Benas Volodzka. Mažosios Lietuvos genocidas

1944 m. spalio 16 d. SSRS, vedama Trečiosios Baltarusijos fronto vado Ivano Černiahovskio, pradėjo įnirtingą Rytų Prūsijos puolimą, kuriu...

1944 m. spalio 16 d. SSRS, vedama Trečiosios Baltarusijos fronto vado Ivano Černiahovskio, pradėjo įnirtingą Rytų Prūsijos puolimą, kuriuo prasidėjo Mažosios Lietuvos genocidas. Deja, sovietinių okupantų pradėtas krašto niokojimas tebesitęsia iki šiol. Tai ypač akivaizdu, žvelgiant į Karaliaučiaus srities miestų architektūrinio paveldo naikinimą ir tolesnę barbarišką rusifikaciją bei ekonominį šio krašto smukdymą. 

Dalis Mažosios Lietuvos priklauso Lietuvos Respublikai ir ta dalis šiandien vadinama Klaipėdos kraštu. Klaipėdos kraštas po okupacijos taip ir liko neatstatytas, o gyventojų skaičius, lyginant su ikikarine krašto populiacija, yra sumažėjęs. Visa Mažoji Lietuva nebepasiekė prieškarinės ekonominės galios lygmens. Ir taip yra nepaisant to, kad dėl savo ypatingos padėties Klaipėdos kraštas privalo pasižymėti stipria ir tvaria ekonomika.

Besibaigiant II pasauliniam karui, SSRS ruošėsi beprecedenčiam Rytų Prūsijos naikinimui. Šį pasiruošimą lydėjo krašto gyventojų žudymas, engimas, žalojimas ir tyčiojimasis. Raudonosios armijos kariams buvo įskiepyta visiška neapykanta Rytų Prūsijai ir jos gyventojams. Tai skatino ne tik Stalinas, bet ir „demokratiškumu“ pasižymintis Ilija Erenbergas, kuris tuomet gyveno Vakaruose ir rašė propagandinius atsišaukiamuosius lapelius, kuriais raudonarmiečius skatino: „Žudykite! Žudykite! Žudykite! Juk nėra tokio tarp jūsų, kuriam būtų nekaltų vokiečių. Kalti visi – ir gyvieji, ir negimę! Sekite draugo Stalino direktyva visiems laikams sutraiškyti fašistinį žvėrį jo paties urve. Išprievartaukite vokiečių moteris ir tokiu būdu palaužkite jų rasinį išdidumą. Paimkite jas sau kaip grobį. Žudykite, šlovingieji ir nenugalimieji raudonarmiečiai!“ 

Gumbinės apskrityje vykusios Nemerkiemio žudynės pasauliui apnuogino žiaurią ir antihumanišką akciją prieš Rytprūsių gyventojus. Raudonoji armija 1944 m. spalio 21 d. surengė skerdynes prieš beginklius civilius gyventojus (tiesa, tarp nužudytųjų buvo ne vien vietiniai gyventojai, bet ir prancūzų belaisviai). Kitą dieną Karaliaučiaus „Volksturm“ kuopa kontrpuolimu atsiėmė Nemerkiemį ir pamatė baisiai išniekintus žuvusiųjų kūnus. Vokiečių liudijimu, žiauriai išžaginti ir nužudyti 72 moterų kūnai, keli vaikai suskaldytomis galvomis, kareiviškais kastuvais subjauroti senyvo amžiaus žmonės, jų galvos nukirstos. Tokie liudininkų pasakojimai nėra laužti iš piršto ar sufalsifikuoti nacistinės propagandos mašinos. Jie užfiksuoti fotografijose. Svarbu pažymėti, kad po Nemerkiemio žudynių sekė ištisi tolimesni žudymai.

