Tautos forumo kreipimasis į Seimo Kultūros komitetą dėl LRT veiklos

Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkui Gerb. Ramūnui Karbauskiui Dėl  LRT veiklos neatitikties LRT įstatymui ...


Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkui
Gerb. Ramūnui Karbauskiui

Dėl  LRT veiklos neatitikties LRT įstatymui

2018 m. birželio 21 d. Lietuvos Sąjūdžio, Vilniaus forumo ir kitos organizacijos kreipėsi į LRT tarybą dėl nacionalinio transliuotojo programų bei laidų neatitikties LRT įstatymo ir LRT strategijos nuostatoms. Kreipimesi buvo pateiktos įžvalgos ir pastabos,  kuriomis vadovaudamasis Nacionalinis transliuotojas galėtų tinkamai vykdyti savo misiją Lietuvos visuomenei ir valstybei. Kreipimesi LRT buvo kviečiama skleisti ne tik siaurų politinių grupių pageidaujamą informaciją, bet ir aktualias Lietuvos išlikimo problemas – gvildenti socialinės atskirties, teisingumo, nacionalinės kultūros, lietuvių kalbos išsaugojimo, masinės žmonių emigracijos  ir kt. 

Situacijai negerėjant į LRT tarybą, LRT vadovybę bei Lietuvos Respublikos Nacionalinio saugumo komitetą ir  Seimo Kultūros komitetą 2018 m. rugsėjo  15 d. kreipėsi Tautos forumo steigėjai, ragindami Nacionalinį transliuotoją nagrinėti ne dirbtinai kuriamas, o realias šalies visuomenės aktualijas. Atkreiptas dėmesys į konkrečius LRT įstatymo pažeidimus ir transliuotojo laidų angažuotumą bei  atvirumo ir nuomonių įvairovės stoką laidose, kad jose neleistinai eskaluojama angažuota JAV Prezidento D.Trumpo kritika, kartu pažymint, kad žodžio ir įsitikinimų raiškos laisvė negali būti naudojama konstituciniams pamatams griauti arba grėsmei visuomenės saugumui kelti.

Tačiau ir po šio raginimo LRT laidų turinys nepakito: JAV prezidento kritika buvo ir liko svarbiausia LRT užsienio įvykių apžvalgos dalimi, o pačios įvykių apžvalgos pabrėžtinai supaprastintos ir vienpusiškos. Vidaus politikoje LRT laidos taip pat liko nukreiptos stambaus verslo interesams aptarnauti ir Lietuvos valstybingumo likimui  abejingoms politinėms jėgoms remti. 

Pažymėtina, kad LR Seimo Kultūros komitetas 2018-10-03 raštu buvo įpareigojęs LT tarybą „įsigilinti į Tautos forumo pateiktus argumentus ir priimti reikiamus sprendimus bei informuoti pareiškėjus“. Tačiau akivaizdžiai piktnaudžiaudama žiniasklaidos nepriklausomumu pastaroji atsiribojo tiek nuo Tautos forumo steigėjų, tiek nuo Seimo Kultūros komiteto reikalavimų nepateikdama jokio atsakymo. Todėl Tautos Forumo steigėjai bei kitos pilietinės organizacijos spalio 22 d. Vilniuje surengė mitingą prie LRT pastato, reikalaudamos LRT laidose panaikinti  cenzūrą. Analogiškas mitingas su tais pačiais reikalavimais ir tuo pačiu metu įvyko prie LRT būstinės Klaipėdoje. Mitingo dalyviai reiškė įsitikinimą, kad visuomenė nebekontroliuoja LRT ir nebeturi jokios įtakos jo veiklai, kad nacionalinį transliuotoją užvaldė ir dėl įtakos jame kovoti pradėjo tik siaurus asmeninius interesus siekiančios patenkinti politinės, verslo ir privačios žiniasklaidos grupės. Mitingo rezoliucijoje „Cenzūra LRT – Lietuvos valstybės žlugdymas! LRT turi būti sugrąžinti Tautai!“ buvo pareikalauta nedelsiant pradėti nacionalinio transliuotojo atsinaujinimui būtinas permainas.  

Jau mitingo metu išryškėjo LRT vadovybės nuostata vengti dialogo su visuomene. Iš anksto pakviesta išsakyti savo požiūrį į piliečiams keliamus klausimus, generalinė direktorė M. Garbačiauskaitė-Budrienė atsainiai ignoravo šį prašymą. Generalinė direktorė ir LRT Taryba nesiteikė atsakyti ir į mitingo dalyvių bei visuomeninių organizacijų iškeltas problemas ir raštu išdėstytus reikalavimus.  LRT vadovybė nereagavo ir į raginimą parodyti spalio 30 d. mitingo „STOP Tarnybų Smurtui Prieš Vaiką ir Šeimą“ įrašą. Nebuvo parengta net objektyvaus reportažo, o tai dar kartą parodė, jog LRT yra vykdoma cenzūra nušviečiant visuomenės keliamas problemas.

