Rasa Čepaitienė. Jūsų demokratija, Mūsų politika

propatria.lt nuotr. Ilgai ieškojau bendro vardiklio, kuris leistų paaiškinti to, kas dabar vyksta Lietuvoje, esmę. Galiausiai atėjo try...

propatria.lt nuotr.
Ilgai ieškojau bendro vardiklio, kuris leistų paaiškinti to, kas dabar vyksta Lietuvoje, esmę. Galiausiai atėjo trys žodžiai: IŠARDYMAS, PIKTNAUDOJIMAS, KLASTOJIMAS.

Išardymas paradoksaliai kyla iš to, kad istorijos ratas pagaliau apsisuko. Pamenat, kaip pas Marxą: istorija pirmąsyk vyksta kaip tragedija, antrąkart - kaip farsas... Nepriklausomybė buvo kuriama per Sausio 13-osios nakties kraują. Vaduojantis iš totalitarinės sistemos ir ieškant sugyvenimo balanso tarp individo ir valstybės. Tačiau siekis atmesti svetimą ir galutinai susikompromitavusį galios mechanizmą veikiai sutapo su tuo metu į Vidurio-Rytų Europą jau sklidusios neoliberalizmo ideologijos pažadais sukurti gerovę ir klestėjimą... Ne, ne visiems piliečiams, o tik atskiriems, labiausiai veikliems ir sumaniems individams. „Mažiau valstybės!“ - skelbė ji. Ir daugumai posovietinių žmonių tai pasirodė teisinga. Lyg būtų jų viltis išreiškęs gaivus laisvės gūsis. Todėl per vėlai buvo pastebėtos ir įvertintos naujos grėsmės. Mažiau valstybės, suprantamos kaip tironiškas, visur besikišantis ir išnaudojantis blogis, ką nepailsdami nuo stogų ir visuose eteriuose skelbė neoliberalai, valkiojantys po miestą „mokesčių naštos akmenį“, greitai pradėjo reikšti ir mažiau socialinių paslaugų ir garantijų, visuomenei, o ne vien galios centrams, tarnaujančių viešųjų institucijų, mažiau tautiškumo (nes „patriotai - idiotai“), mažiau švietimo, mažiau teisingumo... Dabar gi jau mažiau... šeimų?

Bėgdami nuo bolševikinės pseudovalstybės, mes, apsisukus Istorijos ratui, o ironija!, nejučia vėl į ją sugrįžtame. Kai laisvė be atsakomybės veda prie didžiulių ekonominių kontrastų ir socialinių deviacijų, ciniški vertelgos, užuot ėmęsi įvardinti ir iš pašaknų spręsti neoliberalizmo doktrinos uolaus įgyvendinimo Lietuvoje sukeltas atskirties, skurdo, smurto, alkoholizmo, moralinės degradacijos problemas, pasinaudoja jomis. Kad, toliau ardydami valstybę, kurtų pseudovalstybinių, privatizuotų viešųjų paslaugų tinklus. Valstybė matoma tik kaip galios aparatas, skirtas išteklių - ar tai būtų ES išmokos, miškai, o šiandien jau ir vaikai, - spėriam įsisavinimui. Miškai ir vaikai - mūsų nafta! - būtų galima sarkastiškai pajuokauti, prisiminus putinistinio režimo ekonominius pagrindus... Bet kad nejuokinga.

VISI tėvai, turintys nepilnamečių vaikų, šiandien įstatymo paskelbti potencialiais smurtautojais, nors valstybės vardu tarnybų atvirai taikomas smurtas prieš juos dangstomas įstatymu ir veidmainingu „rūpesčiu“ mažiausiųjų gerove ir saugumu. Kai valstybė, nesuteikdama piliečiams vienodai lygių galimybių (ne dovanų, ne privilegijų, kaip kad bandoma teigti, kaltinant sukurtosios sistemos kritikus „sovietmečio nostalgija“), o tik galimybių čia oriai pragyventi iš savo sąžiningo darbo, tuo pačiu skurdą paskelbdama kone nusikaltimu, spaudžia ne darbdavius labiau dalintis pelnu, o vargšus už minimumą bandančius išgyventi ar po kelis darbus nusilaksčiusius tėvus žūtbūt užtikrinti vaikų gerovę, saugumą ir priežiūrą - kas tai, jei ne farsas? Kas tai, jei ne savo galių piktnaudojimas?

