtos Lietuvos valstybės. Taip buvo padėtas pirmas žingsnis Didžiosios ir Mažosios Lietuvos suvienijimo link.

Po Tilžės akto sekė Klaipėdos sukilimas. Ginkluotas judėjimas, kuris pasižymėjo lankstumu ir mobilumu, Klaipėdos krašte buvo surengtas, nes Lietuvai buvo svarbu išsaugoti reputaciją pasaulio akyse ir užsitikrinti tuomet taip reikalingą pasaulio valstybių paramą. Tai buvo didžiulė diplomatinė, karinė ir kultūrinė pergalė, kurios dėka Klaipėdos kraštas 1924 m. gėgužęs 8 d. duvo pripažintas Lietuvos dalimi.

Didžiuokimės, kad Klaipėdos kraštas, tapęs kultūrine ir ekonomine Lietuvos valstybės dalimi, sustiprina mūsų valstybės įvaizdį. Norėčiau paneigti, kad Klaipėdos kraštas teisėtai atiteko Lietuvai SSRS dėka, to anaiptol nebuvo. Klaipėdos kraštas tapo teisėta Lietuvos dalimi sukilėlių dėka. Pasirašytas 1918 lapkričio 30 d. aktas, įvykęs 1923 m. sausio 15 d. sukilimas ir pasirašyta 1924 m. gegužės 8 d. konvencija – tai teisėti Klaipėdos krašto prisijungimą prie Lietuvos Respublikos lėmę įvykiai.

Ši istorinė diena negali likti nepaminėta visų jaunų klaipėdiečių tarpe. Todėl, pabrėždamas šių istorinių įvykių prasmę, kviečiu visus į Sausio 15-osios šventinę eiseną su deglais – „Sausio 15 - osios garbė – Jaunimo maršas“. Po eisenos bus sakomos visuomeninių organizacijų atstovų kalbos. Prie paminklo „Už laisvę žuvusiems“ kalbės Benas Volodzka (Mažosios Lietuvos reikalų taryba), Juozapas Bernotas-Pakeris (Klaipėdos forumas), Dovilas Petkus (Pro Patria) ir Dionyzas Varkalis (Lietuvos Piliečių Sąjunga).

Pagerbkime Tautos herojus kartu!Autorius yra Klaipėdos forumo koordinatoriaus pavaduotojas.

Susiję

Juozapas Bernotas-Pakeris 8106228719060922714

Rašyti komentarą

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item