Nepaisant minėtų raginimų ir mitingų, nematyti jokių požymių, kad LRT informavimo politikoje vyktų kokios nors esminės permainos. LRT vadovybė ir LRT tarybos nariai atvirai deklaruoja abejingumą Lietuvos valstybingumui ir nepaklusnumą LRT įstatymui, tuo didindami visuomenės susipriešinimą, kuris nacionalinio saugumo požiūriu negali būti naudingas Lietuvos valstybei. 

Kita vertus, nėra pagrindo manyti, kad visuomenė ketina taikstytis su tolesniais sistemingais LRT įstatymo pažeidinėjimais ir kitais LRT užvaldžiusios siaurų interesų grupuotės veiksmais ignoruojant visuomenės nuomonę. Pagal LRT įstatymą (9 str.) LRT Tarybos sudarymą organizuoja Seimo Kultūros komitetas, todėl Tautos forumo steigėjai pirmiausia siekia išsiaiškinti Seimo Kultūros komiteto požiūrį į įstatymu nustatytos LRT misijos vykdymą bei Seimo deleguotų LRT tarybos atstovų laikyseną LRT įstatymo atžvilgiu. Manome, jog prasminga surengti Seime susitikimą, kuriame dalyvautų Seimo Kultūros komiteto nariai, Seimo deleguoti LRT tarybos atstovai, Tautos forumo steigėjai bei kitų organizacijų atstovai. Susitikimo metu būtų siekiama aptarti priežastis, trukdančias nacionaliniam transliuotojui atsinaujinti ir veiksmus, įgalinančius sumažinti susidariusią įtampą visuomenėje, apie tai informuojant ir tarptautinę bendruomenę. 

LRT Taryba šiuo metu nepajėgia atlikti svarbiausios funkcijos – atstovauti visuomenei ir faktiškai yra tapusi nacionalinį transliuotoją užvaldžiusios administracijos ir su ja susijusių grupuočių interesus legitimuojančiu dariniu. Dėl jos neryžtingumo ir neveiklumo nėra sprendžiamos dvi svarbiausios LRT problemos. Pirmoji – visuomeninio transliuotojo statusas virto teisine širma, slepiančia valstybės biudžeto lėšomis išlaikomo nacionalinio transliuotojo faktinį pavertimą ,,privačia-valstybine“ įstaiga, pirmiausia privataus žiniasklaidos portalo ,,Delfi“ ir ,,Laisvės“ televizijos priedėliu. Antroji – LRT transliuojamų laidų turinio požiūriu virto nuolatinės ir kryptingos antivalstybinės propagandos židiniu. Vienas svarbiausių susitikimo tikslų būtų išsiaiškinti, ar LRT Taryba apskritai yra pasiruošusi įsiklausyti į visuomenės nuomonę, taip pat ar ji iš principo pripažįsta  ir yra pasirengusi spręsti esmines nacionalinio transliuotojo tikros nepriklausomybės nuo suinteresuotų grupių ir realios atskaitomybės piliečiams bei nacionalinio transliuotojo atsinaujinimo problemas. 

Jei manysite, kad toks susitikimas yra prasmingas, prašome informuoti Tautos forumo steigėjus.

Tautos forumas

Susiję

Tautos forumas 6510658173607123542

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-11-21 12:58

  Kam kyla klausimas kas tas Tautos Forumas, pridedu nuotrauką:
  https://www.lrt.lt/userfiles/modules/Media/2018-06-03/cache_1000x563_ZIN19760.jpg

  Tai pensininkų klubas, nebeturi ką veikti, tai sugalvojo pakeisti LRT programą, nes "nu nėr ką ten žiūrėt".

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-11-21 16:22

   Ne kartą lankiausi Forumo renginiuose. Taip, vyresnio amžiaus žmonių nemažai yra, tai neturėtų stebinti. Kaip suprantu nesi patenkintas, kad jaunimo mažai matyti. Jaunimas tuose renginiuose, kaip dera gerai išauklėtiems žmonėms, yra linkę užleisti vietas vyresniems, patys įprastai stoviniuoja palei sienas ar duris, lieka koridoriuje, jei žmonių susirenka daugiau, nei planuota (o dažnai ir susirenka); keletas matyti ir tavo nuotraukoje. Renginiai filmuojami, vėliau jų įrašus galima peržiūrėti internete, o tai, žinoma, jaunimui daug lengviau, nei vyresniems žmonėms, todėl į pagrindines sales aktyviai ir nesiveržiama.

   Jaunimo yra ten, ir veržlaus, ir gražaus. Neneigsiu, galėtų būti daugiau, bet sakyti, kad tai tik pensininkų klubas, irgi klaidinga.

   Bet tu tai puikiai žinai. Iš rašymo manieros matyti, kad atėjai tik paprovokuoti. Atsakymą ne tau ir rašau, realiai, o žmonėms, kurie dar su sveiko proto balsu nesusipyko.