Sekmadienį vykusiame mitinge prie Seimo buvo pasisakyta ne už tėvų teisę mušti vaikus, kaip kad ištrimitavo „objektyvioji“ žiniasklaida, o prieš institucijų savivaldžiavimą, savo nuožiūra traktuojant įstatymus ir iš padorių šeimų atiminėjant vaikus bet kokia, net išgalvota dingstimi. Kad jų drabužėliai purvini, kad namuose esama naminių gyvūnėlių, kad vaikas per storas ar per plonas, net kad PER DAUG prižiūrimas, kad tėvai nelinkę su tarnybomis bendradarbiauti, ir, man labiausiai „patikęs“ „Grėsmių lentelės“ punktas, kad „tėvai neigia buvus smurtą“ (!). Natūralu, kad visuomenei įvaryta baimė, sklinda sąmokslo (?) teorijos apie vaikų grobimus globėjų ar įvaikinimo užsienyje bizniui, gal net pedofilams ar organams... Žmonės pelnytai nebepasitiki institucijomis, jų gera valia, fiksuoja jų įstatyminės ir moralinės atsakomybės stoką, todėl telkiasi ir ieško išeities patys. 

Baisiausia, kad taip sugriaunamas nerašytas valstybės ir visuomenės susitarimas - socialinis kontraktas. Paminamas pats valstybės autoritetas. Ji imama traktuoti kaip svetima despotiška galia, kaip priešas, ūmus ir neprognozuojamas savivaliautojas. O ne kaip ta terpė, kurioje galėtum jaustis saugiai ir užtikrintai, kurioje veiktų aiškios ir visiems vienodai galiojančios žaidimo taisyklės. Ši padėtis jau sukėlė visokio plauko psichiškai nestabilių žmonių ar tiesiog piktavalių „aktyvizmo“ bangą. Ar girdėjote apie tai, kad babcės parkuose jau lenda prie svetimų vaikų, tikrindamos, ar jų rankytės nesušalusios ir grąsindamos mamoms iškviesti vaikų teises? Ar girdėjote istorijas, kaip parduotuvėje garsiau užsikaprizinus vaikui, negavusiam brangesnio žaislo, tuoj prisistato ciocės, baugindamos vargšes mamas, kad paskambins atitinkamoms tarnyboms? Aš jau nekalbu apie suklestėjusį anoniminių skundų vajų, kaip gūdžiais J. Stalino laikais „stuksenant“ ant kaimynų, tokiu būdu jiems kerštaujant ar tiesiog iš ražkažio, kas jau baigėsi ne viena atimtų vaikų tragedija. Šie skundikai neneša jokios įstatyminės atsakomybės už savo išsigalvojimus ar piktavališkumą, gali likti anoniminiai. Gerais norais grįstas pragaras. Nėra nieko maloniau kvailiams, kerštautojams, sadistams ar šiaip „pokštininkams“ piktnaudoti šia padėtimi, žinant, kad už tai nebus jokio atpildo. 

Valstybė pati savo rankomis imasi ardyti pagrindus, ant kurių stovi normali pilietinė visuomenė. Nenuostabu, kad tokiame nesveikame moraliniame klimate, kaip teko girdėti, jau spontaniškai formuojasi mobilieji savisaugos būriai, skirti gintis nuo tarnybų atstovų, jeigu šie pasibelstų į šeimų duris. Kol kas gintis viešumu, bet kas bus toliau?

Tai rodo drastišką įprastinės bendrabūvio tvarkos irimą ir pasitikėjimo valstybe, jos racionalumu ir prognozuojamumu, krizę. Institucijų veiklos ir naudojamo smurto prieš šeimą neproporcingumas, atsakomybių pusiausvyros, nekaltumo prezumpcijos ir protingumo principo atmetimas gimdo baimę, paranoją ir minėtas socialines patologijas. Ir tai turi būti sustabdyta. Gerai, kad bent keli Seimo nariai reagavo. Jie tik atliepia visuomenės pagalbos šauksmą. Geriau taisytis suklydus, nei likti klaidoje. Jiems tikrai nelengva atsilaikyti prieš jungtinį kitų Seimo frakcijų chorą, prieš masyvų melą ir manipuliacijas žiniasklaidoje. Padėkime jiems.