Nemerkiemio žudynės

Nuo represijų ir genocido žuvo apie 300 000 Rytų Prūsijos gyventojų. Genocido aukos buvo ir lietuviai, ir lietuvininkai, ir vokiečiai. Daugelis jų buvo nužudyti įvairiomis brutaliomis sovietinės mėsmalės priemonėmis. Vilko vaikai po karo, pasiklydę nuo rytprūsiečių šeimų, kentėjo visišką badą ir nepriteklių. Nemaža dalis jų žuvo. Vilko vaikai kaip našlaičiai iškentė žiaurias karo baisybes. Nemažą dalį Vilko vaikų priglaudė lietuvių šeimos, tačiau likusi dalis buvo žuvusi pokario metu. SSRS kariai pasižymėję kraugeriška dvasia žudė niekuo nekaltus vaikus ir su jais elgėsi nehumaniškai. 

Po Rytų Prūsijos genocido visi miestai ir kaimai buvo be gailesčio sunaikinti ir surusinti. Visa europietiška kultūra čia buvo suvokiama vienareikšmiškai – kaip tik nereikalingas fašistų palikimas SSRS. Tai reiškė, kad buvo naikinama viskas iš eilės, įskaitant ir lietuvišką kultūrą. Šiandien būtina aiškiai suprasti – Lietuva negali atsižadėti Mažosios Lietuvos, nes tai buvo ir yra lietuviškas kraštas. Mažosios Lietuvos genocidas yra itin sunkus SSRS karo nusikaltimas, kuriam negalioja joks senaties terminas. Nusikaltimas prieš daugybę lietuvių. Nusikaltimas, kuris liečia ir dabartinę Lietuvą.

Panašu, kad artimiausioje ateityje Kaliningradas išlaikys militarizuotos zonos statusą. Tai reiškia, kad Mažoji Lietuva, deja, ir šiandien išlieka potencialaus karinio konflikto epicentre. Atsižvelgdami į tai, turime suprasti: demilitarizuotas Karaliaučius ir iškeltas priklausomybės klausimas tarptautinėje arenoje didins Lietuvos valstybės saugumą. Žvelgdami į ateities grėsmes negalime užmiršti ir temiškai neatsiejamos ateities: šiandien minimo Rytprūsių genocide klausimas turi būti keliamas aukščiausiame lygyje.

Kviečiu visus lietuvius prisiminti ir tylos minute pagerbti skaudžius valstybės istorijos puslapius simbolizuojančias spalio 16 d. Mažosios Lietuvos genocido aukas. Nepamirškime, kad šis Rytų Prūsijos genocidas yra neatsiejama Lietuvos istorijos dalis. Valstybė, užmiršusi šią svarbią dieną, prarastų reikšmingą savo valstybinės istorijos dalį. 

Autorius yra Klaipėdos forumo koordinatorius.

Susiję

Klaipėdos forumas 4814903230143014426

Rašyti komentarą

 1. Anonimiškas2018-10-16 17:21

  Gumbinė. Įsrutis. Lenkupis. Gastai. Tilžė.Ragainė.Skaisgiriai. Tolminkiemis. Eiktkūnai. Stalupėnai. Lazdynai. .........

  AtsakytiPanaikinti
 2. Anonimiškas2018-10-16 21:43

  Geras, primenantis straipsniukas. Beveik visą dieną klausiau mašinoj radijo - bet kažkaip niekas neprisiminė ir nepaminėjo šio įvykio.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Verčia susimąstyti, kiek tas deklaruojamas "antirusiškumas" yra nuoširdus, ne? ;)

   Panaikinti
  2. O mane tai nuolat "verčia susimąstyti" tokiuose tekstuose beveik visada esantys erengergai, goldbergai, štelmanai, goldšteinai... Be jų joks blogis, jokios žiaurybės niekaip neapsieina.