   Panaikinti
  2. Anonimiškas2018-11-21 21:37

   Mitinge matėsi kiek jaunimui rūpi LRT. Buvo du jaunesni nei 50 metų žmonės.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-11-21 22:58

   Oi, kaip išplovė smegenis liberastinė švietimo sistema mūsų jaunimėliui: nesugeba net suprasti ko reikalaujama šiame rašte. O gal tyčia, paprašytas/a trolina, nes nėra kaip kitaip atsišaudyti, tai suranda argumentą - "pansininkai". Šiandien pensininkai kietesni už išplautais smegenimis debilišką pagrindinę jaunimėlio masę. Kietesni, nes jie perėjo ir ugnį, ir vandenis. Jie žino ką reikia daryti. Pasižiūrėkite į čečėnus (Ičkerija), ten be Vyriausios Senių Tarybos leidimo, net narsiausias, mūšiuose pasižymėjęs karo vadas nepajudės iš vietos arba atsisakys savo asmeninių užgaidų ir prieš ją nulenks galvą. Čečėnai - jėga, jų neįveikė net rusų karo mašina. Šiandien Čečėnija vienintelė Rusijos Federacijoje turi savo kariuomenę, kuri nepavaldi Kremliui. Maskva su tuo taikosi. Čečėnų vienybė, mums pavizdys. Štai, ką reiškia klausyti Senių Tarybos.
   Senovės Romoje tai buvo Senatas - garbingų senų ir prityrusių žmonių susirinkimas, sprendžiantis Pax Romanum strateginius ir ekonominius uždavinius. Ko Romos Imperija pasiekė, visiems yra žinoma. Roma žlugo kai buvo pašalintas Senatas ir kai ten įsigalėjo "antikiniai liberastai".

   Panaikinti
  4. Anonimiškas2018-11-22 00:21

   Tai važiuok į tą Čečėniją.

   Panaikinti
  5. Anonimiškas2018-11-22 12:27

   Ačiū už patarimą. Aš ten buvau ne vieną kartą ir atsivežiau metodiką, ką reikia daryti Lietuvoje. Pirmiausia - išmokyti tokius, kaip tu pagarbos ir mandagumo. Būdai, kaip mokyti priklauso nuo mokinio imlumo. Allah Akbar.

   Panaikinti
  6. >2018-11-22 12:27
   +++ :)

   Panaikinti
  7. Na, Vakaruose tuos debilus "alach-babachai" ir negrai JAU "moko" - tik tie padarai net pjaunami ir prievartaujami nė velnio nieko nepasimoko. Matyt, neturi, su kuo mokytis - mokymuisi būtinas organas supuvo dėl nenaudojimo. ;)

   Panaikinti
  8. Anonimiškas2018-11-22 14:29

   Ar tokiu pat būdu norite ir LRT valdyti? Išrinkti senių tarybą? Juk taip išsivysčiusi yra Čečėnija, kad viską padarys dėl Putino, net šaudys opozicionierius viduryje miesto. Štai kokia mandagi ir pagarbi ta šalis, tikras pavyzdys Lietuvai. Beje, ji yra Rusijos Respublikos dalis, o ko Lietuvai neprisijungus prie Rusijos, gal ir mes tapsime tokie išsivystę kaip Čečėnai.

   Panaikinti
  9. Na, va, dar homsomolo teletabių "yžvalgū" padavė. :)
   Gal reikia pradėti juos kaupti, o paskui išleisti atskiru rinkiniu, pavadinus, tarkim, "Vietoj anekdoto"? ;)

   Panaikinti
  10. Anonimiškas2018-11-22 15:00

   Tu geriau surink visus įrašus iš Tautos Forumo, tai suprasi, kad jie ne tik pensininkai, bet dar ir nupušėliai, kurie nori pamokyti mandagumo iš musulmoniškos šalies, kuri priklauso Rusijai. Ar ir pats nieko prieš tapti mandagiu rusijos musulmonu?

   Panaikinti
  11. Dar vienas įrašas į liberastų "šyzos" (šįsyk - net "kelių aukštų") rinkinį "Vietoj anekdoto". Rimtai, ką jie vartoja? :)

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2018-11-21 13:03

  "LRT vadovybė ir LRT tarybos nariai atvirai deklaruoja abejingumą Lietuvos valstybingumui ir nepaklusnumą LRT įstatymui"

  Tokių ir panašių klaidų pilnas straipsnis. Gal todėl LRT ir ignoruoja, nes gavo laišką iš mažaraščių.

  AtsakytiPanaikinti
 3. O, ir vėl liberastiniam ligonėliui simptomų paūmėjimas. Ar ne "vėl", o "vis dar"? :)

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2018-11-21 22:03

  Sabotažas žodžio reikšmė

  sabotãžas [pranc. sabotage]:
  1. sąmoningas tam tikrų pareigų neatlikimas arba tyčinis blogas jų atlikimas;
  2. slaptas pasipriešinimas, norint sutrukdyti ką nors įgyvendinti.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item