Mūsų dienomis išgyvenamą moralinę krizę aiškiai rodo masyvus tikrovės klastojimas, sklindantis ne tik iš „žydrųjų ekranų“ ar internetinės žiniasklaidos, bet ir iš politikų lūpų. Išgyvename Šimtmečio metus, atnešusius daug brangių, rimties ir susikaupimo, džiaugsmo ir pasididžiavimo savo tauta akimirkų. Džiugu, kad išgyvename tautinės bendrystės ir vienybės pakilimą. Tačiau šiomis akimirkomis vis neapleisdavo jausmas, kurį tik gerai pagalvojus pavyko tiksliau apibūdinti. Apibūdinti kaip vis labiau žiojėjantį plyšį tarp girdimų žodžių ir realių veiksmų, tarp tiesos ir įžūlaus melo, brukamo visais įmanomais kanalais. Kai prie atidengiamo J. Basanavičiaus paminklo susirinkusius ar karinį paradą sveikinanti Prezidentė taip gražiai kalba apie tautiškumą ir Tėvynės gynimą, sunku pamiršti kaip ką tik, VAKAR, ji patvirtino palaikysianti pasaulinės migracijos paktą, kuriuo atveriami tėvynių ir tautų sunaikinimo vartai. Ką apie tai galvoti? Ypač prisiminus LR Prezidento priesaikos žodžius apie įsipareigojimą „saugoti Lietuvos žemių ventisumą“ ar „stiprinti Nepriklausomybę“.

Mano ir vyresnės kartos atstovai gali nesunkiai prisiminti, kad šis plyšys jau buvo. Vėlyvuoju sovietmečiu. Kol galiausiai plyšo galutinai, atidengdamas tikrovę, kurios jau nebepajėgė uždengti aštraliežuviai oficioziniai propagandistai. 

Stovime ant rimtų pokyčių slenksčio. Vėlgi, cituojant Marxą, apačios (ar, kaip šiais laikais priimta šmaikštaujant sakyti, - apačiai) nebenori gyventi po senovei, o viršūnės nebegali gyventi po senovei, neatidengdamos savo melo, veidmainystės ir klastos. Visuomenė, kurios negirdi per tiek metų abiem ausim apkurtusi valdžia, nustoja ja kliautis, spontaniškai telkiasi, išeina į gatves, į agorą, kalbasi apie realius savo rūpesčius, valdžios pilietinės kontrolės būtinybę, pareikalauja jos atsakomybės. Tai ir yra tikroji politika. O ne ta fasadinė demokratija, kuria prisidengę valdantieji metų metais pakiša mums marionečių teatro aktorius su visais jų nežinia kokiomis mielėmis išpūstais sociologiniais reitingais.

Amerikietiškuose filmuose dažnai girdime veikėjus pokalbį pradedant fraze: „kuo galiu Jums padėti?“ Normali, sveika, pilietinė, žmogiškoji reakcija. Padėti, o ne iškart nustatyti totalitarinius galios santykius, tuo pačiu veidmainiškai šypsantis ir tauškiant apie pilietiškumą ir santarvę. Dažniau turėtume kartoti šią frazę. Ne tik kartoti, bet ir įsigilinti į konkretaus žmogaus, to dabar prieš mane stovinčio žmogaus poreikius. Žvilgsniu, šiluma, kantriu išklausymu, rankos paspaudimu, apkabinimu, šypsena jį palaikyti, palydėti, esant reikalui padėti kuo galime. Kartais tik to pakanka. Net tai yra jau daug. 

Gal taip pavyks užsiūti plyšį.

Susiję

Rasa Čepaitienė 5054402611299633548

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-11-27 08:14

  Teisingas logiškas straipsnis,vadas ministeris, ir dar pirmininkas veda į niekur, pasirodo kokie išradingi biurokratai, pasinaudodami baisiu žodžiu SMURTAS jie darosi pinigus, kadangi smurtas yra iškrypimo sąvoka, todėl ir skamba baisiai, o kažkoks fizinis skausmas yra joks smurtas, nuvedus vaiką pas gydytoja jam imamas kraujas, vaikui sukeliamas fizinis skausmas,jis rėkia, pagal biurokratus, tai smurtas, tai matosi kaip gudriai sužaista operuojant baisia SMURTO sąvoką.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Anonimiškas2018-11-27 11:32

   Beržinė košė nėra smurtas, diržas ar rykštė neturi būt traktuojami kaip smurto elementai, nes kaip kitaip auklėti vaikus? Jeigu vaikas paauglys nori eiti į gėjų eitynes, tai kaip kitaip atmušti tą norą, jeigu ne su diržu?
   Mes NORMALŪS žmonės norime auginti vaikus patys kaip norim, o ne taip kaip reikia seimūnams.
   Labai geras pastebėjimas, gal reiktų uždrausti ir gyventi, nes vaikas patirs dar didesnį, psichologinį smurtą gyvendamas be tėvų, valstybėje su išplautais smegenim.