   Panaikinti
  3. to unknown pasižiūrėk, gal tau aiškiau pasidarys, kas ir kaip ten vyko

   Ветеран о массовых изнасилованиях женщин советскими солдатами
   https://www.youtube.com/watch?v=gDK097VoIak

   Зверства Советской Армии на территории Германии. Рассказ ветерана. (Полная версия).
   https://www.youtube.com/watch?v=S1J6KWXCGks

   Воспоминание ветерана об изнасилованиях немок во время войны
   https://www.youtube.com/watch?v=Wv7kp7RV3IU

   bet šiaip tai klaiku žiūrėti, kaip visiškus žvėris ir nusikaltėlius, gyvulius, nieko bendro neturinčius nei su Dievu, nei su žmogiškumu, dar save vadinančius išlaisvintojais - gina unknown. Jie gi matai nekalti, kalti - erengergai, goldbergai, štelmanai, goldšteinai, kurių ten nei kvapo nebuvo.

   Moterų išprievartavimai buvo ir Lietuvoje. Tik gal nepasiekė tokio masto.Juk Lietuvos kankinių sąraše yra Elena Spirgevičiūte, Elena Klimaitė.

   O paskui tokie asvabaditeliai dar reiškia priekaištus, dėl šitų savo gyvulių prievartautojų ir žudikų palaikų gerbimo. Juk ne veltui niekas su tais "osvabaditeliais" nenori jokių reikalų turėti. Tai per preivartą verčia su jais draugauti. Net suskaldė ortodoksų Bažnyčią, dėl savo imperinių ambicijų - nori svetimoje, nepriklausomoje valstybėje valdyti bažnyčią ir tikinčiuosius ir dar išpūtę akis aiškina, kad čią viskas jiems priklauso. bet žinoma unknown kaip visada paaiškins, kad čia kaltas žydų sąmokslas:)

   Panaikinti
  4. Dar prisiminiau, kad yra filmas apie Lenkijoje "osvoboditelių ruskių ne kartą prievartautas vienuoles, paremtas tikrais faktais ir atsiminimais.

   «Непорочные» (фр. Les Innocentes) — французский художественный фильм

   https://www.google.lt/search?q=%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&oq=%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&aqs=chrome..69i57j69i60j0l4.866j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

   Panaikinti
  5. galima youtube šį filmą Непорочные pasižiūrėti

   https://www.youtube.com/watch?v=nhWjNxYKwVs

   Panaikinti
  6. Klaidinga būtų nuo šitų išgamų kaltę perkelti VIEN tik žydams agitatoriams - bet lygiai taip pat klaidinga ignoruoti agitatorių (tarp kurių žydas Erenbergas buvo bene ryškiausias) vykdytos tų padarų "motyvacijos". Ir tie, ir tie - vieni kitų verti išgamos.

   Panaikinti
  7. Jo, vien pasižiūrėjus į pavardes valdančiųjų (o kiek jų dar prisidengė svetimomis pavardėmis, ne goldbergų, bet ivanovų) galima nesunkiai padaryti išvadą, kieno rankose buvo "kapitalas". Spalio revoliucija buvo antirusiška, žydų revoliucija. Caro Nikolajaus II šeima buvo nukankinta ritualiniu būdu, kuris praktikuojamas tik žydų. Nors nei caro, kuris vykdė nepateisinamą politiką lietuvių tautos atžvilgiu, nei su žydberniais kolaboravusių rusų, savo tautos išdavikų, neteisinu. Ir per visą sovietmetį valdė daugiausia žydai - vėlgi žvlkite į sąrašus, internete nesunku atrasti. Pasižiūrėkite, kas dabar valdo Ukrainą ir kas jai ten neša "laisvę"!
   Vištai Rasai net neaiškinu, jog Konstantinopolio patriarchas į Maskvos patriarchato reikalus neturi teisės kištis (čia kalbant labai glaustai), nebeminint Konstantinopolio patriarchato įtakos vietinėms bažnyčioms - geriau šio klausimo nesiimk analizuoti, nes vis vien pačius niekus tauziji ir nesuvedi galo su galu - sektantizmą teisini, o tikrąją krikščionybę laikai sektantizmu.

   Girdi, rusai neturi nieko bendro nei su Dievu, nei su žmogiškumu". Tai kas turi ką nors bendro su Dievu - gal žydai? Į kokį Dievą jie tiki, varna? Ką apie juos sakė Kristus? Kristaus Evangelija yra pati antisemitiškiausia iš visų dokumentų, ir šitų velnio vaikų pakalikai net nebedrįsta jos cituoti, įmanytų - pakeistų ją, o jei neįmano, tai bent iškreipia prasmę.

   Panaikinti
  8. to Pick
   o tai kaip tu Pick' paaiškintum, kodėl sovietiniai propogandistai apie 50 metų varė savo propagandą Lietuvoje apie šviesų socialistinį rytojų, bet kažkodėl, ta propaganda lietuviams pro vieną ausį įeidavo, o pro kitą išeidavo ir kai tik laisve pakvipo, visi iš to socialistinio "rojaus" pabėgo. Arba dabar - varo eurohomo- tolerastai savo agitacijas jau 30 metų, bet kažkaip pakolkas labai menka visuomenės dalis į tas agitacijas reaguoja.

   na sakykim jeigu nuo rytojaus delfi koks nors alia Zin..eris pradėtų varyti agitacijas, kad galima ir netgi būtina prievartauti mergaites, moteris ir senutes, tai gal tu Pikciau eitum prievartauti??? Na taip agituotų savaitę, mėnesį, metus. Įdomu, kiek laiko tave reiktų agituoti, kad nueitum prievartauti, dar eilėje pastovėdamas 10-12 metų mergaičių???

   o straipsnyje aptariamu atveju, tai tiesiog akivaizdu, kad kaip liaudis sako - kirvis atitiko kotą idealiai - viršininkai ir pavaldiniai vieningai išpažįsta tas pačias vertybes.

   Panaikinti
  9. Pala, argi aš ginčijuosi? Aš tik sakau, kad tai nėra TIK VIENOS kurios nors pusės kaltė: normalūs žmonės nebūtų tokiomis agitacijomis užsiėmę, ir normalūs žmonės nebūtų toms agitacijoms pasidavę.
   Tam tikra prasme, tai rusų tautos tragedija - ištisi amžiai žeminimo, engimo ir laikymo pusiau gyvuliniame stovyje (mongolai, "savi" carai, bolševikai...) išugdė juose savotišką "užguito žvėries sindromą". Ir kai tas žvėris paleidžiamas nuo grandinės... Būtent dėl jų elgesio šitai psichiškai traumuotai tautai jokios užuojautos neturiu.
   P.S. Be abejo, tarp rusų yra labai išsilavinusių, šviesių asmenybių, bet "masės" - visai kas kita.

   Panaikinti
 3. nu žinoma, dabar ruskeliai jau n-tąją kadenciją Putiną renka, o paskui parašys, kad Putino mama žydė ir tuomt unknown vėl įrodinės, kad dėl visko kalti žydai:)

  Deja, bet galiu priminti, kad nei vienoje pasaulio tautoje nėra tiek keiksmažodžių ir dar TOKIO lygio (n..ui, j..tvoi mat ir pan.) ir vartojamų tokiu dažnumu ir ne tik degradų lygmenyje, bet ir "aukštuose sluoksniuose, kiek jų yra pačioje "dvasingiausioje", tikinčioje patį teisingiausią tikėjima, pasaulio gelbėtojų-osvabadidelių tautoje, dabar jau su visa bažnyčia save vis labaiu izuoliuojančioje nuo pasaulio, nekalbant jau apie išgeriamų svaigalų kiekius.

  Įdomu o tai kas gi kaltas dėl visų "gėrybių" kurias suteikė Lietuvai rusai 19 a. antroje pusėje. Gal teko girdėti apie Muravjovą koriką, tokį "gerojo" caro įgaliotinį Lietuvai, apie ištremtus ir nužudytus kunigus, rėmusius sukilimą, uždarytus vienuolynus, katalikiškas bažnyčias, paverstas cerkvėmis. Rusija dar gerokai iki revoliucijos buvo žiauri ir agresyvi, laukinė šalis, siekianti užgrobti ir pavergti aplinkines tautas.

  p.s. pastudijuok ruskių tautos folklorą, t.y keiksmažodžius. Nieko keista, kad nacionalinį folklorą atitinka ir armijos ir kareivių elgesys.