   Panaikinti
  2. "Jeigu vaikas paauglys nori eiti į gėjų eitynes, tai kaip kitaip atmušti tą norą, jeigu ne su diržu?" - čia rimtai? Tikrai manote, kad PAAUGLĮ galima taip "perkalbėti"?
   Šiaip jau, jeigu paauglys užsimanė susimesti su iškrypėliais, tai reiškia, kad GEROKAI ANKSČIAU buvo kažkas RIMTAI pražiūrėta auklėjime. Ir tokiu atveju diržas nebepadės - čia reikia psichologo (o gal net psichiatro) pagalbos.

   Panaikinti
  3. Anonimiškas2018-11-27 15:46

   Dar neteko girdėt, kad kaip nors kitaip galima vaikus atkalbėt nuo norėjimo eit į gėjų eitynes. Sakote, kad psichologai gali pakeisti seksualinę orientaciją? Gal galit pasidalint kokiom nuorodom į tokią informaciją, psichologų kontaktus, kurie tuo užsiima?

   Panaikinti
  4. Pirma, ne "gėjų", o pederastų (na, ir kitų "lytinių nuokrypų"). Antra, tai ideologinis "freak show", todėl ir dalyvauja jame "pagal ideologinį požymį" - t.y. toli gražu ne visi ten "lytiniai". Taigi, hipotetinio paauglio užsimanymas ten dalyvauti yra rimto psichoemocinio sutrikimo, reikalaujančio specialisto dėmesio, požymis. Trečia, lytinio potraukio sutrikimas nėra jokia "orientacija" - na, arba visas parafilijas reikia pervadinti į "orientacijas" (tiesa, ideologiniai iškrypėliai JAU bando tą daryti su pedofilija, zoofilija, nekrofilija ir incestu). Ketvirta, galima kreiptis į bet kurį psichologą (nors geriau - į psichiatrą) - su sąlyga, kad jis nebus sovietinių "politinių psichiatrų" tipo "ideologinis iškrypėlis", kuriam makaulėje norma su patologija vietomis susikeitę. JAV, pvz., lytinio potraukio sutrikimams gydyti yra NARTH organizacija. Be abejo, kaip ir visų panašių sutrikimų (o taip pat narkomanijos, alkoholizmo ir pan.) atvejais, reikalinga esminė išankstinė sąlyga: pacientas turi pripažinti problemos egzistavimą ir norėti gydytis.
   Tai kaip, paciente, ar kreipsitės pagalbos į specialistus (akivaizdu, kad reiktų - dėl daugelio priežasčių), ar nuspręsite ir toliau būti ligoniu? ;)

   Panaikinti
 2. Anonimiškas2018-11-27 09:47

  Ačiū už straipsnį.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Skaitytojas2018-11-27 10:56

  Šaunus straipsnis.

  AtsakytiPanaikinti
 4. Anonimiškas2018-11-27 18:30

  Štai ką reiškia nestudijuoti praeities ir nesigilinti į įvykius ir jų veikėjus. Nieko nuostabaus, kad "grįštame" prie bolševikinės sistemos. Bolševizmą į Rusiją 1917 metais atnešė iš Vakarų. Tačiau nepavyko planas sukurti homo sovietikus, užtat pavyks sukurti tamsųjį homo europietikus, kurį valdys... atsakymas Kudenhofe Kalergi knygoje "Praktinis Idealizmas". Po to sukurs klonuojamus biorobotus ir žmonių nebereikės. Nebereikalo kartos užvadintos X, Y, Z - paskutinės lotynų raidyno raidės.