  Beje nenukreipk temos apie kažkokius žydus ir ką jie ten tiki. Čia tema apie Sovietinės Armijos, kurią daugumoje sudarė rusai, nusikaltimus, masinius prievartavimus ir žudymus CIVILIŲ gyventojų.

  AtsakytiPanaikinti
 4. to unknown
  Įdomu, o ką apkaltinsi šiuo atveju, o kas gi čia anot tavęs būtų kaltas vietoj ruskių ir "nuostabiojo" caro:)
  Jau 1798 m. RUSIJOS VALDŽIA Vilniuje uždarė Šv. Ignoto bažnyčią. 1832 m. vienu įsaku Vilniaus vyskupijoje uždaryti 49 vienuolynai ir 29 jų bažnyčios. Iš viso 1832 m. Rusijos imperijoje uždaryti 192 vienuolynai, buvo likę 119. 1798–1885 m. vyskupijoje uždarytos 107 katalikų bažnyčios ir 81 koplyčia. Iki 1905 m. veikė šie vienuolynai: Gardino pranciškonų, Vilniaus benediktinių, Gardino brigitiečių, Slonimo bernardinių. CARO VALDŽIA trukdė skirti vyskupus, 1863 m. ištrėmė vyskupą Adomą Stanislovą Krasinskį, nušalino nuo pareigų vyskupus ordinarus: Karolį Hrinevskį (1885), Steponą Aleksandrą Žvėravičių (1902), Eduardą Ropą (1907).
  https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_vyskupija

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Autorius pašalino šį komentarą.

   Panaikinti
  2. O ką dar sakyti, kai nėra ką atsakyti... ;)

   Panaikinti
  3. Jai atsakyti nėra ką, vis vien nesupras, bet kitiems būtų galima. Iš religinių pozicijų galima geriausiai paaiškinti, bet netikinčiam ar mažai tikinčiam vėlgi sunku suvokti tokius dalykus.
   Jei paprastai ir trumpai, tai žydų į Rusiją ilgai neįleido, jau nekalbant apie draudimą užimti vadovaujančius postus, ir tik kokiam XV - XVI a. jie ten pradėjo kurtis. O turint galvoj tai, kad jie nesugyveno nė su viena tauta ir iš visur buvo varomi, galima nuspėti jų sugyvenimą ir su rusais (reikės pasiieškoti pavyzdžių, jei netingėsiu, nors man šita tema jau nusibodo).
   "Matais" rusai pradėjo keiktis tik po revoliucijos. Iki revoliucijos keikėsi "durak, balvan, idiot, kretin, merzavec, niegodiaj" ir panašiais mums pažįstamais žodžiais. Girtuoklystę rusų tautai prikaišioti lietuviai turi mažiausią moralinę teisę, gal net jokios neturi.
   Dėl rusų caro propatrijoj jau esu pareiškusi savo poziciją, nebenoriu kartoti. Klauskite tų, kurie jį laiko šventu, aš (bent kol kas) nelaikau. Kita vertus, čia temos "mano religija geriausia" klausimas. Šitokį elgesį, kad ir labai siaurai, vis dėlto galima pateisinti. Kristus kartą savo mokiniams liepė "varu atvesti" į jo puotą svečius, surankiotus iš visų patvorių, "kad jo namai būtų pilni", t.y. tam tikrais atvejais galima naudoti prievartą, kad ir kaip tai mums nepatiktų. Tarkim, čia ir buvo toks atvejis. Kita vertus, nepamirškite ir katalikų bažnyčios inkvizicijos, intrigų, kryžiaus karų, paleistuvysčių, pedofilijos, plėšikavimų ir t.t. - caras prieš tai pasirodys tikrai kaip šventasis.
   Manau, kad viskas prasideda nuo Kristaus nužudymo - pirmiausiai istorinio, kūniško, o po to jau dvasiniam lygmeny. Taigi darykite išvadas, gerbiamieji, kuri tauta turi daugiausiai šansų būti pavadinta "psichiškai traumuota".

   Panaikinti
 5. "Vištai Rasai net neaiškinu, jog Konstantinopolio patriarchas į Maskvos patriarchato reikalus neturi teisės kištis (čia kalbant labai glaustai), nebeminint Konstantinopolio patriarchato įtakos vietinėms bažnyčioms"

  na tiesiog ši situacija yra visiska analogija su Vilniaus vyskupija, Lenkija ir Jonu Pauliu II. Gal teko girdėti, kad sovietiniais laikais Vilniaus vyskupija neturėjo jokio vyskupo, nes ji priklausė Lenkijos bažnyčiai.

  taigi tavo sakinį būtų galima perfrazuoti taip - vištai Rasai net neaiškinu, jog Vatikano popiežius Jonas Paulius II į Lenkijos Bažnyčios reikalus (nepriklausomos Lietuvos teritorijoje) neturi teisės kištis.... :)

  Įsivaizduoju, kad tuomet kai Vilniaus vyskupija buvo sugrąžinta Lietuvai Jono Pauliaus II nutarimu, Lenkijos Bažnyčia būtų atsiskyrusi nuo Vatikano...!!! dėl savo nepasitenkinimo, kad ji negali valdyti nepriklausomos valstybės Lietuvos vyskupijos.

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ar tu skiri patriarchiją nuo popiežiaus institucijos?

   Panaikinti
  2. Beje, žydai, pasirodo, tikrai susiję su šita autofekalija: https://3rm.info/main/72536-avtokefalija-operacija-habada-za-resheniem-konstantinopolskogo-patriarhata-stojat-ljudi-i-dengi-oligarha-habadca-kolomojskogo.html

   Netyčia radau, bet dar neskaičiau. Gali šviestis.

   Panaikinti
  3. Gerai, einu ištrinti pasiutligę;)

   Panaikinti
  4. Reik pasakyt, atsižvelgiant į Lietuvos istoriją ir rasiejos vaidmenį joje bei dabartinį rasiejos elgesį, fanatiškas kai kurių lietuvių prorusiškumas man atrodo, švelniai tariant, nelabai normalus. Aš suprantu, kad tie veikėjai nudebilinti nuolatinio mirkimo rusiškos "dūchovnū skriepū" propagandos kloakose (o jei dar pridėsim ilgesį sovietmečiui...) - bet vis tiek...
   Beje, rusų smegenų plovikai (nors, daugumoje atvejų, ką ten plauti? :)) neblogai pasidarbavo, pasodindami koloradikus į "komfortišką nišą": jei tik kalba pasisuka apie rasiejos piktadarybe, kurių nei paneigti, nei pateisinti nėra kaip, visada patogu įjungti kanalą "če vyskas židū darbas!" (o jei išlenda rusiškos pavardės - "taj če židaj, bjeuribes, rusajs apsimetę!"). Ir ramu - ir viskas paaiškinta, ir rasieja "ni pri čiom". :)
   P.S. O dabar - pakelkim akis į viršų ir prisiminkim, KOKIOJE TEMOJE koloradai suskubo plauti kruvinus ruskių mundurus. ;)

   Panaikinti
  5. Aš kalbu be rusiško akcento, sakau "žydai", "idiotas rusofobas", "lietuvis mužikas fanatikas", o ne kaip pats iškraipai. Mano studijų objektas buvo lietuvių kalba, o Rusija (ne rasieja, suski nelaimingas!) buvo mano gimtinė, suteikta Dievo per prievartą ar be prievartos, ne tavo reikalas. Ar tilps į tavo smegeninę tokie faktai?

   Panaikinti

emo-but-icon

NAUJAUSI

Komentarai

SEKITE MUS FACEBOOK

Naujienų prenumerata

item