  AtsakytiPanaikinti
 5. Anonimiškas2018-11-27 19:51

  Anonimiškas 18:30, Amžinas chaosas Rusijoje atnešė bolševizmą, ir nesvarbu iš kur jis ten atėjo, bacila plinta visur, ir nusėda kur susidaro palankios sąlygos, kadangi mes esame išeiviai, iš okupacijos, tai turime terpę kurioje įsiveisia bolševizmas, liberalizmo, visokių teisių pavidale, na o kad dvikojis padaras sukurs biorobotus, tas sunkiai įmanoma dėl to kad reikės atspėt Visatos mįslę, kadangi Visata begalinė, tai atspėt šią mįslę beveik neįmanoma, gali ją atspėt tik Dievas,tik jis nesakys.

  AtsakytiPanaikinti
 6. Anonimiškas2018-11-27 20:58

  Su idiotais socialinio kontrakto nesudarysi. Ir jokio nesudarysi. Ne įstatymai ir ne institucijos , o kvailų budulių minios kaltos dėl išardymo. Valstybė turi būti sudaryta iš piliečių. Bet negali būti sudaryta iš kvailių . Nes tai jau ne valstybė.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Taip, su liberastais joks socialinis kontaktas iš principo neįmanomas. Su faktais, kaip sako, nepasiginčysi, Tiesa, su buduliais jų lyginti neskubėčiau - vis dėlto, buduliai stovi gerokai aukščiau, tad liberastus buduliais vadinti yra nepelnytas budulių įžeidimas. Su kvailiais - lygiai ta pati situacija: liberastija yra GEROKAI sunkesnė stadija, negu paprastas kvailumas. ;)
   Na, o kad liberastija ir valstybė yra nesuderinami dalykai - tai čia praktiškai aksioma. :)

   Panaikinti
 7. Anonimiškas2018-11-27 21:24

  viskas labai teisinga iki žodžio VISI.

  O tada prasideda jokio pagrindimo nereikalaujantys išvedžiojimai, kaip dabar visi kas netingi atiminėja iš padorių tėvų vaikus (kas šventai tiki, tam įrodymų nereikia) ir visokie " man labiausiai „patikęs“ „Grėsmių lentelės“ punktas, kad „tėvai neigia buvus smurtą“ (!)."

  Taip, prisipažinti nesinori, gal dar nubaus, todėl jie visi nuolat patys užspringsta maistu ir nukrenta nuo laiptų.
  http://www.santaka.info/?sidx=43238
  https://www.tv3.lt/naujiena/902792/kauno-klinikose-uzgeso-siaubingose-kanciose-merdejes-penkiametis-is-vilkaviskio-rajono

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Bet ir neatsibosta liberastikams savo marazmus skleisti. Rimtai, negi jie patys nesupranta, kaip "negudriai" atrodo? Nors ką aš čia - aišku, kad nesupranta, nes paprasčiausiai neturi su kuo suprasti. ;)
   P.S. Jeigu, tarkim, kas nors "Anonimišką" apkaltina tvirkinus nepilnamečius, ji(s), pagal savo marazminę "logiką", turi du variantus: a) tiesiog prisipažinti, kad yra pedofilas arba b) bandyti neigti, kas automatiškai bus įrodymas, kad jis yra pedofilas, tik bando tą nuslėpti, nes taigi "prisipažinti nesinori, gal dar nubaus". Tai kaip, "Anonimiškas", dėl tos tamstelės pedofilijos, a? ;)

   Panaikinti
 8. Anonimiškas2018-11-28 08:19

  Taip liberalizmas yra baisus pavojus, kaip ir daugelis iškrypimų, todėl kad jis naudoja iškrypusias sąvokas, kad ir dabar operuojama, ir klykiama per visas dezi skyles, apie SMURTĄ, reiškia kai kurie seimūnai siūlo:, galima mušti vaikus, tai visiškas melas,dėl to kad smurtas yra išvestinė sąvoka, todėl smurtas yra pastovus fizinis veiksmas, kitaip fizinė paranoja, ir jei žmogus kitaip nesugeba tik daužyti ir mušti, yra tikras smurtininkas, o atsitiktinis fizinis veiksmas yra joks smurtas, tai atsitiktinumas, kuris net baudžiamajame kodekse yra traktuojamas kaip netyčinis, bet liberastai to nesupranta, kadangi liberalo stadija yra tokia:,,Liberalas, liberalai, liberalizmas, liberazmas, galu gale marazmas, tai paskutinė stadija''.

  AtsakytiPanaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

Papunkčiui (nauja tinklalaidė)

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item